Metalinės konstrukcijos

Turinys

1.Šalutinių sijų projektavimas 1

Sijyno kompanavimas 1

1 variantas 1

Šalutinių sijų skaičiavimas 2

2 variantas 6

Šalutinių sijų skaičiavimas 7

2.Sijyno kompanavimo parinkimas 11

3.Pagrindinių sijų projektavimas 11

3.1 Įražų nustatymas 11

3.2 Pagrindinės sijos skerspjūvio parinkimas 13

3.3 Parinktos sijos stiprumo tikrinimas 18

3.4 Standumo sąlygos tikrinimas 18

3.5 Sijos skerspjūvio keitimas 18

3.6 Sijos atraminio skerspjūvio stiprumo tikrinimas 19

3.7 Sijos juostinių (kertinių) siūlių skaičiavimas 19

3.8 Sijos vietinių įtempimų tikrinimas 21

3.9 Sijos bendrasis pastovumas 21

3.10 Sijos sienelės pastovumas 21

3.11 Standumo briaunų parinkimas 22

3.12 Šalutinių sijų jungimo prie pagrindinių projektavimas 22

3.13 Sijos atraminių dalių projektavimas 22

4.Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas 25

4.1 Apkrova 25

4.2 Skaičiuojamasis ilgis 25

4.3 Kolonos skaičiavimas 25

4.5 Galvenos projektavimas 27

4.6 Bazės projektavimas 29 Sijyno kompanavimas

1 variantas

Pastato projektavimui pasirenku ggelžbetoninį paklotą. Leistinų atstumų ribos tarp gelžbetoninio pakloto sijų 1,5.3,5m. Pasirenku l = 1,60m, ties kolonomis atstumai dvigubai mažesni 0,80 metro.

1 pav. Šalutinių sijų išsidėstymo variantasŠalutinių sijų skaičiavimas

1.1 Apkrovos

Šalutines sijas veikiančios apkrovos

Pertvarų apkrova 0,5 kPa;

Grindų konstrukcinė apkrova 0,8kPa;

C3 apkrova qk=5,0kN/m2; Qk=7,0kN.

Bendra apkrova :

Suvedu išskirstyta apkrova ant sijos – gaunu charakteristinę apkrovą:

Nuolatinių ir trumpalaikių poveikių derinys:

Suvedu išskirstyta apkrova nuo derinio ant sijos – gaunu skaičiuotinę apkrovą:

1.2 Šalutinių sijų reikalingo stiprumo įvertinimas

Lenkiamų sijų stiprumo sąlygos tikrinimas:

; (1)

Skaičiuotinė lenkimo momento reikšmė lygi:

(2)

Skaičiuotinio skerspjūvio lenkiamojo ttampriojo stiprumo atspario reikšmė:

(3)

Darome prielaidą, kad , tada:

(4)

Skaičiuotinis lenkiamasis plieno stipris pagal takumo ribą:

(5)

– stipris pagal takumo ribą, S275 plienui (≤16mm) yra 275MPa;

medžiagos patikimumo koeficientas, lygus 1,1;

darbo sąlygų koeficientas (skaičiuojant sijų stiprumą), lygus 1,1;

Skaičiuoju aatsparumo momentą:

1.3 Šalutinės sijos skerspjūvio parinkimas

Pagal gautą atsparumo momentą pasirenku siją IPN 180, jos charakteristikos:

2 pav. Parinktas skerspjūvis

Sijos vieno metro svoris:

Visos sijos svoris:

Skaičiuotinis lenkimo momentas nuo savojo svorio:

Lenkimo momentas įvertinant sijos svorį:

1.4 Parinktos sijos stiprumo tikrinimas

Skaičiuotinio skerspjūvio lenkiamojo tampriojo stiprumo atspario reikšmė įvertinant sijos savąjį svorį:

Tikriname lenkiamų sijų stiprumo sąlygą:

Tikrinu lenkiamųjų elementų kerpamąjį stiprumą:

;(6)

– skaičiuotinė skersinės jėgos reikšmė:

Skersinė jėga atsirandanti nuo savojo svorio:

Skaičiuotinė skersinė jėga įvertinant savąjį svorį:

– skaičiuotinio skerspjūvio kerpamojo atspario reikšmė:

;(7)

tf – dvitėjinės sijos lentynos storis 10,4 mm;

darbo sąlygų koeficientas, lygus 1,1;

Skaičiuotinis kerpamasis plieno stipris:

