Prekybos organizavimas

Prekybos organizavimo praktikos darbas

IĮ ,,Pigutis”

2011m.

TURINYS

1. Įmonės geografinė padėtis(emblema,eksterjeras)……….3

2. Prekybos įmonės išplanavimas…………………..4

3. Įmonės tipas…………………….5

4. Prekybos įmonės asortimento formavimas…………..7

5. Prekybos įmonės įrengimai ir jų išdėstymo būdai……….9

6. Pirkėjų aptarnavimo būdai…………………11

7. Reklama prekybos įmonėje………………..12

1. ĮMONĖS GEOGRAFINĖ PADĖTIS

Įmonė – yra savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas, įsteigtas įstatymų numatyta tvarka, tam tikrai ūkinei komercinei veiklai. Įmonę sudaro medžiagų daiktinių, finansinių ir materialinių aktyvų jos teisių ir pareigų kompleksas.

IĮ ”Pigutis” įsikūrusi Ukmergės miesto centre, sėkmingai veikianti jau kelerius metus. Tai moderni, šiuolaikinė mėsos perdirbimo įmonė.

ĮMONĖS VEIKLOS KKRYPTIS, ASORTIMENTAS.

2. PREKYBOS ĮMONĖS IŠPLANAVIMAS

Įėjimas

Išėjimas

Laboratorija,mėsos išdirbimo,pakavimo skyriai

švieži,šaldyti mėsos gaminiai

karšto,

šalto

rūkymo

mėsos

gaminiai

virti mėsos

gaminiai

pigesnės prekės

3. ĮMONĖS TIPAS

Individualioji (personalinė) įmonė nuosavybės teise priklauso fiziniam asmeniui ar keliems fiziniams asmenims bendrosios privatinės nuosavybės teise. Šios įmonės neturi juridinio asmens teisių, jų turtas neatskirtas nuo įmonininko turto.

Individualiosios įmonės pavadinime, būtina įvardinti jos savininką. Šio tipo įmonėms taikomi įstatymai, reguliuojantys valstybinės įmonės veiklą. Įmonė turi teisę verstis bet kokia gamybine ar komercine veikla, išskyrus tą, kuri draudžiama, arba kuriai reikalingi specialūs leidimai (pvz., eksploatuoti naudingąsias iškasenas, jų telkinius, ggaminti ir realizuoti vaistus, narkotikus ir kt.). Įmonė dirba savininko naudai, joms neprivalomos valstybinės valdžios ar valdymo organų užduotys. Įmonė gali būti likviduojama paties savininko arba teismo sprendimu, jeigu nevykdo savo prievolių.

Individualiosios įmonės gali būti dviejų tipų: 1) įmonės, kurių vveikla pagrįsta paties savininko ir jo šeimos narių darbu; 2) įmonės, kurių veikla pagrįsta paties savininko ir samdinių darbu.

Šios įmonės turi ir teigiamų, ir neigiamų bruožų.

Teigiami bruožai yra šie:

1.Individuali įmonė sudaro sąlygas reikštis savininko iniciatyvai;

2.Paprasta įsteigti, nėra nustatytas minimalus kapitalo dydis, galima paprastesnė apskaita, mažesni pajamų mokesčių tarifai;

3.Savininkas bet kada gali nutraukti savo įmonės veiklą, kaip ir pradėti.

Neigiami bruožai yra šie:

1.Nėra galimybės samdyti aukštos kvalifikacijos darbininkus;

2.Įmonės savininkas rizikuoja ne tik verslu, bet ir savo turtu;

3.Nėra veiklos tęstinumo (savininkui mirus įmonė uždaroma).

Individualių įmonių statusą, veiklą ir likvidavimą reglamentuoja Civilinis kodeksas ir LR įmonių įstatymas. Kodekse yra tik vienas 221 straipsnis, konkrečiai susijęs su individualiomis įmonėmis, numatantis galimybę steigti įmones, neturinčias juridinio asmens teisių. Individuali įmonė priklauso vienam ar keliems fiziniams asmenims jjungtinės nuosavybės teise. Individualią įmonę gali turėti ir negamybinės organizacijos, turinčios juridinio asmens teises.

