ii verslo planas

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO

ANOTACIJA (reziumė)

Trumpa firmos veiklos charakteristika

IĮ „Arkliukas“ planuojama įsteigti 2010 metų gegužės mėnesį. Įmonė teiks žirgyno bei aktyvaus poilsio paslaugas. Prognozuojamas didžiausiais įmonės pelnas šiltaisiais metų mėnesiais, t.y. 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Įmonės savininkas: Vardaitis Pavardaitis

Įmonės adresas: belenkur

Manoma, kad įmonė šių paslaugų rinkoje atras savo nišą, kadangi aktyvaus poilsio poreikis didėja. Prieš pradedant kurti verslo planą buvo apklausti 30 įvairaus amžiaus žmonių. Kadangi įmonė siūlo naujovę terapija su žirgais, tai buvo užduotas vienas klausymas: „Ar žmonės bandytų pataisyti ssavo sveikatos būkle jodinėjimu žirgais ir poilsiu gamtoje?“. 14 atsakymų buvo TAIP. Buvo įvertinta rinkos dalis ir pradėtas kurti verslo planas.

Planuojama apyvarta ir laukiamas pelnas:

I – ieji metai -117.091,5 (nuostolis)

II – ieji metai – 56.803,2

III – ieji metai – 56,803,2

Kapitalo poreikis

Turimos lėšos 40 000 litų. Įmonei papildomo kapitalo reikės 500 000 litų, kuriuos skolinsis iš banko. Šios lėšos bus panaudotos pastatų statybai ir įrangai.

Įmonės atsipirkimo laikas: 10 metų.

TURINYS

Įvadas…………………………5

1. Verslo apraġymas…………………………6

2.Marketingo planas…………………………8

SWOT analizė…………………………15

Pardavimų prognozavimas…………………………24

3. Organizacinis planas…………………………26

4. Rizikos įvertinimas…………………………29

5. Finansinis planas…………………………31

Iġvados…………………………37

Informaciniai ġġaltiniai (literatūra)…………………………38

Priedai…………………………39

Lentelių sąrašas

1 lentelė…………..9

2 lentelė………….13

3 lentelė…………..14

4 lentelė…………..16

5 lentelė…………..17

6 lentelė…………..20

7 lentelė………….21

8 lentelė………….21

9 lentelė………….23

10 lentelė…………..24

11 lentelė………….25

12 lentelė………….28

13 lentelė………….29

14 lentelė………….31

15 lentelė…………32

16 lentelė…………33

17 lentelė…………34

18 lentelė………….34

19 lentelė………….35

20 lentelė………….36

Įvadas

Gerėjant Lietuvos ekonominei padėčiai, didėja konkurencija tarp įmonių. Todėl verslo planavimas padeda įvertinti įmonės steigimo realias galimybes.Verslo sėkmė ssiejasi ir dažnai priklauso nuo konkurencijos veiksnių t.y. darbo jėgos kvalifikacijos, mokslo ir žinių naudojimo, gerų technologijų. Konkurencinėje kovoje išlieka ir laimi tosorganizacijos, kurios yra geresnės ir pranašesnės, turi aiškią strategiją – ateities viziją, misiją, tikslus ir jų siekia, įgyvendina. Planavimas ir strategijos leidžia nuolat koreguoti įmonės veiksmus, numatyti naujus tikslus ir jų siekimo būdus, taikyti metodus bei savybes ir prognozuoti rinkos situaciją.

Žirgynų verslas Lietuvoje nėra gerai išplėtotas. Tuo labiau, kad šis verslas niekada ir nebuvo prioritetinis. Prioritetai teikiami tiems verslams, kurie kuria didesnę pridėtinę vertę.

Daugelis įmonių yra orientuotos į trumpalaikį pelną ir net kai padėtis pastebimai blogėja nesistengia pakeisti situacijos. Tačiau norint gauti pelną visuomet ir toliau sėkmingai gyvuoti bei konkuruoti versle, būtina planuoti savo verslą.

Darbo objektas yra IIndividuali įmonė „Arkliukas“.

Darbo tikslas yra pateikti IĮ „Arkliukas“ verslo planą 2010-2011 metams.

Darbo uždaviniai:

Įvertinus riziką ir atlikus skaičiavimus pagrįsti arba paneigti verslo idėją;

Gauti piniginę paskolą;

Pateikti informaciją visuomenei;

Panaudoti savo turimas žinias ir jų įgyti dar daugiau.

Darbą sudaro keturios pagrindinės dalys. Tai:

Verslo aprašymas

Marketingo planas

Organizacinis planas

Finansinis planas.

1. VERSLO APRAŠYMAS

Verslo idėja ir jos aprašymas

Mano idėja – įsteigti individualią įmonę „Arkliukas“, kurios savininkė vadovė būčiau aš. Įmonės veikla – žirgynas, laisvalaikio ir poilsio organizavimas. Ši įmonė teiks plataus profilio paslaugas – visiems žinomas ir visiškainaujas LLietuvoje: terapija žirgais, žirgų ir gardų nuoma, konsultacijos žirgų auginimo klausimais. Jojimas naudingas, nes žmogus sustiprėja fiziškai, atsikrato daugybės kompleksų ir baimių, patiria naujų įspūdžių. Jojimas visais laikais buvo ir tebėra tikras deramo auklėjimo ir išsilavinimo atributas. Tokias kaip šalutines paslaugas įmonė teiks orientuotas į kaimo turizmo verslą. Šalia žirgyno, nuosavoje valdoje yra tvenkinys ir pavėsinė kur žmonės galės pailsėti, pažvejoti ir pernakvoti nedideliuose vasarnamiuose. Žirgynas bus įsteigtas Biržų rajone 5,1 ha plote. Žemė pagal nuosavybės teisę priklauso įmonės savininkui. Šiame žemės sklype yra pievų bei dirbamos žemės plotai. Pieva bus tinkama jodinėjimui su žirgais ir ganykloms, o likusiame plote bus įrengtos arklidės, vasaros jojimo aikštė, žiemos maniežas, aptverta ganykla.

Ruošdamas verslo planą noriu patikrinti kokiam turto kiekiui įsigyti užteks turimų pinigų (40 000 lt) ir kiek reikės pasiskolinti iš banko. Numatoma paskolą gauti iš banko „DNB NORD“. Paskolą imti nusprendžiau iš šio banko, nes čia siūlomos palankios sąlygos panašaus pobūdžio verslu užsiimančioms įmonėms.

Dabartinė situacija rinkoje ir šakos plėtros tendencijos

Gerėjant Lietuvos ekonominei padėčiai, žmonės vis daugiau lėšų skiria laisvalaikiui ir pramogoms. Vieni iš jų renkasi neaktyvų poilsį (knygų skaitymas, rankdarbiai ir t.t.), tačiau dauguma teikia pirmenybę aktyviam poilsiui. Viena iš aktyvaus laisvalaikio leidimo formų yra žirginis sportas.

Žirginiu sportu laikomos visos sporto rrūšys, kuriose žirgas panaudojamas kaip jojimo arba traukiamasis gyvulys. Greičio lenktynės su žirgais (tiek raitelių, tiek važnyčiotojų) yra viena seniausių sporto šakų, kurios bazinė koncepcija  nesikeitė tūkstančius metų.

Lietuva kasmet eksportuoja vis daugiau arklių, tačiau beveik vien mėsai. Specialistai sako, kad, arklių eksportui didėjant, Lietuvoje jų mažėja: „prieš pora metų šalyje buvo 70.000, dabar yra apie 50.000 įvairių veislių arklių – žemaitukų, Lietuvos sunkiųjų“(1). Kaip ir kiekvienas verslas, taip ir žirgynai turi konkurentų. Išnagrinėjus aplinką suradau 4-ias arčiausiai esančias įmones, kurių veiklos šaka yra žirgynas, o verslo kryptis – kaimo turizmas. Tačiau šie žirgynas teikia tik tradicines jojimo paslaugas ir ruošia profesionalius sportininkus, taip pat užsiima arklių laikymu ir treniravimu bei veisimu. Radviliškio ir aplinkiniuose rajonuose yra keletas smulkių žirgynų ir pavienių ūkininkų, kurie teikia taip pat kelias paslaugas, o kai kurie tik vieną – pavyzdžiui veisia žirgus, perparduoda juos mėsai. Iš viso Lietuvoje apytiksliai veikia 43 žirgynai.

