Klasika vanilinių ledų analizė pagal marketingo komplekso elementus

TURINYS

ĮVADAS 3

1. PREKĖS APIBŪDINIMAS 4

2. MARKETINGO KOMPLEKSO ANALIZĖ 5

2.1. Prekė 5

2.2. Kaina 5

2.3. Paskirstymas 5

2.4. Rėmimas 5

IŠVADOS 7

LITERATŪROS SĄRAŠAS 8

ĮVADAS

Marketingo kompleksas – tai visuma susijusių veiksmų ir sprendimų, įgalinančių patenkinti vartotojų poreikius ir pasiekti įmonės tikslus.

Į marketingo kompleksą įeina visi marketingo sričiai būdingi sprendimai, kurių įmonė gali imtis, kad veiktų savo produkto paklausą. Visus šiuos sprendimus galime jungti į 4 pagrindines grupes (4P):

• Susijusius su produktu (product);

• Kaina (price);

• Paskirstymu (place);

• Rėmimu (promotion) (iš mokslai.lt).

Kadangi marketingo kompleksas labai svarbus prekės paklausai, tai šiame darbe savaitę (03.25 – 04.01) ir bus stebima bei analizuojama prekė pagal mmarketingo elementus. Tam pasirinkti vaniliniai ledai „Klasika“. Konkurse „Populiariausia prekė 2013“ jiems buvo suteikta „Populiariausi ledai 2013“ nominacija, todėl įdomu išanalizuoti šią prekę pagal marketingo kompleksą ir sužinoti, kaip stengiamasi produktą išpopuliarinti, kokia kaina palyginus su konkurentais ir t. t.

Darbo objektas – marketingo komplekso elementai.

Darbo tikslas – atlikti „Klasika“ vanilinių ledų analizę pagal marketingo komplekso elementus.

Darbo uždaviniai:

1. Apibūdinti prekę;

2. Išanalizuoti prekę pagal marketingo elementus: prekė, kaina, paskirstymas ir

rėmimas.

Darbo metodai: prekės stebėjimas, analizė; paskaitų medžiagos analizė.

1. PREKĖS APIBŪDINIMAS

Šiandien bendrovė „Premia Foods“, kurios gaminami vvalgomieji ledai yra gerai žinomi ir be galo mėgstami, per paskutiniuosius ketverius metus tapo įmonių valdytoja šešiose šalyse, kurios metinė apyvarta siekia daugiau nei 1 mlrd. kronų. Pagrindinė buveinė vis dar yra Taline. Ledai sudaro apie ketvirtadalį minėtos apyvartos, žuvis iir jūros produktai – 40 proc., kiti šaldyti produktai – 35 proc.

Geografiniu požiūriu vienas trečdalis visos prekybos vyksta Estijoje, kitas trečdalis – Suomijoje, o likusi dalis – Latvijoje, Lietuvoje ir Rusijoje.

Šiandien Premia yra didžiausia valgomųjų ledų gamintoja Estijoje (ji užima 40 proc. rinkos) ir Baltijos šalyse. Estijai ir kitoms Baltijos šalims skirti ledai gaminami modernioje Talino gamykloje.

2. MARKETINGO KOMPLEKSO ANALIZĖ

2.1. Prekė

Šios prekės lygmuo yra – „Gryna” (pirminė) prekė. Pagal naudojimo būdą tai: laisvai parduodama, daiktinė, (trumpalaikio) vartojimo, asmeninio naudojimo prekė.

„Klasika” ledai – tai tradicinio skonio natūralios grietinėlės plombyras retro stiliaus pakuotėse, kurių receptai mena senovę. Kaip teigia gamintojai, šie ledai yra skirti romantiškiems žmonėms, vertinantiems tradicijas ir šeimą.

„Klasika“ ledų prekinis ženklas – „Premia Foods“, prekybinis ženklas – KPC, prekinis vardas – „Klasika“.

Prekinis ssimbolis – Šios firmos logotipas –

Ledų įpakavimas atlieka prekės apsauginę, identifikavimo funkcijas. Ant jo nurodyta informacija apie produkto pagaminimo ir galiojimo datas, svoris, sudėtis, energetinė ir maistinė vertė, laikymo sąlygos, gamintojas, importuotojas.

