Verslo planas

TURINYS

1. JURIDINIO STATUSO PASIRINKIMAS 1

1.1 Pagrindiniai įmonių tipų bruožai 2

1.2 Verslo organizavimo formų pliusai ir minusai 3

2. VERSLO APRAŠYMAS 5

2.1 Verslo prognozė 5

2.2 Verslo tikslai 7

3. MARKETINGAS 7

3.1 Rinkos apžvalga 7

3.2 Kainos nustatymo strategija 8

3.3 Pardavimo strategija 8

3.4 Reklama 8

4. GAMYBA 9

4.1 Trumpas gamybos proceso aprašymas 9

4.2 Patalpos, įrengimai, transportas 9

4.3 Žaliavos 10

4.4 Gaminio aprašymas 10

4.5 Darbo ištekliai 11

5. VADYBA 12

5.1 Organizacinė įmonės struktūra ir savininkai 12

6. RIZIKOS ĮVERTINIMAS 12

6.1 Galimos problemos ir alternatyvi veikla 12

7. FINANSAI 13

7.1 Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas 13

7.2 Pardavimo prognozė 14

7.3 Savikainos apskaičiavimas. 14

7.4 Pelno apskaičiavimas 15

8. NAUDOTA LITERATŪRA 19

1. JURIDINIO STATUSO PASIRINKIMAS

Šis verslo planas sudarytas, siekiant numatyti orientacines kryptis bei tam tinkamas priemones ssteigiamos įmonės tikslams realizuoti tai yra (darbo vietų kūrimas, Lietuvos Respublikos ekonomikos gerbūvio didinimas ir tikslas būti geriausiais šioje srityje).

Steigdami šią įmonę jos steigėjai svarstė kokį įmonės tipą pasirinkti. Išanalizavę įvairių įmonių tipų bruožus (1.1 lentelė) steigėjai nutarė jog reikėtų kūrti UAB tipo įmonę . Pagrindinis sprendimas – tai jog uždaroje akcinėje bendrovėje gali būti ne vienas steigėjas (lyginant su IĮ), numatyta ribota turtinė atsakomybė, gana nedidelis akcininkų kiekis (iki 250 akcininkų lyginant su AB), pakankamai nedidelis akcinis kapitalas ((10000 Lt) , kurio užtenka pradėti kūrti verslą, o taip pat yra numatytas (pagal LR Civilinį kodeksą ) akcijų paveldėjimas, geresnis valdymo efektyvumas (lyginant su TŪB) ir neribotas veiklos laikas. Reikėtų priminti jog UAB bendrijoje išplatintas vardines akcijas pirmiausia turi ggalimybę įsigyti bendrijos steigėjai, o AB akcijos skirstomos į paprastas ir priveligijuotas (jas gali įsigyti visi). Taip pat yra kitų pliusų ir minusų, kuriuos pateikiame 1.2 lentelėje.

1.1 Pagrindiniai įmonių tipų bruožai

Juridinis statusas Kapitalo savininkas Turtinė atsakomybė Kapitalo sudarymo būdai Steigėjai Kapitalo savininkų skaičius Įstatinio kapitalo maž. vertė Nuosavybės perdavimo teisė Apmokestinimo tvarka Valdymas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AB Juridinis asmuo. Ribota turtinė atsakomybė. Padalyta į vardines akcijas, kurios gali būti paprastosios ir privilegijuotosios. Jas gali įsigyti visi. Fiziniai ir juridiniai asmenys. Bendrovės steigėjai turi būti jos akcininkai Neribojamas 150 000 Lt. Mirus akcininkui, jo akcijos atitenka turto paveldėtojui. Pasitraukus, jo akcijos parduodamos. Pagal juridinių asmenų pelno mokestį. Diferencijuota. Visuotinis akcininkų susirinkimas ir bendrovės vadovas.

UAB Juridinis asmuo. Ribota turtinė atsakomybė. Sudaromas iš įnašų, gautų už vardines akcijas, kurias išplatina bendrovės steigėjai. Fiziniai ir juridiniai asmenys. Gali būti 1-250 akcininkų. 10 000 Lt. Tas pats kaip AB. Tas pats kaip AB. Tas pats kkaip AB.

IĮ Juridinis asmuo. Neribota turtinė atsakomybė, atsako visu savo turtu. Savininkas investuotojas. Veiksnus fizinis asmuo. 1 asmuo. Neribojama. Paveldima Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Pagal juridinių asmenų pelno mokestį. Savininkas ar skirtas vadovas.

TŪB Juridinis asmuo. Neribota turtinė atsakomybė. Bendrosios jungtinės veiklos sutartimi sujungus kelių fizinių ar juridinių asmenų turtą į dalinę nuosavybę. Kapitalas sudaromas iš pinigų, materialinių vertybių ir intelektinių produktų. Jie negali būti valstybinės ir AB valdymo organai. Bendrovės narys negali kartu dirbti kitoje įmonėje. Nuo 2 iki 20 narių. Neribojama. Įnašų perdavimas kitiems asmenims tik sutikus visiems bendrijos nariams. Pasitraukus 1 nariui, pakeičiama jungtinės vveiklos sutartis. Pagal juridinių asmenų pelno mokestį. Paskirtieji tikrieji bendrijos nariai.