Asmuo norintis steigti individualią įmonę, atitinkamos savivaldybės rejestro skyriui pateikia pareiškimą įregistruoti įmonę, dokumentą, liudijantį apie žyminio mokesčio sumokėjimą, patalpų savininko pažymą apie patalpų suteikimą įmonės veiklai, firmos vardo įregistravimo pažymėjimo nuorašą. Minimalios įmonės steigimo išlaidos:

1)rinkliava už firmos vardo įregistravimą – 30 litų;

2)žyminis mokestis už personalinės įmonės įregistravimą – 200 litų

3)leidimas pasigaminti antspaudą – 10 litų.

Individualios įmonės turtas nėra atskirtas nuo savininko turto. Pagal įmonės prievoles savininkas aatsako visu savo turtu. Šioms įmonėms taikoma supaprastinta buhalterinė apskaitos tvarka.

Personalinių įmonių veikla ir likvidavimo tvarka nėra reglamentuojama atskiru įstatymu. Tokios įmonės likviduojamos pagal LR įmonių įstatymo reikalavimus.

4.PREKYBOS ĮMONĖS ASORTIMENTO FORMAVIMAS

Asortimentas- prekių rinkinys, kurį tam tikru metu rinkai pateikia prekybos įmonė.

Prekės skirstomos į:

1. Vartojimo.

2. Gamybines.

IĮ „Pigutis“ mūsų šalies rinkai tiekia kasdieninės paklausos prekes- šviežią mėsą, gaunamą iš Lietuvoje užaugintų gyvulių.

Įmonėje veikia įdiegta RVASVT sistema, skirta valdyti bet kuriuos rizikos veiksnius, galinčius padaryti maistą nesaugų vartotojui. Ši sistema analizuoja kiekvieną produkto gamybos etapą ir įvertina, kokia yra rizika užteršti mėsą ir kaip jos išvengti.

Siekdami vartotojui pateikti tik aukštos kokybės šviežios mėsos gaminius, mes skiriame ypatingą dėmesį pasirinkdami gyvulių augintojus. Atidžiai tikriname, kur gyvuliai buvo auginami, kuo šeriami, ar nebuvo gydyti.

Priimant kiekvieną siuntą, vykdoma griežta kontrolė. Nacionalinėje veterinarijos laboratorijoje tikrinamas mikrobiologinis užterštumas, užterštumas pesticidais ir radioaktyviomis medžiagomis. Įmonės laboratorijoje maisto produktų analizatoriumi FoodScan nustatoma mėsos riebalų, baltymų ir drėgmės koncentracija ir pagal tai mėsa yra rūšiuojama. Mes savo klientui pateikiame tik aukščiausios rūšies šviežią mėsą.

Aukštas įmonės higienos lygis, kurį įvertino Europos Sąjungos ekspertai, išduodami leidimą eksportuoti mėsos produktus į Europos Sąjungos šalis, leidžia užtikrinti, kad šviežios mėsos produktai išlaikys savo kokybę ir maistinę vertę per visą realizacijos laikotarpį.

IĮ „Pigutis“, aatsižvelgdama į ypatingus užsakovų pageidavimus, gali pateikti aukštos kokybės, įvairaus dydžio, išpjaustymo bei įvairiai supakuotų (indeliuose, vakuuminiame įpakavime, apsauginių dujų atmosferoje) atšaldytų ar sušaldytų šviežios mėsos gaminių.

Įmonės “Pigutis” gaminamos produkcijos asortimentas pritaikytas įvairias pajamas turintiems vartotojams, jos pasiūla būtų tokia:

Karšto rūkymo kumpiai, skilandžiai, dešros ir dešrelės.

Šalto rūkymo kumpiai, skilandžiai, dešros ir dešrelės.

Virti – rūkyti kumpiai, dešros, dešrelės ir vyniotiniai.

Virtos dešrelės ir dešros.

Virti įvairūs šventiniai vyniotiniai.

Virti – rūkyti paršeliai.

Šviežios kiaulienos ir jautienos pusfabrikačiai (dešrelės, kepsneliai).

Šviežios kiaulienos ir jautienos kumpiai, nugarinės, sprandinės.

Šaldyti pusgaminiai.

