avariju statistika

Įvadas

Eismo dalyvių kultūra – saugaus eismo garantas

Remiantis kasmetiniais statistiniais duomenimis apie eismo įvykius, galima teigti, jog padėtis Lietuvoje yra viena blogiausių Europos Sąjungoje. Didelį nerimą kelia tai, kad per pastaruosius keletą metų eismo saugumas nepagerėjo. Aukštas avaringumo lygis Lietuvai nebuvo kliūtis įstoti į Europos Sąjungą, tačiau tai nereiškia, kad mūsų šalis gali likti nuošalyje, kai ES valstybės siekia svarbaus tikslo – iki 2010 metų perpus sumažinti žuvusiųjų eismo įvykiuose skaičių. Tai mūsų valstybei yra rimtas iššūkis, kurio įgyvendinimui būtina ppanaudoti visas įmanomas valstybės institucijų priemones, aktyviau išnaudoti žiniasklaidos galimybes, skatinti bendroves (pirmiausia draudimo įmones) bei visuomenines organizacijas aktyviai prisidėti prie saugų eismą ir eismo dalyvių mandagumą propaguojančių kampanijų. Tikėtina, jog priešingu atveju norimas rezultatas nebus pasiektas.

Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje užaugo ir į eismą įsitraukė nauja vairuotojų karta, kuri gerai nesupranta, kas yra eismo dalyvių tarpusavio mandagumas ir paslaugumas, kuriai nelabai rūpi elementarus atsargumas kelyje.

Eismo kultūra yra bendros kultūros sudėtinė dalis. Ypatingą vietą formuojant eismo dalyvių kultūrą turi užimti švietimas iir auklėjimas, kuris formuoja kiekvieno individo požiūrį, elgseną bei vertybių skalę. Tačiau šiandien išlieka aktuali specializuotų saugaus eismo mokyklų ar centrų kūrimo savivaldybėse problema. Tik keliose šalies savivaldybėse veikia tokios mokyklos. Todėl svarbu, kad Lietuvoje veiktų saugaus elgesio kelyje ugdymo ssistema, kurios dalimi būtų tokio pobūdžio mokyklos ar centrai. Kryptingai orientuota švietėjiška veikla, tegu ir ne iš karto, bet gali duoti pozityvių rezultatų. Juk ne paslaptis, kad daug vaikų iš savo tėvų ar globėjų nesulaukia tinkamo ir teisingo auklėjimo bei sektino pavyzdžio, kaip elgtis kelyje.

Vidinės kultūros stoka – tai vienas iš svarbiausių veiksnių, nulemiančių neleistinų sprendimų priėmimą kelyje, ir ypač – kritinėse situacijose. Būtent toks vairuotojas yra pavojingas tiek sau, tiek kitiems eismo dalyviams. Sunku tikėtis, kad brandaus amžiaus sulaukęs asmuo, visą gyvenimą auklėtas nekreipti dėmesio į aplinkinius, gali staiga tapti mandagus ir paslaugus. Todėl atsakomybės už savo veiksmus jausmą būtina formuoti nuo mažens.

