PRAKTIKOS ATASKAITA-Všį. Futbolo ir rankinio sporto centre

Untitled

LIETUVOS KŪNO KULTŪROS AKADEMIJA

Sporto edukologijos fakultetas

Lengvosios atetikos katedrai

Studentės Noros Šliževičiūtės

PRAKTIKOS ATASKAITA

Praktika atlikta:

Všį. Futbolo ir rankinio sporto centre

Praktika įvertinta:

……………….

Praktikos kuratorius:

Juozas Ališauskas

Parašas……. data…….

Praktikos vadovas:

Aleksas Stanislovaitis

Praktika apginta ir įvertinta:

………………..

Kaunas, 2008

TURINYS

Individualus darbo planas

Valdymo stuktūra ir vizija

Sportomokyklos bazė

Personalas

Trenerio darbo stebėjimas ir asistavimas

Pratybų planas – konspektas I

Pratybų planas – konspektas II

INDIVIDUALUS DARBO PLANAS

Praktika vyko nuo 2009 m. vasario mėn. iki 2009 m. balandžio mėn.

Praktiką vykdidavau:

Savaitės diena

Praktikos pradžia

Praktikos pabaiga

Pirmadienis

19 val.

21 val.

Antradienis

Trečiadienis

19 val.

21 val.

Ketvirtadienis

Penktadienis

19 val.

21 val.

Praktikos tikslai:

1. Susipažinti su sporrto mokyklos nuostatais, organizacine valdymo struktūra.

2. Stebėti įvairaus meistriškumo sportininkų vykdomas treniruotės, jas analizuoti ir vertinti.

3. Susipažinti su trenerio pareigomis ir darbo ypatumais.

4. Susipažinti su sportininkų altetinio rengimo darbo planu.

5. Dalyvauti treniruotėse bei varžybose ir asistuoti treneriui vykdant treniruotes.

6 . Pateikti treniruočiu konspektus.

VALDYMO STRUKTŪRA IR VIZIJA

Futbolo ir rankino sporto centras yra viešoji sporto institucija, kurioje ruošiami aukšto meistriškumo sportininkai. Aš praktiką atlikinėjau, išsamiau stebėdama rnakininkų rengimą bei pasirengimo sąlygas.

Sporto mokyklos statusas – viešoji visuomeninė organizacija.

Veiklos vizija – ieškkoti,atrinkti perspektyvius ir talentingus sportininkus, ruošti sportininkus, komandas, kurios galėtų tinkamai atstovauti šaliai pasaulio ir Europos čempionatuose, taip pat įvairiose kitose tarptautinėse bei šalies rengiamuose varžybose. Siekti kuo geresnių sportinių rezultatų

Tikslai :

1) sveikos gyvensenos propagavimas.

2) pradedančiųjų ir aukšto meistriškkumo rankininkų rengimas, jų fizinių ypatybių lavinimas.

3) siekti kuo geresnių sporto rezultatų bei populiarinti sporto centrą ir sportininkus ruošiančių trenerių vardus.

Valdymo struktūra:

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

SPORTO MOKYKLOS BAZĖ

Sporto mokyklos bazės adresas ­- Aušros gatvė 42 a., Kaunas . Rankinio sporto centro bazės isikūrusios LKKA manieže. Sportininkai turi teisę naudotis LKKA maniežu ir jame esančia štangine.

Treniruoklių salėje – štanginėje vedamos bendro fizinio, atletinio rengimo treniruotės. Šisalė yra gan sena, tačiau treniruokliu skaičius yra pakankamas. Sportininkai gali naudotis čia esnačiomis štangomis, svareliais, įvairiais prietaisais skirtingoms raumenų grupėms stiprinti. Salė yra gan erdvi, tačiau jei vienu metu sugūžėtų visa komanda, čia būtų ankšta ir trūktu oro bei erdės.

Techninio bei taktinio rengimo treniruotės vykdomos maniežo centre įrengtoje aikšteleje su joje esančiaais vartais.