Dvitėjinės sijos statinis momentas:

Skaičiuotinio skerspjūvio kerpamojo atspario reikšmė:

Kirpimo sąlygos tikrinimas:

1.5 Standumo sąlygos tikrinimas

Tikrinu sijos standumą:

Sijos įlinkis nuo charakteristinės apkrovos įvertinant ir savojo svorio apkrovą:

;

Maksimalus leistinas įlinkis nnagrinėjam atvejui:

Sijos įlinkis netenkina sąlygos , parenku dvitėjinė sija IPN 200 ir tikrinu įlinkio sąlygą iš naujo. Kitų sąlygų tikrinti nėra prasmės, nes sijos IPN200 visos charakteristikos yra didesnės (skaitinė prasme). Visos aukščiau apskaičiuotos stiprumo sąlygos bus užtikrintai tenkinamos.

Įlinkis sijai IPN200:

;

Sija IPN200 tenkina standumo sąlygą.

1.6 Parinktų sijų masė pastate

Parinktų sijų masė pastate:

Kur:

x- šalutinių sijų skaičius viename rėme;

n,i,k- didžiai iš užduoties;

m- parinktos sijos vieno metro masė kg;

L- sijos ilgis.2 variantas

Sumažinu atstumą tarp šalutinių sijų žingsnį iki 2,0 metro. Ties kolonomis aatstumas dvigubai mažesnis 1,0 metro.

3 pav. Šalutinių sijų išsidėstymo variantasŠalutinių sijų skaičiavimas

2.1 Apkrovos

Šalutines sijas veikiančios apkrovos

Pertvarų apkrova 0,5 kPa;

Grindų konstrukcinė apkrova 0,8kPa;

C3 apkrova qk=5,0kN/m2; Qk=7,0kN.

Bendra apkrova :

Suvedu išskirstyta apkrova ant sijos – gaunu charakteristinę apkrovą:

Nuolatinių ir trumpalaikių poveikių derinys:

Suvedu išskirstyta apkrova nuo derinio ant sijos – gaunu skaičiuotinę apkrovą:

2.2 Šalutinių sijų reikalingo stiprumo įvertinimas

Lenkiamų sijų stiprumo sąlygos tikrinimas:

;(8)

Skaičiuotinė lenkimo momento reikšmė nuo skaičiuotinės apkrovos lygi:

Skaičiuotinio skerspjūvio lenkiamojo tampriojo stiprumo atspario reikšmė:

(9)

Darome prielaidą, kad , tada:

(10)

Skaičiuotinis lenkiamasis plieno stipris pagal takumo ribą:

(11)

– stipris pagal takumo ribą, S275 plienui (≤16mm) lygus 275MPa;

medžiagos patikimumo koeficientas, lygus 1,1;

darbo sąlygų koeficientas, lygus 1,1;

Skaičiuoju atsparumo momentą:

2.3 Šalutinės sijos skerspjūvio parinkimas

Pagal gautą atsparumo momentą pasirenku siją IPN 200, jos charakteristikos:

4 pav. Parinktas skerspjūvis

Sijos vieno metro svoris:

Visos sijos svoris:

Skaičiuotinis lenkimo momentas nuo savojo svorio:

Lenkimo momentas įvertinant sijos svorį:

2.4 Parinktos sijos stiprumo tikrinimas

Skaičiuotinio skerspjūvio lenkiamojo tampriojo stiprumo atspario reikšmė įvertinant sijos savąjį svorį:

Tikriname lenkiamų sijų stiprumo sąlygą:

Tikrinu lenkiamųjų elementų kerpamąjį stiprumą nuo skaičiuotinės apkrovos:

;(12)

– skaičiuotinė skersinės jėgos reikšmė:

Skersinė jėga atsirandanti nuo savojo svorio:

Skaičiuotinė skersinė jėga įvertinant savąjį svorį:

– skaičiuotinio skerspjūvio kerpamojo atspario reikšmė:

;(13)

tf- dvitėjinės sijos lentynos storis 11.3 mm;

darbo sąlygų koeficientas, lygus 1,1;

Skaičiuotinis kerpamasis plieno stipris:

S-dvitėjinės sijos statinis mmomentas:

Kirpimo sąlygos tikrinimas:

2.5 Standumo sąlygos tikrinimas

Tikrinu sijos standumą.

