mokomoji praktika

Turinys

Įvadas………………………… 3

1.Bendra įmonės charakteristika ………………………… 4

1.1 IKI veikla ir rezultatai ………………………… 4

2. Rinka ………………………… 5

3. Marketingas ………………………… 6

3.1 Rėmimas ir reklama ………………………… 6

4. Įmonės valdymas ………………………… 7

4.1 IKI parduotuvės organizacinę struktūrą …………………… 7

4.2 Valdymo personalas ir darbuotojai ………………………. 7

4.3 Motyvavimas ………………………… 7

5. Vadovo veiklos vaidmuo ………………………… 9

6. Vadybos sritis …………………………10

6.1 Vadybos funkcijos …………………………10

6.2 Vadybos rūšys …………………………10

7. Vadybininko pareigybines nuostatas ………………………11

Išvados …………………………13

Literatūros sarašas …………………………14

ĮVADAS

Dirbdama parduotuvėje „IKI“ atlikau, pažintinę verslo organizavimo praktiką įmonėje.

Šio darbo objektas yra UAB “ Palink”.

Susipažinau su pparduotuvės struktūra, darbo sąlygomis su prekybos technologiniu procesu. Padirbėjau prekių priėmime, buvau supažindinta su prekių laikymu.

Tyrinėjau prekių paklausą ir pasiūlą rinkoje. Konkurentų analizavimas.

Padirbėjau su prekių išdėstymu lentynose.

Darbas salėje yra gana sunkokas, nes reikia mandagiai elgtis su klientais, būti specialistas savo skyriaus žinovu kad galėtum atsakyti į klientams kylančius klausimus.

Daugiausia įmonės sėkmė priklauso nuo jos santykių su išorine aplinka. Šiuos santykius kuria įmonės darbuotojai, bendraudami su klientais, partneriais, konkurentais bei kitais įmonės veikla suinteresuotais asmenimis. Įmonių savininkai bei vadovai nori, kkad apie jų įmonę būtų atsiliepiama kaip apie garbingą, patikimą verslo partnerę, sąžiningą konkurentę, darbuotojais bei klientais besirūpinančią įmonę. Norint to pasiekti, reikia nemažai pastangų, nes, kaip sakoma, ką pasėsi, tą ir pjausi. Tikintis palankaus kitų elgesio bei gerų atsiliepimų iir patiems reikia atitinkamai elgtis.

1.Bendra įmonės charakteristika

Šiandien, prabėgus 15-ai metų nuo parduotuvių tinklo IKI įkūrimo, net sunku patikėti, kad 1991-aisiais, kai trys broliai – George’as, Oliveris ir Nicolas Ortizai iš Belgijos – atvyko į Lietuvą, čia dar nebuvo nė vienos šiuolaikiškos savitarnos parduotuvės.

Pirmąją naujovišką maisto prekių parduotuvę trys broliai iš Belgijos atidarė 1992 m. Vokiečių g. 6, Vilniuje. Tuomet pirkėjus čia stebino viskas: ir prekių įvairovė, ir pardavėjų paslaugumas. Kai 1993 m. Vilniuje Antakalnio mikrorajone buvo atidaryta pirmoji Lietuvoje šiuolaikiška savitarnos parduotuvė ir ji iškart sulaukė ypatingai didelio pirkėjų dėmesio, tapo visiškai aišku, kad Lietuvoje įsitvirtina naujas, kokybiškas, pagarbus ir draugiškas pirkėjų aptarnavimo modelis.

Štai šios pirmosios parduotuvės pradeda parduotuvių tinklo, pavadinto skambiu lietuvišku žodeliu „iki“, istoriją. „Iki“ reiškia džiaugsmingą aatsisveikinimą trumpam laikui. „Iki greito pasimatymo“, „iki susitikimo“, „iki kito karto“ sakome tada, kai žinome, kad netrukus vėl susitiksime. „Iki!“, – sako parduotuvių tinklas IKI savo pirkėjams, kviesdamas juos vėl sugrįžti ir visuomet žinoti, kad jie čia laukiami ir mylimi.

