Kelionės į Čekiją organizavimas

TURINYS

Įvadas ………………………… 2

I. Pagrindiniai duomenys apie Čekijos Respubliką…………….

I.1. Politinė sistema……………………….

I.2. Gyventojų skaičius, sostinė…………………..

I.3. Valiuta, ekonomika……………………..

I.4. Istorija…………………………

I.5. Kultūra…………………………

I.6. Lankytinos vietos………………………

I.7. Geografiniai ypatumai……………………

I.8. Turizmo sistema………………………..

I.9. Ambasada…………………………

I.10. Etiketas…………………………

II. Kelionės organizavimas………………………

II.1. Kelionės programos sprendimas………………..

II.2. Kelionės programa…………………….

II.3. Kelionės sąmata……………………..

Literatūra………………………..

Priedai……………………….. 3

ĮVADAS

Čekijos Respublika – tai vidurio Europos šalis. Gyvenimo lygis šioje šalyje nuolatos kyla. Turtinga šios šalies istorija paliko Europai žymių istorinių įvykių pėdsakų, įdomių architektūrinių paminklų ir reikšmingų kultūros kūrinių. ŠŠalį garsina ir asmenybės, nusipelniusios pasauliui savo darbais įvairiose mokslo, meno ir sporto srityse.

Nuo 2004 metų Čekijos Respublika yra ne tik Europos Sąjungos, bet ir kitų tarptautinių organizacijų aktyvi narė. Per metus šią šalį aplanko keletas milijonų turistų kultūriniais, sportiniais bei rekreaciniais tikslais. Taip pat šioje šalyje gyvena daug užsienio studentų bei verslininkų. Šalies valdžia stengiasi puoselėti visų gyventojų sveikatą ir saugumą, efektyviai naudoti gamtinius išteklius ir tuo užtikrinti relaksacijos galimybes.

Čekija yra garsi pasaulyje Bohemijos krištolu, pporcelianu ir stiklu, pastarasis gaminamas Vakarų Čekijoje iš smulkučio smėlio. Viduramžių amatininkai garsėjo įstabiais vitražais. Šiandien Bohemijos stiklo dirbiniai vertinami dėl kokybės ir dailumo.

Čekijoje gaminamas visame pasaulyje garsus alus, tai tradicinis čekų gėrimas (“Pilsner”, “Budweiser”). Jį šalis gamina iir eksportuoja; pagal apynių derlių Čekijai tenka 4 vieta pasaulyje, pagal alaus eksportą – 2 vieta pasaulyje, na o pagal alaus suvartojimą vienam gyventojui – 1 vieta pasaulyje. Taip pat gaminamas ir pilstomas mineralinis vanduo iš daugiau kaip 900 natūralių šaltinių (pasaulio rekordas). Pietiniame Moravijos regione ir dalyje Bohemijos daromas vynas.

Čekijos sostinė yra Praha, tai išsaugotas istorijos centras, viena gražiausių sostinių pasaulyje ir didžiausias miestas Čekijoje, Vidurio Čekijos krašto (Středočeský kraj) administracinis centras. Miesto centras nuo 1992 metų įtrauktas į UNESCO paveldo sąrašą. Šiame senoviniame mieste šalia istorinio centro išaugo milžiniškas prekybos centras. Ir pramogauti, ir verslo reikalais į Prahą atvyksta daug žmonių.

Praha garsi bažnyčiomis su paauksuotais stogais, dėl kurių vadinama Auksine Praha. Jos šiandieninė išvaizda buvo ssukurta per vienuolika amžių. Istorinis miesto branduolys – gotikinė Šv. Vito katedra (XIV-XX a.) su karališkaisiais rūmais (XII-XVIII a.). Yra renesanso stiliaus Belvederio rūmai (XVI a.). Daug gotikos ir baroko stilių pastatų. Yra XIXa. pabaigos eklektinio stiliaus pastatų (nacionalinis muziejus, nacionalinis teatras).

Karolio tiltas Prahoje jungia Senamiestį rytiniame Vltavos upės krante su Mažuoju miestu vakariniame krante. Senovėje šis 400 m ilgio tiltas buvo ne tik svarbiausia miesto arterija, bet ir eisenų kelias karūnacijų ir kt. valstybinių švenčių metu. Kontrreformacijos mmetu ant jo pastatyta 30 šventųjų statulų; pasakojama, kad pamaldūs pėstieji eidami per tiltą prieš kiekvieną statulą nusiimdavo kepurę.

Daugiau kaip prieš keturis šimtmečius Prahos rotušės fasade įtaisytas astronominis laikrodis tebetraukia turistus. Jis ne tik laiką rodo, bet ir saulės bei mėnulio fazes, žvaigždžių judėjimą, lygiadienius ir švenčių dienas. Kiekvieną valandą giltinė apverčia smėlio laikrodį ir patraukia varpo virvę. Pro dureles virš laikrodžio išeina dvylika apaštalų.

Prahą garsina ir Karlo universitetas, įkurtas 1368 m., tai yra seniausias universitetas Vidurio ir Rytų Europoje.

Čekijos sostinės ir jos apylinkių grožis vilioja ne tik turistus, bet ir filmų kūrėjus. Prahoje čekas režisierius Milošas Formanas filmavo filmą apie Mocartą (“Amadėjus”, 1984), šiame mieste sukomponavusį geriausius savo kūrinius ir labai jį branginusį.

Antras miestas pagal dydį Čekijoje yra Brno. Miestas yra įsikūręs Svitavos ir Svratkos upių santakoje, Čekijos-Moravijos aukštumos pietrytinėje dalyje. Miestas garsus tarptautinėmis mugėmis, puikiais valgomaisiais ledais, pigiomis operomis ir kultūros paminklais.

Čekija yra įdomi šalis, turi savitą kultūrą ir tradicijas.

I. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE ČEKIJOS RESPUBLIKĄ

Čekijos Respublika – valstybė Vidurio Europoje. Respublika ribojasi su Lenkija šiaurėje, Vokietija – šiaurės vakaruose ir vakaruose, Austrija pietuose bei Slovakija – rytuose.