Įmonės misija ir tikslai.

Įmonės verslo misija – kuo geriau patenkinti kintančius vartotojų poreikius bei plėtoti žirgininkystės tradicijas Lietuvoje. Vykdant šią misiją norėčiau pasiekti tokius įmonės tikslus:

Sukurti modernų šių laikų žirgyną, kuris teiktų žmogui gyvenimo džiaugsmą.

Sudaryti sąlygas visų amžiaus grupių žmonėmssusipažinti su šia sporto šaka (organizuoti sporto renginius, varžytis juose tarpusavyje arba bbūti žiūrovais, turiningai leisti laisvalaikį).

Formuoti teigiamą visuomenės požiūrį apie jodinėjimo naudą sveikatai (terapija su žirgais).

Teikti įvairesnes ir kokybiškesnes paslaugas.

Garsinti žirgyno vardą akcentuojant naujas paslaugas.

2.MARKETINGO PLANAS

Situacijos analizė

Gera idėja ir liks tik idėja , jeigu realiai neįvertinsime savo galimybių ją realizuoti. Būtina paruošti kompleksą tarpusavy susijusių sprendimų ir veiksmų, būtinų tenkinant konkrečius pirkėjų poreikius ir kartu siekiant pelno. Ši sąlyga yra pagrindinis marketingo uždavinys.

Kad įmonė sėkmingai dirbtų ir duotų pelną, nepakanka tik idėjos, būtina išanalizuoti mus supančią aplinką, ją įtakojančius veiksnius tam, kad nepatirtume nuostolių. Žirgyno verslas ir kaimo turizmas Lietuvoje neturi nusistovėjusių tradicijų, vis dar besiformuojantis ir besikeičiantis. Žinome tik tai, kad šis verslas, protingai jį plėtojant, yra pelningas.

Būtent šia verslo dalimi ir turi pasirūpinti marketingas. Juk marketingas – tai rinkotyra. Jis tiria, ko nori mūsų klientai, kas yra tiekėjai ir konkurentai. Būtent marketingas nulemia sprendimus, ką parduoti. Tik marketingo pagalba nustatome tinkamiausią rinkos segmentą, vartotojų poreikius, galimybes, analizuoja konkurencinę situaciją rinkoje ir t.t.

IĮ „Arkliukas“ numatoma įregistruoti 2010 metų gegužės mėn. Biržų miesto savivaldybėje. Žirgyno vieta yra strategiškai gera nes prie pat nutiestas asfaltuotas kelias, nereikia važiuoti miško keliukais kaip į daugumą aplinkinių žirgynų. Buveinės parinkimas labai svarbus bet kuriam verslui, todėl kad vieta gali nulemti

įmonės veiklos sėkmę. Steigiamas žirgynas nėra arti didelių miestų, bet manau, kad įmonė turės klientų nustatydama neaukštas kainas. Žmonės, gyvenantys mažuosiuose Lietuvos miestuose turi mažiau laisvalaikio praleidimo būdų. O tai, kad žirgynas teiks paslaugas įvairaus amžiaus žmonėms, užtikrins didesnį klientų ratą.

Įmonės makro aplinka

Makro aplinka – visuma išorinių jėgų, kurios tam tikroje teritorijoje veikia įmonės marketingo sprendimus ir kuriomis ji tiesiogiai negali daryti įtakos (3). Šioje dalyje norėčiaus aptarti makro aplinkos elementus, įtakojančius įmonę.

Politinė teisinė aplinka

Politinė ir teisinė aplinka apima visuomenės ppolitinių struktūrų veiksmus, teisės aktus ir jų interpretavimą, kurie vienaip ar kitaip liečia įmonės veiklą. Marketingo veiklai svarbiausi teisės aktai: 1) Reguliuojantysįmonių steigimą, jų vidaus veiklą, ir likvidavimą; 2) Reguliuojantys įmonės santykius su pirkėjais, partneriais ir konkurentais; 3) Reguliuojantys atskiras marketingo sritis.

1 lentelė.

Įstatymai, reglamentuojantys įmonės veiklą

Nr.

Įstatymo pavadinimas

Ką reglamentuoja

1

2

3

1.

Įmonių įstatymas

Nustato subjektus, turinčius teisę savo firmos vardu užsiimti nuolatine komercine-ūkine veikla Lietuvos Respublikoje, jų steigimo ir veiklos teisinius pagrindus.

2.

LR vandens įstatymas

Šis Įstatymas reglamentuoja santykius, atsirandančius naudojant, valdant ir saugant gamtinėje aplinkoje esantį vandenį.

3.

Socialinio draudimo įstatymas

34 įstatymo straipsnis nustato, kad visos įmonės ir organizacijos moka 33% nuo išmokėjimų darbuotojams soc. draudimo mokestį.

4.

L R reklamos įstatymas

Reklamos reglamentavimo sritys ir objektai.

5.

LR veterinarijos įstatymas

Reglamentuoja  veterinarijos  veiklą  pagal tarptautinius  reikalavimus.

5.

Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas

Nustato fizinių ir juridinių asmenų elgesio su naminiais, ūkinės paskirties, dekoratyviniais, laboratoriniais, nelaisvėje laikomais ir laukiniais gyvūnais bendruosius principus, kad gyvūnai būtų apsaugoti nuo kančių, žiauraus elgesio ir kitų neigiamų poveikių.

6.

Konkurencijos įstatymas

Šis įstatymas reglamentuoja konkurenciją, ribojančią ar galinčią riboti valstybės valdymo, savivaldos institucijų bei ūkio subjektų veiklą ir nesąžiningos konkurencijos veiksmus, nustato šių institucijų ir subjektų teises, pareigas ir atsakomybę bei konkurencijos ribojimo ir nesąžiningos konkurencijos kontrolės Lietuvos Respublikoje, teisinius pagrindus

7.

Lietuvos Respublikos Mokesčių administravimo įstatymas

Šis įstatymas nustato pagrindines sąvokas ir taisykles, kurių būtina laikytis vykdant Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus, pateikia Lietuvos Respublikoje taikomų mokesčių sąrašą, nustato mokesčio administratoriaus teises ir pareigas, mokesčio mokėtojo teises ir pareigas, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką, mokesčio bei su juo susijusių sumų išieškojimo bei ginčų nagrinėjimo tvarką.

8.

LR juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymas

Juridinių asmenų pelno mokestis mokamas juridinio asmens teises turinčių įmonių, kurių veiklą reglamentuoja LR įmonių įstatymas.

<

9.

Prekių ir paslaugų ženklų įstatymas

Reglamentuoja prekių ir paslaugų ženklų registravimą, teisinę apsaugą ir naudojimą.

10.

Buhalterinės apskaitos įstatymas

Nustatoma privaloma visų tipų įmonių organizacijų jungimo įstatų ir organizacijų, išlaikomų biudžeto, finansinės apskaitos tvarka.Įstatymas reglamentuoja išvardintų ūkio subjektų: turto, nuosavybės, ūkinių procesų ir veiklos rezultatų bendruosius apskaitos principus.

11.

LR įmonių rejestro įstatymas

Šis įstatymas reglamentuoja LR įmonių rejestro steigimą, tvarkymą, likvidavimą, registravimui pateikiamus duomenis ir jų naudojimo tvarką. UAB turi būti įregistruota įmonių rejestre ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo steigimo sutarties sudarymo dienos.

Kurdami ir plėtodami savo verslą, verslininkai privalo remtis įstatymais ir jų paisyti. Privaloma domėtis jų pakeitimais, straipsnių pakeitimais, nes Konstitucijoje yra parašyta: “Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės”.

Ekonominė aplinka

Pagrindinė rinkos sąlyga yra ekonominė padėtis. Bendra ekonomikos paadėtis yra visų marketingo veiksmų pagrindas. Lietuva pradėjo plačią ekonominę reformą, kurios pagrindinis tikslas yra persiorientuoti į rinkos santykiais grindžiamą ekonominę sistemą. Infliacija – kainų kilimas, t.y. piniginio vieneto vertės sumažėjimas. Tai reiškia, kad už vieną piniginį vienetą, didėjant infliacijai, prekių ir (ar) paslaugų bus nuperkama mažiau nei ankstesniu laikotarpiu.