1.1 IKI veikla ir rezultatai

Sėkmingą prekybos tinklo vystymąsį ir veiklą rodo nuolat augančios apyvartos, didėjantis lojalių pirkėjų ir parduotuvių skaičius, augantis “pirkinių krepšelis”, o įvertinant nuolat stiprėjančią konkurenciją IKI tinklas tvirtai laikosi tarp lyderių.

IKI vizija – pirmas ir teisingas kkiekvieno žmogaus pasirinkimas. Rūpindamiesi prekių šviežumu ir kokybe, formuodami išskirtinį prekių asortimentą, kurdami jaukų ir šiuolaikišką interjerą, diegdami moderniausią prekybos įrangą, dėmesingai ir pagarbiai aptarnauja kiekvieną pirkėją .

Dar savo veiklos pradžioje IKI pirmieji Lietuvoje pasiūlė didžiausią prancūziškų vynų ir sūrių asortimentą.

IKI pirmieji ir vieninteliai siūlo šviežius kulinarinius ir konditerijos gaminius, pagamintus pagal prancūziškus receptus.

IKI pirmieji pasiūlė platų šviežios žuvies asortimentą.

Siekdami patenkinti augantį kokybės ir išskirtinumo poreikį, IKI pirmieji pasiūlė specialią prekių liniją IKI Gurmanai.

Gamybinės įmonės pagrindinis tikslas yra gamtoje randamų natūralių objektų perdirbimo ir keitimo veikla siekianti suteikti jiems papildomų vartojamųjų savybių, kurios geriau tenkintų vartotojų poreikius. [ Pranulis, V.,Pajuodis, A.,Urbonavičius,S.,Virvilaitė, R.,1999,p,141]

2. RINKA

Rinka – visuma santykių tarp realių ir potencialių pirkėjų ir pardavėjų, laisvai, be išorinės prievartos, perkančių prekes bei paslaugas. Pagrindiniai rinkos dalyviai yra vartotojai (pirkėjai) ir gamintojai (pardavėjai). [Lietuvos Junior Achievment] 1997 m. Vilnius

Marketingas rinką traktuoja kaip tam tikroje geografinėje vietoje esančias prekes ar teikiamas paslaugas. Šioje susitikimų vietoje vykstantis mainų procesas yra reguliuojamas pasiūlos ir paklausos pusiausvyros mechanizmo, nusakančio prekės, paslaugos vertę – kainą, kurią pasirengęs ar galėtų sumokėti realus pirkėjas arba potencialus vartotojas. Taigi rinka – tai pirkėjų ir pardavėjų susitikimo vieta, kur prekių mainų proceso metu veikia pasiūlos ir paklausos ppusiausvyrą reguliuojantis mechanizmas, išreiškiamas kaina. Rinka tyrinėjama ir analizuojama įvairiais tikslais, klasifikuojama pagal skirtingus požymius ir segmentuojama. O rinkos segmentavimas – tai į vartotoją orientuota veiksmų filosofija, kuri sutampa su marketingo koncepcijos reikalavimais.

Rinkos segmentavimas apibūdinamas kaip strategija, leidžianti paslaugų rinką suskirstyti į atskirus segmentus. Rinkos segmentas – tai pagal tam tikrą požymį išskirta rinkos dalis, kai iš tai daliai priklausančių pirkėjų tikimasi vienodos reakcijos į marketingo veiksmus. Rinkos segmentavimas pradedamas nuo rinkos tyrimo, kurio tikslas – rinkos dalies išskyrimas į atitinkamas grupes (segmentus), kad paslaugų įmonė galėtų užtikrinti kuo geresnį pasirinktų klientų aptarnavimą.

Paslaugų rinkos segmentavimas atliekamas išanalizavus vartotojų skirtumus ir sugrupavus juos taip, kad visos grupės turėtų joms būdingų ypatybių, pagal kurias galima būtų nustatyti esamus ir potencialius vartotojus.

”IKI‘‘ parduotuvėje pirkejas gali išsirinkti plačiausią maisto ir buities prekių asortimentą.

