imones rinkodaros planas

TURINYS

ĮVADAS 3

Marketingo programos elementai 4

Rinkodaros orientacija 4

Mikroaplinkos elementai ir jų įtaka įmonei 5

Makroaplinkos elementai ir jų įtaka įmonei 7

UAB „Langų ir durų pasaulyje“ rinkos tyrimas 8

UAB „Langų ir durų pasaulyje“ vartotojų rinkos segmentavimas 10

UAB „Langų ir durų pasaulyje“ gaminamų prekių politika 11

Kainos nustatymo politika 13

Pateikimo politika 15

Rėmimo politika 16

IŠVADOS 19

LITERATŪRA 20ĮVADAS

UAB „Langų ir durų pasaulyje“ ketina pradėti veiklą. Įmonė gamins langus, palanges ir duris.

Pradedant verslą reikia daug ką apgalvoti ir apsvarstyti, išanalizuoti ir netgi ištirti. Manau kiekvienam verslininkui reikėtų gerai išmanyti ir suprasti marketingo dalyką. Norint pradėti veiklą reikia išanalizuoti rinką, tam, kkad galima būtų nustatyti kuri rinkos dalis yra paklausiausia.

Šio savarankiško darbo tikslas – išanalizuoti busimąją įmonės veiklą. Šiame darbe bus atlikta tokia rinkos analizė:

1. Marketingo programos elementų analizė;

2. Mikroaplinkos elementų nustatymas;

3. Nustatyta makroaplinkos veiksnių įtaką įmonei;

4. Atliktas įmonės UAB „Langų ir durų pasaulyje“ rinkos tyrimas;

5. Susegmentuota ir nustatyta tikslinė rinka pagal 4 kriterijus;

6. Nustatyta prekių kainos politika;

7. Išnagrinėta pateikimo politika;

8. Išanalizuoti prekės rėmimo elementai.MARKETINGO PROGRAMOS ELEMENTAI

Marketingo programos elementai

1 pav. Marketingo programos elementai

1 P – prekė. Mūsų įmonės gaminamos prekės yra langai, durys iir palangės.

2 P – kaina. Mūsų prekių kaina yra aukšta, kadangi yra aukšta prekių kokybė, tačiau yra taikomos įvairios nuolaidos, yra organizuojami išpardavimai.

3 P – pateikimas. UAB „Langų ir durų pasaulyje“ parduotuvės įsikūrusios:

Vilniuje, Antakalnio g. 32;

Kaune, Taikos g. 5; <

Utenoje, Vytauto g. 12.

4 P – rėmimas (skatinimas). Rėmimui bus naudojama reklama (per radiją, laikraščiuose, internete, skrajutėse); pardavimo skatinimas (įvairios akcijos, nuolaidos, kuponai, suteikiantys teisę įsigyti prekę mažesne kaina).RINKODAROS ORIENTACIJA

Kiekviena įmonė remiasi tam tikra orientacija. Mūsų UAB „Langų ir durų pasaulyje“ naudos prekės koncepciją, kadangi produkcija bus gaminama moderniai įrengtuose cechuose, taikant naujausias technologijas. Gamybos technologinės linijos bus nuolat tobulinamos, įdiegiant pažangiausias technologijos naujoves.

MIKROAPLINKOS ELEMENTAI IR JŲ ĮTAKA ĮMONEI

Svarbiausias įmonės uždavinys yra patenkinti pirkėjų poreikius ir gauti pelno. Siekdama šio tikslo, įmonė užmezga ryšius su žaliavų, medžiagų, įrenginių ir kitų gamybos išteklių tiekėjais, pasitelkia į pagalbą pardavimo tarpininkus bei pagalbininkus. Rinkoje įmonė susiduria su didesniu ar mažesniu skaičiumi varžovų – konkurentų, kurie siekia, kad pirkėjai įsigytų būtent jjų siūlomų prekių.

UAB „Langų ir durų pasaulyje“ rinkodaros mikroaplinką sudaro tiekėjai, pirkėjai, tarpininkai, konkurentai ir kontaktinės auditorijos.

Labai svarbus mikroaplinkos elementas yra tiekėjai. UAB „Langų ir durų pasaulyje“ daug dėmesio ir pastangų skiria deryboms su tiekėju dėl palankesnių kainų, tačiau, kad nuo to nenukentėtų kokybė. Mums labai svarbu turėti gerus ryšius su žaliavų tiekėjais, gamybos priemones pirkti palankiomis kainomis.

