UAB Gamtovaizdis verslo planas

Untitled

TURINYS

ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA UAB “Gamtovaizdis” …………3

1. Reziumė …………………………4

2. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai……………………6

3. Marketingo planas…………………….7

3.1.Kainų politika ir kainos………………….7

3.2. Rėmimas ir reklama………………….8

3.3. Produkcijos pardavimų prognozės……………..9

4.Gamybos planas……………………..9

4.1.Gamybinės patalpos ……………………9

4.2.Trumpas gamybos proceso aprašymas……………9

4.3.Transportas……………………..10

5. Valdymo personalas ir darbuotojai…………………10

5.1. Darbuotojai…………………………10

5.2. Darbo užmokestis………………………..11

6. Rizikos įvertinimas………………………..12

6.1. Rizika susijusi su išoriniais veiksniais………………..12

6.2. Firmos silpnosios vietos……………………..12

6.3. Rizikos mažinimas…………………………12

7. Finansinis planas…………………………13

7.1.Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas………………13

Naudota literatūra…………………………14

ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA UAB “Gamtovaizdis”

1.UAB “Gamtovaizdis” bus steigiama 2009 m. balandžio 27 d.

2.Įmonės adresas: Ignalina, Ažušilės g. 33

3.Įmonės veikla: Aplinkos tvarkymas ir apželdinimas, Projektavimas

3.1. Papildomos paslaugos: KKonsultacijos, Želdynų priežiūra

4.Įmonės kodas 35XXXXXXX

5.Įmonės PVM kodas LT 35XXXXX

6.Įmonės sąskaitos Nr. LT70440XXXXXXXXXXXXX

7.Banko kodas 70440 AB Swedbankas

8.Draudėjo kodas 34XXXX

9.Įmonės įstatinis kapitalas 100 000 Lt

10.Įmonėje dirbs 10 darbuotojų

1. REZIUMĖ

Verslo planas – dokumentas, kuriame aiškiai išdėstoma verslo sumanymo esmė, apibūdinama esama verslo padėtis, ir ateities perspektyvos, pateikiama finansinė informacija.

Verslo planas reikalingas pradedant bet kokį verslą. Juo labiau, jei verslas reikalauja nemažai investicijų ir finansinės paramos. Verslo plano sudarymas priverčia jo sudarytoją išnagrinėti įvairius sumanymo aspektus, iš anksto numatyti galimus sunkumus ir jų sprendimo bbūdus. Gerai paruoštas verslo planas atlieka keletą funkcijų.

Verslo planas reikalingas ne tik verslininkams, finansininkams, bet ir bankininkams, investitoriams, paramos teikėjams. Verslo plano struktūra nėra griežtai apibrėžta. Skirtingų veiklos sričių verslo planai skiriasi.

UAB „Gamtovaizdis“ steigiama norint įkurti Ignalinosrajone projektavimo, apželdinimo iir teritorijų priežiūros darbus vykdančią įmonę, įsitvirtinti rinkoje ir vystyti pelningą veiklą. Šis verslo planas rodo, kad projekto tikslai yra realūs.

Naujai įkuriama UAB “Gamtovaizdis” teiks projektavimo, apželdinimo ir teritorijų priežiūros paslaugas ne tik sodybų šeimininkams, bet ir mielai priims užsakymus iš visuomeninių ir privačių įmonių ir organizacijų. Pagrindinės paslaugos bus teritorijų projektavimas, apželdinimas ir teritorijų tvarkymas. Taip pat bus teikiamos papildomos paslaugos, užtikrinančios visapusišką gyvenamųjų namų ir sodybų aplinkos priežiūrą. Taip pat įrengsime alpinariumus, baseinus, takus. Veiklos sėkmę turi užtikrinti paslaugų visapusiškumas, kokybiškumas. Įėjimo į rinką metu taikysime žemesnes nei vidutinės rinkos kainos.

Bendrovės steigėjai yra keturi akcininkai, suformavę kapitalą lygiomis dalimis. Abu jie dalyvauja firmos valdyme. UAB direktorius yra vienas iš akcininkų, kurio hobi yra dekoratyviniai augalai, o tai ggarantuoja aktyvų jo įsitraukimą į bendrovės veiklą.