Prekes pagal savo skonį šioje parduotuvėje tikrai išsirinks kiekvienas: parduotuvėje nuolat siūlomas išskirtinis, tik IKI parduotuvėms būdingų maisto prekių asortimentas: šviežia žuvis iš Prancūzijos, prancūziški sūriai, įvairūs stalo bei rūšiniai vynai, kurių pirkėjai neras kituose prekybos centruose. Aplinkinių rajonų gyventojai čia kasdien gali mėgautis ne tik šviežiais mėsos gaminiais, salotomis, pagamintomis čia pat – parduotuvės kulinarijos ceche, bet ir pasivaišinti šviežia duona, jos gaminiais, pyragais ir tortais, pagal specialius prancūziškus receptus kepamais pparduotuvės kepykloje.

Šalia musų parduotuvės yra nuolat konkuruojančios parduotuves nuo kurių priklauso ir musų kainos.

Pav. 1 Plėtros šakos.

3. Marketingas.

„Mainų procese dalyvauja pirkėjas (vartotojas) ir pardavėjas (gamintojas). Tiek vartotojui, tiek gamintojui yra svarbu prekės kaina“ – [R. Virvilaitė, R. Urbanskienė, 1991, p.67]. „Nagrinėjant kainą, kaip marketingo komplekso elementą, ji laikoma ne tiek abstrakčia ekonomine kategorija, kiek praktiniu marketingo veiklos įrankiu. Todėl daugiau dėmesio skiriama kainų nustatymo ir reguliavimo nagrinėjimui, o ne jų esmės analizei.“ – [Urbonavičius, 1990, p.85]. Sprendimai dėl kainos efektyviausi tada, kai suderinami su kitais marketingo komplekso elementais (preke, paskirstymu, rėmimu).

Kiekvienos įmonės galimybės vykdyti kainų politiką yra vis kitokios. Įmonė turi mažiau laisvės nustatydama kainas, jeigu gamina prekes, kurios yra panašios, neišsiskiria iš kitų įmonių gaminamų prekių. Įmonė gaminanti nepanašias prekes gali laisviau nustatyti kainas.

Kainų nustatymo kuriai nors prekei pobūdį lemia tai, ar pasiūla yra koncentruota ir kiek. Jei gamyba ir pardavimas nekoncentruoti, t.y. egzistuoja daug pardavėjų – vyksta atvira kainų konkurencija. Jei gamyba ir pardavimas koncentruoti nedaugelio įmonių pardavėjų rankose, šios įmonės gali daugiau ar mažiau veikti rinką, taip pat ir kainas savo nuožiūra. Tada kaina nėra vienintelė prekės pardavimo sąlyga. Čia įtaką daro prekės kokybė, aptarnavimas,mokėjimo sąlygos ir kiti veiksniai.

Įmonei būtina žinoti konkurentų prekių

kokybę ir kainas. Tas pasiekiama įvairiais būdais. Įmonė gali pavesti savo atstovams išmėginti palyginamąjį pirkimą, kad kainos ir prekės būtų tarpusavyje palygintos. Taip pat galima apklausti vartotojus, koks jų požiūris į konkurentų prekių kainą ir kokybę. Dar galima nupirkti konkurento prekę ir ją ištirti.

Kaina yra labai svarbus komponentas ir vartotojui ir gamintojui. Gamintojui, kadangi jis gali užimti tam tikrą vietą rinkoje, vadovaudamasis savo įmnės pasirinkta strategija bei kainos funkcijas.

Kainos nustatymo metodai ypač svarbūs sėkmingai įmonės veiklai, kadangi tik šie metodai ppadeda išsirinkti tinkamą būdą prekės įliejimui į rinką.

Norėdama sėkmingai parduoti savo prekes, įmonė turi ne tik gerai žinoti kainos nustatymo metodus, būtina gerai susipažinti su kainų strategijomis, kadangi kainai didelę įtaką turi ir pašaliniai veiksnai.