KŪB Juridinis asmuo. Neribota turtinė atsakomybė. Narių stojamieji mokesčiai, pajai, ūkinės veiklos pelnas bei kiti neuždrausti pajamų šaltiniai. Tikrųjų narių ir narių komanditorių susivienijimas. Nuo 2 iki 20 narių. Neribojama. Pakeičiama jungtinės veiklos sutartis. Pagal juridinių asmenų pelno mokestį. Diferencijuota. Paskirtieji tikrieji bendrijos nariai.

1.2 Verslo organizavimo formų pliusai ir minusai

Verslo įmonių tipai Nuosavybės forma Teigiamybės Neigiamybės

Individuali Asmeninė 1.Lengvai steigiamos ir likviduojamos.

2.Sprendimus priima pats savininkas.

3.Veiklos nevaržo griežta teisinio reguliavimo sistema.

4.Įkuriamos paprastai be didelių kapitalinių investicijų.

5.Neribota turtinė atsakomybė. 1.Sunkiau gauti kreditą (rizikos veiksnys).

2.Savininkui mirus, įmonė turi būti perregistruojama kitam savininkui.

Ūkinė bendrija Grupinė 1.Sukaupiamas didesnis kapitalas.

2.Galimybė bendradarbiauti įvairių sričių ir skirtingo profesinio pasirengimo specialistams.

3.Kiekvienas narys gali lygiomis teisėmis atstovauti bendrijai pasirašant sutartis.

4.Bendrai disponuojama bendrijos turtu ir pajamomis.

5.Neribota turtinė atsakomybė. 1.Ribotas veiklos laikas: pasitraukus vienam nariui arba pasikeitus bendrijos veiklos krypčiai.

2.Ūkinių bendrijų įstatymas leidžia tęsti bendrijos veiklą.

3.Nedideli veiklos mastai ir kapitalas lemia santykinai mažesnį veiklos efektyvumą ir galimybes nuosekliai didinti kapitalą.

4.Sunkiau valdyti, nes gali nesutapti nuomonės.

Akcinė bendrovė ir Uždaroji akcinė bendrovė Grupinė akcinė 1.Galima koncentruoti didelį kapitalą.

2.Ribota akcininkų turtinė atsakomybė.

3.Galima parduoti arba paveldėti akcijas.

4.Neribotas egzistavimo laikas.

5.Profesionalus valdymas, nes valdyti samdomi profesionalūs vadybininkai.

6.Didesnės finansinės galimybės. 1.Sudėtingiau organizuoti veiklą, nes didesnė darbų apimtis.

2.AB veiklą griežčiau reglamentuoja įstatymai bei juridiniai aktai.

Taigi šios bendrovės savininkai pasirinko UAB juridinį statusą, dėl tam tikrų aplinkybių, kurios atitinka jų lūkesčius bei galimybes. AAnalizės metu teko nagrinėti ir sudarinėti (nes tik nuo 2004 m. IĮ reikėjo įmonės nuostatų, bei buvo patvirtinta ir kitų įmonės tipų steigimo formų naujovių) įmonių nuostatus ir įstatus, pildyti mokesčių formas, kurias norėtumėme pateikti kartu su šiuo verslo planu. Pateikiame trijų įmonių tipų vidaus taisykles, akcijų perrašymo sutartis, mokesčių mokėjimo sutartis, bendrovės įregistravimui reikalingas formas ir bendrovės steigimo sutartį.

2. VERSLO APRAŠYMAS

UAB “Gama” savo veiklą ketina pradėti 2004 metų birželio 1 dieną. Įmonės steigimas bei veikla bus organizuojami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Steigėjai ir akcininkai yra Lietuvos Respublikos piliečiai:

Mindaugas Jarašūnas

Andrius Kazlauskas

Tomas Kamarauskas

UAB “Gama”(birželio 1 d.) bus pasiruošusi pradėti gamybą. Reikalingas startinis kapitalas yra 140000 Lt, kurį sudaro: 60000 Lt akcininkų įnašai (3 įnašai po 20000 Lt.), bei 80000 Lt paskola iš “Hansabanko” su 8 % metinėmis palūkanomis, kuri bus paimta pirmą įmonės veiklos mėnesį. Paskolą numatoma grąžinti 3-iais veiklos metais, pradedant mokėti nuo antrų metų. Vienos akcijos nominali vertė yra 100 Lt.

UAB “Gama” veiklos pagrindą sudaro įvairių skėčių modelių gamyba. Pati įmonė atlieka tik galutinį gamybos procesą (gaminio surinkimas). UAB “Gama” sutelkia kvalifikuotus darbininkus, kurie sujungia komplektuojančius gaminius į skėtį, pakuoja ir sandėliuoja. Skėčių dizainą, gaubtų spalvinę gamą ir panašiai, kuria įmonėje dirbantis dizaineris. Administracijos darbuotojai rrūpinasi gamybos proceso organizavimu ir produkcijos realizavimu.

2.1 Verslo prognozė

UAB “Gama” ketina atgaivinti apleistą Lietuvos skėčių gamintojų pramonę, kurioje pastaruoju metu veikia tik keletas smulkių, skėčius gaminančių įmonių, kurių produkcija užima labai mažą dalį Lietuvoje parduodamos skėčių produkcijos. Pvz.: 1990 metais Lietuvoje buvo pagaminama 259,8 tūkst. skėčių, o 2002 metais tik 1900 vienetų.

