IĮ „ MINKŠTUTIS“ VERSLO PLANAS

TURINYS

SANTRAUKA 2

TURINYS 3

ĮVADAS 4

1.PARDUOTUVĖS „ MINKŠTUTIS“ VERSLO APRAŠYMAS 5

1.1.ĮMONĖS REKVIZITAI 5

1.2.VERSLO IDĖJA 5

1.3. VERSLO SĄLYGŲ APRAŠYMAS 5

1.4.ĮMONĖS ISTORIJA 5

1.5.ĮMONĖS IR VERSLO PRIVALUMAI 6

2.RINKODARA 6

2.1. TIKSLINĖS RINKOS ANALIZĖ 6

2.2. KONKURENTŲ ANALIZĖ 7

2.3. RINKODAROS STRATEGIJA 8

3. VEILOS SKYRIUS 9

3.1. VIETA 9

3.2. PATALPOS IR ĮRENGIMAI 9

3.3. TRANSPORAS 11

3.4. DARBO JĖGA 11

3.5. TEISINĖ APSAUGA 11

4.ĮMONĖS VADYBA 12

4.1. SAVININKAI IR VADOVYBĖ 12

4.2.ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 12

5. RIZIKOS VEISNIAI 13

5.1.GALIMI SUNKUMAI IR TRŪKUMAI 13

5.2. ALTERNATYVI VEIKLA 13

6.FINANSAI 14

6.1. LĖŠŲ POREIKIS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI 14

6.2.PREKIŲ KAINOS 14

6.3. IĮ “MINKŠTUTIS” PARDAVIMO PROGNOZĖ 16

6.4. SĄNAUDŲ PROGNOZĖ 17

6.5. IĮ “MINKŠTUTIS” PELNO PROGNOZĖ 18

6.6. IĮ “MINKŠTUTIS” PINIGŲ SRAUTŲ PROGNOZĖ 19

LITERATŪRA 20ĮVADAS

Verslo planas – tai dokumentas, kuriame išdėstoma verslo sumanymo esmė, apibūdinama verslo objekto (įmonės, firmos) padėtis ddabar esančiomis ekonominėmis, politinėmis sąlygomis, numatoma būsima strategija ir ateities perspektyvos, trumpai išdėstoma finansinė informacija.

Verslo plano struktūra ir jo detalizavimas priklauso nuo kuriamo verslo objekto (įmonės, firmos), veiklos srities, konkurentų, esamų sąlygų pasirinktam verslui plėtoti ir t.t.

Verslo planas – tai dokumentas, atspindintis firmos (įmonės) būsimą (esamą) “veidą”. Verslininkas kurdamas verslo planą turi “ištirti” rinką, apmąstyti savo galimybes dabartinėje šalies ekonominėje padėtyje, konkurenciją, galimybę pritraukti investitorius, partnerius. Galų gale verslo plane turi būti numatytos sąlygos būsimiems firmos (įmonės) darbuotojams, apskaičiuojamos išlaidos, ppajamos, atsipirkimo galimybės, grynųjų pinigų panaudojimas bei paskirstymas ir t.t. Ir verslininkas apmąstęs visus šiuos teiginius, būtinus sėkmingam firmos (įmonės) egzistavimui, turi išrinkti geriausią, tobuliausią modelį, kuris pritrauks investitorius bei partnerius.

Verslo planas – tai planas, kurio dėka bus siekiama firmos ((įmonės) klestėjimo, sėkmingos kovos su konkurentais, gerų rezultatų rinkoje nepažeidžiant Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų bei Vyriausybės nutarimų.1.PARDUOTUVĖS „ MINKŠTUTIS“ VERSLO APRAŠYMAS

1.1.ĮMONĖS REKVIZITAI

Įmonės pavadinimas: IĮ „Minkštutis“

Įmonės kodas: 1122254

Registravimo data: 2003m. sausio 1 d.