Paslaugos bus atliekamos naudojant naujai įsigytą techniką, kuri turi užtikrinti aukštą atliekamų darbų kokybę. Tačiau, nors ir naudojant naujausią techniką, rankų darbo neišvengsime. Vejos bus pjaunamos traktoriukais-vejapjovėmis, mažesnės teritorijos benzininėmis žoliapjovėmis, kur reiks, naudosime trimerį, gyvatvores karpysime benzininėmis krūmapjovėmis.

Vartotojams mūsų paslaugos bus naudingos, nes jie sutaupys laiko. Jų gyvenamoji aplinka įgaus patrauklesnę išvaizdą. Be to paslaugos bus reklamuojamos, kokybiškos ir santykinai pigios, todėl ir perkamos mūsų firmoje.

Mes paslaugas teiksime kompleksiškai ir mažesnėmis kkainomis. Šis pranašumas pritrauks įvairių kategorijų klientus:

Naujai statomų individualių namų savininkus;

Jau seniau pastatytų chaotiškai apželdintų namų savininkus;

Namų, esančių sodininkų bendrijose, savininkus;

Įmonių ir organizacijų savininkus.

Nuo antrų firmos veiklos metų, siekiant išlaikyti konkurentabilumą numatomas dar platesnis paslaugų komplekso išplėtimas, susijęs su visokeriopa teritorijų priežiūra. Tokiu būdu didinsime užimamos rinkos dalį.

Savo reklama sieksime supažindinti vartotojus su mūsų teikiamomis paslaugomis, taip pat populiarinsime firmos vardą ir firminį ženklą.

Ofiso patalpos yra labai erdvios, šalia yra geras sandėlys, kuriame tilps visas inventorius, o ateityje yra galimybė plėstis. Projektui įgyvendinti skirsime 145 000 Lt.

1 lentelė

Lėšų šaltiniai ir jų panaudojimas

Lėšų šaltiniai

Lėšų panaudojimas

Akcinis kapitalas

Paskola

100 000

45 000

Mašinos ir įrengimai

Kompiuterinė technika

Baldai

Nuoma

Darbo užmokestis

Sodra

Kitos išlaidos

34 000

8 000

8 000

7 200

57 441

17 807

12 552

Iš viso:

145 000

145 000

Reikalinga paskola 45 000 Lt, kaip garantas imant kreditą bus užstatytas vienos iš akcininkių nekilnojamasis turtas – 68 kv.m. butas Ignalinos m., kurio rinkos vertė apie 120 000 Lt. 2011m.sausio mėn. tikimės gauti 45 000 Lt. Kreditas bus grąžintas per 5 metus.

2. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai

Mūsų firmos egzistavimo prasmę apibūdina organizacijos misija.

MISIJA – kurti geriausiai klientų poreikius atitinkančius projektus, visapusiškai išnaudoti verslo galimybes.

Mūsų įmonė teiks kokybiškas paslaugas gyvenamųjų namų, įmonių ir organizacijų savininkams, taupantiems laiką bei pinigus ir besirūpinantiems savo gyvenamąją bei gamybine aplinka. Mes siūlome klientams pagrindinę paslaugą – gyvenamųjų namų ir įmonių teritorijų projektavimą, apželdinimą bei platų pasirrinkimą papildomų aplinkos priežiūros paslaugų. Mes siekiame patenkinti kuo daugiauvartotojų poreikių, susijusių su aplinkos projektavimu, apželdinimu ir priežiūra. VIZIJA – tapti Lietuvos projektų rinkos lyderiu, pritaikančių geriausią vietinę ir tarptautinę projektų įgyvendinimo patirtį. Tapti darbuotojams labiausiai pageidaujama ir vertinama šios srities bendrove.

Pagrindiniai įmonės tikslai pirmiesiems ir vėlesniems darbo metams yra: teikti vartotojams juos tenkinančios kokybės paslaugas aplinkos tvarkymo srityje ir gauti maksimalų pelną iš šios veiklos. TIKSLAS – pagrindinis strateginis tikslas steigiant šį verslą – tapti pagrindiniu minėtų paslaugų teikėju Ignalinos rinkoje. Taktiniais tikslais laikysime paslaugų paketo plėtimą, darbų kokybės gerinimą, aktyvų klientų verbavimą.

