Kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėms

Dvylika būdų paskatinti žmones galvoti taip kaip jūs

1 taisyklė: Vienintelis būdas kuo daugiau laimėti iš ginčo-vengti ginčytis.

2 taisyklė: Gerbkite kito žmogaus nuomonę. Niekada nesakykite žmogui, kad jis neteisus.

3 taisyklė: Jei klystate, tuoj pat nuoširdžiai tai pripažinkite.

Kai mes teisūs, pasistenkime švelniai ir taktiškai paskatinti žmones galvoti taip, kaip mes, o kai klystame – kas, atvirai pasakius, atsitinka stebėtinai dažnai,- greitai ir entuziastingai pripažinkime savo klaidas. Šis metodas ne tik duos stulbinančių rezultatų, bet ir tikėsite ar ne, bet kokiomis aplinkybėmis bus ddaug patikimesnis, negu pastangos apsiginti. Prisiminkite seną patarlę: ”Kovodamas neįgysi to, ko sieki, o nusileisdamas gausi su kaupu”.

4 taisyklė: Iš karto parodykite draugiškumą.

Švelnumas, draugiškas požiūris ir įvertinimas padės žmonėms pakeisti nuomonę daug greičiau, negu šio pasaulio vėtros ir audros. Linkolnas sakė: “Medaus šaukštu sugausi daugiau musių negu galonu tulžies”. Norėdami, kad žmonės galvotų taip kaip jūs, patariame laikytis ketvirtąja taisykle: Iškart parodykite savo draugiškumą.

5 taisyklė: Sokrato paslaptis

Sokrato metodas, dabar taip pat vadinamas „Sokrato metodu“, paremtas atsakymo „Taip“ išprovokavimu. Jis kklausdavo tokių dalykų, su kuriais pašnekovai turėdavo sutikti. Jis laimėdavo vieną teigiamą atsakymą po kito, kol sukaupdavo daugybę „Taip“. Jis tol klausinėdavo, kol galų gale oponentas, visai to net nepastebėdamas pajusdavo, kad priėjo išvadą, kurią dar prieš keletą minučių karštai nneigė.

6 taisyklė: Leiskite kitam žmogui išsikalbėti.

Prancūzų filosofas pasakė: “Jei norite įsigyti priešų – pranokite savo draugus, jei norite turėti draugų – leiskite jiems pranokti jus”. Mus pranokę draugai jaučiasi reikšmingi, tačiau kai juos pranokstame mes, tai sukelia jiems nepilnavertiškumo jausmą, skatinantį priešiškumą ir paprasčiausią pavydą.

Mes turime likti kuklūs, juk gyvenimas per trumpas, kad vargintume kitus kalbomis apie apgailėtinus mūsų pasiekimus. Vietoj to geriau paskatinkime kalbėti kitus.

7 taisyklė: Leiskite pašnekovui pajusti, kad norima idėja priklauso jam pačiam.

Prieš dvidešimt penkerius amžius kinų išminčius Lao Tze pasakė žodžius, kuriuos galime taikyti ir mūsų laikais: “Į upes ir jūras įsilieja šimtai kalnų upelių todėl, kad jos yra žemiau. Bet todėl jos ir valdo visus kalnų upelius”. Ir išminčius, norintis valdyti žmones, atsistoja žžemiau jų, norintis būti priekyje, stoja gale.

8 taisyklė: Pasistenkite sąžiningai pažiūrėti į viską kito žmogaus akimis.

Nepamirškite, kad žmogus gali iš esmės būti neteisus. Bet jam taip neatrodys. Nesmerkite jo. Tai padaryti gali kiekvienas neišmanėlis. Pasistenkite suprasti jį – išmintingas ir tolerantiškas žmogus stengiasi tai padaryti. Kiekviena kito žmogaus mintis ar poelgis turi savo priežastis. Suraskite tą paslėptą priežastį ir turėsite jo veiksmų, o gal net ir asmenybės raktą. Pasistenkite suvokti jo padėtį.

9 taisyklė: Būkite jautrūs kitų žmonių nuomonei iir troškimams.

Jūsų nuopelnai, kad esate būtent toks, o ne kitoks, labai nedideli. Tad supraskite, kad žmogus, kuris ateina pas jus susinervinęs, nepakantus, pasimetęs, taip pat galbūt mažai kaltas, kad yra būtent toks. Užjauskite, pagailėkite, supraskite vargšelį.

10 taisyklė: Apeliuokite į kilnius jausmus.

Žmonės ką nors darydami paprastai turi tam dvi priežastis: tikrąją ir įsivaizduojamąją. Žmogus pats galvoja apie tikrąją priežastį, tačiau visai nebūtina tai akcentuoti. Visi mes, širdies gilumoje būdami idealistais, linkę galvoti apie motyvus, kurie gražiai skamba. Todėl, norėdami pakeisti žmones, apeliuokite į kilniuosius motyvus.

11 taisyklė: Inscenizuokite savo mintis.

12 taisyklė: Meskite iššūkį.