I.1. POLITINĖ SISTEMA

Valstybė pagal 1992 metų konstituciją –– respublika, valstybės vadovas – prezidentas, jis taip pat ir ginkluotųjų pajėgų vadas. Prezidentą renka parlamentas penkerių metų kadencijai. Įstatymų leidžiamoji valdžia – Parlamentas, sudarytas iš aukštųjų rūmų – Senato ir žemųjų – Deputatų rūmų (Poslanecka Snemovna). Į abejus rūmus nariai renkami tiesioginiuose rinkimuose – 81 senatorius 6 metų kadencijai (trečdalis sudėties atnaujinama kas dvejus metus), 200 žemesniųjų rūmų narių – 4 metų kadencijai. Vykdomoji valdžia – Ministrų Taryba, atskaitinga Deputatų Rūmams.

Savivalda – municipalinės tarybos, renkamos ketveriems metams tiesioginiuose rinkimuose proporcinio atstovavimo sistema.

Svarbiausios politinės partijos:

• Čekijos socialdemokratų partija

• Čekijos ir Moravijos komunistų partija

• Demokratinė piliečių partija

• Krikščionių demokratų sąjunga-Čekoslovakijos liaudies partija

• Laisvės sąjunga-Demokratinė sąjunga

I.2. GYVENTOJŲ SKAIČIUS, SOSTINĖ

Gyventojų skaičius Čekijoje siekia 10 235 455 (2006 metų duomenys).

Čekijos gyventojų skaičius po truputį mažėja -0,08 proc. (2003 m. apskaičiavimais). Čekijoje yra vienas mažiausių pasaulyje gimstamumo rodiklis.

Po 1946 m., kai iš Čekijos buvo išvaryta gausi vokiečių mažuma pagal gyventojų tautybę Čekija yra gana homogeniška. 2001 metų duomenimis, 90,1 proc. gyventojų – čekai, 1,8 proc. slovakai, yra vokiečių (0,4%), romų (0,1%), vengrų, ukrainiečių ir lenkų (0,5%) mažumos. 3,6% gyventojų laiko save moravais, 0,1% – sileziečiais. Pagal tikėjimą dauguma (59%) yra netikintys, 27% – Romos katalikai, 1,2% – protestantai.

Tankiasiai gyvenama šiaurės rytinėje iir vakarinėje dalyse (daugiau 800 žm/km²), rečiausiai – pietinėje dalyje (mažiau 40 žm/km²).

Miestuose gyvena apie 74% visų gyventojų.

Kaip ir minėjome, Čekijos sostinė yra Praha. Joje gyvena 1 169 800 gyventojų (2007 metų duomenys). Tai Vidurio Čekijos krašto (Středočeský kraj) administracinis centras, miestas taip pat turi atskiro administracinio vieneto statusą. Svarbus susisiekimo, pramonės ir kultūros centras. Išvystyta mašinų, chemijos, tekstilės, siuvimo, poligrafijos, maisto pramonė. Prahoje yra Karlo universitetas, mokslų akademija, daug bibliotekų, nacionalinis ir kiti teatrai, nacionalinė galerija, nacionalinis muziejus ir kt.

Istorinis miesto branduolys – gotikinė Šv. Vito katedra (XIV-XX a.) su karališkaisiais rūmais (XII-XVIII a.). Yra renesanso stiliaus Belvederio rūmai (XVI a.). Daug gotikos ir baroko stilių pastatų. Yra XIX a. pabaigos eklektinio stiliaus pastatų (nacionalinis muziejus, nacionalinis teatras).

Prahos teritorijoje gyventa jau IV tūkstm. pr. m. e.. V a. pr. m. e. gyveno bojai, nuo VI a. – slavai. Nuo X a. – Čekijos sostinė, kurį laiką buvo ir Šventosios Romos imperijos imperatorių rezidavimo vieta. 973 m. įsteigta vyskupija (nuo 1344 m. – arkivyskupija). XIII a. I-oje pusėje aplink centrinę mūrinę dalį pradėta statyti miesto siena. 1918 m. tapo Čekoslovakijos respublikos sostine. 1939 m. kovo mėnesį Prahą okupavo fašistinė Vokietija, 1945 m. gegužės 9 d.

čia įžengė Raudonoji Armija, Praha vėl tapo Čekoslovakijos sostine. „Prahos pavasaris“ išgarsėjo, kaip nepavykęs bandymas demokratizuoti komunistinę sistemą. Nuo 1993 m. – Čekijos sostinė.

Karolio tiltas

Karolio tiltas – jungia Mažajį miestą (Malá Strana) ir Senamiestį (Staré Město). Ilgis – 520 m., plotis – 9,5 m. Pradėtas statyti 1357 m.

Pilis (Pražský hrad)

Prahos Pilis – administracinis rajonas, įkurtas ant didžiausios miesto kalvos, kuriame įkurta Čekijos respublikos prezidento, anksčiau buvusi karalių, rezidencija.

Šv. Vito katedra – Prahos pilies ansamblio akcentas, matomas iš vviso miesto.

Auksinė gatvelė (Zlatá ulička) – įkurta 1597 m. pilies lankininkų apgyvendinimui. Vėliau čia įsikūrė amatinkai bei juvelyrai, dėl to atsirado „auksinės“ pavadinimas. Iki Antro pasaulinio karo čia buvo gyvenamieji namai, be jokių patogumų. 1916-1917 m. čia gyveno žymus rašytojas Francas Kafka (Franz Kafka). Įėjimas turistams į šią gatvelę, skirtingai nuo visos pilies teritorijos – mokamas. Čia įsikūrusios suvenyrų krautuvėlės.

Hradčanai (Hradčany)

Anksčiau buvo neapsaugota teritorija, skirta pilies tarnams gyventi. 1320 m. buvo suteiktas miesto statusas ir apjuostas siena. 1541 mm. gaisras sunaikino beveik visą miestą, kuris vėliau buvo atstatomas tam laikmečiui būdingomis renesanso tradicijomis. 1598 m. buvo priskirtas karališkajam miestui ir perstatytas baroko stiliumi. Toks jis ir išliko iki šių dienų.