5. PREKYBOS ĮMONĖS ĮRENGIMAI IR JŲ IŠSĖSTYMO BŪDAI

» Vitrinos

– Gastronominės

– Konditerinės

– Baro

» Priesieniai

» Spintos

» Salos

» Kameros

» Šaldikliai

» Ledų vežimėliai

» Ledų vitrinos

» Šaldytuvai vežimėliai

Kita įranga:

» Svarstyklės

– Prekybinės

– Platforminės

– Analitinės

» Kasos aparatai

» Prekybinės salės

» Nerūd. plieno

» Kebabinės

» Oro užuolaidos

» Šildymo

Parduotuvės įrengimų išdėstymo būdai skyriami pagal:

• Parduotuvės išplanavimą – patalpų paskirstymą įvairioms funkcinėms zonoms ir šių zonų išdėstymą;

• Prekybos salės ploto paskirstymą – prekių grupių bei prekių išdėstymą prekybos salėje ir prekybos salės ploto nustatymą atskiroms prekių grupėms bei prekėms (prekių pavadinimams);

• Parduotuvės interjero dizainą – prekybos patalpų apipavidalinimą.

prekybos salė turi atlikti tokias funkcijas:

• Techninę (prekių priėmimas, jų laikymas ir priežiūra, prekių judėjimas ir kt.);

• Reklaminę (atkreipti pirkėjų dėmesį, juos vilioti, pateikti, pristatyti prekę);

• Architektoninę (reprezentuoti ppatalpų erdvumą ir „atmosferą“);

• Ekonominę (sudaryti sąlygas prekių apyvartai, rentabilumui didinti, prekių atsargų apyvartumui spartinti);

• Socialinę (sudaryti patogias pirkimo ir pardavimo sąlygas, pirkėjams sukurti gerą nuotaiką, personalui – pasitenkinimą darbu).

6. PIRKĖJŲ APTARNAVIMO BŪDAI

Parduotuvėje ,,Pigutis” yra sukurtos tarnybos,kurios rūpinasi klientų aptarnavimu.Svarbiausi jų uždaviniai:

1. siekti,kad pirkėjai būtų patenkinti.

2. pritraukti pastovius pirkėjus.

3. atsitiktinius pirkėjus paveikti taip,kad jie taptų pastoviais.

4. gerinti prekybos įmonių įvaizdį.

5. organizuoti geros kokybės prekių pardavimą ir paslaugų tiekimą.

6. išsiaiškinti pirkėjų poreikius ir reikalavimus.

7. išsiaiškinti pirkėjo apsilankymo pobūdį: atsitiktinis, ketinimas užmegzti naują kontaktą,specialūs tikslai.

Prekės bus išdėstytos taip, kad būtų patogiai jas rinktis, matytųsi kainos. Pigesnes prekes dėsime į atskirą šaldiklį, o brangesnes – į kitus šaldiklius. Prekybos salėje visada bus pardavėjos, kurios atsakinės į klientų klausimus, patars, padės išsirinkti. Pirkėjus aptarnaus dvi pardavėjos-kasininkės. Už prekes galima bus atsiskaityti tiek grynais pinigais tiek kortele.

7. REKLAMA PREKYBOS ĮMONĖJE

Reklama – tai užsakovo apmokamas neasmeniškas informacijos apie

prekes, paslaugas ar idėjas skleidimas pasirinktai auditorijai siekiant

užsakovo numatytų tikslų[6]. Iš šio apibrėžimo galima išskirti tris

reklamos savybes. Pirma, tai neasmeniškas, antra – apmokamas informacijos

perdavimo būdas, trečia – yra užsakovas, kuris apmoka visas su reklama

susijusias išlaidas.

1. PAGRINDINĖS REKLAMOS FORMOS

Priklausomai nuo to, kokiai auditorijai skiriama reklama, įmonė

pasirenka vieną ar kitą reklamos rūšį. Tikslingiausia reklamą skirstyti

pagal reklaminę informaciją perduodančias priemones, t.y reklamos

nešiklius. Tobulų reklamos skleidėjų nėra. Nevienodam paslaugų verslui

reikia ir

skirtingų reklamos skleidėjų, kurie geriau pasiektų tikslinę

„auditoriją“. Svarbu yra tai, kad reklama atneštų daugiau pajamų negu ji

pati kainavo. Galima išskirti tokius paslaugų įmonių reklamos nešiklius

(skleidėjus).

2. Spausdintos reklamos nešikliai

Laikraščiai

Laikraščių reklama leidžia pasiekti santykiškai labai plačią,

nesegmentuotą auditoriją. Svarbiausi laikraščiai siūlo paslaugą

išspausdinti spalvotą bet kokio dydžio reklamą, tačiau dėl gana prasto

laikraštinio popieriaus kokybės spalvų gama nėra didelė. Laikraščiai gali

būti geriausias pasirinkimas reklamuojant paslaugas tuomet, kai įmonė

veikia tam tikroje teritorijoje, o laikraščiai taip pat leidžiami joje.