Kadangi pagrindiniai konkurentai yra Kinijos įmonės, taigi negalime atmesti galimybės, jog 2004 metais gegužės 1d. Lietuvai įstojus į Europos sąjungą atsiras poreikis daugiau gaminti skėčių, nes ES numato mažinti produkcijos kiekį įvežamą į Europos sąjungos teritorijoją, normuojant tų prekių įvežimą kvotomis ir muitais (4,7%). Taip pat gaminant minėtą produkciją vietoje, o ne importuojant, išvengiama didelių transportavimo kaštų, muitų, bei tarpininkų antkainių, suteikiant vartotojui galimybę įsigyti aukštos kokybės, modernų (spalvų ir dizaino atžvilgiu) skėtį už prieinamą kainą. Atsižvelgiant į tai atsiranda galimybė gaminti šią mūsų pasirinktą produkciją.

UAB “Gama” savo produkciją realizuos reklamos agentūrų, didmeninės prekybos įmonių bei mažmeninės prekybos įmonių pagalba, o trečiaisiais veiklos metais ketiname bendradarbiauti ir su užsienio šalimis. Planuojame savo produkciją eksportuoti į Europos sąjungos šalis bei neatmetame galimybės ieškoti pardavimų partnerių ir rytų Europos valstybėse.

Kalbant apie finansinius aspektus, reiktų paminėti, kad pirmaisiais metais įmonė dirbs nuostolingai (76392 Lt nuostolis), o

taip pat ir antraisiais metais (bendras nuostolis su pirmaisiais metais sudarys 87303 Lt). Pagrindinės priežastys: nedidelis gamybos mastas bei didelės pasiruošimo išlaidos. Tačiau jau nuo trečiųjų veiklos metų įmonė gaus pelną (numatomas 24031 Lt pelnas). Veiklai plečiantis planuojamas pelnas dydės (4-iais veiklos metais 324432 Lt pelną). Penktaisiais veiklos metais numatomas 792861 Lt. pelnas..

Įmonei neturėtų kilti mokumo problemų. Bet kuriuo veiklos laikotarpiu įmonė turės pinigų atsiskaitymui su tiekėjais. Pirmaisiais metais įmonė naudosis gauta paskola ir turimu akciniu kapitalu o taip ppat papildomu akcininkų įnašu (30000 Lt ). Antrais veiklos metais pinigų srautus užtikrins gaunamos lėšos už pardavimus. Šiame verslo plane atlikta penkių metų prognozė leidžia manyti, kad vidinės ir išorinės aplinkybės sudarys palankias sąlygas įmonės veiklai, plėtrai bei pelno augimui.

Akivaizdu, kad Lietuvos klimatinės sąlygos, kur per metus vidutiniškai iškrenta nuo 500 mm iki daugiau nei 800 mm kritulių, sudaro palankias galimybes kūrti ir plėtoti skėčių gamybą. Šios produkcijos gamyba, kuri 1996 metais sudarė 15388 vienetų, per metus sumažėjo apie 12 pprocentų (iki 13572), o lyginant su 1995 metais, kuomet šios rūšies produktų buvo pagaminta 18950 vienetų, daugiau nei 28 procentais.Tokie poslinkiai rinkoje vyksta dėl lietuviškų skėčių neatitikimo šiuolaikiniams kokybės ir mados standartams, o taip pat dėl pigios eksportuojamos produkcijos iš KKinijos. Dėl šių priežasčių bei mažo gamybos masto lietuviška produkcija praktiškai nebeeksportuojama į kitas šalis. Iš lentelės 2.1.1 bei diagramos pateikiamų duomenų matome, jog per 1994 – 2003 metus šios rūšies produkcijos eksportas ryškiai sumažėjo daugiau nei 90 procentų, o importas išaugo apie 5 kartus.

2.1.1 Skėčių, eksportas/importas, mln. Lt

Metai 1994m 1995m 1996m 1997m 1998m 1999m 2000m 2001m 2002m 2003m

Eksportas 0,51 0,45 0,743 0,46 0,076 0,03 0,01 0,20 0,41 0,30

Importas 0,8 2,02 1,9 3,79 4,87 3,88 3,10 4,10 3,40 3,60

Iš pateiktų duomenų galime pastebėti, kad analizuojamos šakos galimybės Lietuvoje nėra išnaudotos, turint omenyje, kad skėčius gamina keletas smulkių įmonių, kurių produkcijos kiekis yra labai ribotas, o pats produktas dėl savo savybių nėra konkurentabilus. Šios prielaidos sudaro galimybę surasti nišą ir pradėti šioje šakoje gamybą. Tiesa, gana svarbu teisingai įvertinti importuojamų skėčių poveikį, kuris dabar užima vyraujančias pozicijas Lietuvos rinkoje. Tačiau vietinis gamintojas geriau žino ir tiksliau gali įvertinti vartotojų poreikius iir pritaikyti prie jų savo gaminį.

2.2 Verslo tikslai

UAB “Gama” pagrindinis tikslas yra tenkinti vartotojų norus ir lūkesčius bei tapti populiariausia skėčių gamybos įmone vietinėje ir žinoma tarptautinėje rinkoje. Įgyvendinant tikslą, įmonei svarbu realizuoti verslo strategiją, t.y. užtikrinti savo klientui aukštą gaminio kokybės lygį, šiuolaikišką dizainą už prieinamą kainą.

Verslo tikslai:.

• Atkreipti dėmesį į vartotojų pageidavimus ir nuomones.

• Pasiekti aukštą gaminio kokybę.