3.1 RĖMIMAS IR REKLAMA

Reklama, tai yra vienas iš svarbiausių veiksnių, skirta paveikti potencialius pirkėjus.Reklama yra žinių, duomenų apie ką nors skleidimas, norint išpopulerinti, išgarsinti ką nors, padidinti paklausą. Reklama dažniausiai susijusi su materialine nauda. Kaip pavizdį galėčiau pateikti kremus: yra parduodama 5 rūšių kremai, ttačiau tik vienas iš jų yra reklamuojamas per radiją, televiziją, skrajučių pagalba, lauko reklama. Tokiu atvėju patikrinus visų kremų pardavimus, reklamuojamojo kremo pardavimai būtu žymiai didesni, nei kitų kremų.

Rėmimas taip pat yra neatsiejama verslo skatinimo priemonė. Rement yra suinteresuotumas ttam tikra nauda, rėmėjas yra viešinamas, taip jis yra išgarsinamas, formuoja apie save teigiamą viešąją nuomonę.

4. Įmonės valdymas

4.1 IKI parduotuvės organizacinę struktūrą

Pav.2

4.2 VALDYMO PERSONALAS IR DARBUOTOJAI

Personalas yra apibūdinamas, kaip žmogiškieji ištekliai, darbo jėga – tai visi organizacijoi dirbantieji.

Įmonė kurioje aš dirbu, yra didelis mažmeninės prekybos centras, čia dirba 98 žmonės, penkiolika jų yra administracijos darbuotojai.

Vadovas, kuris baigęs aukštajį moksą, dvi administratorės jos dar mokosi, vyr, kasininkė baigusi apskaitos kursus ir vedėjos kurios prieš pradedant dirbi kėlė savo kvalifikaciją pagal užimančias pareigas. Kursus organizuoja įmonė už savo lėšas. Visi kiti darbuotojai yra aptarnaujantis personalas, dirbantys salėje, kasoje, kepykloje, šviežių prekių skyriuose.

4.3 MOTYVAVIMAS

Suplanavus veiklą, suorganizavus visą plano įgyvendinimo sistemą, vadovui tenka išspręsti vieną sudėtingiausių vadybos uždavinių – skatinti darbuotojus našiai iir gerai dirbti.

Motyvacija – tai procesas, skatinantis imtis veiklos, kuri padėtų pasiekti organizacijos tikslus. Planuodamas ir organizuodamas savo įmonės veiklą, vadovas numato, ką ji veiks, kada, kaip ir kas privalo atlikti darbus. Kad organizacija įgyvendintų tikslą, vadovas privalo koordinuoti darbus ir priversti darbuotojus juos atlikti. Vadovai savo sprendimus gali įgyvendinti pritaikydami pagrindinius motyvacijos principus. Motyvacijos teorijos susiformavo XIX-XX amžiaus sandūroje, o jos pradininkas F.Tayloras.

Norint suprasti motyvacijos teorijų esmę, pirmiausia būtina išsiaiškinti pagrindines sąvokas – poreikius ir atlygį.

Poreikiai. Sakome, kad žžmogus turi poreikį, jeigu jis jaučia kažkokį vidinį ar išorinį trūkumą. Pasiekęs tikslą, žmogus savo poreikius arba patenkina, arba patenkina iš dalies, arba nepatenkina. Pasitenkinimas ar nepasitenkinimas pasiekus tikslą turės įtakos žmogaus elgsenai panašiose situacijose ateityje. Paprastai žmonių elgesys pasikartoja, jeigu situacijos asocijuojasi su poreikių patenkinimu. Šis faktas žinomas kaip rezultato dėsnis.

Vadovas, žinodamas, kad poreikiai lemia žmogaus siekimą juos patenkinti, turi sudaryti tokias sąlygas, kad darbuotojai galėtų šiuos poreikius patenkinti veikdami organizacijoje ir kad tai, būtų naudinga ir pačiam žmogui, ir organizacijai.

Motyvavimas, tai konkrečių tarpusavyje susijusių skatinimo priemonių ir būdų visuma, naudojama darbuotojų suinteresuotumui ir aktyvumui dydinti. Tai procesas nuo kurio priklauso asmens pastangų intencyvumas ir tų pastangų kryptis siekiant norimo tikso.