Didžiausia bėda, kurią turi rankininkai tai, kad nėra sudarytos sąlygos turėti nuosavas bazes, kur butų galima ruoštis netrugdant kitų sporto šakų atstovams ir net rengti tarptautinio lygio varžybas. Mano nuomone šis sporto centras turėtų įsirengti sporto sale arba bendradarbaiuti su privačiais rankinio klubais, kad galėtų naudotis jų bazėmis.

PERSONALAS

Šiame sporto centre dirba kvalifikuoti treneriai, kurie parengėžymias rankinio sporto komandas kaip ,, Granitas `’, ,, Ula“ ir kt. Viso sporto centre ( atsižvelgiant į rankinį ) yra dešimt. 8 pagrindiniai treeneriai ir 2 nepagrindiniai. Iš jų 3 sporto treneriai, 4 Lietuvos sporto treneriai ir 3 nacionaliniai sporto treneriai.

Čia dirbantys treneriai ne tik ruošia aukšto meistriškumo sportininkus, bet ir veda LKKA studentams rankinio praktines bei teorines paskaitas. Treneriai aktyviai dalyvauja įvairiose konferencijose domisi sportininkų rengimo naujomis technologijomis.

TRENERIO DARBO STEBĖJIMAS IR ASISTAVIMAS

Teko stebėti trenerio J. Ališausko vedamas treniruotes bei jo treniruojamų sportininkų varžybas.

Treneris treniruotės metu stengiasi visiems sportininkams skirti vienodai laiko, stengiasi bendrauti su visais vienodai neišskiriant nieko. Sportininkus treniruoja tol kol judesio, veiksmo nepadaro idealiai. Visad pasako visas klaidas, stengiasi padėti jas ištaisyti. Gerai moka paruošti psichologinei kovai. Komandą prieš varžybas įtikiną, kad ji teisingai treniravosi ir yra pasiruošųsi pergalei. Įtikina, kad sportinė kova su stipresneis varžovais padės geriau tobulėti. Reikia pabrėžti, kad treneris taip pat pasižymi šiokiu tokiu griežtumu. Jis duoda papildomų pratimų sportininkams, kurie treniruočių metu nesilaiko drausmės arba tiesiog daugelį kartų kartoja trenerio pabrežtas kalidas. Jis kartais pabara, tačiau visa tai ištirpsta geruose trenerio poelgiuose.

Rengiant sportininku treneris pirmiausia atsižvelgia į judrumo, šoklumo, greitumo ir jėgos, ištvermės prioritetus.

Parengtumą treneris sportininkams įdiegiataikydamas fizinio, techninio, taktinio, psichologinio ir integraliojo rengimo vyksmus. Bendrąjąm parengtumas skiriama mažiau dėmesio nei specialiajam parengtumui.

Reikia pridurti, kad šis treneris ,kaip ir duagelis trenerių, turi savo rengimo filosoofija, stengiasi, kad būtų pasiekti kuo aukštesni sportiniai rezultatai ir užimta kuo daugiau prizinių vietų. Treneris stengiasi palaikyti kuo geresnius santykius su sportininkais. Jis domisi kaip kitos komandos ruošia savo sportininkus ir stengiesi įžvelgti tų komandų silpnąsias vietas.

PRATYBŲ PLANAS – KONSPEKTAS 1

Tikslas – vikrumo ugdymas.

Vieta: LKKA maniežas

Pratybų turinys

Krūvio dozavimas

Metodiniai nurodymai

I. Įvadinė dalis

Apšilimas

Mankšta

Tempimo pratimai

1. lėtas bėgimas ratu

2. specialūs mankštos pratimai

II. Pagrindinė dalis

Vikrumo testas

Vikrumo ir koordinacijos testas

10 min

5 min.

3 min.

7 min.

2 kartai

Poilsis 120 sek.

2 kartai

Poilsis 120 sek.

