Lietuvos gyventojų statistinis tyrimas

ĮVADAS…………………………3

LENTELIŲ SĄRAŠAS 4

PAVEIKSLĖLIŲ SĄRAŠAS 5

1. LIETUVOS GYVENTOJŲ UŽIMTUMAS 2008-2012 m. 6

2. LIETUVOS GYVENTOJŲ UŽIMTUMO DINAMINĖ ANALIZĖ 2008-2012 m. 7

3. UŽIMTŲ LIETUVOS KAIMO IR MIESTO GYVENTOJŲ DINAMINĖ ANALIZĖ 2008-2012 m. …………………………11

IŠVADOS 15

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 16