Lietuvos bendras vidau produktas vis auga. Tai geras rodiklis, bylojantis apie pamažu vis gerėjančią ekonominę padėtį. Vadinasi, gaminama daugiau prekių ir paslaugų, o kainos pamažu stabilizuojasi. Tuo pačiu gerėja klientų aptarnavimo lygis, nes jiems siūloma platesnių prekių ir paslaugų asortimentas. Todėl yra lengviau planuoti įmonės veiklą, iškelti ir įgyvendinti ne tik dabarties, bet ir ateities perspektyvos tikslus bei uždavinius..

Socialinė kultūrinė aplinka

Ši aplinka atspindi visuomenės poveikį įmonei, jos marketingo sprendimams bei jų įįgyvendinimui. Šią aplinką apibūdina demografiniai rodikliai. Jų tyrimas leidžia nustatyti potencialų pirkėjų skaičių, jų pasiskirstymą pagal lytį, amžių, šeimos sudėtį, išsilavinimą, gyvenamąją vietą, profesiją, tautybę ir kt.

„Kultūros fenomenai ir jų raidos tendencijos:

1) Pagrindinių vertybių pastovumas (santuoka, bažnyčia, darbas).

2) Subkultūros (paaugliai, rokeriai, t.y. su savo įsitikinimais, pomėgiais, elgsena).

3) Antrinių vertybių kitimas (pergyvena tam tikrus kultūros tarpsnius, mados).

Pagrindinės kultūros vertybės: žmonių požiūrisį pačius save; žmonių tarpusavio santykiai; žmonių santykiai su visuomene; žmonių santykiai visuomenės institucijomis; žmonių santykis su gamta; žmonių požiūris į visatąą“ (3).

Lemiantys demografinei rodikliai IĮ“Arkliukas“ yra gyventojų skaičius. Didėjant gimstamumui auga vaikų skaičius ir kartu didėja jiems reikalingų poreikių paklausa. Vaikų skaičius turės įtakos, kadangi mano įmonė žirgyne sukurs vaikų sporto būrelį, kurį jie galės lankyti nuolat.

Gamtinė aplinka.

Šis makroaplinkos elementas yra apimantis klimato sąlygų, gamtos išteklių, jų naudojimo ir aplinkosaugos priemonių įtaką marketingo sprendimams bei jų įgyvendinimams.

Bene didžiausią įtaką mano įmonei turės metų laikai. Kadangi žmonių dauguma dažniausiai poilsiauja vasaromis. Įmonės pelnas priklausys nuo sezoniškumo, kuris bus didžiausias šiltaisiais metų mėnesiais (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Esant šiltiems orams įmonė tikisi didžiausio klientų antplūdžio, kurie norės pajodinėti, pailsėti prie vandens, bei pagyventi vasarnamiuose. Šaltuoju metų laiku įmonė pajamas tikisi gauti iš sporto mokyklos, žirgų bei gardų nuomos, profesionalių sportininkų bei iš mokamų konsultacijų žirgų augintojams.

Taip pat nuo įvairių gamtos reiškinių priklausys klientų gausumas. Lyjant lietui jų sumažės. Šito negalima numatyti.

Mikro aplinka

„Mikro aplinka – tai visų išorinių jėgų, kurios veikia įmonės marketingo sprendimus, tačiau kuriomis įmonė gali daryti tam tikrą įtaką siekdama savo tikslų“ (3). Yra pirkėjai, konkurentai ir tiekėjai, kurie formuoja įmonės mikro aplinką.. Šioje dalyje norėčiau apžvelgti galimus įmonės klientus ir konkurentus bei aprašyti tiekėjus.

2 lentelė

Vartotojų segmentacija

Eil. Nr.

Požymis

Segmentas

1.>

2.

3.

1.

Geografinė sritis

Miestas, gyvenvietė

Biržų rajonas, Biržų miestas, Kilučių, Rinkuškių ir Pabiržės gyvenvietės. Lietuvos rajono turistai bei kaimyninių šalių turistai.

2.

Tankumas

Biržų miesto 57,3%

3.

Klimatas

Šiltas klimatas.

4.

Amžius

Nuo 12 m ir vyresni.

7.

Pajamos

Įvairių dydžių pajamos.

8.

Šeimyniškumas

Jauni, nesusituokę, susituokę, šeimos su vaikais.

Klientai yra svarbiausias vidinės aplinkos veiksnys. Jie lemia marketingo tikslus, sprendimus, netiesiogiai formuoja marketingo kompleksą. Paslaugų teikėjui svarbu žinoti savo klientų charakteristikas bei pirkimo motyvus tam, kad galėtų formuoti paklausą ir vartotojo elgseną.

Tiekėjai

400 kg sveriantis žirgas per dieną turi gauti mažiausiai 4 kg sausųjų medžiagų. Jei jis ėda šieną, jam reikia mažiausiai 4 kg sm/0,84 = 4,76 kg šieno. Jei tas pats žirgas ėda silosą su 50 proc. sausųjų medžiagų, jo minimalus dienos racionas turėtų būti 4 kg sm/0,50 = 8 kg siloso. Perkant šieno silosą, svarbu žinoti jo sausųjų medžiagų kiekį. Pirkėjas privalo mokėti už sausųjų medžiagų kiekį, kuris yra pašaro pakete, o ne už tai, kiek paketas sveria..

Šieno silosas, t.y. pašaras arkliams bus perkamas iš Biržų rajono ūkininkų. Kurie yra šieno siloso gamintojai ir pardavėjai.

Paketo kaina perkant (350 kg/140cm) nedideliais kiekiais 95 Lt (be PVM) ir transporto išlaidos. Įmonė žada pirkti dideliais kiekiais ir prašyti 5 % nuolaidos, t.y. 4,75 lt nuo vieno paketo. Planuojama žaliavas tiekti tris kartus per metus. Įmonė už žaliavas atsiskaitys iš karto pristačius jas į vietą. Manau, kad įmonė visada pajėgs susimokėti laiku, nes išlaidos nėra didelės. Už transporto iišlaidas įmonė mokės 20lt. Bus sudaryta sutartis su tiekėjai ir stengiamasi palaikyti gerus santykius ateityje. Reikia paskaičiuoti kiek reikės pirkti šieno visiems metams jei įmonė planuoja įsigyti 8 žirgus. Tai pat įmonė turi turėti atsargų, jei bus išnuomoti gardai kitiems žirgams.

3 lentelė.

Žaliavų poreikis iš tiekėjų

Žaliavų pavadinimas

Poreikis/ kg

Kaina 1vnt

(350kg paketas)

Kaina/Lt (su PVM)

Dienai

Mėn

Metams

1 mėn.

2 mėn.

3 mėn.

Viso

I ketv

II ketv

III ketv

IV ket

1 metai

2 metai

3 metai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ġieno silosas (8 arkliams)

90,25

319,5

319,5

319,5

978,5

978,5

978,5

978,5

2935,5

2935,5

2935,5

ġieno silosas (2 poniams)

90,25

35,5

35,5

35,5

106,5

106,5

106,5

106,5

VISO

36

1080

13120

355

355

355

1085

1085

1085

1085

3361,5

3361,5

3361,5

Šioje lentelėje paskaičiuota šieno siloso poreikis trims metams. Čia įmonės mėnesiai ir ketvirčiai skaičiuojami nuo įmonės veiklos pradžios. Šių žaliavų užteks nuosaviems žirgams maitinti, bei įmonė turės dar papildomai 1080 kg per metus atsargų, nenumatytiems reikalams (pvz. jei bus nuomojami gardai arkliams su priežiūra). Vasarą įmonė galės savo žirgus ganyti nuosavose ganyklose, todėl atsargų liks dar daugiau.

Įmonės SWOT analizė

Stiprumai:

gera geografinė padėtis;

patyrę treneriai;

pigus žirgų išlaikymas;

nauja idėja, platesnis paslaugų spektras;

gerai išvystytas marketingas, lyginant su jau veikiančiais žirgynais.