Veiklos pobūdis: prekyba žaislais

Adresas: Debreceno g. 21, LT – 3000 Klaipėda

Telefonas/faksas: 8 ( 45) 552142

Bankas, jo kodas: Vilniaus bankas, Klaipėdos filialas, banko kodas 50440

Sąskaitos Nr. banke: 338882121

El. paštas: minkstutis@centras.lt1.2.VERSLO IDĖJA

Didelis nedarbo lygis, maži atlyginimai priverčia susimąstyti kone kiekvieną. Įmonės savininkui prieš keletą metų gimė idėja įkurti savo verslą. Po ilgų tyrimų ir svarstymų buvo nuspręsta imtis žaislų parduotuvės verslo.1.3. VERSLO SĄLYGŲ APRAŠYMAS

Parduotuvės „ Minkštutis“ veikla nėra orientuota į visą Lietuvą, kadangi kol kas yra atidaryta viena firmos parduotuvė Klaipėdoje. Mūsų firmos patrauklumą vienas iš nulemiančių veiksnių yra jos geografijos ppadėtis, kuri yra vertinama labai palankiai. Klaipėda yra miestas prie pat Baltijos jūros, todėl tai pritraukia nemažai klientų. Jiems firma gali pasiūlyti daug ir įvairių žaislų, puikiai aptarnavimą, priimtinas kainas.1.4.ĮMONĖS ISTORIJA

Parduotuvė „Minkštutis“ įkurta labai neseniai 2003 m. sausio 1 dieną Klaipėdoje, Debreceno g.21. Tai pakankamai judri gatvė, čia gyvena daug studentų, dirbančių žmonių, taip pat ji yra lankoma pašaliečių.

Įmonės statusas – individuali įmonė ( IĮ). Todėl, ji turi vieną savininką, Mindaugą Zavecką, kuris sprendžia visus kasdieninius reikalus, rūpinasi įmonės vadybinėmis ssavybėmis, yra atsakingas už firmos veiklą.1.5.ĮMONĖS IR VERSLO PRIVALUMAI

Daug įtakos verslo pelningumui turi įmonės ir verslo privalumai. Labai svarbu yra išsiskirti iš konkurentų.

Daugiausia jėgų reikės sutelkti tikslui tapti autoritetingiausia firma savo mieste, parduodančia tokias prekes. Tai parodo, jog įmonei svarbu ne vien pinigai, bet ir kokybiškai aptarnauti klientus.

Vienas iš šio verslo privalumų yra nedidelis konkurentų skaičius. Dauguma įmonių, užsiimančių panašia veikla, yra įsikūrusios miesto centre skirtingai nei IĮ „ Minkštutis“. Tai turi didelės įtakos pelno dydžiui.

Kitas veiksnys, įtakojantis pelną, yra įmonės geografinė padėtis, kuri šiuo atveju vertinama gana palankiai.

Taip pat daug įtakos turi strategiškai tikslinga kainodaros politika.2.RINKODARA

Klaipėdos rinka yra labai plati. Tačiau tai dar nereiškia, kad visos firmos turi beribes galimybes. Anaip tol, firmos konkuruoja tarpusavyje. Kol kas dar negalima išskirti nė vienos firmos, užsiimančios panašia veikla, rinkos lyderės.

Firmos veiklos sėkmingumą lemia tokie veiksniai kaip rinkos imlumas, pardavimų perspektyva, kaina vietinėje rinkoje ir kitose rinkose, specifinės savybės.

Firmos rinka yra sukoncentruota labiau ne į miesto ( Klaipėdos ) centrą, o į jo priemiesčius, kadangi žmonėms netikslinga važiuoti į centrą dėl žaislo.

IĮ „ Minkštutis“ parduodamos prekės yra aukštos kokybės, niekuo nenusileidžiančios nuo konkurentų prekių. Taigi įmonė planuoja užimti geras pozicijas rinkoje.2.1. TIKSLINĖS RINKOS ANALIZĖ

Tikslinė rinka – tai rinkos dalis, kuri atitenka kkonkrečiai įmonei. Į ją yra nukreipti įmonės tikslai, siekiai.

