Darbosauga

DARBOSAUGA

Yra žinoma, kad pagrindinis žmogaus regos organas – akies tinklainė gali

būti pažeista tik matomais (nuo 0.4(m) ir artimais infraraudoniems (iki 1.4

(m) spinduliais. Be to akies lęšiukas ir obuolys, veikdami kaip papildoma

fokusuojanti optinė sistema, kuri gerokai padidina energijos kiekį,

krentantį į akies tinklainę, kas savo ruožtu žymiai sumažina maksimalų

leistiną akies apšvietimo lygį.

Naudojant lazerinį spinduliavimą, pavojingumo lygis priklauso nuo

lazerio techninių charakteristikų – spinduliavimo energijos, bangos ilgio,

apšvietimo laiko, impulsų trukmės ir periodiškumo ir t.t., o taip pat ir

nuo apšviečiamų audinių reakcijos aapšvietimą. Nustatyta, kad pavojingiausi

yra šie spinduliuojami bangų ilgiai:

380 – 1400 nm – akies tinklainei,

180 – 380 nm ir daugiau 1400 nm – priekinei akies daliai

180 – 105 nm (t.y. visame nagrinėjamame diapazone) – odai

Yra nustatyti reikalavimai pagal kuriuos, projektuojant lazerinę techniką

reikia numatyti principus, kaip operatoriui išvengti tiek tiesioginių, tiek

veidrodiškai ar difuziškai atspindėtų lazerio spindulių.

Yra išskiriamos keturios lazerinės įrangos pavojingumo klasės, kurios

labiausiai priklauso nuo naudojamo lazerio pavojingumo klasės. Lazerinio

įrenginio priklausomybė vienai ar kitai pavojingumo klasei yra nustatoma,

įvertinant tiesioginio ir atspindėto lazerinio spindulio pataikymą į

žmogaus akis ir odą. Šios keturios pavojingumo klasės yra skirstomos:

1 – visiškai nepavojingi lazeriai, kurių spinduliuojamas šviesos srautas

nekelia pavojaus žmogaus akims ar odai

2 – žmogaus akims ar odai pavojų gali sukelti tik per apsauginius

sluoksnius prasiskverbęs spindulys. Tačiau nėra jokio pavojaus dėl

veidrodinio ar difuzinio atspindžio.

3 – šiai klasei priklauso lazeriai, kurių spindulys yra matomas ir yra

pavojingas žmogaus akims ar odai dešimties centimetrų atstumu.

4 – pavojingiausia klasė, kurios net difuziškai atspindėtas apindulys

kelia pavojų akims ar odai.

Nustatant lazerio pavojingumo klasę yra įvertinami trys diapazonai:

|Pavojingo | |

|Spinduliavimo |180(((380 нм |380(((1400 нм |1400(((105 нм |

|Klasė |Diapazonas |

| |I |II |III |

|1 |+ |+ |+ |

|2 |+ |+ |+ |

|3 |— |+ |— |

|4 |+ |+ |+ |

Lentelė Lazerinio spinduliavimo diapazonai

Taip pat kiekvienam lazerio spinduliavimo diapazonui yra nustatyta

maksimalus apšvietimo lygis. Normuojančiais parametrais šiuo atveju yra

galia P, spinduliavimo energija W, energetinė ekspozicija H, ir

apšviestumas E

|Bangos ilgis (,nm |Poveikio laikas t, s |W, J |

|380(((600 |t(2.3(10-11 |[pic] |

| |2.3(10-11(t(5(10-5 |8(10-8 |

| |5(10-5(t(1 |[pic] |

|600(((750 |t(6.5(10-11 |[pic] |

| |6.5(10-11(t(5(10-5 |1.6(10-7 |

| |5(10-5(t(1 |[pic] |

|750(((1000 |t(2.5(10-10 |[pic] |

| |2.5(10-10(t(5(10-5 |4(10-7 |

| |5(10-5(t(1 |[pic] |

|1000(((1400 |t(10-9 |[pic] |

| |10-9(t(5(10-5 |10-6 |

| |5(10-5(t(1 |[pic] |

Lentelė Ribinės vienkartinio akies poveikio lezerio spinduliu dozės