Pagrindiniai įmonės tikslai pirmiesiems ir vėlesniems darbo metams yra: teikti vartotojams juos tenkinančios kokybės paslaugas aplinkos tvarkymo srityje ir gauti maksimalų pelną iš šios veiklos. Per pirmuosius metus sieksime tapti gerai žinoma firma, įgyti vartotojų pasitikėjimą ir suformuoti klientų ratą.

Nuo antrų veiklos metų, siekiant išlaikyti konkurentabilumą numatomas dar platesnis paslaugų komplekso išplėtimas, susijęs su visokeriopa aplinkos priežiūra, projektavimu ir apželdinimu. Tokiu būdu didinsime užimamos rinkos dalį.

Prioritetu 2011 metais UAB “Gamtovaizdis” planuoja aktyviau skverbtis į Baltijos rinką, todėl planuojame dalyvauti pagrindinės Baltijos šalių rengiamose tarptautinėse parodose, nes Baltijos šalys – viena iš prioritetinių aplinkos želdinimo ir projektavimo rinkų.

3. MARKETINGO PLANAS

3.1.Kainų politika ir kainos

Nustatant kainą, bus taikoma įsiskverbimo į rinką strategija. Todėl bus nnuolat stebimos kainos rinkoje bei konkurentų kainos. Kalbant apie konkurentų kainas, galima pasakyti, kad vietinėje rinkoje jos svyruoja mažiau, negu šalies rinkose. Ignalinos mieste mūsų paslauga bus teikiama už mažiausią kainą. Kadangi darbai yra sezoninio pobūdžio, todėl jų paklausa didžiausia balandžio – spalio mėnesiais. Per šį laikotarpį daugiausia užsakymų duoda individualių namų gyventojai. Kadangi paklausa labai nepastovi, tai sunku nustatyti vidutinį užsakymų skaičių. Ištyrus konkurentų veiklą, padarytos sekančios išvados, kad minėtu laikotarpiu užsakymų būna pakankamai ir konkurentai dirba be prastovų.

Kad mūsų gaunamas pelnas nebūtų lygus nuliui arba neperaugtų į nuostolius, būtina paskaičiuoti paslaugos savikainą, nes net jeigu apyvarta ir bus didelė, sąnaudos gali būti didesnės nei yra leistina. Manome, kad turint gerą tiekėją galima sumažinti paslaugos kainą – tai bus viena iš charakteristikų, tenkinančių vartotoją ir savo ruožtu didinančių paklausą. Bet kainą galima mažinti tik tol, kol tai neatsiliepia paslaugos kokybei.

Manoma, kad mažinti tiesiogines sąnaudas yra gana rizikinga, kadangi mažiau apmokami darbuotojai gali dirbti ne taip efektyviai, o pigesnės žaliavos būna nekokybiškos.

Kad būtų, jei rinkoje nusistovėtų kaina žemesnė už mūsų savikainą? To negali atsitikti, nes beveik visose konkurentinėse firmose šios paslaugos savikaina yra panaši kaip ir pas mus. Ir nei viena iš jų šios savikainos

negalės tiek sumažinti, kad galėtų parduoti dar žemesne kaina, nei tai darome mes. Nustatant kainas taikysime įsiskverbimo į rinką metodą, kadangi įmonė nauja ir jai reikia užimti tam tikrą vietą rinkoje. Skatindami pardavimus naudosimereklamą ir rėmimo sistemą, kurią sudaro nuolaidos pensininkams ir invalidams, paslaugos teikimas išsimokėtinai, nuolaidos prieš šventes. Manome, kad tai padidins pardavimų apimtis kokiais 5%, nes to nedaro mūsų konkurentai, o žmonės pageidautų tokio tipo lengvatų.

Kainų nustatymo strategija:

Apimties – mažesnėmis kainomis ir gera kokybe siekiant užimti ddidesnę rinkos dalį.

Pelningumo – siekiant rasti optimalią kainą.