Mažasis miestas (Malá Strana)

IX—X a. įkurtas prekybinis rajonas. 1419 mm. vykęs sukilimas ir 1541 m. kilęs gaisras sunaikino gotikos architektūrą. XVII—XVII a. rajonas susiformavo baroko stiliuje ir toks išliko iki šių dienų.

Žydų kvartalas (Josefov)

Senoji naujoji sinagoga pastatyta 1270 m. Tai seniausia Europoje sinagoga.

Senosios žydų kapinės įsteigtos 1478 m. Neleidus plėsti kapinių, žmonės buvo laidojami vienas ant kito toje pačioje teritorijoje, todėl paminklai stovi labai arti vienas kito.

Senamiestis (Staré Město)

Astronominis laikrodis – sukurtas 1490 m. įtaisytas rotušės bokšte.

Naujamiestis (Nové Město)

Įkurtas 1348 m. imperatoriaus Karolio IV. Tai pats naujausias Prahos centro rajonas. Čia gyveno pirkliai ir amatininkai. Centras – arklių turgaus aikštė. Tai buvo pirmasis Europoje suplanuotai statytas miesto rajonas. 1784 m. daugelis gyvenamųjų pastatų buvo nugriauta. Palaipsniui augę nauji pastatai suformavo „Art Nouveau“ stiliaus architektūros „veidą“, tačiau iišlaikė ankstesnį gatvių planą.

Nacionalinis teatras – pastatytas 1883 m. labai prabangiai įrengtas. Prieš pat atidarymą 1881 m. kilo gaisras, privertęs restauruoti pastatą ir nukėlęs atidarymo datą.

Vaclovo aikštė – viduramžiais čia buvo arklių turgus.

Nacionalinis muziejus – įsteigtas 1818 m.

Šokantis namas – pastatytas 1996 m., architektas Frank Gehry. Namas dar vadinamas „Džindžer ir Fredas“ (Ginger and Fred). Projektas įkvėptas žinomos amerikiečių šokėjų poros Fred Astaire and Ginger Rogers.

I.3. VALIUTA, EKONOMIKA

Čekijos Respublikos valiuta – Čekijos krona (CZK). PPagal dabartinį Lietuvos kursą 10CZK – 1,44 LT.

Čekija – pramoninė agrarinė valstybė. Svarbiausi naudingi ištekliai – bitumingos ir rusvosios anglys, lignitas. Vienos-Moravijos rajone išgaunama nafta. Taip pat kasamas kaolinas, urano rūda, grafitas, kvarcinis smėlis. 54% teritorijos užima žemės ūkio naudmenos.

Čekijos ekonomika antrąjį šių metų ketvirtį augo lėčiausiai per ketverius metus šoktelėjusiai infliacijai „apkarpius“ vartotojų išlaidavimą.

Šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) balandį-birželį ūgtelėjo 4,6%. Tai – kiek daugiau nei rugpjūtį skelbtas preliminarus rezultatas (4,5%).

Vartotojų išlaidos antrąjį ketvirtį, palyginti su tuo pat laikotarpiu pernai, augo 3,2%. Tuo tarpu prekių ir paslaugų eksportas per metus šoktelėjo 13,5%.

Čekijos valdžia šių metų BVP augimą prognozę neseniai sumažino nuo 4,7% iki 4,1%. Centrinis bankas prognozuoja, kad šalies ekonomika kitąmet augs 3,6%, o 2010-aisiais – 4,1%.

I.4. ISTORIJA

Čekijos teritorija apgyvendinta prieš 26 000 metų, nuo 2 tūkstantmečio pr. m. e. čia atsikėlė lužitėnų kultūros gentys, IV a. pr. m. e. atsikėlė keltų gentys, vėliau germanai (markomanai). V-VI a. Moravijoje apsigyveno avarai, o Bohemijoje slaviškos čekų gentys. 623-659 teritorija priklausė Samo slaviškai valstybei

Čekų žemės apjungtos IX a. gale. Vėliau gyvavo Bohemijos karalystė, bet palaipsniui prarado savo galią ir pateko Austrijos-Vengrijos imperijos sudėtin.

Po Pirmojo pasaulinio karo čekai kartu su slovakais susijungė iir sukūrė bendrą nepriklausomą Čekoslovakijos valstybę 1918 metais, kuri buvo suskaldyta po Miuncheno susitarimų . Po Antrojo pasaulinio karo Čekoslovakija buvo atkurta ir pateko Tarybų Sąjungos ir jos įkurtos Varšuvos sutarties organizacijos įtakon. Po komunistų valdymo Čekoslovakijoje žlugimo 1989 m. ir po taikios Aksominės revoliucijos Čekoslovakija 1993 metų sausio 1 dieną valstybės draugiškai padalintos į Čekijos ir Slovakijos respublikas.

Čekija įstojo į NATO 1999 metais, į Europos Sąjungą – 2004.

I.5. KULTŪRA

Literatūra

Seniausi raštai, kurti Čekijoje – misionierių Kirilo ir Metodijaus IX a. senąja bažnytine slavų kalba rašytos giesmės, pamokslai, šventųjų gyvenimų aprašymai. X-XII a. raštuose įsigalėjo lotynų kalba. Pirmieji kūriniai sukurti čekų kalba – X-XIII a. bažnytinių tekstų vertimai. Kralico biblija (1579 – 1593), pirmasis pilnas biblijos vertimas iš originalo kalbų į čekų kalbą, tapo rašytinės čekų kalbos pagrindu.

Pirmoji spausdinta knyga čekų kalba išleista apie 1468 Pilzene.

Švietimas

Jau X a. pradėtos kurti pirmosios mokyklos prie vienuolynų, XII a. mokyklos jau kuriamos ir miestuose. 1368 Prahoje įkurtas seniausias Rytų Europoje universitetas.

Nuo XV amžiaus čekų brolių mokyklose pradėta mokyti čekų kalbos.

Nuo XVIII a. pabaigos valstybė pradėjo kontroliuoti švietimą ir įvedė privalomą šešiametį mokslą, nuo 1869 metų mokytis privalėjo visi 6-14 metų amžiaus vaikai. 1960 metais įvestas nemokamas privalomas devynmetis mokslas.

