Įmonės analizė, vadybos kursinis darbas VGTU

Turinys

1. Įvadas 3

2. Proceso dalyviai

4

3. Planavimas 6

4. Skatinimas 6

5. Kontrolė 7

6. Išvados 8

1. Įvadas

Šiuo namų darbu susipažinsime su įmonę UAB „LNK Studija“, bendrovė

įregistruota Vilniaus miesto savivaldybėje 2001 m. Sausio 11 d. Bendrovė

veikia, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitais

įstatymais bei teisės aktais, reguliuojančiais įmonių veiklą, savo

įstatais. Bendrovė užsiima komercine – ūkine veikla, nurodyta Bendrovės

įstatuose.

Organizacijos veikla galima apibūdinti ir kitaip, tai yra žmonių

švietimas, arba kuriamas produktas skirtas yra žmonėms šviesti,

pralinksminti, sudominti, ar ttiesiog praleisti laisvalaiki. Taip pat prie

veiklos galima priskirti įvairių renginių rėmimą. Pagrindinis organizacijos

produktas yra autorinių laidų kūrimas, filmavimas ir t.t. Tai yra žinios,

publicistinės laidos („Antroji banga“), pramoginės laidos („Myli ne Myli),

humoristinės laidos („Dviračio žynios“), diskusijų („Vakaras su Marijonu“).

Pagrindiniai „LNK Studija“ vartotojai yra TV kanalai: TV1 ir LNK, nes

laidos yra kuriamos abiem kanalam.

Panašia veikla užsiimančių įmonių (konkurentai) galiu paminėti kaip UAB

„Arteta“, tai bendra Lietuvos – Latvijos įmonė, viena didžiausiu video

produkcijos kompanijų Lietuvoje. Taip pat UAB „Terra Media“, ji užsiima

irgi video pprodukcijos gamyba ir dar kita veikla.

Kaip jau minėjau produktas yra TV laidų kūrimas, pradedant nuo minties,

komandos, piniginių lėšų, baigiant jos pardavimu TV kanalui ir

transliavimui. Kad sukurtas produktas būtu perkamas, jis turėti atitikti

tam tikrus reikalavimus: turi turėti savo žiūrovus arba rreitingą, jei

reitingas būna mažas produktas jau nėra perkamas, ir kuriamas.

Kuriant produktą naudojamos darbo priemonės turi atitikti kiekvieno

darbuotojo poreikius, todėl darbo priemonės gali būti ir lipni juostelė ar

segtukas, ir baigiant video kameromis, automobiliais, kompiuteriais.

Įmonės valdymo struktūra nėra konkreti, joje galima įžvelgti ir linijinės

ir funkcinės struktūros bruožų, taip yra todėl kad vieni darbuotojai

atlieka jiems paskirtą funkciją, o kiti gauna nurodymus iš aukštesnių

instancijų (pvz. Direktoriaus). Įmonėje dirba apie 120 darbuotojų, apie 50

dirba tik pagal autorines sutartis, t.y. jie nėra etatiniai darbuotojai,

visi kiti yra etatiniai darbuotojai, daugelis darbuotojų yra su aukštuoju

išsilavinimu, arba dar su nebaigtu aukštuoju išsilavinimu. Taip pat yra

tokiu kurie turi daktaro laipsnį pvz. redaktore, žurnalistė, reporterė

Jolanta Sviderskytė.

Tiesiogiai prie produkto kūrimo prisideda: technikos padalinys, kuriame

dirba 44 darbuotojai, kurie turi aukštąjį ttechninį įsilavinimą, TV laidų

gamybos padalinys kuriame dirba 24 darbuotojai, TV laidų savireklamos

padalinys, kuriame dirba 5 žmonės,informaciniu padalinys, kuriame dirba 28

darbuotojai, reklamos padalinys, kuriame dirba 6 žmonės. Kaip ir sakiau

visi darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą.