Kainos nustatymas remiasi ir “numatoma paslaugos verte” (atsižvelgiant į pirkėjo reakciją).

Kainos nustatymas pagal einamųjų kainų lygį (t.y. remiasi konkurentų kainomis).

Savo veikloje labiau orientuosimės į konkurentų kainų strategiją, nustatydami žemesnes nei vidutinės rinkos kainas.

Pastoviems klientams 5 proc.;

Nupirkusiems paslaugų už tam tikrą sumą kai kurios paslaugos bus teikiamos nemokamai;

Nuolaidos organizacijoms su kuriomis sudarysime išankstines aptarnavimo sutartis (iki 5proc.);

Sezoninės nuolaidos 5 – 10 proc.

Tačiau svarbesnis veiksnys užtikrinantis mūsų firmos konkurentabilumą bus ne kaina, o paslaugų kokybė iir kompleksiškumas.

3.2. Rėmimas ir reklama

Rėmimas – tai į vartotojus orientuoti informavimo ir įtikinėjimo veiksniai, darantys įtaką pirkimo sprendimams.

Mūsų rėmimo politikos tikslai:

Informuoti rinką apie mūsų atsiradimą;

Formuoti vartotojo nuomonę apie paslaugą ir įmonę.

Savo reklama sieksime supažindinti vartotojus su mūsų teikiamomis paslaugomis, ttaip pat populiarinsime firmos vardą ir firminį ženklą.

Naudosime tokias pagrindines reklamos priemones:

Reklaminiai stendai pakelėse, bei prie mūsų firmos.

Reklaminių lapelių platinimas. Juose nurodysime paslaugų paketą.

Reklamos geltonuosiuose puslapiuose.

Pradėdami savo veiklą paskelbsime kelis straipsnius specializuotuose leidiniuose aprašydami savo teikiamas paslaugas.

Ten pat bus išspausdintos ir nuolaidos:

Pastoviems klientams 5 proc.;

Nupirkusiems paslaugų už tam tikrą sumą kai kurios paslaugos bus teikiamos nemokamai;

Nuolaidos organizacijoms su kuriomis sudarysime išankstines aptarnavimo sutartis (iki 5proc.);

Sezoninės nuolaidos 5 – 10 proc.

Klientų patogumui priimsime mokėjimus pavedimu. Stengsimės sudaryti sutartis su augalų pardavimo tiekėjais.

3.3. Produkcijos pardavimų prognozės

Prognozuojant veiklą sunku įvertinti verslo sąlygas ilgesniam laikotarpiui, todėl antrųjų ir trečiųjų metų bendrovės ekonominiai rodikliai bei kiti duomenys šiek tiek keistis.

Prognozuojant paslaugų pardavimų apimtis laikytasi tokių prielaidų:

Labiausiai tikėtiname variante visos pardavimo kainos numatytos mažesnės ppalyginus su konkurentų kainų lygiu, o pirkimo kainos parinktos pagal mažmeninės prekybos kainų lygį.

Pesimistiniame variante tiek medžiagų, tiek paslaugų kainos bus tokios pat, kaip ir labiausiai tikėtiname variante, tačiau veiklos apimtys bus 30 proc. mažesnės

Optimistinės prognozės numatytos veiklos apimtys bus 10 proc. didesnės, o žaliavų ir paslaugų kainos bus tokios pat, kaip ir numatyta labiausiai tikėtinos prognozės.

4.GAMYBOS PLANAS

4.1.Gamybinės patalpos

Ofisas nebus didelis, reikia trijų patalpų – ofiso (maždaug 70 m2) ir sandėlio (maždaug 20 m2). Taigi viso reikės 90 mm2 patalpų.. Pastatas yra geros būklės, yra apdraustas nuomotojo, turi visus nuosavybės dokumentus. Be to atitinka visus kitus reikalavimus – reikalauja tik minimalaus remonto, yra tvarkingi santechniniai mazgai, geras apšvietimas, yra telefonas, sandėlyje yra pastovi temperatūra ir drėgmė. Jokios papildomos įrangos nereikia. Be to patalpos turi signalizacinę apsaugą.

4.2.Trumpas gamybos proceso aprašymas

Paslaugos nėra sudėtingos. Jos atliekamos tam tikru nuoseklumu.