Uab „ Palink“ atlyginimo sistema yra stabili, mokama visada laiku, kaip motyvavimo priemonė prie atlyginimo kiekvienas gali užsidirbi priedą, kuris priklauso nuo darbo atlikimo, pažangumo, noro dirbi. Atidirbus įmonėje 10 metų gauni padėkos raštą už ilgalaikį darbą įmonėje.Papildoma priemonė yra darbdavio apmokamas sveikatos draudimas, sudaroma galimybė mokytis, studijuoti, taip pat įmonė organizuoja kvalifikacijos kėlimo kursus kurie yra nemokami. Lankstus darbo grafikas. Dar galima paminėti ne materialinę motivaciją, tai kiekvienais metais organizuojama “BARBEKIU” šventė prie jūros su koncertais, programomis, žaidimais, kur gali vykti visi norintys. Taip pat kiekvieną rudenį yra rrenkamas geriausias ir ilgiausiai dirbantis darbuotojas, kuriam yra skiriama nemokama 10 dienų pažintinė kelionė į išrinkta europos šalį.

I variantas

5. VADOVO VEIKLOS VAIDMUO

Visoms organizacijoms bendra tai, kad kiekviena turi vadovą. Jis vadinamas įvairiai: viršininku, direktoriumi, valdytoju, rektoriumi,sekretoriumi, pirmininku, meistru, brigadininku ir kitaip.

Vadovas atlieka išskirtinį vaidmenį valdyme.

Pagrindinis vadovo veiklos ypatumas tas, kad jis yra atsakingas už daugelį svarbių ir labai skirtingų veiklos sričių organizacijoje. [A.Sakalas, V.Šilingienė „Personalo valdymas" 27-29 psl.]

Vadovai organizacijose atlieka daug skirtingų funkcijų.

Vadovo funkcijos:

• planavimas-ateities prognozavimas

• organizavimas – organizacijos sudarymas

• vadovavimas – poveikio personalui, įgalinant jį dirbti

• koordinavimas – visų išteklių (materialinių, socialinių, informacijos) koordinavimas

• kontrolė-priežiūra, ar faktiška proceso būklė atitinka planuojamąją .

Vadovauti – reiškia organizuoti žmonių veiklą organizacijos tikslams pasiekti bei sukurti tos veiklos sėkmės sąlygas.

Vadovui neužtenka būti kompetetingam, kiekvienas vadovas turi būti ir geras organizatorius bei administratorius. Geras vadovas taip pat turi gebėti taip paskirstyti įgaliojimus ir atsakomybę tarp pavaldinių, kad būtų garantuotas bendros pavaldinių veiklos efektyvumas ir vadovui liktų tik bendro vadovavimo ir kontrolės vykdymo pareigos.

Mūsų vadovas vadovauja visai parduotuviai ir atsako už efektyvę jos veiklą. Organizuoja, vygdo ir priima sprendimus. Pateikia užduotis ir kontroluoja jų igyvendinimą.

Vadovas privalo:

Analizuoti parduotuvės veiklos rezultatus.

Žinoti ir laikytis Lietuvos Respublikos įstątymus, civilinio kodekso reikalavimus.

Žinoti bendrovės struktūrą, darbo organizavimą, valdymo pprincipus.

Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir kitus saugos reikalavimus.

Žinoti parduotuvės apsaugos reikalavimus ir jų laikytis.

Žinoti tvarkomūjų dokumetų rengimo ir saugojimo tvarką.

Neskleisti tretiems asmenims komercinių paslapčių.

Žinoti organizavimo principus, marketingo pagrindus.

Tausoti bendrovės nuosavybę.

6. Vadybos sritis

Vadyba yra stebimas organizacijos valdymas bei specialioji disciplina, nagrinėjanti organizacijos valdymą ir kontrolę. Tarp tipinių vadybos užduočių yra:

• strateginis planavimas; ilgalaikių rėminių koncepcijų strateginėms veiklos sritims nustatymas

• veiksmingų sisteminių struktūrų sukūrimas, diegimas ir palaikymas, pvz., planavimo ir kontrolės sistemos, organizacinė struktūra.