Tiekėjai:

1. UAB „ETNA“ gamina stiklo paketus;

2. UAB „Rehau“ tiekia įvairiausių rūšių plastikinių profilių langams ir durims gaminti;

3. UAB „ASSA LIETUVA“ tiekia įvairiausių rūšių spynas;

4. UAB „Plantas“ ppristato medieną;

5. UAB „Maxi Office“ tiekia administracinės paskirties prekes;

Kitas svarbus mikroaplinkos elementas – pirkėjai. Jie daro didžiausią įtaką rinkodarai. Jie lemia rinkodaros tikslus, jo strateginius ir taktinius sprendimus, netiesiogiai formuoja rinkodaros kompleksą. Įmonė susiduria su daugeliu klientų, nebūtų vartotojų, tai ir nebūtu poreikio gaminti prekę.

Pirkėjai:

• UAB „Vilniaus statyba“;

• UAB „Renovacija“;

• UAB „Nemenčinės statyba“;

• Privatūs asmenys.

Kad vartotojų poreikiai ir reikalavimai būtų gerai tenkinami, prekių judėjimą nuo gamybos įmonės iki pirkėjų užtikrina mūsų pasirinkti tarpininkai. Be jų mes negalėtume realizuoti savo produkciją.

Mūsų įmonės UAB „Langų ir durų pasaulyje“ tarpininkai:

• Senukų prekybos centras;

• Ermitažas;

• Moki ir veži;

• Medžio centras.

Įmonė savo pasirinktoje rinkoje labai retai būna vienintelė. Taip ir mes Lietuvos rinkoje esame ne vieni. UAB „Langų ir durų pasaulyje“ įmonės veiklai didelę įtaką turi konkurentai. Šių įmonių prekių asortimentas yra labai panašus ir skirtas tam pačiam rinkos segmentui. Todėl norėdami išplėsti savo rinkos dalį, mes nuolat stebime ir analizuojame konkurentų pardavimo kainas, akcijas, nuolaidas.

Konkurentai:

Kontaktinės auditorijos. Tai yra: akcininkas, kuris sprendžia kaip pasiskirti įmonės pelną, bankai, kurie duoda mums paskolas, valstybinės įstaigos, kurios nuolat tikrina įmonės veiklą.

Kontaktinės auditorijos:

• SEB Vilniaus bankas;

• Valstybinė mokesčių inspekcija;

• Valstybinis socialinis draudimas.

MAKROAPLINKOS ELEMENTAI IR JŲ ĮTAKA ĮMONEI

Mūsų įmonei turės įtakos makroaplinkos elementai: politinė – teisinė aplinka, ekonominė aplinka, mokslinė – technologinė aplinka, socialinė – kultūrinė aplinka, ggamtinė aplinka.

Politinė – teisinė aplinka .mūsų įmonė vadovausis:

1. įstatymais;

2. uždarų akcinių bendrovių įstatymais;

3. įstatymų aktais.

Ekonominė aplinka: pirkėjų pajamos mums labai svarbios, kadangi mūsų gaminama produkcija bus aukštos kokybės ir orientuota į dideles pajamas uždirbančius klientus. Taigi, didėjant pirkėjų pajamoms, didės mūsų produkcijos perkamumas.

Mokslinė – technologinė aplinka: mokslinės technologijos tobulėja greitai ir vis daugiau išrandama naujų žaliavų, tad mūsų kompanija sieks ir domėsis naujausiomis technologijomis ir jas pritaikys savo gamyboje. Naujovių pateikimas sudomins ir pritrauks daugiau klientų, o mažėjantys kaštai dėl naujų technologijų tik padidins įmonės pelną.

Socialinė – kultūrinė aplinka. Kiekvienoje konkrečioje .visuomenėje žmonės laikosi tam tikrų požiūrių, elgesio normų. Mes norėdami įtikti klientams ir patenkinti jų norus ir įgeidžius pateiksime kuo įvairesnį langų, durų ir palangių asortimentą.