Sijos įlinkis nuo charakteristinės apkrovos įvertinant savojo svorio apkrovą:

Maksimalus leistinas įlinkis:

,

Sijos įlinkis netenkina sąlygos , parenku dvitėjinė sija IPN220 ir tikrinu įlinkio sąlygą iš naujo. Kitų sąlygų tikrinti nėra prasmės, nes sijos IPN220 visos charakteristikos yra didesnės (tenkins stiprumo sąlygas).

Įlinkis sijai IPN220:

2.6 Parinktų sijų masė pastate

Parinktų sijų masė pastate:

Kur:

x- šalutinių sijų skaičius viename rėme;

n,i,k- didžiai iš užduoties;

m- parinktos sijos vieno metro masė kg;

L- sijos ilgis.2.Sijyno kompanavimo parinkimas

Antru atveju, bendra sijų masė pastate yra mažesnė – reiškia mažiau metalo reikės pirkti ir statinės apkrovos pastatui bus mažesnės. Dėl šitų priežasčių pasirenku antrą variantą.3.Pagrindinių sijų projektavimas

3.1 Įražų nustatymas

Pirmiausia, apskaičiuoju šalutinių sijų atraminių reakcijų vertes. Išskirstyta skaičiuotinė apkrova veikianti šalutinę siją susideda iš apskaičiuoto apkrovų derinio suvesto ant sijos ir šalutinės sijos savojo svorio apkrovos. Sijos IPN 220 vieno metro savasis svoris yra 0,311kN/m‘.

5 pav. Šalutinė sija

Skaičiuoju atramines reakcijas:

6 pav. Šalutinių sijų išsidėstymas

dėl šitos priežasties apkrova pagrindinei sijai jungimosi su šalutine sija taškuose susidaro iš dviejų šalutinių sijų atraminių reakcijų tai yra

7 pav.

Pagrindinė sija

Skaičiuoju atramines reakcijas:

Skaičiuoju maksimalų lenkimo momentą atžvilgiu pagrindinės sijos vidurinio A taško:

.

Pagrindiės sijos skiačiuotinės įražos yra tokios:3.2 Pagrindinės sijos skerspjūvio parinkimas

Pagrindinės sijos sskerspjūvio atsparumo momentas (plieno markė S275):

Pagrindinė sudėtinė sija:

8 pav.

Pirmiausia apskaičiuoju sijos aukštį. Apytikris aukštis m:

; (11)

Apytikris sienelės storis:

Pasirenku sijos senelės storį tw = 9,0mm:

Apskaičiuoju optimalų sijos aukštį:

Tikrinam pastovumą:

– sąlyginis sienelės liaunis, kai įvertinama judanti apkrova.

Minimalus sijos aukštis:

(14)

fy,d – skaičiuotinis tempiamasis plieno stipris pagal takumo ribą, lygus 250MPa;

Leff – skaičiuotinis sijos ilgis, lygus 8,0m;

E – tamprumo modulis, lygus ;

frel,u – vertikalus santykinis ribinis įlinkis.

γf – apkrovos patikimumo reikšmė, lygi 1,05;

Skaičiuoju sijos sienelės minimalų storį:

(15)

VEd – šiuo atveju imame aukščiau apskaičiuotą pagrindinės sijos atraminė reakciją, tai ir bus mums reikalinga maksimali skersinė jėga.

γ1 lygi 1,5, ji priklauso nuo sijos atraminės dalies konstrukcijos, mano atveju atraminė briauna pritvirtinta prie sijos galo, tai skersinę jėgą atlaiko tik sienelė.;

Kadangi buvo apskaičiuotas visos sijos skerspjūvio aukštis, tai pagal sortamentą pasirenku

Galutinai parinkus sudėtinės sijos sienelės storį ir aukštį apskaičiuoju jos inercijos momentą:

Juostų inercijos momentas:

Vienos juostos skerspjūvio plotas:

– atstumas tarp juostų sunkio centrų,

Renku lentynos matmenys pagal kriterijus [3]:

Parenku bf lygu 150mm. Tada:

ir . Pasirenku ,

Turi būti tenkinama sąlyga:

;

λ fu – ribinis bef/tf santykio didumas [5]:

Parinktas sijos skerspjūvis:

9 pav.