• Išsiskirti iš kitų gamintojų originaliu dizainu.

• Įsitvirtinti vis didesnėje rinkos dalyje, užmegzti verslo ryšius užsienyje.

• Mažinti gaminio savikainą.

• Grąžinti paskolą 3-iais veiklos metais.

• Trečiais veiklos metais ttapti pelningais.

• Kiekvienais veiklos metais pastoviai didinti gamybos apimtis ir pardavimus.

3. MARKETINGAS

3.1 Rinkos apžvalga

UAB “Gama” savo gaminamą produkciją orientuoja į vidutines ir aukštas pajamas turinčius vartotojus, o būtent tokie žmonės sudaro pagrindinę Lietuvos gyventojų dalį. Šie duomenys yra apytikslūs, nes pasak rinkos ekspertų dauguma žmonių dalį atlyginimų gauna “vokeliuose”. Statistikos departamento duomenimis 2003 metais nedarbo lygis siekė 11,6 % (sumažėjo 0,3 % lyginant su 2002-ais), padidėjo minimalus darbo užmokestis (dabar jis siekia 500 Lt), bazinė pensija (152 Lt), slaugos pašalpos. Manome, kad gerėjant ekonominiai situacijai Lietuvoje, galime tikėtis didesnio vartotojų skaičiaus. Kaip matome iš 3.1.1 lentelės duomenų, “vidutiniokais” ir turtingesniais save laiko 65,5 % Lietuvos gyventojų.

Toks turėtų būti UAB “Gama” gaminamos produkcijos galutinis vartotojas. Bendrovė neužsiima mažmenine prekyba, taigi jos klientūrą sudaro mažmeninės prekybos įmonės bei reklamos agentūros. Prekybininkų skaičius, kurie prekiauja galanterijos gaminiais (galima priskirti ir skėčius) Lietuvoje yra apie 500 parduotuvių. Numatyta pritraukti ir kai kurias drabužių parduotuves bei didžiuosius prekybos centrus, o taip pat gaminsime skėčius pagal užsakymus.

3.1.1 lentelė. Žmonių gyvenimo sąlygų vertinimas

Vertinimas %

Esame turtingi 2,5

Esame pasiturintys 15,0

Esame vidutiniokai 48,0

Esame vargšai 34,5

3.2 Kainos nustatymo strategija

UAB “Gama” skėčių kaina nustatoma prie savikainos pridėjus 12 % antkainį. Tokiu būdu nustatoma kaina pakankamai žema, kad būtų galima taikyti gynimosi nuo konkurentų strategiją ir ppritraukti pirkėjus. Kadangi UAB “Gama” yra smulki įmonė ir kainų nustatymo iniciatyva priklauso konkurentams, todėl įmonė derindamasi nustato priimtinas kainas. Parduodant prekes su pakankamai nedideliu antkainiu orientuojamasi į pastovų, ilgalaikį, nors ir sąlyginai nedidelį pelną.

Remiantis minėta strategija, UAB “Gama” siūlo tokias didmenines savo produkcijos kainas:

3.2.1 lentelė. Siūlomų gaminių didmeninės kainos su (PVM)

Skėčio rūšis Kaina, Lt.

Moteriškas ištisinis 29

Moteriškas sulankstomas 30

Vyriškas ištisinis 27

Vyriškas sulankstomas 31

Vaikiškas 21

Saulės skėtis 152

Reklaminis 25

3.3 Pardavimo strategija

UAB “Gama” skėčių pardavimą organizuos daugiausia per mažmeninės prekybos įmones su prekybos agento pagalba bei bendradarbiaudama su reklamos agentūromis. Parduotuvėms skėčiai bus pristatomi pagal susitarimą. Dalis pagamintų skėčių bus skirti reklamos agentūrų užsakymams patenkinti. Planuojama pasirašyti sutartis su keliomis reklamos agentūromis. Trečiaisiais veiklos metais ketinama pasirašyti sutartį užsienio šalių įmonėmis, užsiimančiomis galanterijos prekių importu.

3.4 Reklama

UAB “Gama” reklamai vidutiniškai per metus skirs 13700 Lt.

Kadangi UAB “Gama” yra įmonė – gamintoja, jos pagrindiniai klientai yra kitos įmonės. Būtent todėl kiekvienais metais bus reklamuojamasi “Telemedia” įmonių kataloge (interneto puslapyje), o taip pat laikraščiuose bei žurnaluose.

Siekiant supažindinti vartotojus su UAB “Gama” gaminamais skėčiais, ketvirtą veiklos mėnesį bus rodoma reklama LRT televizijos kanalu. Tokia pati akcija bus surengta antraisiais ir trečiaisiais metais populiarinant šiuos skėčius, o taip pat ketinama dalyvauti parodoje – mugėje “Pirk prekę lietuvišką”, norint pritraukti daugiau mažmeninės pprekybos įmonių bei siekiant užmegzti ir plėtoti verslo ryšius užsienyje, bus dalyvaujama ir tarptautinėje parodoje. Iš 3.4.1 lentelės matome reklamos sąnaudas kiekvieniems metams.