Vietos įvertinimas;

Pradinis planas;

Pokalbis su savininku;

Galutinis planas;

Vietos parengimas želdinimo darbams;

Apželdinimas.

4.3.Transportas

Be transporto mūsų veikla yra tiesiog neįsivaizduojama. Ekonomiškumo dėlei nuspręsta transportą nuomotis iš pačių firmos darbuotojų, o ne iš transportą nuomojančių firmų. Transportas yra būtinas, kadangi darbuotojai tiesiog yra fiziškai nepajėgūs nusinešti visus reikiamus įrankius bei medžiagas, nes atstumai tiek mieste, tiek užmiesčio vietovėse nėra maži. Transportas padeda taupyti laiką. Todėl pageidautina, kad ateidamas dirbti darbuotojas turėtų ir savo transporto priemonę. Už transporto išlaidas (kurą ir amortizaciją) apmoka firma kiekvieną mėnesį priskaičiuodama šias išlaidas prie darbuotojų atlyginimo. Paskaičiuota, kad darbuotojas vidutiniškai per dieną gali nuvažiuoti 10 km miesto ir 20 km užmiestyje. Transportas taip pat atlieka ir reklamos funkciją, nes ketinama reklamuotis ant transporto priemonių dedant firmos ženklą.

Taip pat įsigysime nedidelį sunkvežimį už 25 000 Lt, kuriuo galėtume nusivežti medžiagas iki klientų.

5. VALDYMO PERSONALAS IR DARBUOTOJAI

5.1. Darbuotojai

1 pav. Darbuotojų struktūra

UAB “Gamtovaizdis” dirbs:

Direktorius

Buhalterė

Dizaineris – mmaketuotojas

Projektuotojas

Aplinkos tvarkymo skyriaus vadovė

Konsultantas aplinkos želdinimo ir projektavimo klausimais

Apželdinimo skyriaus darbininkas – sezoninis

Apželdinimo skyriaus darbininkas – sezoninis

Apželdinimo skyriaus darbininkas – sezoninis

Marketingo vadybininkė

Aukščiausiame lygmenyje yra direktorius, tai yra asmuo valdantis ir tvarkantis kolektyvo darbą bei reikalaujantis iš jo nuoseklaus ir rezultatyvaus darbo. Vadovas su kiekvienu organizacijos nariu svarbiais klausimais bendrauja atskirai. Žemesniame už direktorių lygmenyje yra jam tiesiogiai pavaldūs šie darbuotojai: buhalterė, dizaineris – maketuotojas, projektuotojas, aplinkos tvarkymo skyriaus vadovė, marketingo vadybininkė. Aplinkos tvarkymo skyriaus vadovei pavaldūs – konsultantas aplinkos želdinimo irprojektavimo klausimais ir trys apželdinimo darbininkai. Vadovavimas įmonėje yra funkcinis. Tai yra toks vadovavimo stilius, kai darbas išskaidomas į funkcinius valdymo vienetus. Tai leidžia kiekvienam vienetui geriau susikoncentruoti į užduotį ir būti atsakingu tik už save ir savo darbą. Atsiskaitymas už rezultatus vyksta tiesiai direktoriui.

5.2. Darbo užmokestis

Visi akcininkai suinteresuoti verslo sėkme, dalyvauja firmos valdyme ir neprieštarauja gaudami šiek tiek didesnį nei minimalų atlyginimą. Priedas prie atlyginimo bus formuojamas išmokant dividendus. Pagerėjus veiklos rezultatams atlyginimai bus be abejo didinami. Ateityje atsiradus poreikiui bus samdomi papildomi darbuotojai.

6. RIZIKOS ĮVERTINIMAS

6.1. RIZIKA SUSIJUSI SU IŠORINIAIS VEIKSNIAIS

Numatomi tokie pagrindiniai rizikos veiksniai:

Finansinių lėšų trūkumas;

Stipraus konkurento atsiradimas rinkoje.

Rizika susijusi su išoriniais veiksniais:

Besąlygiškai laikytis LR įstatymų ir poįstatyminių aktų, reglamentuojančių įmonės veiklą.