△ △

0x08 graphic
0x08 graphic

5 m

△ △

5 m

△ △

0x08 graphic
0x08 graphic
5 m

△ △

Pirmus 5 m bėgam aukštai keliant kelius, kita 5m atkarpą bėgame paprastai ir likusią 5m atkarpą vėl aukštai keliant kelius;

Viskas tas pats, tik bėgame kojas lenkiant už nugaros;

Šuoliukai šonu pristatomu žingsniu;

Šonu kryžiuojant kojas;

Ėjimas įtupstais;

Šuoliai daugiašuoliais;

Kojų tiesimas į priekį 45 ° kampu;

Kojų tiesimas atgal 45 ° kampu;

Bėgimas 50 % maksimalaus;

Bėgimas 70 % maks.

Bėgimas 90% maks.

0x01 graphic

0x01 graphic

III. Baigiamoji dalis

10 min.

Teniso žaidimas kojomis du prieš du. Kamuolys į žemę gali atsimušti vieną kartą, žaidėjas kamuolį gali liesti taip pat vieną kartą. Trečiu lietimu kamuolys jau turi buti smūgiuojamas į priešininkų zoną.

PRATYBŲ PLANAS – KONSPEKTAS 2

Tikslas – greitumo lavinimas

Vieta: LKKA maniežas

Pratybų turinys

Krūvio dozavimas

Metodiniai nurodymai

I. Įvadinė dalis

Apšilimas

Mankšta

Tempimo pratimai

1. lėtas bėgimas ratu

2. specialūs mankštos pratimai

II. Pagrindinė pamokos dalis

1. Bėgimas nuokalne su barjerais

2. Šuoliai nuo gimnastikos suoliuko

3. Bėgimas su gumomis

4. Bėgimas nuokalne

10 min.

5 min.

3 min.

7 min.

Intensyvumas 100%

Serija 4 kartai

Poilsis – 60 sek.

Intensyvumas 100%

Serija 4 kartai

Poilsis – 60 sek.

Intensyvumas 100%

Serija 4 kartai

Poilsis – 90 sek.

Atstumas- 30metrų

Intensyvumas 100%

Serija 4 kartai

Poilsis – 90 sek.

Atstumas- 15 metrų

0x08 graphic
0x08 graphic
△ △

5 m

△ △

5 m

0x08 graphic
0x08 graphic
△ △

5 m

△ △

1) Pirmus 5 m bėgam aukštai keliant kelius, kita 5m atkarpą bėgame paprastai ir likusią 5m atkarpą vėl aukštai keliant kelius;

2)Viskas tas pats, tik bėgame kojas lenkiant už nugaros;

3)Šuoliukai šonu pristatomu žingsniu;

4)Šonu kryžiuojant kojas;

5)Ėjimas įtupstais;

6)Šuoliai daugiašuoliais;

7)Kojų tiesimas į priekį 45 ° kampu;

8)Kojų tiesimas atgal 45 ° kampu;

9)Bėgimas 50 % maksimalaus;

10)Bėgimas 70 % maks.

11)Bėgimas 90% maks.

Žaidėjai sustoja į vorą. Treneriui davus startą peršokstama per tris žemus barjerus ir maksimaliomis pastangomis bėgama 10 m nuokalne.

Įsibėgama 2-3 metrai, maksimaliai galingai atsispiriama nuo gimnastikos suoliuko ir užšostama ant pakylos (1m).

Žaidėjas apsiriša aplinkui juosmenį gumą, kurią treneris smarkiai įtempia. Treneriui davus signalą, žaidėjas pradeda bėgti, kurį gumos pagalba treneris traukia į save.

Bėgimas nuokalne maksimaliomis pastangomis.

III. Baigiamoji pamokos dalis

15 min.

Teniso žaidimas kojomis du prieš du. Kamuolys į žemę gali atsimušti vieną kartą, žaidėjas kamuolį gali liesti taip pat vieną kartą. Trečiu lietimu kamuolys jau turi buti smūgiuojamas į priešininkų zoną.

Rankinio sporto centras

Directorius, pavaduotoja,buchalteriai

Treneriai

sportininkai