IĮ „Minkštutis“ tikslinei rinkai būtų galima priskirti Klaipėdos miesto ir apskrities rinką.

Įmonės klientų ratą sudaro įvairaus amžiaus klientai. Tačiau tarp jų galima įžvelgti dažniausius klientus ir juos suskirstyti į šias amžiaus linijas:

• 5 – 10 metų amžiaus klientai;

• 11 – 15 metų amžiaus klientai;

• 16 – 30 metų amžiaus klientai;

• virš 30 metų amžiaus klientai.

Išanalizavus įmonės klientų ratą pagal amžių, galima teigti, jog vis dėlto dažniausi klientai yra 5 – 10 ir 16 – 30 metų amžiaus klientai.2.2. KONKURENTŲ ANALIZĖ

Monopolistinių įmonių Lietuvoje yra tik kelios. Tačiau ir jos turi konkurentų. Galima daryti išvadą, kad nėra gyvuojančio verslo be konkurencijos. Konkurencija nulemia rinkos kainas, palieka gyvuoti tik stipriausias įmones.

IĮ „Minkštutis“ taip pat turi konkurentų. Tačiau verslo plėtojimui jie didelės įtakos neturi, kadangi jų parduotuvių tinklas yra išdėstytas miesto centre.

IĮ „Minkštutis“ turi vieną stambų konkurentą – parduotuvę „Žaislų pasaulis“. Mūsų įmonės ir šios įmonės palyginamoji analizės žemiau pateikta lentelėje:

Palyginimo kriterijai Parduotuvė „Minkštutis“ Parduotuvė „Žaislų pasaulis“

Įkūrimo data 2003 m. 1998 m.

Vieta Debreceno g. Taikos pr.

Prekės Žaislai Žaislai

Kainodara Tam tikras procentas prie savikainos Atsižvelgiant į tam tikrus kriterijus

Prekių kokybė Vertinama gana gerai Prekių kokybė yra puiki

Geografinė padėtis Vieta parinkta apgalvotai Geografinė padėtis įmonei nesuteikia didelių privalumų

Reklama Spauda, internetas, pažystamų pagalba Spauda, lankstinukai, vietinė televizija2.3. RINKODAROS STRATEGIJA

IĮ „Minkštutis“ prekių asortimentą sudaro:

• Kompiuteriniai žžaislai;

• minkšti žaislai;

• lėlės;

• konstruktoriai;

• mašinėlės.

Šis asortimentas yra sudarytas neatsitiktinai. Didelės įtakos jo sudarymui turėjo statistiniai duomenys apie žaislų pardavimų kiekius. Taip pat buvo atsižvelgta į konkurentų prekių kainas, pagal kurias buvo sprendžiamos populiariausios ( labiausiai perkamos, daugiausia pelno nešančios prekės ).

Visos prekės, kurias parduoda mūsų įmonė yra kokybiškos. Prie kiekvienos iš jų yra firminis ženklas, taip pat nurodyta kokio amžiaus grupei vienas ar kitas žaislas pagamintas.

Prekių kainas įmonė nustato prie savikainos pridėdama 30 – 50 % antkainį. Šis antkainis padengia visas išlaidas ir duoda įmonei pelną. Savikaina nustatoma atsižvelgiant į prekių partijos pirkimo kainą, transporto išlaidas, rinkos padėtį ir kitus kriterijus.

Įmonės parduodamų prekių vidutinė kaina yra:

• kompiuteriniai žaislai 60 Lt

• minkšti žaislai 65 Lt

• lėlės 40 Lt

• konstruktoriai ( lego ) 80 Lt

• mašinėlės 75 Lt

Kaip ir bet kuri įmonė, IĮ „Minkštutis“ savo veiklą populiarina ( reklamuojasi ) keletu būdų. Reklamai, įmonės gyvavimo pradžioje reklamai buvo skirta daugiausia dėmesio.