Silpnu

mai ir rizika:

nekompetentingi specialistai;

klientų traumos;

nepilnai patenkinti vartotojų lūkesčiai;

žmonių alergija arklių plaukams;

žirgų ligos;

gamtos sąlygos.

Galimybės:

užkariauti palankų visuomenės požiūrį. Supažindindami vartotoją su žirgyno veikla parodysime jo teikiamą naudą sveikatai.

Pritraukti kuo daugiau klientų siūlant aktyvaus poilsio paslaugas.

Grėsmės:

Naujų vidaus konkurentų atsiradimo grėsmė. Rinkoje gali atsirasti naujų verslo dalyvių, kurie siūlytų analogiškas paslaugas palankesnėmis kainomis ir įtakotų įmonės veiklos rezultatus.

gamtos veiksniai: epidemijos, stichinės nelaimės (gaisrai) ir pan. Savo pastatus, žirgus drausiu, kad išvengčiau didelių nuostolių.

Marketingo tikslas

Kiekvienaįmonė turi nusistatyti marketingo tikslą ir visais įmanomai būdais jo ssiekti.

4 Lentelė

Marketingo tikslas

Tikslai

Strategija

Įgyvendinimo būdai

1

2

3

Pelno didinimas tolimoje perspektyvoje

PASLAUGA

(unikalios ar modifikuotos paslaugos)

Gerinti paslaugų kokybę, naudoti veiksmingą techniką, kurti naujas paslaugas.

Skolų išmokėjimas bankui

KAINA

(žemos kainos politika)

Kaina neturi būti pernelyg aukšta. Ji turi būti prieinama ir tiems klientams, kurių pajamos mažesnės.

Įsitvirtinti rinkoje

PATEIKIMAS

(optimalių tarpininkų pateikimo strategija)

Reikia pastoviai atnaujinti inventorių, interjerą. Darbuotojų kvalifikacijos reguliarus tobulinimas bei kultūros lygio kilimas.

Ieškoti naujų klientų

RĖMIMAS

Organizuoti įvairią reklamą, taikyti įvairias nuolaidas.

Pagal šią lentelę matome kokiai strategijai teiksime pirmenybę, kurią lengviausia įgyvendinti ir gauti didžiausią pelną.

Pirmiausiai įgyvendinsiu paslaugų strategiją tuo pasiekdama gerų rezultatų. Didinsiu paslaugų įvairovę, kokybę ir už tai gaudama pajamas, teiksiu prioritetą kainai (taikysiu nuolaidas) ir pan. Sėkmingai sureguliavus vieną strategiją, palaipsniui pereisiu prie sekančios, lentelėje pažymėtos strategijos. Tai leis plėsti pelningai ir sėkmingai verslą.

Konkurencinė analizė

Verslo sėkmė priklausys nuo to, kaip pavykss rasti prekėms rinkos nišą, todėl būtina ištirti konkurencinę aplinką. Labai svarbu yra domėtis įmonėmis (konkurentais) siūlančiomis panašių paslaugų. Svarbu yra pasirinkti tokias paslaugas, kad kuo mažiau būtų konkurentų su panašiais pasiūlymais.

Bet konkurencija yra ir naudinga, nes taip pritraukiama ddaugiau klientų, nes jie suinteresuoti tiek teikiamų paslaugų kainomis, tiek ir jų kokybe. Todėl yra būtina domėtis savo konkurentais, ir niekur nė per žingsnį nuo jų neatsilikti, ir netgi atvirkščiai nors žingsneliu juos pralenkti.

Konkurentai šiuo atveju yra esami ir galimi analogiškų paslaugų teikėjai gretimose apylinkėse, kituose regionuose. Nepakankamai įvertinus konkurentus, galima turėti lemtingų pasekmių.Bendradarbiavimo su konkurentais nereikėtų vengti, atvirkščiai – į juos reikia žiūrėti kaip į skatinantį veiksnį.

5 lentelė

Konkurentų analizė

Požymiai

Žemaitukų arklių augintojų asociacija

O. Gutkauskienės sodyba

Kurtuvėnų regioninio parko direkcija

D. Gendvilienės

IĮ „Arkliukas

1

2

3

4

5

6

Įmonės tipas

Ne pelno siekianti organizacija (verslininkystės institucija)

Individuali įmonė

Individuali įmonė

Vieta

Baisogala, Radviliškio raj.

Žačių k.,

Meškuičių sen.,
LT-81027 Šiaulių r.

Parko g. 2,

Kurtuvėnų k.,
Bubių sen.,
LT-5443 Šiaulių r.

Noriškių k.,

Nausodžio sen.,
LT-90103 Plungės r.

Aptarnavimo lygis

1 gandriukas

2 gandriukai

4 gandriukai

2 gandriukai

Reklama

http://www.horse-g.lt

http://www.kurtuva.lt

Paslaugos

Augina Žemaitukų veislės arklius, specialistus ir asmenis, besidominančius šia veisle

Žirgynas, žvejyba, sūpuoklės, uždaras baseinas, teniso kortai,sauna ir beržinės vantos, prūdas, 6 dviviečiai kambariai.

Jojimo pamokos, išvykos su žirgais po apylinkes, dviračiai

svečių namuose: 2 dviviečiai, 2 vienviečiai kambariai, 6 vietų virtuvė – valgomasis su mikrobangų krosnele, šaldytuvas, elektrinė plytelė.

Jojimo, bitininkavimo, muzikos pamokos, jodinėjimas arkliais, žiemos sporto inventoriaus nuoma, vandens sporto inventoriaus nuoma,
dviračių nuoma,
žvejyba,

vaikų žaidimo aikštelės.

Jojimo pamokos, spec. Jojimas seniems žmonėms su mediko priežiūra, jodinėjimas arkliais, žirgų ir gardų nuoma, du triviečiai vasarnamiai, aikštelė su inventoriaus nuoma.

Paslaugos

Žirgynų paslaugos nėra labai žemų kainų, tačiau jos orientuos į vidutines pajamas turinčius klientus. Tačiau manau, kad klientus pritrauktų naujovė – terapija su žirgais, nes kiekvienas branginame savo sveikatą. Prie žirgyno paslaugų prisidėjusios kai kurios kaimo turizmo paslaugos, leis nebūtinai naudotis žirgyno paslaugomis, o pavyzdžiui tik pailsėti ir pažvejoti. Šių paslaugų grupės yra gan populiarios tarp Lietuvos gyventojų bei po truputį populiarėja ir tarp užsieniečių.Remiantis paslaugų klasifikavimo modeliu, įmonės paslaugos pagal pobūdį yra orientuotos į veiklą, o pagal pasiūlą/ paklausą nukreiptos į asmenį.

„Marketingo sprendimams didelę įtaką daro šios paslaugų savybės:

Nneapčiuopiamumas,

hheterogeniškumas (nevienalytiškumas),

nepatvarumas,

vartotojų dalyvavimas paslaugos teikimo procese,

paslaugos teikimo ir vartojimo vienovė,

nuosavybės nekeičiamumas“ (1).

Kad sumažintų šių paslaugų savybių poveikį įmonė stengsis reklamuotis ir kiek įmanoma vaizdingiau parodyti bei išgarsinti tiekiamas paslaugas

Įmonės žirgyno paslaugos bus tokios:

Jodinėjimas su treneriu

Individualus pasijodinėjimas

Jodinėjimas vaikams (vaikų mokykla)

Jodinėjimas su mediko priežiūra (terapija su žirgais)

Gardų, žirgų nuoma ir priežiūra

Konsultavimas žirgų auginimo klausimais.

Kaip papildomos poilsio paslaugas įmonė tieks tokias:

Namelių nuoma

Tinklinio inventoriaus nuoma.

Kainų politika

Paslaugos kaina turi būti susieta su paslaugų marketingo ir įmonės tikslais bei jų įgyvendinimu ir marketingo planu. Kainų nustatymas yra labai svarbi marketingo sprendimų sritis. Trūksta naujoviškos kainodaros sampratos, skatinančios verslininkus ir vadybininkus keisti paslaugų kainų reguliavimo metodus. Paslaugų kaina yra nominalus santykis, rodantis, kiek pinigų reikia tam tikram kiekiui paslaugų įsigyti

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad kainų nustatymas teikiamoms paslaugoms yra. paprastas uždavinys. „Norint tinkamai nustatyti kainą reikia ištirti konkurentų paslaugų produktus, jų savybes, t.y. ką jie siūlo vartotojams, nustatydami tam tikro lygio kainas. Vartotojo nuomonę apie paslaugų kainą lemia ribota informacija apie paslaugų kainas“ (1).