Norint, kad būtų darbas padarytas, reikia skatinti konkurenciją. Turima omenyje ne niekingus būdus užsidirbti pinigų, o troškimą pirmauti. Žaidimas – štai kas patinka laimės kūdikiams. Galimybė pasireikšti. Galimybė įrodyti savo privalumus, išlošti, nugalėti.

Devyni būdai pakeisti žmones jų neįžeidžiant ir nesukeliant pasipiktinimo

1 taisyklė: Pradėkite nuo pagyrimų ir nuoširdaus pripažinimo.

Visada lengviau išklausyti nemalonius dalykus po to, kai būname už ką nors pagirti.

2 taisyklė: Nurodykite žmonėms jų klaidas netiesiogiai.

Pateiksiu vieną pavyzdį: vieną popietę Čarlzas Švebas ėjo per vieną savo plieno cechą ir pamatė rūkančius darbininkus. Tiesiai virš jų galvų kabojo užrašas “Nerūkyti”. Sakysite, kad Švebas parodė užrašą ir paklausė: ”Ar nemokate skaityti?” O ne, jis priėjo prie vyrų, davė kiekvienam po ccigarą ir pasakė: ”Norėčiau, vaikinai, kad surūkytumėt juos lauke”. Jie suprato, kad jis žino, jog buvo pažeistos taisyklės, ir žavėjosi juo, nes jis nekalbėjo apie tai, davė jiems po mažą dovanėlę, leido jiems pasijusti reikšmingais

3 taisyklė: Prieš kritikuodami kitą, kalbėkite apie savo paties klaidas.

4 taisyklė: Venkite įsakinėti.

Leiskite žmonėms veikti patiems: niekada nenurodinėkite, ką daryti, leiskite elgtis savo nuožiūra ir mokytis iš savo klaidų. Toks metodas padeda žmogui nesunkiai ištaisyti savo klaidas, neužgauna žmogaus išdidumo ir leidžia jaustis reikšmingu. Verčia žmogų ne priešintis, o bendradarbiauti.

5 taisyklė: Leiskite kitam žmogui išsaugoti gerą vardą.

6 taisyklė: Girkite žmones net už pačią menkiausią pažangą, nuoširdžiai pripažinkite kitų privalumus ir negailėkite pagyrimų.

Kiekvienas iš mūsų turime tokių sugebėjimų, kurių nepanaudojame, ir vienas iš tokių sugebėjimų – tai mūsų magiškas sugebėjimas pagirti žmones ir paskatinti juos atskleisti savo paslėptas galimybes.

7 taisyklė: Sukurkite žmogui gerą reputaciją, pagal kurią jis galėtų gyventi.

Jei turite reikalą su sukčiumi, vienintelis būdas bent kiek pataisyti jį – elgtis su juo kaip su garbingu džentelmenu. Į tai, kad jis – garbingas žmogus, žiūrėkite kaip į savaime suprantamą dalyką. Jam toks elgesys bus labai malonus ir galbūt jis pateisins lūkesčius, didžiuodamasis, kad kažkas pasitiki juo. Sukurkite žmogui gerą reputaciją, pagal kurią jis gyventų.

8 taisyklė: SSudarykite įspūdį, kad trūkumus lengva pašalinti.

Padrąsinkite žmones. Sudarykite įspūdį, kad trūkumas, kurį norite pašalinti, yra menkas, o darbas, kurį skatinate kitą žmogų nuveikti, lengvai padaromas.

9 taisyklė: Elkitės taip, kad žmonėms būtų malonu daryti tai, ko iš jų tikitės.

Pasiremsime titulų ir garbingų vardų suteikimo metodu. Pavyzdžiui, ponia Džent buvo susirūpinusi dėl vejos, po kurią bėgiojo ir trypė berniukai. Ji barė berniukus ir įkalbinėjo, bet niekas nepadėjo. Tada ji pabandė didžiausiam būrio neklaužadai suteikti titulą ir leisti pasijusti vadu. Ji paskyrė jį savo “detektyvu” ir įpareigojo niekam neleisti vaikščioti po veją. Tai išsprendė problemą. Tokia žmogaus prigimtis. Todėl jei norite paveikti žmogų, nesukeldami pasipiktinimo ir neįžeisdami jo, laikykitės devintosios taisyklės: Elkitės taip, kad žmonėms būtų malonu daryti tai, ko iš jų tikitės.

Laiškai, kurie davė stebuklingų rezultatų

Norint parašyti laišką, kuris mums duotų stebuklingų rezultatų, turime pasinaudoti Beno Franklino psichologine taisykle – paprašyti kito žmogaus padaryti paslaugą ir tuo pelnyti jo palankumą. Tuomet mes leidžiame eiliniam žmogui pasijusti reikšmingu.

Visi trokštame įvertinimo ir pripažinimo, ir dėl jų galime beveik viską padaryti, bet veidmainiavimo ir meilikavimo nepasigenda niekas. Principai, kurių moko ši knyga, veiks tik tada, kai jie eis iš širdies.

Septynios taisyklės, kurios padarys jūsų šeimyninį gyvenimą laimingesnį

1 taisyklė: Neburbėkite ir neieškokite priekabių.