Parinkto skerspjūvio inercijos momentas:

Suprojektuotos sijos savasis svoris:

; (19)

Lenkimo momentas nuo savojo svorio:

Skersinė jėga nuo savojo svorio:3.3 Parinktos sijos stiprumo tikrinimas

Lenkiamos sijos stiprumo sąlygos tikrinimas:

;(20)

Lenkimo momentas įvertinant sijos svorį:

Skaičiuotinio skerspjūvio lenkiamojo tampriojo stiprumo atspario reikšmė:

(21)

Lenkiamos sijos stiprumo sąlygos tikrinimas:

;

Sąlyga tenkinama.3.4 Standumo sąlygos tikrinimas

Tikrinu sijos sstandumą:

Sąlyga tenkinama.3.5 Sijos skerspjūvio keitimas

Sijos skerspjūvis komponuojamas pagal didžiausią lenkimo momentą. Kituose sijos pjūviuose lenkimo momentai būna daug mažesni. Dėl šitos priežasties taupymo sumetimais galima sumažinti sijos juostų plotį bf . Tada sijai reiktų mažiau metalo, bet padidėtų gamybos darbo sąnaudos. Todėl ekonomiška keisti tik ilgesnių kaip 12 m sijų skerspjūvį. Mano atveju pagrindinių sijų ilgis – 8 metrai, atstumas tarp kraštinių šalutinių sijų ir kolonų – 1,0 metro, be to juostos plotis taip nėra didelis – 150 mm. DDėl visų aukščiau išvardintų priežasčių aš nusprendžiau nekeisti sijos skerspjūvio teis kolonomis.3.6 Sijos atraminio skerspjūvio stiprumo tikrinimas

Sijos pusės skerspjūvio statinis momentas apie neutralią ašį:

Skaičiuotinė skersinė jėga įvertinant ir sijos svorį:

.

Sąlyga tenkinama3.7 Sijos juostinių (kertinių) siūlių skaičiavimas

Juostos statinis momentas:

Juostinių siūlių sstatinis skaičiuojamas pagal dvi sąlygas:

(24) (25)

Tikrinu, kuri sandauga yra mažesnė, pagal tą ir skaičiuosiu (todėl kad visi likusieji didžiai yra vienodi):

arba

Suvirinimas automatinis, elektrodinės vielos skersmuo naudojamos elektrodinės vielos žymuo S42, . Fizinė siūlės kontrolė neatliekama.

βwf ir βwz kertinių siūlių skaičiavimo koeficientai pjūvyje per siūlę ir pagrindinio bei siūlės metalo sąlyčio vietoje:

Skaičiuotinis stipris kirpimo atveju per siūlės metalą:

virintinės sliūlės metalo medžiagos patikimumo koeficiento reikšmė lygi 1,25, kai

Skaičiuotinis stipris kirpimo atveju per sulydymo srities metalą:

Palyginu sandaugas:

Skaičiuoju pagal (25) sąlygą (nes skaičiuojant pagal (1) sąlygą gausiu mažesnį kf):

Pagal konstrukcinius reikalavimus kf turi būti nedidesni nei 2t, kur t – ploniausio iš jungiamų elementų storis (9mm), bet nemažesni nei nurodyta projekte STR 2.05.06-1-1:2004 4.29 lentelėje. Pagal minimalią apskaičiuotą rreikšmę ir konstrukcinius reikalavimus pasirenku3.8 Sijos vietinių įtempimų tikrinimas

Sudėtinės sijos sienelės stiprumas priklauso nuo lokalinių įtempimų viršutinės juostos vietose:

(26)

bf- šalutinės sijos IPN 220 lentynos plotis;

tf – sudėtinės sijos lentyns storis.

Fd – sutelktoji apkrova, mano atveju šalutinės sijos atraminė reakcija;

Tam, kad užtikrinti sudėtinės sijos sienelės reikalingą stiprumą konstruktyviai po šalutinėmis sijomis privirinamos skersinės sąstandos, storis 4mm.3.9 Sijos bendrasis pastovumas

Skaičiuoju santykį:

(27)

Tai reiškia, kad bendrojo pastovumo tikrinti nereikia.3.10 Sijos sienelės pastovumas

Sijos sienelės pastovumas priklauso nuo veikiančių apkrovų tipo ir sąlyginio sijos ssienelės liaunio:

(28)

, nes sija yra suvirinta.

, reiškia sijos sienelė yra pastovi ir jos sustandinti papildomai nereikia. Bet konstrukciniu požiūriu sijos stiprumui ir pastovumui užtikrinti naudosiu standumo briaunas po tomis vietomis, kur išsidėstos šalutinės sijos.3.11 Standumo briaunų parinkimas

– skersinės standumo briaunos plotis.