Pirminis – tradicinis – spauda. Reklama klientus pasiekė ir pasiekia per vietinę Klaipėdos miesto spaudą, t.y. „Klaipėda“, „Vakarų ekspresas“, „Alio vakarai“. Reklama spaudoje reikalauja didžiosios dalies sąnaudų, kurias įmonė skiria rėmimui.

Sekantis būdas – internetas. Tai yra pakankamai efektyvu ir nelabai brangu. Firmos skelbimas yra patalpintas interneto svetainėje www.skelbimai.lt.

Daug įtakos parduotuvės

populiarinimui turi pažįstamų ar įmonės klientų pagalba.

3. VEIKLOS SKYRIUS3.1. VIETA

Kaip jau buvo minėta, įmonės parduotuvė yra įsikūrusi Debreceno g. 21, Klaipėdoje, vakarinėje Lietuvos dalyje. Klaipėdos mieste nedarbo lygio rodiklis yra vienas iš mažiausių Lietuvoje. Iš to išplaukia išvada, kad šiame mieste pramonė dar gyvuoja, o tai savo ruoštu pritraukia daug darbuotojų, pirkėjų iš visos Lietuvos. Tai pakankamai geras rodiklis efektyviam verslo vystymui.

Debreceno gatvė yra pakankamai ramiame Klaipėdos mikrorajone. Šią gatvę aplanko ar pravažiuoja nemažai žmonių. Tai turi didelės įtakos įmonės ppardavimų didėjimui.3.2. PATALPOS IR ĮRENGIMAI

Įmonė savo verslui pradėti turėjo nuosavas patalpas. Jas įsigijo IĮ „Minkštutis“ savininkas Mindaugas Zaveckas. Už patalpas buvo sumokėta 20 000Lt. Tačiau jos parduotuvės veiklai netiko. Buvo atliktas smulkus remontas, supirkti reikiami baldai ir įrengimai. Detalesnė medžiaga nurodyta žemiau:

Išleista pinigų ilgalaikiam turtui įsigyti 39590 Lt

Telefonas 60 Lt

Faksas 150 Lt

Kompiuteris 2700 Lt

Signalizacija 5000 Lt

Patalpos 20 000 Lt

Mikroautobusas 4500 Lt

Lentynos 3000 Lt

Apšvietimas 1200 Lt

Prekystalis 1530 Lt

Kasos aparatas 1300 Lt

Trumpalaikiam turtui 35 100 Lt

Patalpų remontas 3000 Lt

Įmonės registracijos mokestis 100 LLt

Įrengimų nusidėvėjimas

Transporto nusidėvėjimas:

4500 – 450 = 4350 Lt ( 3 metams ) 1 metams = 1450 Lt

3 1 ketvirčiui = 362,5 Lt

Pastato nusidėvėjimas:

20 000 – 40

250 = 40 Lt (50 metų) 1 metams = 0,8 Lt

Fakso ssusidėvėjimas:

150 – 15 1 metams = 5,4 Lt

5 = 27 Lt (5 metams) 1 ketvirčiui = 1,35 Lt

Signalizacijos nusidėvėjimas:

5000 – 500 1 metams = 980 Lt

5 = 4900 Lt (10 metų ) 1 ketvirčiui = 245 Lt

Kompiuterio nusidėvėjimas:

2700 – 270 1 metams = 529,2 Lt

5 = 2646 Lt (5 metams) 1 ketvirčiui = 132,3 Lt

Prekystalio nusidėvėjimas:

1530 – 153 1 metams = 250,75 Lt

6 = 1504,5 Lt ( 6 metams) 1 ketvirčiui = 62,68 Lt

Kasos aparato nusidėvėjimas:

1300 – 130 1 metams = 128,7 Lt

10 = 1287 Lt ( 10 metų) 1 ketvirčiui = 32,17 Lt

Telefono nusidėvėjimas:

60 – 6 1 metams = 5,94 Lt

10 = 59,4 Lt ( 10 metų) 1 ketvirčiui = 1,48 Lt3.3. TTRANSPORAS

Norint, kad verslas nesustotų ir būtų mažesnė prekių savikaina yra būtina turėti savo transportą. Tam tikslui įmonė nusipirko mikroautobusą Mercedes-Benz 309. Už šią transporto priemonę buvo sumokėta 4500 Lt pinigų suma.