Pateiksiu pavyzdį, kuris

paaiškintų šią taisyklę: prieš septyniasdešimt penkerius metus Napoleonas Trečiasis, Napoleono Bonaparto sūnėnas įsimylėjo Mariją Eugeniją Ignaciją Augustiną de Monticho, Tebų grafienę, gražiausią pasaulio moterį, ir vedė ją. Napoleonas ir jo žmona turėjo viską, ko reikia laimingai meilei: sveikatą, turtą, valdžią, garbę, grožį, meilę ir kitų pagarbą. Niekada turbūt šeimos židinio ugnis neliepsnojo kaitriau negu jų. Bet, deja, karštis atvėso, šventoji ugnis išblėso ir virto pelenais. Draskoma pavydo ir kankinama įtarinėjimo, ji tyčiojosi iš jo įstatymų, neleido jam nė pagalvoti apie mminutėlę vienatvės. Atsitikdavo taip, kad Napoleonas neretai naktį išsmukdavo, lydimas kurio nors iš artimų žmonių, ir tikrai skubėdavo pas kokią nors gražią ledi arba tiesiog klajodavo didelio miesto gatvėmis. Štai ką Eugenijai davė priekabumas. Tačiau nei valdžia, nei grožis negalėjo apsaugoti meilės nuo žudančio priekabumo ir pavydo. Taigi viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl vyrai išeina iš namų, yra žmonų priekaištai. “Dauguma žmonų pačios iškasa kapą savo santuokai, pastoviai kapstydamos mažas duobutes”.

2 taisyklė: Nesistenkite pakeisti savo partnerį.

Antroji taisyklė mus sako, kkad “bendraujant su žmonėmis visų pirma reikia išmokti netrukdyti jiems laimės savitu būdu, jei tik tas būdas nelabai prieštarauja mūsų pačių siekiams”(Henris Džeinas). Arba kaip rašė Lelendas Fosteris Vudas knygoje “Bendras tobulėjimas šeimoje”: ”Kad šeimyninis gyvenimas būtų laimingas, nepakanka susirasti ttinkamą asmenį – reikia ir pačiam būti tinkamu”.

3 taisyklė: Nekritikuokite.

4 taisyklė: Negailėkite nuoširdaus pagyrimo.

5 taisyklė: Parodykite šiek tiek dėmesio.

Nuolatinio dėmesio apraiškos turi savo prasmę, jos patvirtina mylimam žmogui, kad jūs galvojate apie jį, kad norite jam padaryti malonumą, kad jo laimė ir gerovė labai brangūs ir artimi jūsų širdžiai. Galų gale santuoka – tai kasdieniniai įvykiai. Ir vargas tai porai, kuri to nesupranta. Edna St.Vincent Milei apibendrino tai savo dvieilėje: “Ne praeinanti meilė temdo mano dienas, / Bet tai, kad ji išeina mažučiais takeliais”.

6 taisyklė: Būkite taktiškas ir mandagus.

7 taisyklė: Paskaitykite gerą knygą apie seksualinį sutuoktinių gyvenimą.

Santuokos būna nesėkmingos dėl keturių priežasčių, kurios išvardinamos tokia tvarka:

1. Seksualinis nesuderinamumas.

2. Nuomonių dėl laisvalaikio praleidimo skirtumas.

3. Finansiniai sunkumai.

4. Protiniai, fiziniai ar emociniai nenormalumai.

Atkreipkite dėmesį, kad seksas yyra pirmoje vietoje, o piniginiai sunkumai, kaip bebūtų keista, tik trečioje vietoje.

Visi autoritetai skyrybų klausimais sutinka, kad seksualinis suderinamumas yra būtinas. Šventasis tėvas Oliveris M.Baterfildas, aštuoniolika metų prabuvęs metodistu šventiku, paliko sakyklą ir pradėjo vadovauti Pagalbos šeimoms organizacijai Niujorke.Jis sutuokė daug jaunų žmonių, kaip niekas kitas. Ir jis sakė:

“.pastebėjau, kad nepaisant romantikos ir gerų ketinimų, dauguma porų, atėjusių prie altoriaus, yra nemokšos vedybiniame gyvenime.Laimingos santuokos retai kada būna atsitiktinumo rezultatas: jos yra konstrukcinės, nes būna protingai ir sąmoningai planuojamos. Seksas &– yra tik vienas iš pasitenkinimą santuokoje teikiančių sričių, tačiau jei seksualiniai santykiai nėra geri, jokie kiti santykiai geri negali būti. Atmetus sentimentalų paslaptingumą reikėtų objektyviai ir bešališkai aptarti visus vedybinio gyvenimo ir praktikos aspektus. Geriausias būdas susipažinti su tuo- kompetentinga, su skoniu parašyta knyga.”

Taigi šioje knygoje nušviečiamos žmonių bendravimo, vadovų ir pavaldinių tarpusavio santykių problemos, pateikiama konfliktinių situacijų pavyzdžių ir atskleidžiamos galimos jų sprendimo kryptys.