Viešbu?io veiklos analiz?

?VADAS…………………………3

1. NORMINIAI DOKUMENTAI REGLAMENTUOJANTYS VIEBU?IO VEIKL?…4

2. VIEBU?IO APRAYMAS IR TEIKIAMOS PASLAUGOS……………6

2.1. Kambariai…………………………6

2.2. Konferencij? sal?s…………………………7

2.3. Kavin? baras…………………………7

3. AUTORI? NUOMON? APIE PASLAUG? TEIKIM?……………….8

4. APKLAUSOS ANALIZ?…………………………11

IVADOS IR PASI?LYMAI…………………………15

LITERAT?RA…………………………16