Gamtinė aplinka. UAB „Langų ir durų pasaulyje“ rūpinasi aplinka ir žmonių sveikata. Įdiegdama aplinkos apsaugos sistemą, įmonė siekia valdyti visas savo veiklos sritis, mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Įmonė stengiasi taupiai naudoti elektros energiją ir gamtos išteklius, mažina teršalų atsiradimą, užkerta kelią nenumatytiems atsitiktinumams. Įmonė stengiasi, kad gaminiai neturėtų kenksmingų medžiagų ir kad gamybos ciklas neturėtų neigiamo poveikio dirbantiesiems.

UAB „LANGŲ IR DURŲ PASAULYJE“ RINKOS TYRIMAS

Konkurencija yra visur ir visada. Dažniausia ir labiausiai pastebima – tiesioginė, bet ne mažiau svarbi ir netiesioginė konkurencija. Net visiškai nauji produktai aar paslaugos turi savo konkurentų.

Konkurentų analizė yra ilgas, sudėtingas darbas. Labai sunku yra sužinoti apie jų pelną ir atskleisti jų galimybes. Tai dažniausiai yra komercinė paslaptis. Pats pirmasis žingsnis – tai nustatyti, kas yra įmonės konkurentai ir pabandyti rasti juos. Nustačius konkurentus, reikia juos suklasifikuoti į tiesioginius, netiesioginius ir potencialius. Tiesioginiai konkurentai yra tie, kurie aptarnauja tuos pačius klientus, parduoda jiems tuos pačius gaminius ar teikia tas pačias paslaugas. Netiesioginiai konkurentai aptarnauja tuos pačius klientus, bet siūlo jiems kitus produktus ar paslaugas. Potencialius konkurentus sunku numatyti. Tai priklauso nuo įmonės sugebėjimo analizuoti dabartinius klientų norus ir spėti, kaip jie kis ateityje.

UAB „Langų ir durų pasaulyje“, norėdama išsiaiškinti Lietuvos rinkoje esančių stambiausių įmonių skaičių atliko Lietuvos rinkos analizę ir to pasėkoje nustatė, kad, 3 stambiausi ir artimiausi mūsų konkurentai yra:

1. UAB „Megrame“, Lakūnų g. 3A, Vilnius, tel. (8~5) 273 70 14, faks.(8~5) 231 57 69, el. paštas info@megrame.lt

2. UAB „Hronas“, Metalo g. 15, Vilnius, tel. (8~5) 239 88 77, faks. (8~5) 239 88 66,

el. paštas info@hronas.lt

3. UAB „Alseka“, Savanorių pr. 197, Vilnius, tel. (8~5) 231 17 69, faks.(8~5) 265 35 96, el. paštas vilnius@alseka.lt

1 lentelė

Konkurentų gaminama produkcija, gaminamos produkcijos kainos, kainų taikomos strategijos

Įmonės pavadinimas Gaminama produkcija Gaminamos produkcijos kainos Kainų

taikomos strategijos

UAB „Megrame“ Plastikiniai langai, durys ir palangės;

aliumininiai langai ir durys;

mediniai langai, durys ir palangės. Langų kainos nuo 500 Lt;

durų nuo 1300 Lt;

palangių nuo 200 Lt. į konkurentus orientuota strategija

UAB „Hronas“ Plastikiniai langai, durys ir palangės;

aliumininiai langai ir durys;

mediniai langai, durys ir palangės. Langų kainos nuo 400 Lt;

durų nuo 1200 Lt;

palangių nuo 200 Lt. į konkurentus orientuota strategija

UAB „Alseka“ Plastikiniai langai, durys ir palangės;

aliumininiai langai ir durys;

mediniai langai, durys ir palangės. Langų kainos nuo 550Lt;

durų nuo 1100 lt;

palangių nuo 150 Lt. į konkurentus orientuota strategija

Konkurentų gaminamos produkcijos gaminamų prekių ppatekimo metodai

1. Prekės pateikimo metodai:

a). tiesioginis;

2 pav. Tiesioginis pateikimo metodas

b). Netiesioginis;

3 pav. Netiesioginis pateikimo metodas

Konkurentų taikoma prekių rėmimo politika

Konkurentai naudoja tokius rėmimo elementus:

• Reklama – reklamuoja savo prekes vietiniuose laikraščiuose, žurnaluose, miesto stenduose, išleidžia lankstinukus;

• Asmeninis pardavimas – tiesioginis dialogas su pirkėjais, išsamiai galima paaiškinti apie prekės savybes;

• Populiarinimas – ryšiai su visuomene, ilgalaikė veikla, renginiai kelia pirkėjams pasitikėjimą.