Svarbiausia mokslo įįstaiga – Čekijos Respublikos mokslų akademija, įkurta 1992 m.

Architektūra

Čekijos seniausi architektūros paminklai – Předmosti ir Dolni Věstonice paleolito gyvenvietės su ovalaus ar apskrito plano pusiaužeminiais būstais. Neolite, bronzos amžiuje vyravo stulpelinės konstrukcijos molinių sienų namai. IX-X a. Moravijos didžiojoje valstybėje vyravo vėlyvasis antikos ir bizantiška architektūra, X-XIII a. – romantinis stilius, nuo XIII – gotikinis, nuo XVI – renesansas, kurį XVII-XVIII pakeitė barokas, o vėliau – klasicizmas.

Muzika

Čekų liaudies muzika – daugiausiai instrumentinė, vienbalsės dainos, derinamos su šokiais. Instrumentai – švilpynės, cimbolai, arfa, citra, smuikas. Moravų muzika skiriasi nuo čekų – būdinga metrų kaita, vyrauja dviejų dalių metras (čekų muzikoj – trijų), tradiciniai instrumentai – du smuikai ir pučiamasis instrumentas.

Profesionalioji bažnytinė muzika Čekijoje atsirado IX-X a. Pirmieji bažnytinės bei pasaulietinės muzikos kūrėjai – Domoslavas, Janas Jenšteinietis, Zavišas Zapietis.

XV a. atsidaro husitų giesmės.

Didžiausios šventės: Sausio 1d. – Naujieji metai;

Gegužės 1d. – Darbo diena (Svatek prace);

Gegužės 9d. – Išsilaisvinimo diena;

Liepos 5d. – Šv. Kirilo ir Šv. Metodijaus diena;

Liepos 6d. – Jano Huso diena;

Spalio 28 d. – Nepriklausomybės diena;

Lapkričio 1d. – Visų Šventųjų diena;

Gruodžio 25d. – Kalėdos.

I.6. LANKYTINOS VIETOS

Čekija – ypatingo grožio šalis, todėl lankytinų vietovių čia

labai daug. Išvardinti visas gan sudėtinga, kadangi joje apstu vietovių, kurios vertos dėmesio. Taigi išvardinkime žinomiausias lankytinas vietoves:

Auksinė gatvelė – viena iš seniausių ir gražiausių Prahos gatvelių. Ji sužavės mažais, įvairiaspalviais nameliais. Po 1541 m. Prahos miesto gaisro, kuris sunaikino visą Mala Strana kvartalą, čia pradėjo kurtis be pastogės likę miestelėnai. Vėliau gatvelėje apsigyveno pilies šauliai ir auksakaliai, nuo kurių ir kilo gatvelės pavadinimas. Turistams visada įdomu pamatyti namą, kuriame gyveno ir kūrė garsusis Kafka. Dabar gatvės nameliuose veikia ssuvenyrų parduotuvėlės, kuriose kiekvienas suras sau mielą suvenyrą.

Ardšpadų draustinis įkurtas dar 1933 metais. Tai didžiausias Čekijos gamtos

draustinis užimantis 1800 ha plotą. Vietovė garsėja vėjo ir vandens suformuotomis, įspūdingomis smiltainio uolomis – „uolų miestu“. Parke galima pasivaikščioti siaurais kalnų takeliais, paklaidžioti painiuose uolų labirintuose, kurie nustebins savo mistiniu grožiu. Draustinyje išvysime keisčiausių formų uolų, kurios pagal savo formą ir įgavo originalius pavadinimus pvz.: Meilužiai, Karalius, Giljotina, Pelės urvas ir daugelis kitų.

Hluboka – romantiška balto mūro pilis, sstovėjusi jau 13 a. Kadaise priklausė seniausiai Čekijos valdovų Pšemislų dinastijai, vėliau, nuo 17 a. – Рvarcenbergų giminei, kurių pageidavimu kadaise gotikinė pilis buvo rekonstruota neoromantiniu stiliumi. Garsi turtingu interjeru ir meno kolekcijomis. Apylinkėse – nuostabus angliškas parkas ir gėlynai.

Jozefo kvartalas. Šis senas Prahos žydų kvartalas pavadintas pagerbiant Jozefа II, kuris 1848 m. suteikė vienodas teises žydams ir katalikams. Žydų getas pradėjo kurtis XIII a. ir tapo išskirtinis Prahos rajonas, su unikaliais architektūros paminklais. XIX a. dauguma Josefovo kvartalo pastatų buvo rekonstruoti ir įgavo įvairių architektūros stilių bruožų. Nepakitusios išliko tik žydų sinagogos ir kapinės. Senosios žydų kapinės buvo įkurtos XV a. Dabar jose priskaičiuojama apie 12000 tūkstančių, vienas prie kito prigludusių antkapių. Paradoksalu, bet Gimleris, nusprendęs iš Prahos geto padaryti „egzotišką mirštančios rasės muziejų“, miesto sinagogas praturtino rečiausiomis judaizmo relikvijomis. Dabar Jozefovo kvartale veikia ir seniausia Europoje Staronova sinagoga (1270 m.).

Karlovy Vary kurortas, pasaulyje geriau žinomas senuoju pavadinimu –Karlsbadas vardu. Tai didžiausias mineralinių рaltinių kurortinis mmiestas Čekijoje, apsuptas miškingų kalvų ir parkų. Nuo viduramžių miestas garsėja dvylika karštu mineralinių šaltinių. 13 – asis šaltinis Karlovy Varuose – specifinė trauktinė Becherofka. Nuo XVI a. didikų lankoma vieta, o XIX – XX a. garsi mokslininkų ir menininkų atostogų vieta. Paties karščiausio рaltinio – Geizerio – vanduo naudojamas ne vien gėrimui, bet ir vonių procedūroms. Yra sauna, masažo kabinetas. Kurortiniame kalnų miestelyje – visos galimybės poilsiui.