Tačiau šiuolaikiniai laikraščiai turi daug puslapių ir ne visus jjuos

skaitytojai įdėmiai perskaito, todėl laikraštyje reikia talpinti įspūdingą

reklaminį skelbimą. Reklamuotis laikraštyje patartina tada, kai įmonės

teikiamos paslaugos atitinka tokius reikalavimus:

1) Paslaugas perka atskiri žmonės individualiam naudojimui.

2) Paslaugomis naudojamasi dažnai arba (ir) reguliariai. Dažnas

naudojimasis paslaugomis padidina galimybę, kad kai kuriems žmonėms, kurie

laikraštyje skaito reklaminius skelbimus, greitai prireiks įmonės teikiamų

paslaugų. Jeigu jiems to nereikia dabar, tai nemaža tikimybė, kad vėliau

jie įmonę pamirš. Jei paslaugos sezoninės ir dabar paklausios, tai reklama

laikraštyje gali būti labai veiksminga.

3) Tam tikras paslaugų kiekis pateikiamas nemokamai. Reklamos tikslas

– reikiama aatsakomoji reakcija. Niekas neužtikrins to geriau negu nemokamo

bandomojo paslaugų pavyzdžio siūlymas: „paskambinkite šiandien, kad

galėtumėte pasinaudoti mūsų teikiamomis paslaugomis nemokamai“.

Komerciniai leidiniai.

Daugelis ūkio ir pramonės šakų turi savo leidinius. Įmonės paslaugą

siūlant tam tikros pramonės šakos įmonei, reikėtų reklamuotis tos šakos

leidiniuose. Daugeliu atveju ššakos įmonėms

nemokamai. Visas jų leidėjų pelnas yra gaunamas iš reklamos, todėl reklamos

tokiuose leidiniuose kaina yra palyginti didelė. Komerciniuose leidiniuose

yra mažiau apribojamų, palyginti su įprastais leidiniais. Svarbu, kad tokie

leidiniai patektų tiems skaitytojams, kuriems yra orientuojami. Šiuos

leidinius skaito žmonės, suinteresuoti tokia problematika, todėl reklama

jiems yra neatskiriama verslo dalis. Komercinių leidinių leidėjai stengiasi

tenkinti visus besireklamuojančių įmonių poreikius, todėl šie leidiniai

būna spalvoti, jų kokybė aukšta, o tai leidžia suinteresuoti klientus. Nors

šie leidiniai yra itin svarbūs, labai aktualu žinoti, kas ir kodėl juos

skaito. Įmonė, teikianti konkrečią paslaugą, turi galimybę reklamuotis tik

viename ar dviejuose tokio pobūdžio leidiniuose. Tačiau geriausia kreiptis

į reklamos agentūrą, kuri padės išsirinkti tinkamą leidinį, o tai didina

reklamos išlaidas. Prie tokių leidinių galima priskirti „geltonuosius

puslapius“, specializuotus katalogus ir žurnalus bei verslo ir profesinius

žurnalus.

“Geltonieji puslapiai”

Daugeliu aatveju „geltonieji puslapiai“ yra bendros reklamos kampanijos

elementas. Čia reklamuotis patartina tik tada, kai įmonės paslaugos

atitinka tokius kriterijus:

1) klientams skubiai prireikia siūlomų paslaugų. Šiuo atveju reklamai yra

pats palankiausias momentas, nes klientas priima sprendimą pirkti siūlomą

paslaugą.

2) klientams teikiamų paslaugų prireikia ne dažnai. Klientai neįsimena

paslaugų teikėjų, nes retai naudojasi tokiomis paslaugomis. Todėl šiuo

atveju atitinkamą paslaugą teikiančios įmonės jie ieškos „geltonuosiuose

puslapiuose“.

3) klientai savo poreikius paslaugoms susieja su „geltonaisiais

puslapiais“. Kol žmonės automatiškai bei tiksliai nesusies poreikių su

įmonės teikiamomis paslaugomis, reklama nebus naudinga „geltonuosiuose

puslapiuose“.

Jeigu įmonė tenkina vvisus tris reikalavimus, tai tada verta reklamuotis

geltonuosiuose puslapiuose, jeigu tik du kriterijus – galima reklamuotis,

bet papildomai reikia naudotis kitomis reklamos ar rėmimo priemonėmis.