Mikroautobuso techninė būklė yra gera, todėl papildomų išlaidų remontui įmonė dar neturėjo.

Pradedant savo veiklą įmonė įkūrė vairuotojo etatą.3.4. DARBO JĖGA

Pradėjus įmonei veikti bei šiuo metu IĮ „Minkštutis“ dirba 3 darbuotojai: pardavėja, vairuotojas, buhalterė.

Tokios darbo jėgos įmonei šiuo metu pakanka. Visi darbuotojai yra kvalifikuoti, puikiai atliekantys savo pareigas.

Plečiantis įmonei ateityje reikės ddaugiau darbuotojų.3.5. TEISINĖ APSAUGA

Individualios įmonės veiklą reglamentuoja LR Individualių įmonių steigimo įstatymas ir LR Individualių įmonių veiklą ir atsakomybę apibūdinantis įstatymų rinkinys, kurie reglamentuoja, kad už įmonę, jos finansus yra atsakingas individualios įmonės savininkas, jis yra atsakingas ne tik įmonės, bet ir savo turtu.

Teisiniams reikalams spręsti įmonės dar neturi sukūrusi darbo vietos ir šiuo metu naudojasi firmų ar privačių asmenų, kurie užsiima šia veikla, pagalba.4.ĮMONĖS VADYBA

4.1. SAVININKAI IR VADOVYBĖ

Įmonės savininkas Mindaugas Zaveckas. Verslo idėja, planavimas, įgyvendinimas buvo jo. 2003 m. sausio 1 d. IĮ „Minkštutis“ pradėjo savo veiklą. Įmonę registruoti kaip individualią sąlygojo tai, kad verslas yra nedidelis, pajamos nėra itin didelės. Todėl kurti bendrovę buvo netikslinga.

Kaip jau buvo minėta įmonę valdo, planuoja pardavimų apimtis, personalą ir kt., kontroliuoja įmonės savininkas. Be vadybinių žinių ir jų taikymo sunku įsivaizduoti gerą įmonės valdymą. Todėl šiais klausimais rūpinasi savininkas. Jo pastangos nėra bergždžios – įmonės klientai, pabuvoję parduotuvėje lieka nustebinti darbuotojų sugebėjimu bendrauti, pristatyti prekes. Tai didelis pliusas įmonei, jos vadovui.

Įmonės savininkas šiuo metu kuria planus kaip plėsti savo verslą.4.2.ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Nėra įmonės be organizacinės struktūros.

Pasak A. Vaitiekaus „ organizacinė valdymo struktūra – tai pareigų, teisių ir atsakomybės paskirstymo forma, tarp tarpusavyje susijusių funkcinių vietų ( padalinių, žmonių ), realizuojančių konkrečius valdymo procesus“.

Mūsų įįmonėje visi darbai yra paskirstyti tolygiai. Pačią organizacinę struktūra būtų galima pavaizduoti taip:

Ši organizacinė struktūra yra būdinga mažai įmonei. Tai linijinė organizacinė valdymo struktūra.

Sudarant valdymo struktūrą individualiai įmonei „ Minkštutis“ buvo sprendžiami šie klausymai:

• numatytas specializacijos lygis;

• suprojektuota valdymo organizacinė struktūra;

• deleguoti sprendimai ir atsakomybės atskiroms sistemos grandims.5. RIZIKOS VEISNIAI

5.1.GALIMI SUNKUMAI IR TRŪKUMAI

Pagrindiniai sunkumai, kurių gali kilti plėtojant žaislų pardavimo verslą Klaipėdoje:

1. Gali labai pabrangti patalpų nuoma, todėl įmonei “Minkštutis ” tektų įsigyti savo patalpas, o tai labai brangiai kainuos.