3.4.1 lentelė. Reklamos rūšys ir sąnaudos

1 metai 2 metai 3 metai 4 metai 5 metai

Telemedia įmonių kataloge, internete 1700 1700 1700 1700 1700

Laikraščiai ir žurnalai 2000 1000 1000 1000 1000

LRT 8000 10000 3000

Parodos 5000 11000 10000 7000

Viso 11700 17700 16700 12700 9700

4. GAMYBA

4.1 Trumpas gamybos proceso aprašymas

UAB “Gama” turi du pagrindinius verslo partnerius: Vokietijos įmonė “Albrcht GMB” gamina skėčių karkasus, o Lenkijos įmonė “Prodex” gamins norimo dizaino skėtinį audinį.

“UAB „Gama“ kitas reikalingas žaliavas perka Lietuvoje.

Produkcijos kokybės užtikrinimui UAB “Gama” sudarys su verslo partneriais kokybės sutartis. Įmonė turi atsakingą asmenį, kuris atsakingas už kokybę (tikrinamas kiekvienas skėtis).

4.2 Patalpos, įrengimai, transportas

Kadangi produkcija Lietuvos Respublikos teritorijoje bus realizuojama naudojantis įmonės UAB “Gama” transportu, tai vieta nėra pats svarbiausias sėkmingo šio verslo veiksnys. Įmonės veiklai pasirenkamas pigesnis (patalpų nuomos atžvilgiu) Vilniaus miesto Šiaurės miestelio rajonas. UAB “Gama” administracines ir gamybines patalpas nuomos.

Tiesiogiai su gamyba susiję įrengimai yra keturi. Jie yra gana paprasti ir nereikalauja dažnos techninės priežiūros ir personalo. Įmonėje reikalingos darbo priemonės yra pateiktos 4.2.1 lentelėje.

4.2.1 lentelė. UAB “Gama” darbo priemonės.

Darbo priemonė Kiekis, vnt. Balansinė vertė, Lt

Antgalių tvirtinimo aparatas 1 4500

Kilpų vėrimo aparatas 1 3000

Siuvimo mašina 1 1800

Sukirpimo mašina 1 1500

VW Golf 3 18000

VW Transporter 1 14000

Faksas 1 600

Kompiuteriai su priedais 3 8000

Kompiuteris su priedais 1 3500

Kitas inventorius 13000

Telefono aparatai (stacionarūs) 4 100

Iš viso 68000

Kitas inventorius, tai yra pagalbinės darbo priemonės: baldai, mobilūs telefonai,

kanceliarinės prekės, kompiuterinės programos, seifas, ir t.t.Vienas kompiuteris yra brangesnis, nes jis bus skirtas dizaineriui (didesni poreikiai galingumui, skiriamajai gebai ir kt.)..

UAB “Gama” turi keturis automobilius: tris lengvuosius VW Golf po 6000 Lt ir vieną VW Transporter automobilį už 14000 Lt., skirtą produkcijos transportavimui. Visus automobilius įmonė perka Vokietijoje iš savo partnerių, kurie UAB “Gamai” tiekia skėčių karkasus. Visi automobiliai dyzeliniai. Visi automobiliai apdraudžiami. Kitas automobilių aptarnavimo ir remonto išlaidas sunku tiksliai numatyti.

4.3 Žaliavos

Kadangi žaliavos yra tiekiamos iš LLenkijoje ir Vokietijoje įsikūrusių įmonių, todėl norint mažinti transportavimo kaštus, jos bus tiekiamos dideliais kiekiais, tačiau gana retai (perkant didesnį kiekį yra galimybė gauti didesnių nuolaidų). Be to nereikės mokėti muitų už importuojamą žaliavą (Lietuvai tapus ES nare).

Skėčiams gaminti naudojamų žaliavų kainos yra gana stabilios. Karkasams, skėtiniam audiniui ir kitiems gaminiams per 1 metus bus išleista 206800 Lt., per 2 metus – 482927 Lt., per 3 metus – 680671 Lt., per 4 metus – 866981 Lt., per 5 metus –– 1084455 Lt. Vieno skėčio vidutinė savikaina (žaliavos) numatoma apie 22,42 Lt.

4.4 Gaminio aprašymas

Pasirinktas gaminys – skėtis. Savaime suprantama, kaip ir kiekvieno skėčio, jo paskirtis apsaugoti žmones nuo lietaus ir saulės. Greta to, UAB “Gama” gaminama prekė privalo puošti žmogų ..

Gaminamos prekės išskirtiniai bruožai: ilgaamžiškumas (kiek tai priklauso nuo gamintojo) madingiausios spalvos, patogios rankenos, patrauklios kainos, nuolat tobulinamas dizainas (tiek skėčio karkaso, tiek audinio, tiek rankenos). Kadangi skėčius gaminsime įvairių modelių, pateikiame 4.4.1 lentelę su modelių trumpais aprašymais.

4.4.1 lentelė su visų modelių trumpais aprašymais.

Nr. Skėčio modelis, pavadinimas Aprašymas

1 Moteriškas sulankstomas skėtis Vidutinio dydžio skėtis, madingų spalvų gaubtu. Sulankstomas.

2 Moteriškas ištisinis skėtis Vidutinio dydžio skėtis, madingų spalvų gaubtu.

3 Vyriškas sulankstomas skėtis Skėtis dideliu, tamsiu gaubtu.

4 Vyriškas ištisinis skėtis Skėtis dideliu, tamsiu ar tamsaus rašto gaubtu

5 Vaikiškas ištisinis skėtis Mažas skėtis. Vaikiško dizaino gaubtu.

6 Kurortinis ištisinis skėtis Didelis skėtis, madingų spalvų gaubtu (nuo saulės).

7 Reklaminis ištisinis Vidutinio dydžio skėtis pagal užsakovų pageidavimus.

4.5 Darbo ištekliai

Atrinkdama personalą UAB “Gama” pirmiausia suformuluos reikalavimus darbo vietai, po to paduos skelbimą, kuriame prašoma pateikti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir aatsiųsti jį įmonei. Gavus gyvenimo aprašymus, sudaromas pretendentų sąrašas. Jei pretendento į siūlomą darbo vietą kvalifikacija atitinka reikalavimus, jis kviečiamas pokalbiui. Dėmesys bus kreipiamas ne tik į kvalifikaciją, bet į darbo patirtį, darbo stilių, charakterį, lankstumą, pomėgius, sveikatą.