6.1 Vadybos funkcijos

1. Planavimas kurio paskirtis – atsakyti į klausimus dėl organizacijos veiklos perspektyvų ir užsibrėžtų tikslų galimų pasiekimų būdų;

2. Organizavimas tai sukūrimo organizacinių prielaidų, leidžiančių žmonėms ir jų grupėms efektyviai siekti užsibrėžtų tikslų, procesas

3. Vadovavimas tai administravimo ir lyderiavimo derinys. Čia svarbu vadovavimo teorijos, kurias sąlyginai galima skirstyti į bruožų, stilių, atitikimų, dinamiškų santykių

4. Koordinavimas (Reguliavimas) siekimas, kad žmonės bei jų grupės, veikdamos tam tikroje struktūroje palaikytų vieni kitus, ir atskiri procesai būtų derinami laike

5. Kontrolė šios funkcijos paskirtis – garantuoti standartų nustatymą.

6.2 Vadybos rūšys

Bendrieji vadybos principai, pritaikyti tam tikroms veiklos sritims arba objektams, žinomi kaip atskiros vadybos pakraipos:

• verslo vadyba,

• personalo vadyba,

• projekto vadyba,

• laiko vadyba,

• savęs vadyba (angl. self-management),

• žinių vadyba,

• kokybės vadyba

• reklamos vadyba

• transporto vadyba.

Vadybininkas– vadovaujančias pareigas organizacijoje einantis asmuo. Tai nebūtinai organizacijos vadovas; vadybininkai vadovauja ir tam tikrai veiklos sričiai, struktūriniam padaliniui ar vienetui. Vadybininkas

yra verslo ar kitokios veiklos organizavimo bei administravimo arba vadybos specialistas.

Pakėlimas į vadybininko (vadovaujančias) pareigas yra laikomas paaukštinimu; į tokias pareigas skiriami daugiau generalistai, o ne specialistai, turintys vadybos, organizacinių (su)gebėjimų, greitos orientacijos, galintys koordinuoti ne vieno asmens veiklą organizacijoje.

7. Vadybininko pareigybines nuostatas

Pareiginiai nuostatai yra labai svarbūs įmonių organizaciniai dokumentai. Pareiginių nuostatų svarbumas yra tame, kad pareiginiai nuostatai apibrėžia darbuotojų darbus ir atsakomybės sritis, tokiu būdu aiškiai paskirsto įsipareigojimus bei sudaro palankią aplinką efektyviam darbuotojų darbui.

Tinkamai aprašius pareigybes, išvengiama darbų ddubliavimo, deramai paskirstoma atsakomybė ir valdžia. Pareigybių aprašymas įpareigoja kiekvieną vadovą ir pavaldinį neperžengti suteiktų jiems teisių ir pareigų.

Pareiginius nuostatus rekomenduojama rengti pagal tokią schemą:

1) Pareigos.

2) Pavaldumas.

3) Reikalingos žinios ir patyrimas.

4) Pagrindiniai tikslai.

5) Pagrindiniai uždaviniai.

6) Atsakomybė už pavaldinius.

7) Atsakomybės rodikliai.

8) Įgaliojimų lygis.

9) Ryšiai organizacijos viduje ir už jos ribų.

10) Galimos darbo problemos.

Tačiau dažniausiai rekomenduojama tokia pareiginių nuostatų struktūra:

• Bendroji dalis

• Tarnybinės pareigos

• Tarnybinės teisės

• Darbuotojo atsakomybė

• Funkciniai ryšiai

• Papildomai gali būti įtrauktos skatinimo priemonės, baudos.

Literatūros šaltiniai siūlo vadovautis teorinėje dalyje aprašyta struktūra, kuri susideda iš bendrosios dalies, pareigų, teisių, atsakomybės, skatinimo bei bausmių skyrių, tačiau ppraktikoje ši struktūra yra kiek kitokia.