Karlšteino Pilis pastatyta 14 a viduryje. Vėliau po kelių rekonstrukcijų vis <

keitėsi. Dabartinį savo pavidalą įgavo 19 a. pabaigoje. Autentiškos 14 a. grindys ir lubos pakeistos 19 a. vykusios rekonstrukcijos metu. Pati brangiausia, įspūdingiausia ir labiausiai saugoma Karlšteino pilies vieta yra šventojo kryžѕiaus koplyčia su paauksuotomis sienomis ir brangiausiais pilies paveikslais.

Česky Krumlov yra antras po Prahos gerai saugomas istorinis miestas Bohemijos regione ir yra įtrauktas į UNESCO saugomų Pasaulio paminklų sаrašą. Kadangi sovietiniais laikais jis buvo labai apleistas, dabar šis miestas intensyviai atstatomas. Šismiestas tris šimtus metų buvo oficiali Rosenbergų rezidencija. Česky Krumlov neprarado savo grožio nepaisant praeities įvykių. Senas, didingai atrodantis miesto centras su savo siauromis gatvelėmis, kuriose nėra jokių automobilių, yra labai patrauklus. Turistų dėmesįtraukia įvairios legendos apie miestą, dideli reklaminiai stendai, gatvėse pardavinėjami siuvenyrai, lauko ir vidaus kavinės.

Vertos dėmesio yra ir tokios vietovės kaip: Karolio tiltas, Mala Strana, Kromeržižo pilis, Melniko pilis, Parako bokštas, Prahos hradas, Senamiesčio aikštė, Šv. Vito katedra ir kt.

I.7. GEOGRAFINIAI YPATUMAI

Klimatas vidutinis su šiltomis vasaromis ir šaltomis žiemomis, susiformavęs žemyninio ir Atlanto jūrinio klimato sąveikoje.

Ežerų mažai. Upės iš Čekijos teka į tris skirtingas jūras: Šiaurės jūrą, Baltijos jūrą ir Juodąją jūrą. Pagrindinės upės (skliaustuose – ilgis Čekijoje):

• Elbė (370 km)

• Vltava (433 km)

• Morava (246 km)

• Oderis (136 km)

Aukščiausias ttaškas- Snežka (1602 m)

I.8. TURIZMO SISTEMA

Čekijos turizmo sistema gerai sureguliuota ir išvystyta, kas ir sąlygoja didelį turistų antplūdį.

*sveikatos aptarnavimas (jei susergama, kokia tvarka). Turistams yra rekomenduojama apsidrausti sveikatos draudimu prieš vykstant į šią šalį. Susirgus tektų vietoje apmokėti gydymą. Gydytojų trukūmas nejaučiamas, tačiau sunkiau būtų patekti pas stomatologą.

* transporto sistema (lėktuvai, traukiniai, autobusai, keltai). Į šalį galima atkeliauti įvariu transportu. Tačiau neplūkdoma keltais, laivais, kadangi Čekijai nepriklauso jokios jūros pakrantė.

Lėktuvu iš Vilniaus galima nuskristi tik iki Prahos, į kitus miestus kol kas neskraidinama. Yra galimybė nuvažiuoti su traukiniu, tačiau su persėdimais Lenkijoje.

Patogiausia yra vykti autobusu. Juo galime nuvažiuoti iki didžiųjų miestų – Prahos, Brno ir kitų, mažesnių miestelių.

Tarp miestų yra išgrįstos magistralės. Daug tarpmiestinių autobusų reisų, autobusuose yra oro kondicionieriai, patogios sėdynės.

Gerai išplėtota traukinių sistema. Be problemų galima nukeliauti į didesnius miestus.

Turistai gali naudotis taksi paslaugomis.

*telekomunikacijos sistema, mobilusis ryšys, internetas, paštas. Paštas, telefonas ir telegrafo paslaugos yra administruojamos valstybės. Tarptautinių laiškų gavimas ir išsiuntimas yra pakankamai greiti. Tarptautiniai skambučiai yra lengvai prienami ir juos galima atlikti praktiškai iš bet kurio miesto. Internetu galima pasinaudoti turizmo informacijos centruose, internetinėse kavinėse.

I.9. AMBASADA

Čekijos Respublikos ambasados yra dauguomoje pasaulio valstybių. Europos SSąjungos nariams keliaujant į Čekiją galioja be vizinis režimas. Vizų nereikia pvz. ir Šveicarijos, Argentinos, Honduro, Čilės, Korėjos, Meksikos, Singapūro piliečiams ir kt.

I.10. ETIKETAS

Laisvalaikį čekai mėgsta leisti kaimuose, soduose arba gamtoje. Labai populiarus yra kempingas, grybavimas, teatras, kinas, šokis, pasisėdėjimai draugų kompanijoje.

Čekai mielai priima svečius, tačiau iš anksto sutardami telefonu. Svečiai visada vaišinami gėrimais ir užkandžiais.

Jaunimas mėgsta susitikimus baruose, kavinėse, vininėse. Pokalbis prie karšto vyno taurės arba alaus bokalo – tai tradicis čekų užsiemimas.

Draudžiama rūkyti viešo transporto stotelėse (metro, tramvajų, autobusų), pasilinksminimo vietose. Restoranų savininkai turi pasirūpinti vietomis, kuriose būtų nerūkoma, arba nerūkymo valandas, kuomet taip pat yra tiekiamas maistas. Tabako gaminiai neparduodami asmenims iki 18 metų.

Arbatpinigiai paprastai nepaliekami ant stalo, jie padedami ant sąskaitos arba prie jos. Paprastai tai yra apie 10 proc. sąskaitos sumos. Jeigu paduodant pinigus nieko nepasakysite, jums atneš tikslią grąžą, jeigu pasakysit „dėkuji“, padavėja(-as) supras, kad grąžos nereikia ir likusi suma paliekamai kaip arbatpinigiai.

II. KELIONĖS ORGANIZAVIMAS

Dauguma Lietuvos turizmo agentūrų siūlo pažintines keliones po Prahą ir jos apylinkes (Vidurio Čekija). Tokios kelionės yra gana tipinės, maršrutai tie patys. Todėl mūsų organizuojama kelionė nebus susijusi su Praha. Pasirinksime Pietų Moravijos sostinę – Brno bei jo apylinkes.

Kaip ir minėjome, Brno, tai antras pagal dydį Čekijos miestas.