2. Klaipėdos mieste gali atsirasti daugiau konkurentų, užsiimančių tokia pat veikla, kaip IĮ “Minkštutis”.

Tikimasi, kad įmonė “ Minkštutis” visas šias galimas kliūtis ir sunkumus įveiks ir įsitvirtins rinkoje bei taps populiariausia, kokybiškus ir šiuolaikiškus žaislus parduodanti individualioji įmonė.5.2. ALTERNATYVI VEIKLA

Norėdami įveikti visus šiuos galimus sunkumus ateityje, individualioji įmonė “Minkštutis ” yra numačiusi tokius sprendimo variantus:

1. Vis didinti prekių asortimentą naujais ir modernesniais žaislais.

2. Jei nuoma pabrangs, ieškoti patalpų, kurių nuoma būtų mažesnė arba ieškoti, kur pigiau nusipirkti savo patalpas.6.FINANSAI

6.1. LĖŠŲ POREIKIS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Lėšų poreikis Suma Finansavimo šaltiniai Suma

1.Ilgalaikis turtas:

• Telefonas

• Faksas

• Kompiuteris

• Signalizacija

• Patalpos

• Transportas (mikroautobusas)

• Lentynos

• Apšvietimas

• Prekystalis

• Kasos aparatas

2.Trumpalaikis turtas

3.Patalpų remontas

4.Registracijos mokestis 39590

60

150

2700

5000

20 000

4500

3000

1200

1530

1300

35 100

3000

100 Nuosavos lėšos 74690

Iš viso: 74690 746906.2.PREKIŲ KAINOS

Prekių kainas IĮ „Minkštutis“ nustato prie savikainos pridėdama 30 – 50 % antkainį. Šis antkainis padengia visas išlaidas iir duoda įmonei pelną. Savikaina nustatoma atsižvelgiant į prekių partijos pirkimo kainą, transporto išlaidas, rinkos padėtį ir kitus kriterijus.

Įmonės parduodamų prekių vidutinė kaina yra:

• kompiuteriniai žaislai 60 Lt

• minkšti žaislai 65 Lt

• lėlės 40 Lt

• konstruktoriai 80 Lt

• mašinėlės 75 Lt

Laiko-tarpis

Kompiuteriniai žaislai Minkšti žaislai

Lėlės

Konstruktoriai (lego)

Mašinėlės

Iš viso

Vnt Kaina Suma Vnt Kaina Suma Vnt Kaina Suma Vnt. Kaina Suma Vnt. Kaina Suma Pardavimai PVM Visa suma

2003 m.

sausis 30 60 1800 35 65 2275 40 40 1600 80 80 6400 180 75 13500 21674,82 3900,18 25575

vasaris 45 60 2700 100 65 6500 45 40 1800 40 80 3200 170 75 12750 23983,88 2966,12 26950

kovas 42 60 2520 85 65 5525 48 40 1920 75 80 6000 174 75 13050 24590,22 4424,78 29015

balandis 50 60 3000 92 65 5980 42 40 1680 83 80 6640 173 75 12975 25658,07 4616,93 30275

gegužė 38 60 2280 54 65 3510 59 40 2360 49 80 3920 193 75 14475 22496,89 4048,11 26545

birželis 37 60 2220 71 65 4615 72 40 2880 110 80 8800 86 75 6450 21157,84 3807,16 24965

liepa 40 60 2400 80 65 5200 71 40 2840 125 80 10000 79 75 5925 22344,34 4020,66 26365

rugpjūtis 45 60 2700 82 65 5330 82 40 3280 130 80 10400 148 75 11100 27806,48 5003,52 32810

rugsėjis 44 60 2640 110 65 7150 84 40 3360 120 80 9600 184 75 13800 30976,13 5573,87 36550

spalis 46 60 2760 90 65 5850 89 40 2560 140 80 1120 177 75 13275 31056,64 5588,36 36645

lapkritis 50 60 3000 92 65 5980 110 40 4400 148 80 11840 198 75 14850 33959,33 6110,67 40070

gruodis 82 60 4920 150 65 9750 112 40 4480 170 80 13600 250 75 18750 43646,25 7853,75 51500

iš viso: 549 – 32940 1041 – 67665 854 – 34160 1270 – 101600 2012 – 150900 329350,89 57914,11 379765

2004 m.