Įmonių konkurenčių užimamos rinkos dalys

4 pav. Įmonių konkurenčių užimamos rinkos dalys

UAB „LANGŲ IR DURŲ PASAULYJE“ VARTOTOJŲ RINKOS SEGMENTAVIMAS

Rinkos segmentavimas – tai į vartotoją orientuota ffilosofija.. Rinkos segmentavimą galima apibrėžti kaip strategiją, įgalinančią įmonę padalyti rinką į atskirus segmentus, kurie apibūdinami vienoda reakcija į marketingo veiksmus.

Rinkodaros segmentavimo kriterijai yra šie: geografinis, demografinis, psichografinis, pirkėjų elgesys, motyvai ir kt.

Geografinis kriterijus. Segmentavimas pagal šį kriterijų remiasi rinkos ssuskaidymu pagal geografinius vienetus: valstybes, regionus, miestus ir kaimus.

Mūsų tyriamos įmonės geografinis kriterijus – žmonės gyvenantys mieste ir „prabangiuose“ rajonuose.

Demografinis kriterijus. Šis kriterijus remiasi rinkos skaidymu pagal įvairius demografinius požymius: lytį, amžių, šeimos dydį, pajamų dydį, tautybę, išsilavinimą ir kt.

UAB „Langų ir durų pasaulyje“ demografinis kriterijus. Vyrai ir moterys nuo 30 iki 65 metų, kurie gauna vidutines ir dideles pajamas.

Psichografinis segmentavimas. Segmentavimas pagal psichografinį kriterijų yra tada, kai vartotojai skirstomi į grupes pagal jų priklausymą visuomenės klasei, gyvenimo būdą bei asmenybės tipą. Prie tokių priskiriama:

• Nuostata (nuomonė) tam tikrų prekių ar prekės grupių atžvilgiu;

• Svarbiausi asmenybės požymiai (charakterio savybės, komunikabilumas, savarankiškumas ir pan.);

• Elgsenos požymiai (gyvenimo, pirkimo įpročiai).

Vidaus elgesio kriterijus. Populiariausi segmentavimai pagal vartotojo elgesį: segmentavimas pagal prekės panaudojimo laipsnį, pagal vartojimo mmotyvus, pagal vartotojų prisirišimą, prisitaikymą prie prekės, pagal vartotojų reagavimą į naujas ir įprastas prekes.

UAB „Langų ir durų pasaulyje“ prekių vartojimo motyvai: mūsų siūlomų prekių ilgaamžiškumas, aukšta kokybė, patogumo ir saugumo jausmas.

Tikslinė rinka. Mūsų tiriamos prekės tikslinė rinka – vyrai ir moterys nuo 30-65 m., kurie gyvena mieste, bei “prabangiuose”rajonuose, gauna vidutines ir dideles pajamas, kurių požiūris į prekę yra teigiamas ir kuriems yra svarbi aukšta prekės kokybė, ilgaamžiškumas, patogumo ir saugumo jausmas.

UAB „LANGŲ IR DURŲ PASAULYJE“ GAMINAMŲ PREKIŲ POLITIKA

Prekė –– visa tai, kas gali patenkinti vartotojų poreikius ir tai kas siūloma rinkai siekiant patraukti vartotojų dėmesį, plėtoti vartojimą, įskaitant fizinius objektus, paslaugas ir idėjas.

Prekės charakteristikos kiekviename lygmenyje:

I lygmuo

Prekės nauda. Mūsų prekė suteikia visų pirma kiekvienam klientui šilumą, saugumą bei komfortą.

II lygmuo

Kokybė. Mūsų siūlomos prekės kokybė yra aukšta, nes mes siūlome medinius ir plastikinius langus, šarvuotas duris, visų rūšių ir spalvų palanges, kurie yra pagaminti iš aukščiausios kokybės medžiagų.

Prekės ženklas. Mūsų prekės ženklas yra skirtas bet kokiai prekės rūšiai, t. y. asortimentinė grupė turi tą patį prekės ženklą. Mūsų prekės ženklas yra lengvai įsiminamas.

Įpakavimas. Mūsų įpakavimas apsaugo mūsų prekę nuo sužalojimo dėl išorinio poveikio. Prekė apvyniojama lipnia juosta, kuri lengvai nusiima po montavimo, uždengiama specialiu maišu, kuris pažymėtas įmonės logotipu.