Planuojama, kad pirmaisiais veiklos metais UAB “Gama” įdarbins 11 darbuotojų. Įmonėje dirbs 5 darbininkai, 1 dizaineris, 2 vadybininkai, 1 finansininkas, 1 pardavimų agentas ir vadovaus įmonės direktorius. Numatomi vidutiniai mėnesiniai atlyginimai bus mažesni nei vidutinis mėnesinis atlyginimas Lietuvoje (apie 1117 Lt), bet kiekvienais mmetais jie didės 5%. Įmonė metų pabaigoje už gerą ir kokybišką darbą apdovanos darbuotojus piniginėmis premijomis ar gaminama produkcija .

5. VADYBA

5.1 Organizacinė įmonės struktūra ir savininkai

Kaip matyti iš 5.1.1 schemos įmonė pasirinko funkcinę organizacinę struktūrą. Gamybos vadybininkas, marketingo vadybininkas ir vyr. finansininkas pavaldūs įmonės direktoriui; dizaineris ir darbininkai pavaldūs gamybos vadybininkui; prekybos agentas pavaldus marketingo vadybininkui.

5.1.1 schema. UAB “Gama” organizacinė struktūra

UAB “Gama” turi tris savininkus, kurie yra įmonės steigėjai. Įmonės direktorius tiesiogiai atsakingas visiems akcininkams. Akcininkai gali bet kada išspręsti administracijos problemą (ją keisti kitais žmonėmis ar koreguoti struktūrą).

6. RIZIKOS ĮVERTINIMAS

6.1 Galimos problemos ir alternatyvi veikla

Kalbant apie galimas problemas ir kliūtis versle, dėmesį reikėtų atkreipti į tokius dalykus, kaip įmonės, kvalifikuotų darbuotojų neturėjimas, partnerių paieška produkcijos realizavimui, gamybos kaštų mažinimas. UAB “Gama” tokias problemas šalins, nes prieš pradedant dirbti gamybos darbuotojai bus apmokyti, o administracijai bus atrinkti tik turintys reikiamą patirtį darbuotojai.

Kalbant apie kliūtis verslui plėtoti, reikėtų paminėti tokius rinkos pokyčius kaip naujų konkurentų, gaminančių skėčius, atsiradimas.

Tarp galimų problemų ir kliūčių dar reikėtų panagrinėti ir įmonės likvidavimo galimybes. Tokiu atveju UAB “Gama”nepatirtų labai didelių nuostolių, nes išlaidos reikiamam ilgalaikiui ir trumpalaikiui turtui įsigyti nėra labai didelės (apie 140 tūkst.).

UAB “Gama” veikla yra specifinė – skėčių gamyba. TTodėl jei ši verslo sritis taptų nepelninga, įmonei tektų likviduotis arba visiškai perorientuoti savo veiklą į kitą verslo sritį. Tai galėtų būti kitokių galanterijos gaminių gamyba. Kadangi UAB “Gama” yra smulki įmonė ir pagrindiniai gamybiniai procesai, reikalaujantys sudėtingų įrengimų bei technologijų atliekami verslo partnerių, todėl persiorientuoti į kitą veiklą neturėtų sudaryti ypatingų problemų.

7. FINANSAI

7.1 Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas

Kaip jau minėjome visos įmonei reikalingos lėšos bus gaunamos iš dviejų šaltinių: akcininkų įnašai ir banko paskola. Paskolą iš banko imsime vieną kartą. Skolinsimės – 80000 Lt patį pirmą bendrovės įregistravimo mėnesį (gegužės mėnuo), kadangi daug pinigų reikės ilgalaikio turto įsigyjimui, žaliavoms bei kitoms sąnaudoms. Lėšų šaltiniai bei panaudojimas parodyti 7.1.1 lentelėje.

7.1.1 lentelė. Lėšų šaltiniai ir jų panaudojimas

Lėšų šaltiniai Lėšų panaudojimas

Parduodamos akcijos (nuosavas kapitalas).

Ilgalaikis turtas. Darbo inventorius. 68000

Paskola 80000 Žaliavos pirmiesiems mėnesiams. 33750

Pinigų rezervas (skirtas darbo užmokesčiui, nuomos mokesčiui ir kitoms išlaidoms apmokėti.) 38250

Iš viso: 140000 Iš viso: 140000

Paskolą imsime iš “Hanasabanko” su tokiomis sąlygomis: 8 % palūkanos (palūkanos bus perskaičiuojamos vieną kartą per metus); paskolą pradėsime grąžinti antraisiais veiklos metais, o trečiaisiais veiklos metais galutinai atsiskaitysime su kreditoriumi. Palūkanos mokamos nuo likusios paskolos sumos.