16

I ketv. 130 60 7800 225 65 16575 280 40 11200 300 80 24000 580 75 43500 87356,07 15718,93 103075

II ketv. 170 60 10200 250 65 16250 295 40 11800 301 80 24080 500 75 37500 84605,93 15224,07 99830

III ketv. 139 60 8340 298 65 19370 380 40 15200 455 80 36400 485 75 36375 98043,04 17641,96 115685

IV ketv. 190 60 11400 387 65 25155 410 40 16400 500 80 40000 700 75 52500 123273,12 22181,88 145455

iš viso: 629 – 37740 1190 – 77350 1365 – 54600 1556 – 124480 2265 – 169875 211785,84 70766,84 464045

2005 m.

I pusm. 390 60 23400 560 65 3640 600 40 24000 670 80 53600 2080 75 156000 248656,5 44743,5 293400

II pusm. 385 60 23100 700 65 45500 850 40 34000 1000 80 80000 1254 75 94050 234460,88 42189,12 270050

iš viso: 775 – 46500 1260 – 81900 1450 – 58000 1670 – 133600 3334 – 250050 483117,38 8932,62 5700506.3. IĮ “MINKŠTUTIS” PARDAVIMO PROGNOZĖ

176.4. SĄNAUDŲ PROGNOZĖ

2003 m. 2004 m. 2005 m.

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. Iš viso I pusm II pusm. Iš viso

1.Tiesioginės gamybos sąnaudos

žaliavos 31944,25 57180,05 62221,25 83339,75 234685,3 131888,25 169741 301629,25 370532,5

tiesioginis darbo užmokestis 2580 2580 2580 2580 10320 5160 5160 10320 1320

socialinis draudimas 799,8 799,8 799,8 799,8 3199,2 1599,6 1599,8 3199,2 3199,2

elektros draudimas 360 360 360 360 1440 720 720 1440 1440

vanduo 30 30 30 30 120 60 60 120 120

šildymas 400 200 600 400 200 600 600

įrengimų nusidėvėjimas 250 250 250 250 1000 500 500 1000 1000

Iš viso tiesioginių sąnaudų 36364,05 61199,85 66241,05 87559,55 251364,5 140327,85 177980,6 318308,45 387211,7

2. Netiesioginės sąnaudos

administracijos darbo užmok. 1290 1290 1290 1290 5160 2580 2580 5160 5160

administrac. prisk.soc.draudim. 399,9 399,9 399,9 399,9 1599,6 799,8 799,8 1599,6 1599,6

pastatų nusidėvėjimas 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 0,4 0,4 0,8 0,8

patalpų remontas 3000 – – – 3000 – – – –

transporto sąnaudos 450 450 450 450 1800 900 900 1800 1800

transporto nusidėvėjimas 362,5 362,5 362,5 362,5 1450 725 725 1450 1450

kelių mokestis 222,12 245,35 287,17 384,64 1139,28 608,71 783,42 1392,13 1710,15

Iš viso netiesioginių sąnaudų 5724,72 2747,95 2789,77 2887,24 14149,68 5613,91 5788,62 11402,53 11720,55

3. Pardavimo sąnaudos

reklamos sąnaudos 500 50 25 25 600 – – – –

ryšiai 360 360 360 360 1440 720 720 1440 1440

Iš viso pardavimo sąnaudų 860 410 385 385 2040 720 720 1440 1440

Iš viso laikotarpio sąnaudos 42948,77 64357,80 69415,82 90831,79 267554,18 146661,76 184489,22 331150,98 400372,25

2003 m. 2004 m. 2005 m.