Prekės savybės. Tai yra aukštos kokybės prekės. Pavyzdžiui, mūsų siūlomos šarvuotos durys pagamintos iš aukščiausios kokybės medienos, puiki garso ir šilumos izoliacija, įvairių tipų orlaidės, bazinė apsauga nuo įsilaužymo, mikroventiliacija itt. Plastikiniai ir mediniai langai pagaminti iš bešvinio profilio, ekologiški, selektyviniai stiklo paketai su argono dujomis. Taip pat siūlome visų rūšių ir spalvų palanges.

III lygmuo

Garantija – jeigu pirkėjas, nusipirkęs prekę, pastebėjo, kad jos kokybė neatitinka reglamentuojančių dokumentų (ar yra su defektais), jis turi teisę reikalauti pakeisti ją į kitą to paties ttipo prekę. Taip pat reikalauti neatlyginamai pašalinti defektus, sumažinti kainą ar atlyginti nuostolius.

PREKĖS IDENTIFIKAVIMO STRATEGIJA

Prekės ženklas – tai žodžių ir simbolių kombinacija naudojama vienos firmos prekėms apibūdinti ir atskirti joms nuo konkurentų prekių.

Tiriamos įmonės prekės ženklas:

Prekės vardas – tai raidinė prekės ženklo dalis. Prekės var.do naudojimas turi nemaža privalumų. Tekste patogiau rašyti prekės vardą, taip pat reklamoje, kalbant apie prekę, o ne rodyti visą prekės ženklą.

Prekės vardas: UAB „Langų ir durų pasaulyje“

Prekės simbolis – tai prekės indentifikavimo priemonė, neturinti tekstinės informacijos.

Vienas iš prekės simbolio privalumų yra tas, kad jo suvokimas nepriklauso nuo vartotojo mokamų kalbų ir net nuo raštingumo. Be to simbolių galima greičiau atpažinti, negu perskaityti ilgą, kartais iš kelių žodžių sudarytą vardą.

Prekės simbolis:

PREKĖS ĮPAKAVIMAS

Prekės įpakavimas – vienas iš svarbiausių prekės atributų. Įpakavimą sudaro šie elementai:

 Tara

 Etiketė

 Instrukcija.

Prekės įpakavimas. Mūsų įmonės gatava prekė apvyniojama lipnia juosta, kuri lengvai nusiima po montavimo, uždengiama specialiu maišu, kuris pažymėtas įmonės logotipu.KAINOS NUSTATYMO POLITIKA

Kaina yra ta vertė, kurią vartotojas sumoka už mainus, skirtus jo poreikių tenkinimui. Įmonė, nustatydama savo prekėms kainą, pirmiausia siekia padengti gamybos kaštus ir gauti pelno. Tačiau galutinį kainos lygį lemią konkurencija, kuri gali priversti įmonę sumažinti pradinę nustatytą kainą arba ją padidinti.

Kainų nustatymo politika glaudžiai ssusijusi su įmonės padėtimi rinkoje. Dažniausiai įmonei būtina turėti savo galutinės kainos nustatymo metodiką.

Pirmiausia įmonė turi nuspręsti, kokių tikslų pasiekti jai padės konkreti prekė. Dažniausiai tikslai yra tokie:

 Rūpinimasis išgyvenimu;

 Pelno maksimizavimas;

 Pardavimo masto didinimas;

 Lyderio pozicijų užėmimas rinkoje;

 Konkurencijos išlaikymas itt.

Kainų nustatymo metodai:

• Visuminių kaštų metodas;

• Nenuostolingumo metodas;

• Kintamųjų kaštų metodas;

• Einamosios kainos metodas;

• Vertinio reikšmingumo metodas;

• Konkurencinių pasiūlymų metodas.

UAB „Langų ir durų pasaulyje“ kainos nustatymo metodas yra visuminių kaštų metodas. Pagrindas kainai nustatyti šiuo metodu yra gamybos kaštai, prie kurių pridedamas tam tikro dydžio priedas („antkainis“) pelnui suformuoti. Šis priedas iš esmės reiškia pelno dydį, kurį įmonė tikisi gauti vidutiniškai per tam tikrą laikotarpį. Mūsų įmonė nesieks gauti maksimalaus pelno iš kiekvienos pagamintos prekės, o stengsis gauti tam tikrą suminį pelną iš gaminamų prekių visumos.