Eismo įvykių Lietuvoje statistika

Sausio mėnesį

Miestas,

Savivaldybė Įvykių Žuvo

2006 2007 2006 2007

Kaunas 52 84 1 1

Birštojo sav. 1 0 0 0

Jonavos r. sav. 7 9 0 2

Kaišiadorių r. sav. 5 6 1 1

Kauno r. sav. 16 10 6 1

Kėdainių r. sav. 3 3 2 1

Prienų r. sav. 9 6 3 0

Raseinių rr.sav. 4 6 0 1

Apskrityje 97 124 13 7

Kauno apskritis

Sausio mėnesį

Šiaulių aspkritis

Miestas,

Savivaldybė Įvykių Žuvo

2006 2007 2006 2007

Šiauliai 14 31 1 1

Akmenės r. sav. 0 4 0 2

Joniškio r. sav. 1 5 0 0

Kelmės r. sav. 3 7 2 2

Pakruojo r. sav. 2 4 0 0

Radviliškio r. sav. 2 9 0 0

Šiaulių r. sav. 4 7 0 2

Apskrityje 26 67 3 7

Sausio mėnesį

Vilniaus apskritis

Miestas,

Savivaldybė Įvykių Žuvo

2006 2007 2006 2007

Vilnius 84 153 1 5

Elektrėnų sav. 4 1 1 1

Šalčininkų r. sav. 1 4 2 2

Širvintų r. sav. 5 1 1 0

Švenčionių r. sav. 1 3 0 1

Trakų r. sav 5 6 1 1

Ukmergės r. sav. 7 5 0 3

Vilniaus r. sav. 12 13 2 4

Apskrityje 119 186 8 17

Šalyje 386 602 50 58

Kauno apskritis

Vasario mėnesį

Miestas,

Savivaldybė Įvykių Žuvo

2006 2007 2006 2007

Kaunas 68 42 2 2

Birštojo sav. 0 1 0 0

Jonavos r. sav. 11 5 2 0

Kaišiadorių r. sav. 5 3 0 2

Kauno r. sav. 14 12 3 3

Kėdainių r. sav. 3 0 3 0

Prienų r. sav. 3 1 0 0

Raseinių r.sav. 4 3 0 1

Apskrityje 108 67 10 8

Šiaulių aspkritis

Vasario mėnesį

Miestas,

Savivaldybė Įvykių Žuvo

2006 2007 2006 2007

Šiauliai 18 9 0 0

Akmenės r. sav. 1 1 0 0

Joniškio r. sav. 5 3 2 1

Kelmės r. sav. 4 1 0 0

Pakruojo r. sav. 0 1 0 1

Radviliškio r. sav. 2 3 1 0

Šiaulių r. sav. 8 6 3 0

Apskrityje 38 20 6 2

Vilniaus apskritis

Miestas,

Savivaldybė Įvykių Žuvo

2006 2007 2006 2007

Vilnius 65 86 3 3

Elektrėnų sav. 2 3 1 1

Šalčininkų r. sav. 2 1 1 0

Širvintų r. sav. 1 3 0 1

Švenčionių r. sav. 2 1 0 1

Trakų r. sav 3 1 0 0

Ukmergės r. sav. 3 6 1 0

Vilniaus r. sav. 6 6 2 1

Apskrityje 84 107 8 7

Vasario mėnesį

Šalyje 390 324 48 29

Kovo mėnesį

Kauno aapskritis

Miestas,

Savivaldybė Įvykių Žuvo

2006 2007 2006 2007

Kaunas 42 74 4 1

Birštojo sav. 0 0 0 0

Jonavos r. sav. 0 8 0 0

Kaišiadorių r. sav. 5 7 0 1

Kauno r. sav. 14 16 3 4

Kėdainių r. sav. 1 10 2 3

Prienų r. sav. 2 7 2 2

Raseinių r.sav. 8 3 2 0

Apskrityje 72 125 13 11

Kovo mėnesį

Šiaulių aspkritis

Miestas,

Savivaldybė Įvykių Žuvo

2006 2007 2006 2007

Šiauliai 21 30 1 1

Akmenės r. sav. 2 4 0 0

Joniškio r. sav. 4 2 1 0

Kelmės r. sav. 3 8 0 1

Pakruojo r. sav. 2 6 1 0

Radviliškio r. sav. 4 4 2 0

Šiaulių r. sav. 8 10 2 1

Apskrityje 44 64 7 3

Kovo mėnesį

Vilniaus apskritis

Miestas,

Savivaldybė Įvykių Žuvo

2006 2007 2006 2007

Vilnius 69 122 2 7

Elektrėnų sav. 1 3 1 3

Šalčininkų r. sav. 1 3 0 0

Širvintų r. sav. 0 0 0 0

Švenčionių r. sav. 1 2 0 0

Trakų r. sav 5 6 0 0

Ukmergės r. sav. 7 4 1 1

Vilniaus r. sav. 3 14 2 3

Apskrityje 87 154 6 14

Šalyje 355 553 39 50

Didžiausias avaringumas 2006m.sausio, kovo mėn. užfiksuotas Vilniuje.