Šios vietovės pasirinkimo motyvacija: teko studijuoti ir gyventi Brno mieste, gerai pažįstamas miestas, jo apylinkės, gyventojų gyvenimo būdas, kultūra.

II.1. KELIONĖS PROGRAMOS SPRENDIMAS

Kelionės tipas. Organizuojama pažintinė-pramoginė kelionė po Brno ir jo apylinkes.

Kelionės tikslas. Organizuojamos kelionės tikslas yra susipažinimas su Pietų Moravijos kultūra ir jos didžiausiu miestu – Brno.

Dalyvių amžius. Organizuojama kelionė orientuota į jaunimą (nuo 21 iki 30metų), tačiau siūloma ir vidutinio amžiaus žmonėms (asmenys nuo 35 iki 40 metų), kurių ggyvenimo būdas aktyvus, priimtinos įvarios poilsio formos. Ši kelionė nėra pritaikyta vaikams.

Siūloma vykti 4-6 žmonių grupelėmis.

Geografinė padėtis, klimatas, saugumas. Kelionė vyks Čekijos Respublikoje, Pietų Moravijos dalyje, kuriai būdingas didelis kalnuotumas, tas sąlygoja nepatogumus keliaujant, ypač vyresnio amžiaus žmonėms. Aukščiausias taškas – Velká Javořina (970 m). Pietų Moravijai taip pat atitenka dalis Karpatų kalnų, besitęsiančių iš Slovakijos. Teka Moravos, Dyjes, Svratkos ir Svitavos upės. Yra daug draustinių bei saugomų vietovių, tokių kaip pvz.: Bílé Karpaty (Baltieji Karpatai), Moravský kras (Moravijos grožis) ssu žymiuoju urvu Macocha, Pálava ir Nacionalinis parkas – Podyjí.

Pietų Moravija ribojasi su Slovakija bei Austrija.

Klimatas – vidutinių platumų pereinantis iš jūrinio į žemyninį, žiemos švelnios, vasaros šiltos, tik Moravijos pietinėje dalyje karšta. Vidutinė temperatūra sausį – –2 °C (kalnuose nuo -8 °C), liepą – 18 °C (kalnuose – 8-12 °C). Taigi klimato sąlygos kelionei yra labai palankios.

Keliauti po Čekijos Respublika yra saugu. Nebūdingos stichinės nelaimės, epidemijos ir kt. panašaus pobūdžio grėsmės.

Čekijos gyventojai yra ramaus būdo, mažesniuose miestuose yra saugu ir tamsiu paros metu.

Transportas. Į Pietų Moraviją iš Vilniaus galima nukeliauti:

Traukinys – Vilnius-Varšuva (persėdimas) – Brno (taikomos nuolaidos: -10% asmenims iki 25 metų ir virš 60 metų;

-50% Vaikams iki 12-os metų; -80% Vaikams iki 4 metų).

Autobusas – Vilnius-Brno (taikomos nuolaidos: -10% asmenims iki 25 metų ir virš 60 metų;

-50% Vaikams iki 12-os metų; -80% Vaikams iki 4 metų).

Tiesioginių skrydžių nėra. Iš Lietuvos skraidinama tik į Prahą.

Gamta. Pietų Moravijos kraštas pasižymi gamtos grožiu, įdomių statinių gausa iir savita kultūra. Čia galima aplankyti minėtus draustinius, parkus, pasigrožėti moderniąja architektūra, Židų palikimu, UNESCO saugomomis vietovėmis, kurių šiame krašte yra 4: Veselí nad Moravou (ši vietovė yra tarp Čekijos ir Slovakijos, yra gražių sodų, laukų ir pan. su retais augalais); Tugendhat Vila (originalus architekto Ludwigo Mieso van der Rohe statinys atskleidžiantis nuostabų vaizdą į Brno miestą); Lednicko-valtický areál (ši vietovė yra mieste Lednice, jai priklauso senovinių pilių, gražių vietovių derinys); Pálava (tai valstybės saugoma vietovė, ja atvykstama pasigrožėti pavasarį, yyra pilių, keliaujama tik pėsčiomis); Stražnicų miestelyje gimęs šokis – Slovácký verbuňk (kasmet renkamas geriausias šio šokio atlikėjas, šokis priklauso nematerialiajam UNESCO palikimui). Pietų Morevijoje didelis dėmesys skyriamas vynuogių ir vaisių, floros ir faunos auginimui. Miškų ir vandenų (t.y. upių) gausa sudaro palankias sąlygas paukščių veisimuisi.

Turistinių objektų patrauklumas ir prieinamumas. Kadangi Pietų Moravija buvo apgyvendinta pirmų gyventojų palyginus seniai, joje apstu architektūrinių paminklų. Turistai turi galimybę grožėtis mažųjų ir didžiųjų miestų istoriniais centrais, pilimis, bažnyčiomis, koplyčiomis, vienuolynais, techniniais statiniais ir Židų palikimu. Čia rasime įvairių laikotarpių ir stilių statinių, pradedant romanų, baigiant funkcionalistų.

Architektūrinius paminklus galime stebėti aplankę Brno esančią Šv. Petro ir Povilo Katedrą (Katedrála sv. Petra a Pavla), tai gotikinio stiliaus bažnyčia, kurioje daug barokinio stiliaus altorių. Taip pat verta aplankyti Jono Amoso Komenskio bažnyčią (Kostel Jana Amose Komenského) – kitaip vadinama – „raudonoji“, Sv. Mykolo bažnyčią (Kostel sv. Michala), Laisvės senamiestį (Náměstí Svobody), Naujoji rotušė (Nová radnice) – tai pastatų kompleksas pradėtas XIIIa. ir t.t.

Istorinę reikšmę turi tokios vietovės kaip Boskovice, Brno, Doubravnik, Hlodovec, Mikulov, Lazanky ir kt.

Visos vietovės yra lankytinos, todėl prieinamos kiekvienam turistui. Kainos yra prieinamos.