Jeigu patenkinami tik trečiojo kriterijaus reikalavimai, tai reikia

išanalizuoti šios reklamos reikalingumą ir nuspręsti į kurią reklamos rūšį

tikslingiau investuoti lėšas.

Specializuoti katalogai

Tokia reklama yra efektyvi tada, kai įmonė teikia tokias paslaugas,

kuriomis daugiau naudojasi kitos įmonės ar organizacijos negu atskiri

žmonės. Ar verta reklamuoti tokio pobūdžio leidiniuose lemia tokios

reklamos poveikis potencialiems klientams. Prieš pradedant reklamuotis

reikia atsakyti į tokius klausimus: 1) kiek galima tikėtis potencialių

klientų, kuriuos „suras“ skelbiama reklama, 2) kiek vertas kiekvienas toks

potencialus klientas.

Specializuoti žurnalai

Žurnalo platinimo vietovė turi sutapti su teikiamų paslaugų regionu.

Žurnalai turi vieną privalumą lyginant juos su kitomis žiniasklaidos

priemonėmis: jų skaitytojų ratas yra aiškiai apibrėžtas. Pvz., jei siūloma

įmonė siūlo kirpimo bei grožio paslaugas, tai galima reklamuotis tokiuose

žurnaluose, kurių skaitytojai domisi mada bei grožiu. Šiuo atveju reklama

paskleidžiama kaip tik tiems asmenims, kurie yra tikslinė auditorija ir

reklamos išlaidos 1000 vartotojų (klientų) nėra labai didelės. Be to,

žurnalai yra ilgaamžiškesni negu laikraščiai, todėl yra galimybė, kad

klientas peržiūrės reklaminę informaciją ir parodys ją kitam būsimam

klientui. Tačiau šio tipo reklamai būdingi ir tam tikri trūkumai. Jų

gamybai užtrunka pakankamai ilgai bei yra brangesnė nei laikraščių. Reklamą

išspausdinus papildomame reklaminiame puslapyje yra didelė tikimybė, kad

dalis skaitytojų paprasčiausiai neskaitys to ppuslapio. Šiuose žurnaluose

reklamuojasi tokios įmonės, kurios tenkina tokias pat arba labai panašias

paslaugas, todėl reikia paruošti itin išskirtinę reklamą, kad sudominti

potencialius klientus.

Verslo ir profesiniai žurnalai

Tokio pobūdžio žurnalai yra tikslesnės paskirties ir geriau gali

pasiekti tikslinę auditoriją. Šie leidiniai skiriasi nuo žurnalų tuo, kad

daugelis skaito tuos leidinius todėl, kad sužinotų, kokias paslaugas jie

galėtų gauti, todėl puiki reklama gali tikrai „prikaustyti“ klientą. Norint

naudotis šia reklamos nešiklių rūšimi reikia sekti šių žurnalų reitingą,

informaciją apie juos bei sužinoti klientų nuomonę apie tai.

3. Radijas

Spausdinta reklama veikia regėjimą, o radijo reklama – klausą.

Tuo iš esmės skiriasi šios reklamavimo priemonių rūšys. Klausydamiesi

reklaminio teksto viskas daroma vienu metu. Todėl radijas daugiau negu bet

kuri kita informavimo priemonė pasikliauja tiek pačios reklamos, tiek kai

kurių jos niuansų kartojimu. Vienkartinis reklamos transliavimas per radiją

– tai pinigų švaistymas. Todėl reikia kartoti tą patį reklaminį tekstą daug

kartų ir dažniausiai per kelias radijo stotis tol, kol reklama

„įsiskverbia“ į žmonių sąmoreakciją.

Mat radijas gali padaryti atitinkamą įspūdį tik per didesnį laiko tarpą,

negu transliuojant reklamą per televiziją. Radijo, kaip ir televizijos ar

laikraščių, privalumas tas, kad galima dažnai ir greitai pasiekti

vartotoją. Radijas yra pigesnė žiniasklaidos priemonė negu televizija,

todėl radiju reikia pasinaudoti dažniau ir ilgiau. Tačiau reikia atidžiai

stebėti žmonių reakciją į reklamą. Siekiant efektyvios radijo reklamos

reikėtų joje akcentuoti tokius dalykus:

1)Paslaugų naudą, kuri ggalėtų būti pateikta nesudėtingai ir

įsimenamai.