[pic]

1. pav. „Organizacijos struktūra“

Proceso dalyviai

Kad būtų lengviau suvokiamas darbų organizavimas iš pradžių peržvelkime

padalinių (1 pav) sudėtį: bendrovės struktūrą sudaro 8 padaliniai,

padalinių vadovai yra asmeniškai atsakingi už padaliniams pavestų funkcijų,

darbų organizavimą

Padalinių sudėtis:

Direktorių skyrius:

Generalinis direktorius

Vyriausia buhalterė

Darbų saugos inžinierius

Informacinių laidų padalinys:

Vyriausias rredaktorius

Redaktoriai (25)

Prodiuseris

Kalbų stilistas

Informacinių technologijų skyrius:

Informacinių technologijų specialistas

Kompiuterinių tinklų inžinierius

TV reklamos padalinys:

TV reklamos padalinio vadovė

Projektų vadovai (3)

Redaktoriai (3)

Technikos padalinys

Vyriausias inžinierius

Garso technikos inžinierius

Garso technikos technikai (8)

Vaizdo aparatūros technikai (15)

Vaizdo aparatūros inžinieriai (5)

Montažo aparatūros technikai (9)

Išleidimo aparatūros technikai (4)

Apšvietimo aparatūros technikas

TV Laidų gamybos padalinys:

TV laidų padalinio vadovas

Vyriausias prodiuseris

Prodiuseriai (3)

Grimuotojai (2)

Kalbos redaktorės (3)

Stilistės (2)

TV laidų savireklamos padalinys:

Vyr. Redaktorė

Redaktoriai (3)

Prodiuseris

Administracija arba direktorius skyrius yra organizacijos valdymo

organas. Administracija tvarko galutines ataskaitas, taip pat galutinai

patvirtina įvairius projektus organizacijos viduje ir už jos ribų.

Sekretorė atsakinga už įvairių dokumentų ruošimą, jų tvirtinimą. Buhalterė

atsakinga už įvairius finansinių ataskaitų rengimą bei piniginių srautų

paskirstymą įvairiems darbams ir projektams. Darbų saugos inžinierius

atsakingas už organizacijos darbų saugą. Likę padaliniai yra atsakingi už

konkrečia organizacijos veiklą. Technikos padalinys atsakingas už vaizdo,

garso, apšvietimo ir montažo technika. TV laidų padalinys yra atsakingas TV

laidos kūrybinę veiklą. Informacinių laidų padalinys rūpinasi šalies ir

užsienio įvykiai, kriminalais, sporto naujienomis, oru prognozėmis.

Kuriant autorinę laida, daugiausia prisideda TV laidų gamybos padalinys

ir technikos padalinys. Norit sukurti laidą, reikia turėti mintį, priežastį

kam sukurta laida bus skirta, kokio ji tipo, žanro arba išvis apie ką tta

laida bus. Po to reikia surinkti komandą, komandai vadovauja prodiuseris.

Prodiuseris rūpinasi laidos kūrimui reikalingais finansiniais reikalais,

ieško rėmėjų, derina laidos struktūrą. Komanda taip pat sudaro redaktoriai,

tačiau tai yra pareiga, pagal profesijas redaktoriumi gali būti:

režisierius, žurnalistas, stilistas, dailininkas, grimuotojas ir kt.

Režisierius rūpinasi laido vaizdine puse, tai gi šie žmonės rūpinasi

kūrybine laidos puse. Toliau apžvelgiu technikos padalinį: garsi technikos

inžinierius rūpinasi garso techniką, jos išdėstymą ir nepriekaištingą

veikimą kūrimo procese. Vaizdo aparatūros technikai: tiksliau operatoriai,

jų pareiga pagauti pačius įdomiausius, svarbiausius laidos momentus, arba

konkrečiau dirba su video kameromis. Garso aparatūros technikai yra

atsakingi už garsinę medžiagą kuriant produktą, įrašo metu ir

transliacijoje. Montažo aparatūros technikai, arba kitaip montuotojai yra

atsakingi už galutini produktą, kuris bus išleistas į eterį. Išleidimo

aparatūros technikai rūpinasi, laidų, reklamų, serialų ir kitų produktų

išleidimu į eterį. Apšvietimo technikai rūpinasi laidos apšvietimu,

visokiausiu šviesos efektais įrašo, ar transliacijos metu. Vaizdo

aparatūros inžinieriai rūpinasi vaizdo aparatūros veikimų, vaizdo

efektaitis įrašo ar tiesioginės transliacijos metu.