Šių prekių asortimentas yra labai platus – tiek pločiu ( „Klaipėdos pienas“, „DADU“, „Baltoji varnelė“, „Ingman ledai“, „Soprano“, „ICECO“, „Valentino ledai“, „Pieno žvaigždės“.) , tiek gyliu (įvairiausių „Klasikos“ rūšių, o taip pat – „PLANETA“, „Premia“, „Bravo“.). Taigi, ir prekių grupė yra labai didelė. Mano nuomone, šios prekės gyvavimo etapas yyra branda.

2.2. Kaina

Šios prekės kaina, lyginant su kitomis panašiomis prekėmis, yra vidutiniška, galima rasti ir pigesnių, ir brangesnių ledų (kainos svyruoja maždaug tarp 0,99Lt ir 3Lt). Pasirinkta „Klasikos“ rūšis „Iki“ ir „Aibė“ parduotuvėse kainuoja 1,99Lt, o „Maximoje“ – 1,89Lt, kainos išliko stabilios. Vienintelėje „Rimi“ parduotuvėje šią savaitę visiems „Klasika“ ledams buvo taikoma 30% nuolaida (manyčiau, jog tai sezoninė nuolaida – tam, jog paskatintų pirkti šaltuoju metu pasyviai perkamą prekę), bet pasirinktos rūšies ledų tuo metu šaldytuve nebuvo, taigi pasiūla buvo mažesnė už paklausą. Bet dažniausiai šių ledų parduotuvėse yra pakankamai, o paklausa, palyginti su jų konkurentais, nemaža. Tik šiuo metų laiku prekyba yra labai nedidelė.

2.3. Paskirstymas

Be minėtų pardavimo vietų, šie ledai dar pardavinėjami „Norfos“ bei kitose vietinėse parduotuvėse, jų galima rasti daugelyje vietų. Vasarą jie taip pat pardavinėjami gausiai žmonių lankomose vietose yvairių švenčių metu ir pan. Pasauliniu požiūriu, kaip ir minėta, be Lietuvos „Klasika“ ledai taip pat parduodami Latvijoje, Estijoje, Suomijoje ir Rusijoje. Platintojas – UAB „KPC Premia Foods“.

2.4. Rėmimas

„Premia Foods“ šiai savo produkcijai remti daugiausiai naudoja reklamą, pardavimų rėmimą. Manau, kad jų rėmimo strategija yra stūmimas.

Pagrindinės reklamos priemonės: regimosios, girdimosios bei regimosios ir girdimosios, bet jos labiau naudojamos šiltuoju metų laiku: žiemą prekyba betkokiu atveju sulėtėja, todėl iš reklamos būtų mažai nnaudos. Kitos reklamos rūšys – tai vidaus reklama, masinė reklama, spaudos reklama, radijo, televizijos. Taip pat rėmimui naudojami ir socialiniai tinklai („Facebook“ sukurtas profilis „Klasiški ledai“). Šiltuoju metų sezonu dažnai populiarinimui naudojamos tokios akcijos kaip „pirk ir laimėk“. Dažniausiai ledai „Klasika“ reklamuojami socialiniuose tinkluose, jų profilis gana aktyvus. Pavyzdžiui, paskutinė matyta jų žinutė buvo apie tai, jog „Iki“ parduotuvėje jų ledams taikoma 40% nuolaida.

IŠVADOS

„Klasika“ vaniliniai ledai buvo išrinkti populiariausia preke ledų kategorijoje 2013 metais. Bendrovė „Premia Foods“ užsiima ne tik ledų gamyba, bet taip pat ir žuvimi, jūros gėrybėmis ir kitais šaldytais produktais.

Gamintojai „Klasika“ ledus iš kitų išskiria tuo, kad jų receptai mena senovę, o tai atspindi retro stiliaus pakuotės.

„Klasika“ ledai yra pardavinėjami Baltijos šalyse, taip pat – Suomijoje ir Rusijoje

Nagrinėjamų ledų kaina yra vidutiniška – tai nėra nei pigiausi, nei brangiausi ledai. Čia greičiausiai ir yra viena priežasčių, kodėl jie tokie populiarūs. Be to, šių ledų rėmimas vasarą būna gana aktyvus.

LITERATŪROS ŠALTINIAI

www.premia.lt/apie-kompanij/bendra-informacija