Įmonė priimdama kainų sprendimus pirmiausia turėtų įvertinti tą naudą kurią galėtų patirti klientai pirkdami paslaugas. Kokius naudingus pokyčius gyvenime lemia naudojimasis būtent ta paslauga (sutaupo laiką, suteikia patogumą ir pan.).

„Paslaugų rinkoje dažniausiai naudojamas šios kainodaros taktikos:

skirtingų arba lanksčių kainų nustatymas;

pavienių kainų nustatymas;

dėmesį atitraukianti kainodara;

garantinių kainų nustatymass;

aukštų kainų palaikymo kainodara;

nuostolingų kainų nustatymas;

kompensuojamoji kainodara;

išlyginamoji kainodara“ (6).

6 lentelė

Paslaugų kainodaros tikslai ir uždaviniai(4)

Tikslai

Uždaviniai

1

2

1. Pajamos

1. Pasiekti pelno maksimumą.

a) gauti pelną

2. Pasiekti užsibrėžtą pelno lygį.

b) padengti kaštus

Visiškai padengti visus kaštus.

Padengti atskiros paslaugos kaštus.

Padengti padidintus pardavimų kaštus tam tikrai ypatingai klientų grupei.

2. Gamybos pajėgumo racionalus naudojimas

Keisti kainas priklausomai nuo paklausos ir pasiūlos santykio.

3. Klientų skaičiaus didinimas

Maksimizuoti klientų skaičių, kai tai leidžia gamybos pajėgumai, siekiant užsibrėžto pajamų lygio.

Taikyti įvairias apmokėjimo galimybes skirtingiems rinkos segmentams.

Steigiama įmonė paslaugų kainas planuoja nustatyti prieinamas vartotojams. Naujų paslaugų kainos bus nustatomos siekiant padengti kaštus ir gauti pelno, o paslaugų analaogiškų konkurentams kainos bus nustatomos išanalizavus konkurentus.

7 lentelė.

Konkurentų kainų analizė

O. Gutkauskienės sodyba

Kurtuvėnų regioninio parko direkcija

D. Gendvilienės

1

2

3

4

5

6

Paslaugos

Kainos

Paslaugos

Kainos

Paslaugos

Kainos

Žirgynas,

Kambarių nuoma.

30Lt/val

25lt/parai

Jojimo pamokos,

išvykos su žirgais po apylinkes,

Kambarių nuoma.

Žirgų priežiūra

15-30 lt

40-200lt

35 lt

15lt/parai

Jojimo, pamokos,

jodinėjimas arkliais.

35 lt

20 lt

Lentelėje išnagrinėtos 3-jų panašių įmonių kainos. Pagrindinės paslaugos jojimo kainos svyruoja nuo 15 Lt iki 30 lt. Kaina priklauso nuo jodinėjančio žmogaus amžiaus bei nuo jodinėjimo laiko.

Įvertinus konkurentų kainas bei paslaugų kaštus, kuriuos labai sunku tiksliai nustatyti mano steigiama įmonė nustatė kainas, kurios atvaizduotos 9-oje lentelėje.

Kaina bus nekonkurencinė, palyginus su kitais Lietuvos žirgynais, tačiau ji žymiai pranašesnė, nei panašias paslaugas teikiančių šios srities verslo atstovų.

Žirgynas paslaugas teiks tik rajone.

8 lentelė

IĮ „Arkliukas“ paslaugų kainos

Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos kaina

1

2

3

1.

Individualus jodinėjimas

10 Lt/val

2

Jodinėjimas su treneriu (jodinėjimo pamoka)

25 Lt/val

3.

3.1

Jodinėjimas vaikams

Sporto mokykla (nuo 12m.)

15 L/val

35 Lt/mėn

4.

Jodinėjimas su mediko priežiūra (terapija su žirgais)

35 Lt/val

5.

Žirgo nuoma

40 Lt/val

6.

Gardo nuoma su priežiūra

12 Lt/parai

250 Lt/mėn

7.

Konsultavimas žirgų auginimo klausimais

10 Lt/konsultacija

8.

Namelio nuoma vienam žmogui

15 Lt/parai

9.

Tinklinio inventoriaus nuoma

8 Lt/val

Manau, kad nustatytos įmonės kainos yra gana konkurencingos ir prieinamos vietos klientams į kuriuos įmonė labiausiai orientuojasi.

Rėmimas

„Rėmimas – tai marketingo kompleksso elementas, apimantis veiksmus ir sprendimus, kuriais numatytos asmenų grupės informuojamos ir skatinamos pirkti“(3).

Rėmimas apima tokius marketingo siekimo tikslus:

Informuoti numatytas asmenų grupes apie įmonės pasiūlymus;

Skatinti jais pasinaudoti.

„Pasirinkdami rėmimo strategiją numatome:

kokio pločio auditoriją norime pasiekti;

Reikia apsispręsti į kokią paskirstymo kanalo grandį bus nukreipti veiksmai“ (3).

Antru atveju naudojamos dvi strategijos: stūmimo ir traukimo. Stūmimas – tai tokia rėmimo strategija, kai kiekvienas kanalo dalyvis nukreipia rėmimo veiksmus į artimiausio paskirstymo kanalo grandį. Traukimastai tokia rėmimo strategija, kai pastangos ir veiksmai yra nukreipti į galutinį vartotoją, kad sužadintų prekės poreikio grįžtamąjį signalą. Įmonė planuoja pasirinkti traukimo strategiją, kad įgyvendintų savo užsibrėžtus tikslus.

Abi strategijos negali būti geresnė vieną už kitą. Stūmimo strategija yra pigesnė ir trumpalaikė, o traukimo – brangesnė ir ilgalaikė.

Pagrindinis traukimo strategijoje naudojamas įrankis – reklama. Todėl apžvelgsiu reklamos priemones, kurias naudos įmonė.

9 lentelė.

Reklamos išlaidos

Nr.

Reklamos priemonės

Išlaidos/ Lt

Pradinės

Per mėnesį

1

2

3

4

1.

Iškaba

700

2.

Reklama ant transporto priemonės

2000

3.

Reklama internete

500

4.

Parodos

500

5.

Reklama vietinėje spaudoje

650

450

6.

Reklama per varžybas

650

Iš viso

3850

1600

Iš 10-os lentelės galime matyti, kad įmonė savo veikimo pradžioje neplanuoja didelių išlaidų reklamai. Manau, kad pradžioje reklamos užteks, o vėliau įmonė žada atlikti marketingo gilesnius marketingo tyrimus ir nustatyti koks yra reklamos poreikis, kad įmonė būtų žinoma.

Marketingo biudžetas

Tam, kad mano verslo plana

s virstų realybe yra labai svarbu sudaryti marketingo biudžetą. 11 lentelėje pateiktas marketingo biudžeto projektas pirmiems veiklos metams.

10 Lentelė

Marketingo biudžeto projektas

Nr.

Išlaidos

Išlaidos/ Lt

Pradinės

Per mėnesį

1

2

3

4

1.

Stimuliavimas

1.1

Reklamos prekybos vietose

700

2.

Reklama

2.1

Reklaminės akcijos

400

2.2

Reklama spaudoje

1000

450

2.3

Kitos reklaminės išlaidos

450

350

3.

Parodos

3.1

Dalyvavimo išlaidos

500

500

4.

Rinkos tyrimai

Iš viso

2650

1700

Manau, kad įmonėj svarbiausia bus vietinė reklama. Išsamius rinkos tyrimus įmonėje planuoja atlikti tolimesnėje ateityje, kai atsiras didesnis pelno poreikis.

Pardavimų prognozės

Remiantis tyrimais, prognozėmis, statistiniais duomenimis, gautais analizuojant rinką ir marketingo rinkinio elementus, galima numatyti pardavimų apimtis ir realizavimo įplaukas. Šiam tikslui sudarysiu lentelę optimistiniu, pesimistiniu ir labiausiai tikėtinu variantu, kad būtų galima sumažinti rizikos tikimybę

11 lentelė

Realizavimo įplaukų apskaičiavimas

Nr.