Produktu kuriama yra daug, tad kaip pavyzdį pasirinkau tik vieną, nes

laidos yra mažos ir didelės, didelės laidos turi daug grandžių, mažos

mažiau. Tai vidutinio dydžio laida „6 Nuliai Milijonas“. Žemiau pateikiu

(2. pav) kaip planuojamas šis projektas, ir kokias užduotis atlieka

darbuotojai

(2. pav „6 Nuliai Milijonas“ laidos struktūra“)

Čia prodiuseris rūpinasi finansiniais reikalai, ieško rėmėjų, tariasi

su režisieriumi kaip bus kkuriama laida. Koordinatorius rūpinasi dalyviais,

prizais, žiūrovais, ir kt.reikalais. Šioje laidoje prodiuseris yra ir

laidos vedėjas, tad jis turi padėjėjas, kur padeda vesti pačia laidą.

Režisierius yra atsakingas prodiuseriui už laidos vizualine struktūra. Vyr.

operatorius rūpinasi irgi laidos vizualine laidos struktūra, jis su

apišvietėju rūpinasi šviesos efektais, o su režisieriumi derina vaizdines

laidos struktūra. Montažo režisierius yra atsakingas režisieriui už

galutini projektą, kuris bus išleistas į eterį. Kitu dalyviu užduočių

neaptarinėsiu, nes jos savaime yra aiškios.

3. Planavimas

Labiausiai organizacijos planavimą įtakojo strategijos horizontas. Taigi

planuojant komercinę veiklą strategijos horizontas sunkei nusakomas, nes

didžiausia paklausa būna senojo metu (t.y. rudeni, žiema ir pavasari), ir

tai priklauso kokios laidos kuriamos (pramoginės, publicistinės ir kt.)

Paprastai produktas planuojamas daryti vienam sezonui, tačiau jei laida

neturi reitingo, laidos kūrimas nutraukiamas, jos vietoje gali būti

pakeičiama į kitą laidą, o jie produktas turi reitingą jis gali būti

kuriamas sekančiam sezonui.

Taigi pirmiausia, organizacijos mastu nustatoma gamino strategija –

esminiai ir produktą identifikuojantys bruožai. Tada numatoma personalo

strategija, jos metu nustatoma koks padalinys ar skyrius imsis konkrečių

užduočių. Priklausomai nuo produkto strategijos rašomas aprašomasis,

rodiklinis arba konkrečių darbų planas. Kai planas aprašomas TV laidų

skyriaus vyr. prodiuserė paskirsto darbus paprastiems darbuotojams. Po to

vyr. prodiuserė sudaro planą dviem mėnesiams, toliau sudaro savaitini planą

ir konkrečiai paskirsto užduotis konkretiems darbuotojams.

4. Skatinimas

Suplanavus veiklą, suorganizavus visą plano įgyvendinimo sistemą,

naivu būtų

tikėtis, kad darbai bus atlikti greitai ir puikiai. Todėl

organizacijoje stengiamasi skatinti darbuotojus gerai ir našiai dirbti.

Skatinimui pasitelkiami filosofiniai, psichologiniai ir ekonominiai

skatinimo metodai. Už gerą pareigų vykdymą, našų darbą, ilgalaikį ir

nepriekaištingą darbą, taip pat už kitus darbo rezultatus darbuotojas gali

būti skatinamas: pareikšta padėka, apdovanotas dovana, premijuotas,

suteiktos papildomos atostogos, pirmumo teise pasiustas tobulintis ir kt.

Labiausiai juntamas skatinimo metodas paprastam darbuotojui yra ekonominis.