Nuo antrų metų vidurio pradėsime grąžinti paskolą (birželio mėnesį planuojame grąžinti 20000 Lt), todėl visos paskolos suma mažės, tuo pačiu mažės ir palūkanos, o ttrečiais veiklos metais (liepos mėnuo) planuojame visiškai atsiskaityti su kreditoriumi. Lentelėje 7.1.2 pateikiamos sumos, kiek palūkanų reikės mokėti kiekvienais metais.

7.1.2 Lentelė. Palūkanų suma (Lt) kiekvienais metais.

METAI 1 2 3

Palūkanų suma 3705 5589 2630

Viso: 11924

7.2 Pardavimo prognozė

UAB “Gama” pardavimai kiekvienais metais didės, nes daugės nuolatinių vartotojų ir pardavimo vietų, o taip pat įtakos dalyvavimas parodose, kuriose tikimasi ir naujų stambių klientų. UAB “Gama” produkcijos, pirmąjį veiklos mėnesį, pardavimų nenumatoma. Per antrąjį mėnesį (liepos mėnuo) žadame parduoti pirmą tūkstantį skėčių, o iki naujų ataskaitinių metų (tai yra iki sausio mėnesio) prognozuojame 11,87 procento augimą kiekvieną mėnesį. Visais kitais veiklos metais prognozuojamas parduodamų skėčių skaičius didės vidutiniškai 32,5 procento.

7.2.1 lentelė. UAB „Gama“ pardavimai (Lt) kiekvienais metais (labiausiai tikėtini).

METAI 1 metai 2 metai 3 metai

4 metai

5 metai

Pardavimų kiekis 407475 969300 1366200

1740150

2176650

7.2.2 lentelė. Parduodamų skėčių kiekis (labiausiai tikėtinas).

METAI 1 metai 2 metai 3 metai

4 metai

5 metai

Skėčių kiekis 9055 21540 30360

38670

48370

7.3 Savikainos apskaičiavimas.

Vieneto savikaina gaunama prie gamybinės savikainos (žaliavos, medžiagos, tiesioginis darbo užmokestis ir t.t.) pridėjus administracines išlaidas ir kitas netiesiogines išlaidas padalintas iš konkrečios skėčių rūšies gamybos masto. Įmonė pardavimo kainą nustato prie vieneto savikainos pridėdama 12 % sumą – tai bus įmonės pelno dalis, kuri keisis didėjant gamybos, o taip pat ir pardavimų mastui. Vieneto savikaina, priklausomai nuo skėčio rūšies svyruoja nuo 15,66 Lt iki

113,35 Lt, o

vidutinė gaminių savikaina 33,56 Lt. 7.3.1 lentelėje matome skirtingų skėčių modelių savikainas.

7.3.1 lentelė. Skėčių savikaina.

Skėčio rūšis Kaina, Lt.

Moteriškas ištisinis 21,63

Moteriškas sulankstomas 22,38

Vyriškas ištisinis 20,13

Vyriškas sulankstomas 23,12

Vaikiškas 15,66

Saulės skėtis 113,35

Reklaminis 18,65

7.4 Pelno apskaičiavimas

1-ais veiklos metais įmonė neišvengiamai patirs nuostolių (76392 Lt). Taip yra todėl, kad veiklos pirmą mėnesį nenumatomi pardavimai, o taip pat jog 1-ais veiklos (juos sudaro 7 mėnesiai) metais gamybos mastas nebus didelis (tik 9055 vienetai). Nenuostolingų pardavimų mastas pagal 1-ųjų metų bendrąjį pelną būtų 19372 vienetų skėčių (arba 871754 Lt apyvarta). Antraisiais veiklos metais pardavimai padidės 338,7 %, bet nuostolių neišvengsime (10911 Lt), nes pradėsime grąžinti paskolą (20000 Lt). Trečiais veiklos metais pardavimų kiekis išaugs 40.9 % lyginant su antrais metais, o taip pat numatoma visiškai atsiskaityti su banku (grąžinsime likusią paskolos dalį 60000 Lt). Tretieji veiklos metai UAB “Gamai” bus pelningi (numatomas pelnas 111335 Lt). Ketvirtaisiais metais numatomas pelnas (300400 Lt), o parduodamos produkcijos kiekis padidės 27,4 %. Penkti veiklos metai UAB “Gamai” bus dar sėkmingesni (numatomas pelnas 468429 Lt), o parduodamų skėčių skaičius, lyginant ssu ketvirtais metais, išaugs 25,4 %.

Norėtumėme paminėti jog šioje 5-ių veiklos metų pelno skaičiavimo analizėje turto pelningumas siekia 4,7 %, o prekių pelningumas 11,9 %.

Pateikiame lentelę 7.4.1 (pinigų srautai), kuri parodo visas išlaidas ir pajamas gaunamas kiekvieną mėnesį pirmais vveiklos metais, o tai pat ir 7.4.2 lentelę (pelno-nuostolio ataskaita), kurioje paskaičiuoti 5-erių metų pelnai. Taip pat pateikiame 1- ųjų veiklos metų darbų grafiko lentelę 7.4.3, kurioje matome kada bus atliekami tam tikri darbai.

7.4.1 lentelė. UAB „Gama“ pirmųjų metų planuojami pinigų srautai.