Priimu standumo briaunos storį3.12 Šalutinių sijų jungimo prie pagrindinių projektavimas

Šalutinės sijos prie pagrindinių prijungiamos dviem Ø16 mm varžtais. Skylės daromos 3 mm didesnės nei varžtų skersmuo – 19mm. Po šalutinėmis sijomis įrengiamos standumo briaunos kurios užtikrins pagrindinės sijos lentynos pastovumą.3.13 Sijos atraminių dalių projektavimas

3.13.1 Konstrukcijos pasirinkimas

11 pav.

3.13.2 Matmenų nustatymas

Pagal pasirinktą konstrukciją skaičiuoju atraminės briaunos plotą:

(29)

Skaičiuotinis glemžiamasis plieno stipris:

Atraminės dalies plotis:

Atraminės briaunos storis:

Bet briaunos storis parenkamas taip, kad būtų tenkinama sąlyga:

(30)

Sąlyga netinkinama, didinu ts storį:

Pasirenku ts lygu 5,0 mm, a = 12,0mm.

3.13.3 Stiprumo tikrinimas

Atraminės briaunos glemžiamo skersgalio stiprumas:

(31)

Sąlyga tenkinama.

Skerspjūvio plotas:

Skerspjūvio inercijos momentas:

Skerspjūvio inercijos spindulis:

Sąlyginis strypo liaunis:

Pagal ir interpoliacijos būdu iš lentelės randu klupumo koeficientą :

3.13.4 Sąlyginio strypo pastovumo tikrinimas

Tikrinu sąlyginio strypo pastovumą:

Sąlyga tenkinama.

3.13.5 Suvirinimo siūlų statinio skaičiavimas

Apskaičiuojamas jungiančių atramines briaunas prie sijos sienelės kertinių suvirinimo siūlių statinis:

(33)

(34)

Skaičiavimų eiga yra analogiška skyriui „sijos juostinių siūlių skaičiavimas“.

Apskaičiavus jungiančių atraminės briaunas prie sijos sienelės kertinių siūlių suvirinimo statinius:

(atraminės briaunos prie sienelės)

(atraminės bbriaunos prie juostos).

3.13.5 Pagrindinių sijų tarpusavio sujungimas ir prijungimas prie galvenos

Pagrindinės sijos jungiamos tarpusavyje keturiais varžtais Ø16mm. Tarp sijų atraminių dalių dedamas 15 mm intarpas. Varžtai išsidėstomi apatinėje sijos pusėje – taip gaunamas šarnirinis sujungimas. Prie kolonos galvenos kiekviena sija jungiama dviem Ø16mm varžtais. Skylės varžtams daromos 3 mm didesnės nei varžtų skersmuo – 19mm.4.Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas

Kolona – dvitėjinio skerspjūvio.4.1 Apkrova

Apkrova tenkanti kolonai susidaro iš visų aukštų pagrindinių sijų atraminių reakcijų tenkančių apatinei kolonai sumos:

Tai apkrova tenkanti kolonai nuo vieno pastato aukšto, esant 4 aukštams, maksimali apkrova tenkanti kolonai bus:4.2 Skaičiuojamasis ilgis

Pastato konstrukciją suprojektuoju taip, kad vienas kolonos galas įtvirtintas šarniriškai, o kitas standžiai. Be to kolonos ilgis pirmame aukšte susidaro:

Pamatas igilintas 1.5m;

Kolonos ilgis iki sijų, kuris lygus aukšto aukščiui 4,5 m

Kolonos aukštis nuo sijinio pakloto darbo aikštelės iki kolonų sujungimo 0,3m.

Kolonos ilgis:

Kolonos skaičiuojamasis ilgis:4.3 Kolonos skaičiavimas

Pasirenku kolonos liaunį , (duotas) – interpoliacijos būdu iš lentelės randu klupumo koeficientą :

Skaičiuoju kolonos skerspjūvio ploto, inercijos spindulio skaitmenines reikšmes:

Pagal plotą pasirenku HD 260×68.2 dvitėjį jo charakteristikos:

Kolonos liaunis:

Gniuždomos pagrindinės kolonos launis neturi viršyti ribinio liaunio reikšmės:

Skaičiuotinis centriškai gniuždomo elemento atsparis apskaičiuojamas taip:

Centriškai gniuždomo elemento klupumo koeficiento skaičiavimas priklauso nuo sąlyginio liaunio reikšmės. Apskaičiuoju kolonos sąlyginį liaunį:

Turime atvejį, kai , klupumo koeficiento rreikšmė apskaičiuojama taip:

Skaičiuotinis centriškai gniuždomo elemento atsparis apskaičiuojamas taip:

Elemento pastovumo sąlyga netenkinama pasirenkame HD 260×142 dvitėjį, kurio charakteristikos:

Gniuždomos kolonos pastovumo sąlyga tenkinama.