Kruopščiai, juridiškai įforminti visus įmonės steigimui reikalingus ddokumentus ir visas operacijas su verslo partneriais.

Lemiamos įtakos gali turėti naujų stiprių konkurentų atėjimas į rinką.

6.2. Firmos silpnosios vietos

Svarbiausia reikalingas apyvartinis kapitalas, kadangi medžiagas pirksime mažmenomis ir reikės atsiskaityti iš karto, taigi tam reikės lėšų. Nes mes kolkas nusprendėme nepriklausyti nuo pastovių ir didelių tiekėjų. Vėliau reikalui esant bandysime ieškoti ir pastovių tiekėjų.

6.3. Rizikos mažinimas

Firmos stiprios vietos:

Galimybė plėstis;

Nedidelės bendrosios išlaidos dėl nedidelės darbo teritorijos ir kompaktiško personalo.

Paslauga nereikalaujantipastovių papildomų investicijų;

Optimalus darbo jėgos kiekis (tiek administracijoje, tiek gamyboje yra tik reikalingiausi žmonės);

Išmokami šiek tiek didesni nei minimalūs atlyginimai;

Dalyvavimas parodose ir bandymas užmegzti gerus ryšius su tiekėjais ir vartotojais;

Turėsime savo prekinį ženklą “Gamtovaizdis”;

Gerai vykdomi priimti sprendimai, nes administracijoje nedidelis pavaldinių skaičius;

Darbuotojų išsilavinimas, atitinkantis užimamas pareigas.

7. FINANSINIS PLANAS

7.1.Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas

Lėšų šaltiniai

Lėšų panaudojimas

Akcinis kapitalas

Paskola

100 000

45 000

Mašinos ir įrengimai

Kompiuterinė technika

Baldai

Nuoma

Darbo užmokestis

Sodra

Kitos išlaidos

34 000

8 000

8 000

7 200

57 441

17 807

12 552

Iš viso:

145 000

145 000

Sudarant prognozes, išanalizuota konkurentų veikla ir jos rezultatai, buvo konsultuojamasi su asmenimis, turinčiais patyrimą šioje verslo srityje, išnagrinėti normatyviniai dokumentai.

Pelno ataskaitoje palūkanų sąnaudos skaičiuojamos ir mokamos vieną kartą per metus. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas vieną kartą per mėnesį .

Be to, prognozuojant laikytasi šių prielaidų:

Sudarant prognozes, išanalizuota konkurentų veikla ir jos rezultatai buvo konsultuojami su asmenimis, turinčiais patyrimą šioje verslo srityje. Taip pat atsižvelgta į tiekėjų suteiktą informaciją, įrengimų techninius rodiklius, normatyvinių dokumentų nuostatas.

Pelno ataskaitoje palūkanų sąnaudos išdalijamos kiekvienam mėnesiui, nesvarbu ar jos mokamos tą mėnesį , ar ketvirčio pabaigoje, ar tik kitais metais.

Be to, prognozuojant laikytasi šių prielaidų:

Palūkanos už kreditus mokamos fiksuotos;

Įrengimų nusidėvėjimas skaičiuojamas 5 metams;

Mokesčiai biudžetui apskaičiuojami ir mokami kiekvieną mėnesį;

Medžiagos perkamos mėnesio pabaigoje;

Visos mėnesio veiklos sąnaudos mokamos mėnesio pabaigoje;

Atliekant skaičiavimus taip pat buvo atsižvelgta į turimų įrengimų techninius pajėgumus, patalpų išdėstymą ir kiekvienos paslaugos atlikimo trukmę.

Naudota literatūra:

[1] Z. Gaidienė, D. Abazorius. Akcijos, verslas, pelnas. V.: 1992.

[2] A. Garškienė, N. Pelanienė. KKas žinotina verslininkui. V.: 1992.

[3] A. Garškienė, N. Klebanskaja, N. Pelanienė. Verslo planas. V.: 1993.

[4] A Jovaiša. Kaip parengti verslo planą. V.: 1997.

[5] A. Jonaitis. Vadybos ABC. V.:1998.

[6] F. S. Butkus. Organizacijos ir vadyba. V.: 1996.