Palaugų pavadinimas

2010 metai

2011metai

2012 metai

1

mėn

2 mėn

3 mėn

II ketv

III ketv

IV ketv

Suma Lt per metus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Jodinėjimas su treneriu

2300

2350

width=“7%“>

2375

7025

5400

5400

24850

27550

27550

2.

Individualus pasijodinėjimas

2120

2140

2150

6410

4250

4250

21320

24560

24560

3.

Jodinėjimas vaikams

2695

2725

2740

8160

6375

6375

29070

36070

36070

3.1

Vaikų mokykla

140

175

175

490

420

420

1820

25350

25350

4. <

Jodinėjimas su mediko priežiūra

1875

1925

1925

5725

3680

3680

18810

24890

24890

5.

Žirgo nuoma

400

420

440

1260

660

660

3840

4560

4560

6.

Gardo nuoma su priežiūra

480

540

580

1600

1800

1800

6800

9550

9550

7.

Konsultacija

60

70

70

200

180

180

760

920

920

8.

Namelio nuoma vienam žmogui

2230

2260

2260

6750

13500

17800

17800

9.

Žirgo išlaikymas

1750

1875

1875

5500

7150

7150

25300

38640

38640

10.

Tinklinio inventoriaus nuoma

320

344

344

1008

2016

2548

2548

V

A

R

I

A

N

T

A

I

IŠ VISO/ Labiasiai tikėtina

14370

14824

14934

44128

29915

29915

148086

212438

212438

Optimistinis

15807

16306

16427

48540

32906

32906

162892

233681

233681

Pesimistinis

12933

13342

13441

39716

26924

26924

133280

191195

191195

Pataba. Šioje lentelėje paskaičiuotos planuojamos įmonės pajamos nuo įmonės pradžios veiklos. Kadangi įmonė savo veiklą pradės 2010 metų gegužės mėnesį, tai pirmas ketvirtis ir bus pirmas įmonės veiklos ketvirtis, t.y. gugužės, birželio ir liepos mėnesiai. Taip pat paskaičiuoti ir sekantys ketvirčiai. <

Kiekvienais metai įmonė turi du sezoninius ir du ne sezoninius ketvirčius. Šiuo atveju sezoniniai ketvirčiai bus I ir II ketvirtis, o ne sezoniniai III ir IV ketvirtis. Įmonės didžiausios pajamos numatomas šiltuoju metų laiku, kadangi šiuo laikotarpiu žmonės poilsiauja aktyviausiai, o ir poilsio nameliai bus pritaikyti gyventi tik šiltu metų laiku.

Planuojant įmonės pajamas numačiau tai, jog jos kas mėnesį turėtų augti iki antrų metų, o paskui pajamos turėtų stabilizuotis iki tol kol įmonė nepasiūlys naujų paslaugų klientams. Pajamų augimą įmonės veeikimo pradžioje lemia tai, jog su laiku įmonė taps vis žinomesnė ir populeresnė taip užsitikrindama platesnį klientų ratą. Tam įtakos turėtų turėti naudojama reklama bei klientų perduodama informacija iš lūpų į lūpas.

Įvertinus blogas klimato sąlygas ir arklių ligas, paskaičiuotas pesimistinis variantas. Optimistinių pajamų įmonė gali tikėtis, kai pajamoms įtakos neturės jokie rizikos veiksniai ir kai įmonės vardas bus gerai žinomas klientams.

3.ORGANIZACINIS PLANAS

Nuosavybės forma

Savo įmonę „Arkliukas“ nusprendžiau steigti kaip individualią įmonę. Individuali įmonė – itin populiari Lietuvoje ūkinės veiklos organizavimo forma. Ir tai nekelia nuostabos. Juk tam, kad įsteigtum akcinę bendrovę, reikalingas minimalus įstatinis kapitalas – lėšos, kurių dažnai neturi žmonės, norintys užsiimti ekonomine veikla, užsidirbti duonos sau ir savo šeimai. Žinant, kad kita galimybė – imtis ekonominės veiklos įsigyjant patentą (nuo kitų metų vadintiną „verslo liudijimu“) – yra apribota veiklų sąrašu, iniciatyviam žmogui individuali įmonė yra bene prieinamiausia galimybė legaliai vykdyti savo sumanytą ekonominę veiklą. Didelį individualių įmonių skaičių lemia ir tai, jog joms yra pritaikyta įvairių nuolaidų – paprastesnė steigimo procedūra,mažesnis pajamų mokesčio tarifas, galimybė vesti supaprastintą apskaitą. Tai galima laikyti tarsi kompensaciją už tą riziką, kurią prisiima individualios įmonės savininkas. Jis už įmonės įsipareigojimų vykdymą atsako kitaip nei akcinės bendrovės savininkas, t.y. visu savo turtu.

Patalpos ir įįranga

1-ame priede pavaizduotos visi įmonės pastatai, kurie išdėstyti nuosavame žemės plote. Prieš steigiant įmonę šiose valdose jau buvo įrengta pavėsinė, tinklinio aikštelė ir iškastas tvenkinys. Taip pat pastatytos čiuožyklos ir supynės prie vandens bei įvesta elektra. Todėl visos išlaidos susijusios su šiais statiniais įmonei nekainuos.

IĮ „Arkliuksd“ planuoja pasistatyti šiuolaikiškas modernias arklides, kuriose tilptų 18 žirgų. Veiklos pradžioje įmonė planuoja turėti 8 sportinius žirgus ir 2 ponius. Likusius tuščius gardus įmonė nuomos. Bus įrengtas didelis vasaros maniežas, kuriame bus galima jodinėti bei rengti varžybas. Žiemos maniežas bus pastatytas su stogu, taip pat tinkantis smagiam pasijodinėjimui. Atvykusiems turistams bus įrengti 2 triviečiai vasarnamiai. Taip pat įmonė pasistatys nedideles administracines patalpas, kurios žiemą bus apšildomos.

Organizacinė valdymo struktūra. Funkcijų pasiskirstymas

Visus darbus įmonėje atlieka žmonės, todėl labai svarbu, koks bus kolektyvas. Žirgynui labai svarbu, kad joje dirbantys žmonės būtų draugiški, mylintys gyvūnus, pasiruošę padėti vieni kitiems, kad klientams sudarytų darnios komandos įspūdį.

Įmonė tikisi savo komandoje suburti tikrus žirgų mylėtojus. Kad komanda veiktų išvien bus leidžiama pasijodinėti žirgais visam įmonės personalui. Tai tarsi turėtų būti paskatinimas darbuotojams dirbti našiau, siekiant įmonės pelno. Kaip pasiskirstys įmonės valdymas pavaizduota 1-e paveiksle.

0x08 graphic
0x01 graphic>
.

1 pav. Organizacinė valdymo struktūra

Įmonės direktorius v.p tvarkys visus pagrindinius reikalus. Direktoriui pavaldūs bus visi kiti paveiksle pavaizduoti darbininkai. Treneriui bus pavaldūs arklidžių prižiūrėtojai, kadangi jie kartu prižiūrės ir esančius žirgus, todėl gaus nurodymus iš žirgų trenerio. Įmonė neplanuoja įdarbinti veterinarijos daktaro. Bet reikalui esant jį išsikvies ir mokės už paslaugas iš karto

Personalas

Įmonės veikimo pradžioje bus įdarbinti 7 darbuotojai su atitinkamu išsilavinimu.

12 lentelė

Įmonės personalas

Pareigos

Kiek žmonių bus įdarbinta

Išsilavinimas

1

2

3

Buhalteris

Aukštasis

Vadybininkas

Aukštasis, aukštesnysis

Treneris

Aukštasis, aukštesnysis ir spec. trenerio kursai

Bendrosios praktikos slaugytoja

Aukštesnysis

Arklidžių prižiūrėtojas

Vidurinis su profesine specialybe

Manau, kad įmonėje darbininkų skaičius bus pakankamas, kad kokybiškai funkcionuotų visos įmonės funkcijos.