Kainų nuststymo strategijos:

 Nugriebimo;

 Skverbimosi;

 Kainos ir kokybės;

 Orientuota į konkurentus.

Nugriebimo strategija – kai naujai prekei nustatoma aukšta kaina kuri vėliau, skverbianstis į didesnę rinkos dalį laipsniškai mažinama.

Ši strategija tinka tada, kai parduodamos naujos prekės, itin gerai tenkinančios vartotojų poreikius.

Skverbimosi strategija – tai tokia kainos strategija, kai nustačius pabrėžtinai nedidelę pradinę kainą siekiama įeiti i didelę rinkos dalį.

Kai kurios įmonės, užuot nustačius dideles kainas, kad užimtų nedidelius, bet pelningus rinkos segmentus, nustato mažas naujų prekių kainas ir greitai stengiasi prasiskverbti į rinką bei pritraukti kuo daugiau vartotojų,

užimti didelį rinkos dalį.

Kainos ir kokybės strategija. Įmonė nustatydama kainą, turi žinoti, kokią kainos ir kokybės poziciją užima prekė. Galimi devyni kainos ir kokybės variantai:

 Kaina aukšta – prekės kokybė aukšta;

 Kaina aukšta – prekės kokybė vidutinė;

 Kaina aukšta – prekės kokybė žema;

 Kaina vidutinė – prekės kokybė aukšta;

 Kaina vidutinė – prekės kokybė vidutinė;

 Kaina vidutinė – prekės kokybė žema;

 Kaina žema – prekės kokybė aukšta;

 Kaina žema – prekės kokybė vidutinė;

 Kaina žema – prekės kokybė žema;

Į konkurentus orientuota strategija. Kai kurios įmonės savo prekės kainą nustato mmažesnę negu artimiausio konkurento. Joms atrodo, kad mažesnė kaina pritrauks daugiau vartotojų.

Mūsų įmonės kainų reguliavimo strategija – skverbimosi, nes įmonė stengiasi įsiskverbti į rinką greitai, pritraukti kuo daugiau vartotojų bei užimti didelę rinkos dalį .PATEIKIMO POLITIKA

Pateikimo kanalas – tai įmonės ar asmenys, sudarantys galimybes judėti prekėms ir nuosavybės į jas teisei nuo gamintojo iki vartotojo.

Mūsų siūlomos prekės pateikimo kanalai:

5 pav. Prekės pateikimo kanalai

Kadangi vartotojui nesvarbu, kur prekė gaminama, jis nori patogiai įsigyti įvairių prekių reikiamą kiekį. Todėl įmonė pasirinko ppateikimo būdą, kurio kelyje atsiranda tarpinė grandis – didmeninė ir mažmenininė prekyba. Prekės pas galutinį vartotoją patenka dėka didmenininės ir mažmenininės prekybos įmonių.

Prekės pateikimo strategija:

Mūsų įmonė pasirinko atrankinę prekių paskirstymo strategiją. Kadangi mūsų siūlomos prekės nėra kasdieninio naudojimo, todėl jie pperkami tik periodiškai. Vartotojai šių prekių ieškos tik tam tikro tipo įmonėse ir parduotuvėse, tuo įmonė tikisi užtikrinti savo prekių įvaizdį.

RĖMIMO POLITIKA

Rėmimas – tai į vartotoją orientuoti informavimo ir įtikinėjimo veiksmai, darantys įtaką pirkimų sprendimams.

Mūsų įmonė naudos tokius rėmimo veiksnius:

1. Reklama:

Žurnalai, plakatai, lankstinukai, stendai parduotuvėse, internetas.

Reklamos tikslai – plėsti žinojimą apie prekę, sužadinti interesą, sukelti norą pirkti ir paskatinti veiksmą.

2. Pardavimo skatinimas. Pardavimo skatinimo tikslas – aukojant dalį pelno daugiau parduoti prekių.

Mūsų įmonė naudoja šiuos pardavimų skatinimo būdus:

 Kainos mažinimas;

 Kuponai ( kupono savininkui daroma fiksuoto dydžio nuolaida, jei jis pirks tam tikrą prekę.)

 Konkursai, loterijos.

3. Asmeninis pardavimas:

Susitikimai su užsakovais, jų informavimas apie prekę, konsultavimas ir patarimai.