Pradinis pinigų balansas Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis

Pinigų įplaukos

Įplaukos už parduotas prekes ar paslaugas (su PVM) 0.00 42300 55500 63250 63800 67020 69620

Neapmokėtos sąskaitos 0.00 4500 5700 7700 8200 9480 10390

Paskolos (iš bankų ir kt. šaltinių) 80000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Kitos 60000 0.00 0.00 0.00 0.00 30000 0.00

Visų įplaukų suma 140000 46800 61200 70950 72000 106500 80010

Pinigų Išmokos

Išmokos už pirktas prekes (su PVM) 32350 14250 20000 24000 24200 56400 35600

Soc. draudimo įmokos 4603 5335 5288 5115 5370 5115 5270

Nuoma 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Komunalinės paslaugos 4211 5738 6520 7060 7210 7490 7740

Palūkanos 490 543 543 526 543 526 534

Kitos 3300 3865 4690 9000 9500 10500 10020

Kitos (atlyginimai) 14850 17209 17059 16500 17325 16500 17000

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto pirkimas 68000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagrindinės paskolos grąžinimas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Savininko pasilikti pinigai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PVM suma 0.00 4965 6285 7162 7292 3066 6774

Iš viso išmokų 129804 53905 62385 71363 73440 101597 84938

Grynasis pinigų srautas 10196 3091 1906 1493 54 4957 28

Baigiamasis pinigų balansas 10196 3091 1906 1493 54 4957 28

7.4.2 lentelė. UAB „Gama“ planuojama pelno (nuostolio) ataskaita pirmiems penkiems veiklos metams.

I metai II metai III metai IV metai V metai

Įplaukos (pajamos) uuž parduotas prekes (apyvarta) 407460 969300 1366200 1740150 2176650

Parduotų prekių savikaina iš viso: 349140 737939 948433 1146871 1378280

Žaliavos 206800 482927 680671 866981 1084455

Atlyginimai ir socialinis draudimas 82371 148268 155681 163465 171638

Patalpų nuoma 14000 24000 25200 25200 26400

Energetinės ir komunalinės sąnaudos 45969 82744 86881 91225 95787

Bendrasis pelnas 58320 231361 417767 593279 798370

Veiklos sąnaudos iš viso: 124748 240849 286785 232617 241447

Administracinės sąnaudos 70168 126302 132617 139248 146211

Palūkanos 3705 5589 2630 0.00 0.00

Kitos sąnaudos ir (paskolos grąžinimas) 50875 108958 151538 93369 95236

Veiklos pelnas -66428 -9488 130982 360662 556923

Finansinė, investicinė veikla iš viso: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pajamos iš investicicjų 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sanaudos iš investicijų 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Įprastos veiklos pelnas -66428 -9488 130982 360662 556923

Pagautė (ypatingas pelnas) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Netekimai (ypatingas praradimai) 0.00 0.00 0.00 7250 5830

Pelnas prieš apmokestinimą -66428 -9488 130982 353412 551093

Pelno mokestis (15%) 9964 1423 19647 53012 82664

Grynasis ataskaitinių metų pelnas -76392 -10911 111335 300400 468429

Nepaskirstytas akumuliuotas metinis pelnas (nuostolis) -76392 -87303 24031 324432 792861

7.4.3 lentelė. Atliekamų darbų grafikas pirmiems veiklos metams.

Darbai Mėnesiai 5 6 7 8 9 10 11 12

Akcininkų įnašai

Papildomas įnašas

Įmonės įkūrimas

Paskolos paėmimas

Įrengimų atgabenimas ir sumontavimas

Darbuotojų apmokymas

Pirmosios partijos žaliavų atgabenimas

Pirmosios produkcijos partijos ggamyba

Pirmosios įplaukos už produkciją

Pirmoji reklamos kampanija

8. NAUDOTA LITERATŪRA

1. Žvinklys J. ir Vabalas E. Įmonės ekonomika. – Vilniaus vadybos kolegija, 2002, P. 31-49, 74-85, 119-123, 130, 152-157, 180-187, 247-253, 269-278, 302, 320-323.

2. Lietuvos profesijų klasifikatorius. Patvirtintas Statistikos departamento direktoriaus 1999 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr.37.

3. Gudaitienė O. Finansinės ir valdymo apskaitos konspektas. – Vilniaus vadybos kolegija, 2002, P. 71-84, 88-105, 113-120.

4. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. – Mūsų saulužė, 2002, P. 15, 50-86, 205-206, 154-156, 220, 232, 234-244, 262, 326, 410-413, 430.

5. Įmonių mokesčiai. – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 2003, P. 3-9, 15, 22-30, 34.

6. James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, Jr. / Iš anglų kalbos vertė A. Trečiokaitė / Vadyba. – Poligrafija ir informatika, 2000, P. 10-12, 14-15, 163, 268, 309-316, 369-371, 380-382, 581-590.

7. Butkus F.S. Vadyba: organizacijos operatyvaus valdymo pagrindai. – Eugrimas, 2003, P. 74-79, 100-104, 143-146, 168-177.

8. Smalskys U. Vadybos konspektai. – Vilniaus vadybos kolegija, 2003, P. 99, 108, 126.

9. Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymas, 2003 m. lapkričio 6d. Nr. IX-1805.

10. Interneto tinklalapiai ( www.std.lt, www.socmin.lt, www.kada.lt, www.vmi.lt, www.google.lt, www.vlkk.lt, www.vat.com, www.spalvotaslietus.lt, www.rodiklis.lt, www.renesa,lt, www.lass.lt ).