Darbo užmokestis

Verslo plane gali būti svarbu pateikti ne tik informaciją apie darbo užmokestį, premijas, stimuliavimo planus, darbuotojų dalyvavimo pelne galimybes. Gali būti aktualu žinoti kai vėliai keisis atlyginimai“ (1). Todėl darbuotojų užmokestį paskaičiuosiu trims metams į priekį bei trimis variantais: optimistiniu, pesimistiniu ir labiausiai tikėtinu.

Atlyginimų dydis visais atvejais yra toks:

Direktoriui – 1500 Lt/mėn

Buhalteriui – 1200 Lt/mėn

Vadybininkui – 900 Lt/mėn

Treneriui – 900 Lt/ mėn

BP slaugytojai – 700 Lt/mėn

Arklidžių prižiūrėtojams – 600 Lt/mėn.

13 lentelė

Darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas, Lt

2010 metai

L

aikotarpis

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Suma per I metus

2011 metai

2012 metai

Tarnautojai

Etatai

Suma

Etatai

Suma

Etatai

Suma

Etatai

Suma

Etatai

Suma

Etatai

Suma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Vadovaujantys

(Direktorius)

Specialistai

(Buhalteris)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Vadybininkas

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Treneris

=“6%“>

1,5

1,5

BP slaugytoja

0,5

0,5

1,5

1,5

Arklidžių prižiūrėtojas

Varian-

tai

IŠ VISO

Labiausiai

tikėtinas

16050

16050

5,5

15000

5,5

15000

65700

78600

78600

Optimistinis

17655

17655

5,5

16500

5,5

16500

72270

86460

86460

Pesimistinis

14445

14445

5,5

13500

5,5

13500

59130

p> 7

70740

70740

Jeigu įmonės veiklos netrukdys jokie rizikos faktoriai, tai galima tikėtis optimistinio arba labiausiai tikėtino darbo užmokesčio mokėjimo. Šiuo atveju įmonė neplanuoja keisti darbuotojų skaičiaus. Tik optimistiniu variantu įmonė galės planuoti darbuotojų priedus ir premijas, kurias galės mokėti darbuotojams už gerą darbą.

4. RIZIKOS ĮVERTINIMAS

Firmos silpnosios vietos ir veiksniai

Pagrindinės įmonės silpnosios vietos yra tai, jog įmonės steigimo finansavimo poreikis yra didelis. Tai lemia ilgą palūkanų mokėjimo laiką ir nedidelį pelną. Taip pat įmonės pelnas stipriai priklauso nuo gamtinių sąlygų bei nuo sezoniškumo. Taip pat didelis rizikos rodiklis yra gyvulių ligos. Nes pagrindinės pajamos siejamos su žirgais.

Alternatyvios strategijos

Tuo atveju, jei įmonei visiškai nesisektų įgyvendinti savo verslo idėją žirgynui arba įtakotų rizikos veiksniai, reikia sukurti alternatyvias strategijas. Nesėkmės atveju įmonė galėtų parduoti savo turimus žirgus ir savo veiklą nukreipti į verslo turizmą ir ją plėtoti siekiant gauti pelną. Galima įvertinti ir tai jog kaimo verslo turizmas turi paklausą. Ta galiu teikti iš internete surinktos informacijos.

Ramybės ieškantys poilsiautojai dažniausiai renkasi mažas ir jaukias sodybas, kur būtų galima atitrūkti nuo miesto ir darbo triukšmo, įtampos. Tai linkę būti patalpose ar ramiai vaikštinėti apylinkėse, dažniausiai vyrresnio amžiaus poilsiautojai, vengiantys bendravimo su nepažįstamais žmonėmis, tačiau tuo pačiu norintys artimo ir nuoširdaus bendravimo su sodybos šeimininkais.

Minimalūs reikalavimai:

erdvios gyvenamosios patalpos su pasyviam poilsiui skirtais baldais ir įranga, tačiau jų neturi būti pernelyg daug;

rami, maloni aplinka;

sodyboje neturi būti daug numerių, negali būti šalia priimamos poilsiautojų grupės. Papildomi pasiūlymai:

stalo žaidimai;

biblioteka;

informaciniai ir periodiniai spaudos leidiniai;

pasivaikščiojimo maršrutai;

patalpos ir įranga poilsiautojų atsivežtiems naminiams gyvūnams apgyvendinti ir aptarnauti.

5.FINANSINIS PLANAS

Finansinis planas – tai svarbiaausia verslo plano dalis, kurioje įrodoma, kad sumanymas tinkamas arba ne. Šiame plane nagrinėsiu tokius skaičiavimus:

Ilgalaikis turtas (pagrindinės priemonės),

Pradinės išlaidos,

Finansiniai poreikiai ir šaltiniai,

Kredito grąžinimo grafikas,

Išlaidų planas,

Pinigų srautų prognozės,

Pelningumo lūžio taškas.

14 lentelė

Ilgalaikis turtas (Pagrindinės priemonės)

Eil.

Nr.

Turto pavadinimas

Poreikis vnt.

Vnt. kaina Lt

Įsigijimo išlaidos, Lt

Naudingo veikimo trukmė mėnesiais

Nusidėvė-

jimas per mėnesį, Lt

Nusidėvėjimas per metus, Lt

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Nekilnojamas turtas

1.1

Pastatai, patalpos m2

970

129

125130

120

626

7513

7513

7513

Iš viso

125130

626

7513

7513

7513

2

Įrengimai

2.1

Šaldytuvas

1

600

600

36

11

132

132

132

2.2

El. vyrylė

1

99

99

36

1,9

23

23

23

2.3

Mikrobangų krosnelė

1

129

129

36

2,2

26,4

26,4

26,4

2.4

Virdulys

1

39

39

36

0,6

7,2

7,2

7,2

Iš viso

867

15,7

188,6

188,6

188,6

3

Baldai

3.1

Lova

5

400

2000

24

62,5

750

750

750

3.2

Spintelė

4

250

1000

24

31,25

375

375

375

3.3

Kėdė

5

60

300

24

10,4

124,8

124,8

124,8

r>

3.4

Rašomasis stalas

1

250

250

24

9,2

110,4

110,4

110,4

Iš viso

3550

113,35

1360,2

1360,2

1360,2

4

Kitos priemonės

4.1

Kompiuteris

1

2250

2250

24

65

780

780

780

4.2

Telefono aparatas-faksas

1

800

800

24

20,8

249,6

249,6

249,6

4.3

Radijo imtuvas

2

69

138

24

2,04

24,5

24,5

24,5

4.4

Dauginimo aparatas

1

2000

2000

24

54

648

648

648

4.5

Automobilis

1

20000

20000

36

444,5

5334

5334

5334

4.6

Priemonės žirgų balnojimui (balnai, kamanos, apsaugos, pobalniai)

10

3400

34000

36

722,2

8666,4

8666,4

8666,4

Iš viso

59188

1308,54

15702,5

15702,5

15702,5

Iš viso ilgalaikio turto

188735

2063,3

24764,4

24764,4

24764,4

15 Lentelė

Pradinės išlaidos

Eil.Nr.

Išlaidų pavadinimas

Suma Lt

1

2

3

1.

Ilgalaikis turtas

2.

Montavimo darbai

3.

Pradinių prekių atsargų pirkimo išlaidos (įskaitant transportą)

4.

Reklama (iškaba)

5.

Signalizacijos įranga

6.

Ryšių įranga

7.

Juridinės paslaugos

8.

Patalynė

9.

Ūkio reikmenys

10.

Personalo mokymas

11.

Buhalterinei apskaitai reikalingų blankų įsigijimas

12.

Raštinės reikmenys

14.

Gyvūnai (arkliai)

13.

Kitos išlaidos

14.

Grynieji pinigai sąskaitoje ir kasoje

23 460

Iš viso:

16 Lentelė

Finansavimo poreikiai ir ištekliai

Eil. Nr.

Poreikiai

Suma Lt.

Eil.Nr.

Šaltiniai

Suma Lt.

1

2

3

4

5

6

1.

Nekilnojamas turtas

1.

Nuosavybė

1.1

Žemė

510 000

1.1

Žemė

510 000

1.2

Pastatai (patalpos)

125 130

1.2

Pinigai

40 000

2.

27%“>

Įrengimai, baldai

63 605

2.