2) Paslaugų verslo įmonės pavadinimą, kuris turėtų būti

išsiskiriantis ir nesunkiai įsimenamas. Būsimieji klientai žinodami įmonės

pavadinimą ieškos jo kataloguose.

Radijo reklama bus įtaigi tada, kada tekstas bus papildytas muzikiniu

fonu ir efektais. Į radijo reklamą patartina įtraukti kuo daugiau ausiai

malonių žodžių ir garsų. Kiekviena smulkmena gali pagerinti galutinį

rezultatą. Todėl radijo reklamų kūrimas – labai kūrybiškas darbas.

4. Televizija.

Televizijos reklama – tai bet kokia informacija, pasiekianti paslaugų

vartotoją per televiziją, kabelinę televiziją, naudojant vaizdajuostes.

Televizija dažnai suvokiama kaip efektyvi informavimo priemonė, kadangi per

ją galima perduoti garsą, vaizdą ir judesį, ji suteikia daug erdvės

kūrybiškumui ir asmeninai iniciatyvai. Televizija siūlo komersantams didelį

pasirinkimą, nes galima pasirinkti demografiškai juos tenkinančią programą,

teminę programą bei pasirinkti tinkamą laiką. Ji gali labiau sudominti

klientus negu bet koks kitas paslaugos teikėjų bendravimo su klientais

(vartotojais) būdas. Televizija ypač efektyvi, kai paslaugų vartotojui

patogu iš karto nę ir sukelia pageidaujamą jų elgsenos reakciją.

Mat radijas gali padaryti atitinkamą įspūdį tik per didesnį laiko tarpą,

negu transliuojant reklamą per televiziją. Radijo, kaip ir televizijos ar

laikraščių, privalumas tas, kad galima dažnai ir greitai pasiekti

vartotoją. Radijas yra pigesnė žiniasklaidos priemonė negu televizija,

todėl radiju reikia pasinaudoti dažniau ir ilgiau. Tačiau reikia atidžiai

stebėti žmonių reakciją į reklamą. Siekiant efektyvios radijo reklamos

reikėtų joje akcentuoti tokius dalykus:

1) Paslaugų naudą, kuri galėtų būti pateikta nesudėtingai

ir

įsimenamai.

2) Paslaugų verslo įmonės pavadinimą, kuris turėtų būti

išsiskiriantis ir nesunkiai įsimenamas. Būsimieji klientai žinodami įmonės

pavadinimą ieškos jo kataloguose.

Radijo reklama bus įtaigi tada, kada tekstas bus papildytas muzikiniu

fonu ir efektais. Į radijo reklamą patartina įtraukti kuo daugiau ausiai

malonių žodžių ir garsų. Kiekviena smulkmena gali pagerinti galutinį

rezultatą. Todėl radijo reklamų kūrimas – labai kūrybiškas darbas.

5. Išorinė reklama

Išorinė reklama – tai reklaminiai skydai, skelbimų lentos, reklama ant

transporto priemonių, t.y. reklama, kurią klientas pamato išėjęs iš namų ir

kuri nėra nei spausdinta, nei elektroninė. Išorinė rreklama gali kasdien

perduoti paprastą informaciją apie teikiamas paslaugas daugeliui žmonių.

Daugelyje reklaminių stendų ne tik pateikiama žodinė informacija, bet ir

atitinkamas vaizdas, susijęs su ta informacija. Kiekvienoje paslaugų

rinkoje yra skirtingos šios reklamos rūšys. Pasirenkant reklamos vietą

svarbu suvokti vietinės paslaugų rinkos ypatumus. Tai padės pelningiau

išleisti pinigus reklamai. Šios reklamos privalumai yra toks kaip

informacijos perdavimo dažnumas. Taip pat ši reklama turi ir trūkumų. Ši

reklama nėra įkyri, todėl ją galima ignoruoti ir ji sukelia minimalų

įspūdį. Stendo informacijos kiekį riboja laikas informacijai perskaityti.

Dauguma reklaminių stendų neapšviesti, ttodėl prarandama galimybė pasiekti

klientus sutemus. Daugeliui klientų stendai netgi gali gadinti nuotaiką.

Taigi reklaminius stendus reikėtų naudoti tik kaip pagalbinę reklamos

priemonę didelei reklaminei kampanijai įgyvendinti.

Reklama žiniasklaidos priemonėse gali būti nepakeičiamas būdas

potencialiems klientams surasti. Tačiau reikia atminti, kad tam galima

išleisti daug pinigų iir nepasiekti jokios realios naudos.