Ribinis liaunis:

.

Sąlyga tenkinama.4.5 Galvenos projektavimas

Pasirenku tokią galvenos konstrukciją:

Pagal konstrukcinius reikalavimus galvenos plokštelės storį pasirenkame 20 mm.

Skaičiuojame galvenos atraminės briaunos skerspjūvio plotą ir storį:

Pasirenkame briaunos storį , apskaičiuojame kertinių suvirinimo siūlių, jungiančių šią briauną ir atraminę plokštę, statinį:

Suviriname rankiniu būdu, E42 elektrodu, tada

Priimame .

Skaičiuojame atraminės briaunos aukštį:

Priimame

Tikriname laikomąją galią:

.

Atraminė briauna iš apačios aprėminama horizontalia pertvara, kurios matmenys imami tokie pat, kaip kolonos skersinių briaunų.

Skaičiuojame kolonos skersinę briauną:

– skersinės standumo briaunos plotis.

Priimu standumo briaunos storį4.6 Bazės projektavimas

4.6.1 Pado projektavimas

Pado plokštė skaičiuojama kaip paremtas ant kontūro lenkiamas elementas,kurį sudaro kolonos skerspjūvis ir traversos.

Kolonos bazės reikiamas pado plokštės plotas nustatomas pagal pamato betono tvirtumą:

(38)

– betono skaičiuojamasis atsparumas glemžimui.

Rpr – skaičiuojamasis prizminis betono atsparumas, mano atveju , nes naudojamas C12/15 klasės betonas;

Koeficientas priklauso nuo pamato paviršiaus ir kolonos pado plokštės plotų santykio. Kadangi kolonos bazė projektuojama dar nežinant pamato paviršiaus ploto, koeficiento reikšmę galime imti ,

todėl priimame 1,2.

Reikiamas pado plokštės plotas.

Apd – reikalingas minimalus pado plokštės plotas;

N – kolonos skaičiuojamoji ašinė jėga.

Pasirenku plokštės plotį B= 32cm.

Dėl kolonos matmenų ( ) pado plotį ir ilgį paimu vienodus:

Pado plokštė lenkiama vienodai išskirstyto pamato reaktyvinio slėgio:

Pado plokštės storis nustatomas imant didžiausią lenkimo momentą, skaičiuojama.

1 ruožas. Lenkimo momentas iškišoje:

2 ruožas. Didesnės ir mažesnės kolonos kraštinių santykis , tai koeficientas :

3 ruožas.Kadangi kraštinių santykis , tai šio ruožo lenkimo momentas skaičiuojamas kaip gembinės sijos:

Skaičiuojame pado plokštės storį :

imame

4.6.2 Traversos projektavimas

Skaičiuojame traversos aukštį:

– kertinių siūlių, jungiančių traversas prie kolonos juostų, statinis lygus .

m;

m;

Priimame .

Skaičiuojame įražas:

Skersinė jėga:

Lenkimo momentas:

Traversa tikrinama kaip gembinė sija pagal lenkimą:

Skaičiuotinis stiprumas kerpant ,kur medžiagos patikimumo koeficientas

Sąlygos tenkinamos.

Skaičiuojame suvirinimo siūlių statinį:

Priimu .

Sąlyga tenkinama.

4.6.3 Inkarinių varžtų parinkimas

Abiejuose bazės galuose simetriškai dedame po du Ø 24 mm nes kolonos apatinis galas įtvirtintas standžiai. Varžtai įtempiami beveik iki ribinės laikomosios galios.

Kolonas lengviau montuoti, jei skylės pado plokštėje išgręžiamos 1,5 – 2 kartus didesnės kkaip varžto skersmuo. Poveržlių skylės 3 mm didesnės už varžto skersmenį. Veržlę užveržus poveržlės privirinamos prie pado plokštės.

Normalus įleidimo gylis 850 mm, minimalus atstumas nuo traversos 30 mm.