Banko paskola

3.

Montavimo darbai

47 700

2.1.

ilgalaikė

500 000

4.

Pradinės prekių atsargos

5.

Grynieji pinigai sąskaitoje ir kasoje

23 460

6.

Kitos išlaidos

278 665

IŠ VISO:

1 050 000

IŠ VISO:

1 050 000

BANKO KREDITAS IR JO GRĄŽINIMO

SĄLYGOS

Kreditorius: “DNB NORD

Kredito terminas: 10 metų

Kredito gavimo data: 2010 05 01

Kredito grąžinimo pradžia: 2010 05 01

Kredito grąžinimo pabaiga: 2020 05 01

Kredito grąžinimo dažnumas: kas ketvirtį

Metinė palūkanų norma: 18%

Ketvirčio palūkanų norma: 4,5%

17 lentelė

Siūlomi užstatai paskolos grąžinimui

Objektas

Balansinė vertė, Lt

Rinkos vertė, Lt

1

2

3

 

Žemė, 5,1 ha adresas

500 000

 

510 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Lentelė

Kredito grąžinimo grafikas

Skola Lt

Planuojama grąžinti Lt

Skola laikotarpio pabaigai

Laikotar-pio pradžiai

Palūkanos per ketvirtį/metus

Iš viso

skola

Palūkanos

Iš viso

Pirmieji metai

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

500.000

500.000

500.000

500.000

22.500

22.500

22.500

22.500

522.500

522.500

522.500

522.500

22.500

22.500

22.500

22.500

22.500

22.500

22.500

22.500

500.000

500.000

500.000

500.000

Antrieji metai

500.000

90.000

590.000

20.000

90.000

110.000

480.000

Tretieji metai

Ketvirtieji metai

480.000

460.000

86.400

82.800

566.400

542.800

20.000

25.000

86.400

82.800

106.400

107.800

460.000

435.000

Penktieji metai

435.000

78.300

513.300

40.000

78.300

118.300

395.000

6-ieji metai

395.000

71.100

466.100

57.000

71.100

128.100

338.000

7-ieji metai

338.000

60.840

398.840

68.000

60.840

128.840

270.000

8-ieji metai

270.000

8.600

318.600

80.000

48.600

128.600

190.000

9-ieji metai

190.000

34.200

224.200

100.000

34.200

134.200

90.000

10-ieji metai

90.000

16.200

106.200

90.000

16.200

106.200

Kadangi įmonė paskolą iš banko ėmė 10-iai metų, tai per dešimt metų ją tik ir grąžins. Tai lemia, jog įmonės pradžios veiklai reikia gana nemažos paskolos. Ir didelis veiklos pelnas nepasiekiamas greitai.

19 Lentelė

Veiklos sąnaudos

Išlaidos

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas

Vnt. Sk.

Per pirmus metus

Per antrus metus Lt.

Per trečius metus Lt.

Per mėnesį

Per metus Lt.

Vienam vnt.

Suma Lt.

td>

1.

Turto draudimas

2.

Nusidėvėjimas

3.

Palūkanos už kreditą

90 000

90 000

90 000

4.

Mokestis už gamtos teršimą

10,4

5.

Žemės mokestis

8,75

8.

Darbo užmokestis

4012,5

9.

Socialinio draudimo mokestis

10.

Transporto išlaidos

11.

Reklama

FFFF“ width=“6%“>

12.

Komunalinės išlaidos

12.1

Telefonas

Elektra (KWH)

0,31

Iš viso:

18607,65

171 816

171 816

171 816

20 Lentelė

Pelno (nuostolio) ataskaita

Eil. nr

p>

Rodikliai/variantai

Suma, Lt

Per mėnesį

2010 m.

2011 m.

2012 m.

1

2

3

4

5

6

1

Įplaukos

Įplaukos už parduotas paslaugas

14 370

148 086

212 438

212 438

2

Išlaidos

Prekių pirkimo išlaidos

355

3361,5

3361,5

3361,5

Ūkinės veiklos išlaidos

18 607,65

171 816

171 816

171 816

Iš viso išlaidų

18 962,65

175 177,5

175 177,5

175 177,5

3

Bendrasis pelnas

-4 592,65

-27 091,5

37 260,5

37 260,5

4

Pelno mokestis

4063,7

4063,7

5

Grynasis pelnas (nuostolis)

-4 592,65

-27 091,5

33196,8

33196,8

6

Grąžintas kreditas

20 000

20 000

7.

Grynojo pelno (nuostolio) likutis / (Tikėtinu variantu)

-4 592,65

-27.091,5

13.196,8

13.196,8

Optimistiniu variantu

-4133,025

-24.382,35

14.516,48

14.516,48

Pesimistiniu variantu

-5051,9

-29 800.65

11.877.12

11.877.12

Atlikus įmonės pelno nuostolio ataskaitą galime matyti, jog įmonė per pirmus metus patiria gan nemažą nuostolį. Galime daryti išvadą, kad realiai šios įmonės steigimas nepasiteisina ir pelnas nėra didelis. Blogai ir tai jog įmonė paskolą atiduoda tik per 10 metų, gaudama tuo laikotarpiu nedidelį pelną.

Išvados

Visuomenė planuodama ir prognozuodama gyvenimą ateityje turi įvertinti bet kurios veiklos poveikį applinkai, žmogui, bendruomenei, kultūrai. Matant naudą galima kurti verslo planus; o žalą – ieškoti būdų kaip neutralizuoti negatyvų poveikį, kaip kompensuoti praradimus. Ruošdama šį verslo planą atlikau visus aplinkos įvertinimus reikalingus įmonės steigimui, finansinius skaičiavimus bei prognozes. Apibendrinant galima teigti, jog IĮ „Arkliukas“ steigimas nėra labai sėkmingas ir pelningas. Tai lemia didelis finansavimo poreikis ir banko palūkanos. Įmonė nors ir pelną pradeda gauti antraisiais veiklos metais, tačiau jis yra nedidelis 13.196,8, nes mokama skola bankui. O pirmųjų metų veikla nuostolinga 27 tūkst. littų. Įmonė planuoja būti konkurencinga, todėl įdarbina aukštos kvalifikacijos darbuotojus. Darbo užmokesčio išlaidos 7 žmonėms per pirmus metus yra 72.270. Įmonė savo didžiojo pelno gali tikėtis tik atsipirkus jos steigimui t.y. po 10-ies metų. Verslininkus, kurių tikslas gauti kuo didesnį pelną, ši veikla nedomintų. Šiuo verslu nebent galėtu užsiimti žmogus, kurio pomėgiai susiję su žirgais. Mnau, kad realiai ši įmonė glėtų būti įsteigta tuo atveju, jei gautų didelę paramą iš Europos sąjungosfondų.

Kiekvienas verslininkas prieš imdamasis bet kokio verslo visada turi įvertinti:

Rinkos galimybes;

Riziką;

Savo sugebėjimus vadovuti įmonei taip, kad ji atneštų pelną;

Atsakomybę.

Atlikus šį verslo planą supratau, kad norai ne visada atitinka galimybes. Tačiau įgavau naujų žinių ir patirties įmonės steigimo procese.

Literatūra

1. Bagdonas E., Kazlauskaitė E. Biznio Įvadas. 2000. Kaunas

2. Bagdonienė L. Hopenienė R. Paslaugų marketingas ir vadyba. 2004. Kaunas

3. Pajuodis V. Marketingas, 2000. Kaunas

3. www.countryside.lt

4. www.google.lt

5. Kindurys V. Paslaugų marketingas. 2002. Vilnius

PRIEDAI

0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic

1 – Šiuolaikiškos arklidės su 18 gardų žirgams pagal dabartinius reikalavimus (3x4m), 280m2 4 – Vasarnamiai (triviečiai) 12 m2

1.1 – Patalpos šienui ir įvairioms reikmėms 16 m2 5 – Administracinės patalpos 24 m2,

2 – Pavėsinė (su suolais) 6 – WC,

0x08 graphic
7 – Tinklinio aikštelė 96 m2

Direktorius

Buhalteris

Vadybininkas

Treneris

Arklidžių prižiūrėtojai

Benrosios praktikos slaugytoja

7.

65.

1 priedas