4. Populiarinimas – tai firmos ryšio su visuomene sudedamoji dalis:

Dalyvavimas įvairiuose akcijose bei labdaringoje veikloje. GGlaudžių santykių palaikymas su žinomais langų ir durų gamintojais.

Rėmimo strategija

 Traukimo strategija – stimuliuojanti galutinio vartotojo poreikius. Tam plačiai naudosime reklamą;

 Stūmimo strategija – siekia suinteresuoti prekių įsigijimu artimiausius pateikimo kanalų dalyvius. Tam tikslui darysime specialias kainų nuolaidas, kreipsime dėmesį į asmenišką pardavimą.

Reklaminis pranešimas

6 pav. Reklaminis pranešimas

Pardavimo skatinimo būdai:

• kuponai (5-25% nuolaida),

• nuolaidos parduotuvėse.

• akcijos

Įmonės rėmimo biudžetas

Mūsų įmonė rėmimo biudžetą apskaičiuos skaičiavimo procentais iš pardavimų. Įmonės nuomone rėmimui skirtoji išlaidų suma turi tiesiogiai priklausyti nuo to, ką įmonė „gali sau leisti“, nuo pardavimo mąsto. MMetų rėmimo biudžetui įmonė skiria 3 % pajamų, gautų pardavus savo prekes.

2 lentelė

UAB „Langų ir durų pasaulyje“ rėmimo biudžetas

Eil. Nr. Rėmimo priemonė Išlaidos tūkst. Lt

1 Reklama televizijoje 4,2

2 Reklama radijo stotyse 0,2

3 Reklama laikraščiuose 0,8

4 Ryšiai su visuomene 9,9

Iš viso 15,1IŠVADOS

Įmonė, norinti išsilaikyti rinkoje ir pasiekti gerų rezultatų, turėtų sukurti nuoseklią marketingo priemonių taikymo sistemą. Sėkminga įmonės veikla priklauso nuo jų sugebėjimo greitai ir lanksčiai reaguoti į rinkos pasikeitimus, į naujus vartotojų poreikius, prisitaikymo įsisavinti naujas technologijas ir naujas prekes. Tačiau svarbus šiuolaikinio marketingo bruožas – ne tik konkrečių vartotojų poreikių patenkinimas, bet ir jų problemų kompleksinis sprendimas, remiantis informacija apie vartotojų veiklą, tikslus, pasiekimus ir pageidavimus.

Mūsų manymu, šio darbo tikslas buvo pasiektas. Mes atlikome rinkos analizę ir tuo būdu išanalizavome savo veiklą.

Visų pirma savo darbe surašėme marketingo elementus ir pasirinkome prekės koncepciją. Po to išanalizavome mikro- ir makroaplinkos veiksnių įtaką mūsų verslui. Išanalizavę rinką sužinojome, į kokią rinką papuls mūsų įmonė, taip pat išanalizavome konkurentų veiklą ir pateikėme lentelėje. Norėdamos nustatyti tikslinę rinką susegmentavome rinką pagal keturis kriterijus. Tam, kad mūsų įmonė būtų išskirtinė, susikūrėme savo įmonės logotipą, ženklą. Toliau savo darbe aptarėme prekių kainos politiką ir pateikimo politiką, taip pat aprašėm ir prekės rėmimo elementus, kur išanalizavome mūsų prekės reklamą ir sudarėme reklamos balansą.

Mūsų manymu, šis darbas mmums buvo labai reikalingas, kadangi nemažai žinių įsigijome apie rinką, marketingą, taip pat apie įmonės veiklą. Galiausiai priėjome prie svarbiausios išvados: jokia įmonė negalės pradėti savo veiklos, neištyrus marketingo.LITERATŪRA

1. PRANULIS, Vytautas; PAJUODIS, Arvydas; URBONAVIČIUS Sigitas; VIRVILAITĖ, Regina. Marketingas. Eugrimas leidykla. Vilnius, 1999. 423 p. ISBN 9986-752-49-3.

2. VIRVILAITĖ, Regina. Marketingas. Kaunas technologija. Kaunas 1997.145 p.

3. POVILIŪNAS, Antanas. Marketingo pradmenys.Vilniaus universiteto leidykla. Vilnius, 1993. 98 p.

4. BALTRŪNIENĖ, Violeta.Bendrosios studijų darbų ir reikalų raštų rengimo rekomendacijos. Vilniaus kolegija. Vilnius, 2004.7 p.ISBN 9955 519-16-9