Pvz. Uab „ Palink“ vadybininko pareiginiai nuostatai atitinka raštvedybos taisyklių reikalavimus, tačiau skiriasi pareiginių nuostatų struktūra, tai yra jų sudėtinės dalys. Vadybininko pareiginiai nuostatai prasideda bendrąja dalimi, kurioje yra apibūdinamas darbuotojo, einančio pardavimų vadybininko pareigas, ppavaldumas, išsimokslinimas, kokios žinios bei patyrimas reikalingi, kokiose srityse, pardavimų vadybininkas yra tiesiogiai pavaldus prekybos direktoriui, pareiginiuose nuostatuose paminėta, kad neesant pardavimų vadybininko darbe, jį pavaduoti gali generalinio direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, arba kitas specialistas pagal įmonėje nustatytą darbuotojų tarpusavio pakeičiamumą.

Taip pat visuose pardavimų vadybininko pareiginių nuostatų bendrojoje dalyje kalbama apie darbuotojo pareigą išklausyti saugos ir sveikatos darbe instruktažą bei tų instrukcijų reikalavimų laikymąsi.

Uab „ Palink“ pareiginiuose nuostatuose po bendrosios dalies eina pagrindiniai veiklos tikslai Tai darbuotojo pagrindiniai tikslai, kuriuos jis turės įgyvendint, dirbdamas pardavimų vadybininku. Tai būtų organizuoti įmonės pardavimų strategijos įgyvendinimą, planuoti reklamines akcijas, organizuoti jų vykdymą ir kita. pareiginiuose nuostatuose dalys „Funkcijos ir uždaviniai“ bei „Pareigos“ apjungtos vienoje dalyje „Veiklos sritys“.

UAB “Palink“ pardavimo vadybininko pareigos daugiau oorientuotos į pardavimų, reklamos akcijų ruošimą.

Visa parduotuvė yra suskyrstyta skyriais, kuriuose dirba nedaugiau kaip po penkis žmones, skyriams dar atskirai vadovauja vedėjos. Kiekviena vedėja turi po skyrių ir kelis darbuotojus, kuriems jos vadovauja. Administratorės taip pat vadovauja visiems darbuotojams, jos yra paskirtos vadovo, tuo tarpu joms vadovauja taip pat parduotuvės vadovas.

Iš to išeina, kad idealus kontrolės mastas yra skyrių vedėjų , nes jos turi po tris keturis jiems pavaldžių darbuotojų.

IŠVADOS

Atlikus praktiką prekybos centre UAB “PALINK” IKI – 434 galiu daryti išvadas.

UAB „PALINK“ – tai gana didelis prekybos centras, kurį kiekvieną dieną aplanko labai daug pirkėjų. IKI prekybos centras užsiima mažmenine prekyba, kuri tiesiogiai parduoda prekes pirkėjui. Kiekvieną dieną šioje parduotuvėje kepama šviežia duona, bandelės, tortai, gaminamos šviežios salotos. Ši parduotuvė populiari plačiu prekių asortimentu, kurį vertina apsilankę pirkėjai. Taip pat šioje parduotuvėje galima užsisakyti konditerijos gaminių, kurie yra atliekami per tris dienas.

Šiame prekybos centre ne tik malonu dirbti, bet ir malonu apsipirkti, nes šioje parduotuvėje visada dirba malonios kasininkės – pardavėjos, kurios maloniai pasisveikina ir atsisveikina.

Pagrindinis IKI prekybos centro šūkis yra „IKI! Čia verta sugrįžti kasdien!”

IKI prekybos centras išsiskiria iš kitų prekybos centrų tuo, kad šis prekybos centras kiekvieną dieną gauna kokybiškas prekes ir atnaujina savo asortimentą, todėl ši parduotuvė sulaukia daug pirkėjų, kurie su malonumu sugrįžta į IKI.

LITERATŪROS SARAŠAS:

A.Sakalas, V.Šilingienė „Personalo valdymas“ 27-29 psl.

Urbonavičius, 1990, p.85

R. Virvilaitė, R. Urbanskienė, 1991, p.67

Lietuvos Junior Achievment 1997 m. Vilnius

Pranulis, V.,Pajuodis, A.,Urbonavičius,S.,Virvilaitė, R.,1999,p,141

http://www.iki.lt/

Mary Parker Follett

VIRVILAITĖ, Marketingas, 1997, p. 79.

A. Sakalo knyga “Personalo vadyba“ bei B. Leonienes knyga “Darbuotojų vadyba“.