verslo planas

Pandėlio gimnazija

3abg klasės mokinys:

Justinas Lukošiūnas

Verslo planas

Praktikos ataskaita

UAB„Miražas“

Pandėlys, 2007m.

VERSLO APRAŠYMAS

BENDRAS SUMANYMO APRAŠYMAS

Lietuvoje yra daug firmų teikiančių reklamos paslaugas ,bet manęs tai vistiek neišgasdino. Teiksiu vartotojams reklamos paslaugas ir kursiu reklaminius lankstinukus pagal užsakymus. Pagrindinė mano firmos planuojama veikla – parduoti kokybiskus ,originalius reklaminius lankstinukus vartotojams prieinama kaina. Jiegu man pavyks įgyvendinti savo užsibrėžtą tikslą, gavus papildomų lėšų stengsiuosi išplėsti savo firmos filialus kituose miestuose.

VERSLO SFEROS APIBŪDINIMAS

Mano UAB “Miražas” dirbs paslaugų sferoje. Pradžioje dirbsiu pats ,o veliau samdysiu darbuotojus. Pagrindinė mano firmos tteikiama paslauga – tai reklaminiai lankstinukai. Gaminsiu įvairius reklaminius ir informacinius lankstinukus

FIRMOS ISTORIJA ARBA ATSIRADIMAS

Firma UAB “Miražas” įkurtą 2007m. gruodžio 25d. Ją įkūrė :

Justinas Lukošiūnas

• Gimęs 1990m. Liepos 25d. Zarasai.

• Mokosi pandelio gimnazijoje

• Ten bandys įgyti administravimo patirties ,bei praplesti kompiuterinius sugebejimus.

• Kalbos : Lietuvių, anglų.

SUMANYMO UŽDAVINIAI

Kuriamos mano firmos pagrindinis uždavinys užsitikrinti savo nuolatinį pragyvenimo šaltinį, turėti galimybę pastoviai tobulinti savo kompiuterines žinias bei jas pritaikyti praktikoje. Bandysiu palaikyti savo kompiuterinę technika auksčiausiame techniniame lygyje už jai priimtiną kainą. Taip pat pastoviai stengsiuosi gilinti iir tobulinti savo žinias kompiuterių, dizaino srityse. Stengsiuosi pritraukti kuo daugiau vartotojų organizuojant įvairiausiaus turnyrus, bei nuolaidas nariams. Mūsų tikslas tapti vienu iš didžiausia šio verslo atstovų.

SUMANYMO UNIKALUMAS

Unikalumas : teiksime internetines paslaugas visą parą ir visomis savaites dienomis, bet kuriuo pparos metu. vartotojų Jei vartotojas užsisako ilgesniam laikui, jam gali būti taikomos nuolaidos.Rengsiu žaidimų turnyrus kurie padės privilioti daugiau klientų. Pastoviems klientams suteiksime galimybes įsigyti klubo nario kortelę, kuri suteiks papildomas nuolaidas.

RINKOS BŪKLĖ, JOS DYDIS IR TENDENCIJOS

Pagal mano gyvenamą vietą, stengsiuosi savo firmą steigti Pandėlio mieste. Pandėlyje gyvena apie 1000 gyventojų. Amžiaus grupės kuri naudosis mūsų paslaugomis yra 20-50 metų.

KONKURENCIJA RINKOJE

Šiuo metu Pandėlyje reklamos paslaugas teikiančių firmų nėra.. Mano pasirinktoje įsteigimo vietoje konkuruojančių firmų nėra, todėl man tai padės sėkmingai pradėti verslą ir gauti pirmąsias pajamas, kurios padės įsitvirtiniti šiame verslo sferoje. Ši rajoninė dominacija leis man gyvuoti ne vieniarius metus.

MARKETINGO TIKSLAI IR STRATEGIJOS

Marketingo tikslai :

• Pelno gavimas.

• Rinkos užkariavimas.

• Maksimalaus vartotojų kiekio pasiekimas.

• Maksimalaus vartotojo norų bei poreikių patenkinimas.

• Maksimalus prekių įvairovės pasiekimas.

• Maksimalus teikiamų pprekių kokybės užtikrinimas

ORGANIZACINĖ FIRMOS STRUKTŪRA

UAB “Miražas “valdymo struktūra nėra sudėtinga, nes visas valdymo funkcijas atlieka vienas asmuo- direktorius. Direktorius busiu aš J.Lukošiūnas ir atsakysiu už visas valdymo funkcijas, vesiu UAB reikalus, prižiūrėsiu bendrovės sąskaitas bei bendrovės apskaitos žurnalą, nustatinėsiu darbuotojų atlyginimus. Sudarinėsiu kontraktus su įvairiomis firmomis.

VALDYMO GRUPĖS SUDĖTIS

UAB “ Miražas” struktūra sudaryta iš įmonės savininko kuris sprendžia pagrindinius klausimus apie firmos veiklą. Akcijos paskirstytos J.Lukošiūno 100%

Už akcijas gausiu palūkanas. Koks bus procentas tai priklausys nuo firmos uždirbtų pajamų .. Palūkanos bus skaičiuojamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

PASISKYRSTYMO KANALAI

Mano firmos prekių teikimo kanalo tipas yra tiesioginis. Kitaip tariant tai pirmo lygio pateikimo kanalas, kadangi savo prekes teikiame tiesiogiai, o ne per tarpininkus. Klientą aprūpinsiu visokeriopa pagalba ir stengsiuosi atsakyti į jų visas užklausas ir klausimus. Kiekvienas klientas atejęs gaus to ko ieškojo.