Kultūra ir menas. Muziejų, galerijų ir kitų kultūrinių vietovių lankymas, tai tradiciniai turistų užsiėmimai. Pietų MMoravijoje pasirinkimas labai platus, vien muziejų skaičius siekia septyniasdešimt septynis. Turistai gali aplankyti kaip tradicinius muziejus, taip ir netradicinius. Šiose apylinkėse dažnai organizuojami įvairūs festivaliai, parodos, koncertai, konkursai ir kt.

Pietų Moravijos vietovės žinomos ir pigiomis operomis, spektakliais, todėl verta apsilankyti ir teatruose, jų yra apie septyniolika.

Pramogauti galima ir kinuose bei klubuose, jų skaičius taip pat yra ne mažas.

II.2. KELIONĖS PROGRAMA

Kelionė į BRNO miestą 1000kc-130lt

Kelionės trukmė. 7 dienos, iš jų – 5 nakvynės Čekijoje, 2 autobuse.

Transportas: kelionė autobusu – Vilnius-Brno, kaina 330,00Lt į abi puses. Išvykstama iš Vilniaus 2009m. gegužės 13d. (trečiadienis) 17.00, sustojimai: Kaunas, Marijampolė. Važiuojame per Lenkiją ir Čekijos sostinę – Prahą. Į Brno atvykstama gegužės 14d. (ketvirtadienis) 15.00.

Grįžimas – kelionė autobusu – Brno-Vilnius 2009m. gegužės 19d. (antradienis) 15.00, į Vilnių atvykstama gegužės 20d. (trečiadienis) 10.50.

Apgyvendinimas. 5 nakvynės 3* viešbutyje Hotel AVANTI (Střední 61, Brno). Vienviečio kambario paros kaina – 180,00Lt, dviviečio – 220,00Lt. Į kaina įskaičiuoti visi mokesčiai ir pusryčiai.

AVANTI Hotel yra netoli miesto centro, priešais naujai pastatytus Ledo ritulio rūmus. 2006 metais viešbutis buvo atnaujintas. Viešbutis gali apgyvendinti 250 žmonių. Visi kambariai yra naujai įrengti. Yra 90 dviviečių kambarių ir 8 apartamentai.

Viešbutyje yra konferencijų salės, galinčios ttalpinti apie 350 žmonių. Tai moderniai įrengtos salės, kuriose gali vykti konferencijos, banketai, apmokymai, seminarai, vakarėliai ir t.t.

Restoranas talpina 180 žmonių, kavinė 25. Čia galima išbandyti tradicinę čekų virtuvę. Prie viešbučio yra automobilių stovėjimo aikštelė.

Maitinimas. Pusryčiai paduodami viešbučio restorane (8.00-12.00), pietūs ir vakarienė kitose kavinėse ar maisto įstaigose.

Kultūrinė – pramoginė kelionės programa

1 diena, ketvirtadienis. Į viešbutį atvykstame 16.00. 17.30 – vakarienė restorane „U hodného psa“ („Pas gerąjį šunį“), ragaujame čekiškos virtuvės gardumynus, skanaujame čekišką alų. 19.00 vykstame į Nacionalinį teatrą (Národní divadlo) žiūrėti operos „Eugene Onegin“. Rusų sukūrtas kūrinys perteikiamas čekiškos operos, tai puikus būdas pažinti jų operos ypatumus.

Prieš operą žiūrovai turi galimybę pasivaikščioti po Nacionalinį Brno teatrą, kuris buvo pastatytas Prahos Nacionalinio teatro pavyzdžiu. Tai didžiausias teatras Brno mieste savo veiklą pradėjęs 1884 metais.

Į viešbutį grįžtama 22.00.

2 diena, penktadienis. Pusryčiai viešbučio restorane 8.00. 9.00 išvykstame į Moravijos nacionalinį parką. Čia lankysimės stalaktitų ir stalagmitų urvuose, esant galimybei, plauksime laivu požemine upe Macochos urvais. Pageidaujantys keltuvu galės pakilti prie Macochos bedugnės. Išvykstame Lednice pilį. Tai viena iš gražiausių pietų Čekijos pilių. Ši neogotikinė pilis priklausė garsiai Lichtenšteinų giminei. Pilį supa nuostabus, didžiausias Čekijoje prancūziško stiliaus parkas. Po asilankymo pilyje išvykstame į Valtice. Tai labai

senas Moravijos regiono miestelis, rašytiniuose šaltiniuose minimas jau nuo XII amžiaus. Dar vadinamas Moravijos vynų sostine. Esant galimybei – čekiškų vynų degustacija, pietūs. Vakarieniaujama viešbučio kavinėje. Nakvynė viešbutyje.

3 diena, šeštadienis. 9.00 – pusryčiai viešbučio restorane. 10.00 renkamės prie viešbučio ir keliaujame pėsčiomis į Brno centrą. Iš pradžių kopiame į kalną, kad aplankytumėme Špilberko pilį, kurį senovėje buvo naudojama kaip apsauginė tvirtovė. Teigiama, jog ši tvirtovė, esanti ant aukšto kalno, padėdavo ne tik apsiginti nuo priešų, bet ir juos kalinti. ŠŠiandien Špilberkas, tai muziejus. Nuo kalno, kuriame yra šis muziejus atsiveria puikus vaizdas į Brno miestą.

Toliau einame centrinėmis gatvelėmis, būtinai užsukame į pagrindinę centrinę Brno gatvę – Masarykova, kurios pavadinimas yra kilęs iš pirmojo Čekijos prezidento pavardės. Pakeliui užeiname į vietines parduotuves, taip pat į daržovių turgelį (Zelný trh), kuris yra įsikūręs pačiame Masarykova gatves viduryje. Iš Masarykova gatvės įeiname į Šv. Petro ir Povilo Katedros kiemą (Katedrála sv. Petra a Pavla), apžiūrime šį gotikinio stiliaus statinį.

Pietaujame restorane „Havana“, esančiame Masarykova g. 45.

Vakarienė viešbučio kavinėje.

4 diena, sekmadienis. 10.00 – pusryčiai viešbučio restorane. 11.00 užsakytu autobusu keliaujame į Brno zoologijos sodą (Brněnská zoologická zahrada). Turime galimybę ne tik pamatyti daug įvairių egzotiškų gyvūnų, bet ir pasivaikščioti kkalnuotu miškeliu.