Didžiausias avaringumas 2006m.vasario mėn. užfiksuotas Kaune.

Didžiausias žuvusiųjų skaičius 2006m.sausio, vasario ir kovo mėn. užfiksuotas Kaune.

Didžiausias avaringumas 2007m.pirmąjį ketvirtį užfiksuotas Vilniuje.

Didžiausias žuvusiųjų skaičius 2007m. pirmajį ketvirtį užfiksuotas Vilniuje.

2006-2007m.sausio mėn. eismo įvykių skaičius Lietuvoje ženkliai padidėjo.

Eismo įvykių skaičius didėjo viesuose miestuose, bei rajonuose.

2006-2007m. vasario mėn.eismo įvykių skaičius sumažėjo Kaune ir Šiauliuose, o Vilniuje eismo įvykių skaičius išaugo.

2006-2007m. kovo mėn.eismo įvykių situacija išliko kaip ir vasario mėnesį. Eismo įvykių skaičius sumažėjo Kaune ir Šiauliuose, o Vilniuje išaugo.

Išvados

Konstatuota, kad dėl prastos saugaus eismo būklės šalyje atsakomybė tenka ne tik valdžios institucijoms, bet ir visai visuomenei, kuri, deja, iki šiol rodo nedovanotiną pakantumą kelių eismo taisyklių pažeidėjams. Didelę įtaką tam daro ir visuomenės informavimo priemonės, kuriose neapgalvotai – o kartais gal ir sąmoningai – propaguojamas greičio kultas.

Siekdami formuoti brandų, mandagų ir atsakomybę už savo veiksmus jaučiantį eismo dalyvį bei sumažinti eismo įvykių skaičių, siūloma:

 Pradėti kurti ir įdiegti efektyvią eismo dalyvių saugaus eelgesio kelyje ugdymo sistemą (pradėti rengti įvairaus profilio saugaus eismo specialistus, organizuoti jų kvalifikacijos tobulinimą, steigti specializuotus saugaus eismo centrus ir pan.)

 Tobulinti ir plėsti vaikų ir jaunimo švietimą saugaus eismo srityje.

 Kviesti žiniasklaidą, rengiant straipsnius bei reportažus apie kelių eismą ir eismo dalyvius, propaguoti mandagų ir saugų elgesį kelyje. Prašyti nacionalinį transliuotoją kiekvieną dieną skirti laiko saugaus eismo idėjoms propaguoti.

 Būti nepakantiems netinkamam elgesiui kelyje.

TURINYS:

1. EISMO DALYVIŲ KULTŪRA SAUGAUS EISMO GARANTAS 1

2. EISMO ĮVYKIŲ LIETUVOJE STATISTIKA 2

3. 2006M. EISMO ĮVYKIŲ STATISTIKA 3

1.2006M EISMO ĮVYKIUOSE ŽUVO Error! Bookmark not defined.

2.2007M EISMO ĮVYKIŲ STATISTIKA 5

3.2007M. EISKO ĮVYKIUOSE ŽUVO Error! Bookmark not defined.

4.2006-2007. EISMO ĮVYKIAI 7

4. 2006-2007M. EISMO IVYKIAI ŠALYJE Error! Bookmark not defined.

1.2006-2007M. ŽUVUSIEJI ŠALYJE 9

Literatūra:

1. www.google.lt statistika

2. www.google.lt ket. aktai

3. Dienraščiai „Lietuvos rytas“, „Šiaulių kraštas“

4. http://www.stat.gov.lt/lt/

5.http://vilniustsv.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=1871&PHPSESSID=ae16dc0a41fff4dcd8c2a526e849b20c

6. http://verslas.banga.lt/lt/spaudai.full/473adbe87ee4c