Tačiau kartais taikoma ir laikinė (pareiginė) sistema. Ji taikoma už

ilgalaikius vadovavimo pasiekimus, bet dažnai šios sistemos skatinimas būna

menkas ir teikia mažai nnaudos. Tačiau ne visada yra galimybė ekonominiam

paskatinimui, todėl į pagalbą pasitelkiama psichologiniai ir filosofiniai

metodai. Filosofinis metodas taikomas ganėtinai retai. Dažniausiai jis

taikomas naujiems darbuotojams. Prie darbo darbuotojai pratinami pamažu

pasitelkiant filosofines žinias, tai vadinama skatinimas darbo turiniu.

Norint skatinti darbuotojus iš pradžių, reikia juos įvertinti. Darbuotojų

įvertinimas dažniausiai nekelia problemų, nes organizacijoje darbai

paskirstomi aiškiai, o darbuotojų rezultatai puikiai matomi, ypač

komercinio produkto gamyboje. Tačiau, norint apsidrausti nuo nenumatytų

atvejų, yra sukuriama darbuotojų vertinimo sistema. Ji kuriama glaudžiai

bendradarbiaujant vadovui ir darbuotojui. Tai vadinama vertinimu kaip

paskata, nes ttuo metu darbuotojas būna psichologiškai skatinamas siekti

geresnių rezultatų.

Kontrolė

Darbų kontrolė organizacijoje vykdoma dviem etapais: nustatomos normos,

tikslai arba uždaviniai ir po to vertinami veiklos rezultatai arba procesas

lyginamas su tomis normomis. Žinoma kontrolės tikslai arba uždaviniai

nustatomi taip pat su pačiais darbuotojais, kad jie būtų įvykdomi.

Taisyklių tikslas yra nustatyti bendras darbuotojų elgesio bendrovėje

nuostatus, įgalinančias našiai dirbti, racionaliai naudoti darbo laiką,

gerbti kito teises bei laikytis priimtų elgesio normų. Už darbo drausmės

pažeidimus, darbo taisyklių nevykdymo, darbuotojams gali būti skiriamos

drausminės nuobaudos, pastaba, papeikimas, atleidimas iš darbo. Surinkus

tris griežtus papeikimus galima netekti darbo. Išskirtinė kontrolė taikoma

skyriaus vadovui ir finansų skyriui.

Be šių kontrolės būdų, organizacijoje skatinama savikontrolė, nes tai

mažiau erzina darbuotojus. Savikontrolę leidžia taikyti tai, kad

organizacijos darbuotojai yra pastovūs ir ilgalaikiai, vadovas ir

pavaldiniai puikiai sutaria, o darbuotojai puikiai supranta savo užduotis

ir moka jas įvertinti.

5. Išvados

Šio namų darbo metu susipažinau su UAB „LNK studija“ vadybiniu darbu ir

įgijau nemažai vadybinių žinių, kurios man pravers ateityje. Išnagrinėjąs

valdymo ypatybes suvokiau, kaip valdomos organizacijos, bei joje

veikiančius veiksnius ir panašiai. Deja, mano žinios dar neleidžia

įvertinti organizacijos valdymo ir siūlytį įvairius pakeitimus, kurie

suteiktų didesnį darbo našumą, geresnę kontrolę ir lengvesnį darbų

planavimą. Todėl sakykime, kad šios organizacijos valdymas yra neblogas.

6. Literatūra

1. UAB „LNK studija“ įmonės vidaus darbo tvarkos taisyklės

2. Paskaitų konspektas

———————–

Garso ir vaizdo technikai

Montažo režisierius

Operatoriai

Apšvietėjas

Vyr. operatorius

Režisierius

Padėjėjas

Koordinatorius

Prodiuseris

TV Reklamos padalinys

Informacinių laidų padalinys

TV Laidų savireklamos skyrius

TV Laidų padalinys

IT padalinys

Technikos padalinys

Darbų saugos

inžinierius

Vyr. Buhalterė

Sekretorė

Generalinis direktorius

TV Laidų gamybos padalinys