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. Iš viso I pusm. II pusm. Iš viso

1. Pardavimų įplaukos 62748,9 69312,8 81126,95 108662,22 321850,87 171962 221346,16 393278,16 483117,38

2.Parduotos produkcijos tiesioginės sąnaudos iš viso: 36364,05 61199,85 66241,05 87559,55 251364,5 140327,85 177980,6 318308,45 387211,7

Žaliavos (prekės) 31944,25 57180,05 62221,25 83339,75 234685,3 131888,25 169741 301629,25 370532,5

darbo užmokestis 2580 2580 2580 2580 10320 5160 5160 10320 10320

energija 360 360 360 360 1440 720 720 1440 1440

3.Bendrasis veiklos pelnas 26384,85 8112,95 14885,9 21102,67 70486,37 31634,15 43335,56 74969,71 95905,68

4.Netiesioginės sąnaudos iš viso: 5724,72 2747,95 2789,77 2887,24 14149,68 5613,91 5788,62 11402,53 11720,55

remontas 3000 – – – 3000 – – – –

reklama 500 50 25 25 600 – – – –

valdymo sąnaudos 1689,9 1689,9 1689,9 1689,9 6759,6 3379,8 3379,8 6759,6 6759,6

transporto sąnaudos 450 450 450 450 1800 900 900 1800 1800

nusidėvėjimas 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 0,4 0,4 0,8 0,8

5.Pelnas iki palūkanų ir mokesčių 20660,13 5365 12096,13 18215,43 56336,69 26020,74 37546,94 63567,18 84185,13

6. Palūkanos – – – – – – – – –

7.Apmokestinamas pelnas 20660,13 5365 12096,13 18215,43 56336,69 26020,74 37546,94 63567,18 84185,13

8.Pelno mokestis (15%) 3099,02 804,75 1814,42 2732,31 8450,5 3903,11 5632,04 9535,07 12627,76

9.Grynasis pelnas (7-8) 17561,11 4560,25 10281,71 15483,12 47886,19 22117,63 31914,9 54032,61 71557,376.5. IĮ “MINKŠTUTIS” PELNO PROGNOZĖ

6.6. IĮ “MINKŠTUTIS” PINIGŲ SRAUTŲ PROGNOZĖ

Rodikliai

2003 m.

2004

m. 2005 m.

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. I pusm. II pusm.

Gauta pinigų 93093,8 5402,94 11124,4 16325,81 23803,01 33600,28 74928,13

1. Grynasis pelnas 17561,1 4560,25 10281,71 15483,12 22117,63 31914,9 71557,37

2. Pasiskolinimas iš banko

3. Savininko įnašas (piniginis) 74690

4. Arba už išleistas akcijas

5. Nusidėvėjimo sąnaudos 842,69 842,69 842,69 842,69 1685,38 1685,38 3370,76

Išleista pinigų 39690

1. Perkant ilgalaikį turtą 39590

2. Kitos išlaidos 100

Pinigai laikotarpio pradžioje 0 53403,8 58806,74 69931,14 86256,95 110059,96 143660,24

Atimti išleistus pinigus 39690

11124,4 16325,81

23803,01 33600,28

74928,13

Pridėti gautus pinigus 93093,8 5402,94

Pinigai laikotarpio pabaigoje 53403,8 58806,74 69931,14 86256,95 110059,96 143660,24 218588,37LITERATŪRA

1. Bagdonas E., Patašienė I., Skvernys V. Verslo pradmenys. Kaunas:Technologija. 2001

2. Jankauskas M., Jankauskas G. Kaip ppačiam parengti smulkaus verslo planą. Vilnius. 1995

3. Jovaiša A. Kaip parengti verslo planą.Vilnius.1997

4. Labutienė E.S., Autukienė R. Mažų ir vidutinių įmonių kūrimas ir valdymas. Vilnius.1995