13.30 – keliaujame į parką „Brněnská přehrada“. Tai mėgstamiausia vietinių gyventojų ir keliautojų poilsio ir rekreacijos vieta. Čia yra didelis ežeras, kurį iš abiejų pusių gaubia miškai. Taigi lankytojai gali ne tik plaukioti (tai įmanoma tik pavasarį ir vasarą, vėliau plaukioti yra draudžiama), bet ir užsiimti kita veikla, pvz. pasivažinėti dviračiais. Šis užsiėmimas yra itin populiarus tarp čekų, todėl beveik visų rekreacinių vietovių keliai yra pritaikyti važiavimui dviračiu.

17.00 grįžtame į viešbutį. Ilsimės iki 22.00 val. 22.30 – einame į naktinį klubą „Fléda“. Tai Brno kultūrinio pobūdžio vieta, kuri pradėjo veikla 1911 metais. Čia pirmą kartą mieste buvo grojamas džazas. 80-aisiais čia buvo televizijos studija. Tik 2000 metais iš televizijos studijos tapo naktiniu klubu, kuriame lankosi nne tik Čekijos, bet ir užsienio atlikėjai bei didžėjai. Klubo aplinka ir vakarėlio atmosfera suteiks galimybę susipažinti su čekų naktiniais pasilinksminimais. Nakvynė viešbutyje.

5 diena, pirmadienis. 11.00 pusryčiai viešbučio restorane. Kelionė vietinių autobusu (nemokamu) į prekybos centrą „Olympia“. Apsipirkimas.

Grįžę iš „Olimpijos“ užsukame į prekybos centrą Galerie Vaňkovka. Šis dviejų aukštu centras pastatytas moderniu stiliumi. Čia galime nusipirkti vardinių drabužių, čekiškų knygų, stiklo ir t.t. Pietaujame čekiškame McDonald´s.

Vakarienė ir nakvynė viešbutyje.

6 diena, antradienis. Pusryčiai viešbutyje. 13.30 – išvykimas iš vviešbučio.

Kelionės kaina:

2100 LT/ asmeniui dviviečiame kambaryje.

Minimalus keliaujančiųjų skaičius – 10.

Kelionės data:

2009 05 13 – 2009 05 20

Į kelionės kainą įskaičiuota:

• Autobuso bilietai Vilnius- Brno-Vilnius.

• Kelionė autobusu pagal programą.

• 5 nakvynės 3* viešbučiuose.

• Maitinimas: 5 pusryčiai, 4 vakarienės.

• Įėjimo bilietai į mokamus objektus pagal programą.

• Lietuviškai kalbantis vietinis gidas.

Papildomos išlaidos:

• Arbatpinigiai.

• Asmeninės išlaidos, papildomos ekskursijos, gėrimai, kitos nepaminėtos išlaidos.

II.3.KELIONĖS SĄMATA

Kelionės kaina yra fiksuota:

Veiksniai Kaina vienam asmeniui LTL

Transportas 330

Apgyvendinimas 1000 (5 naktys 2-čiame kambaryje)

Maitinimas 200

Kultūrinė programa 200

Kaina: 1730

Iš viso: 2100*

*Nuo vieno žmogaus agentūrai lieka 370 Lt pelno.

Keleiviui patariama turėti su savimi apie 300-400 Lt.

LITERATŪRA:

Internetiniai puslapiai

1. http://www.czech.cz/cz/ceska-republika/jak-se-zije-v-ceske-republice/ [2008-09-18]

2. http://www.utena-on.lt/cekija.php [2008-09-18]

3. http://www.litaura.lt/LT/Keliones/Country/376.html+praha+cekijos+sostine&hl=lt&ct=clnk&cd=11&gl=lt[2008-09-18]

4. http://lt.wikipedia.org/wiki/Praha [2008-09-18]

5. http://www.litaura.lt/LT/Keliones/Country/376.html+praha+cekijos+sostine&hl=lt&ct=clnk&cd=11&gl=lt[2008-09-18]

6. http://lt.wikipedia.org/wiki/Brno [2008-09-18]

7. http://pval.delfi.lt/travel/czech/ [2008-09-18]

8. http://lt.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cekija [2008-09-20]

9. http://www.valiutos.lt/valiutu_kursai [2008-09-20]

10. http://vz.lt/Default2.aspx?ArticleID=35df0ac8-e203-488e-8424-d27d427ead6e [2008-09-20]

11. http://lt.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cekijos_istorija [2008-09-20]

12. http://lt.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cekijos_kult%C5%ABra“ [2008-09-20]

13. http://www.toptravel.lt/lankytinos-vietos/cekijos_respublika/praha/ [2008-09-20]

14. http://articles.gourt.com/lt/%C4%8Cekija [2008-09-20]

15. http://www.czechembassy.org/wwwo/mzv/default.asp?id=7285&ido=201&idj=1&amb=1&ikony=False&trid=3&prsl=True [2008-09-20]

16. http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihomoravsk%C3%BD_kraj [2008-09-20]

17. http://lt.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cekijos_geografija [2008-09-20]

18. http://www.jizni-morava.cz/UNESCO/ [2008-09-20]

19. http://www.jizni-morava.cz/Priroda/ [2008-09-20]

20. http://www.jizni-morava.cz/ [2008-09-20]

21. http://www.eurolines.lt/lent1_persedimas.asp?lentele=cek_vln_pra_kautra&pr=jung_kautra_brno&pm=* [2008-09-20]

22. http://brno-hotel.hotelavanti.cz/ [2008-09-20]

23. http://www.ndbrno.cz/program/ [2008-09-20]

24. http://www.ndbrno.cz/o-divadle/budovy-divadla/ [2008-09-20]

25. http://www.spilberk.cz/ [2008-09-20]

26. http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE_Brno [2008-09-20]

27. http://fleda.cz/fleda/ [2008-09-20]

28. http://www.city-aparthotel.com/obchody.php [2008-09-20]

PRIEDAI:

1)

Administracinis Čekijos padalinimas

2)

Pietų Moravijos turistinis žemėlapis