Verslo planas

KAUNO KOLEGIJA

EKONOMIKOS IR TEISĖS FAKULTETAS

Apskaitos ir finansų katedra

KAIMO TURIZMO VERSLO PLANAS

Darbą parengė:

Tikrino:

Kaunas, 2008

TURINYS

Įvadas 3

Ūkio subjekto ir veiklos plėtra 4

Rinka ir rinkodara 6

Paslaugų ir pramogų kūrimas 9

Valdymas ir darbuotojai 10

Investicijos ir finansavimas 12

Finansinės prognozės 12

Rizikos analizė 14

Projekto įvertinimas 17

Priedai 18

ĮVADAS

Kaimo turizmo sodyba, tai seniai svajota, gerai apgalvota investuotojų idėja. Panaudodama savo žinias, patyrimą, gabumus ir išsilavinimą nutariau įgyvendinti daugumos žmonių trokštamą tikro poilsio idėją . Kaimo sodybos įkūrimo idėja bbuvo įkurti sodybą Aukštaitijos regione, Anykščių rajone, prie ežero kranto, nešančią pelną, perspektyvoje lygiavertiškai konkuruojančią su kitomis Lietuvos kaimo turizmo sodybomis, orientuotą į malonų ir patogų klientų laisvalaikio leidimą.

Du pagrindiniai sodybos įkūrimo tikslai:

1) Materialinį – nešti pelną, kuris sudarytų pagrindą tolimesnei kaimo sodybos plėtrai ir konkurencijos mažėjimui.

2) Ideologinį – skatinti Lietuvos ( plėtros perspektyvoje – ir užsienio ) gyventojų domėjimąsi turizmu ir jį propaguoti. Suburti žmones, turinčius bendrų pomėgių ar tiesiog patenkinti klientų norą maloniai praleisti laisvalaikį ( ir kartu užsitikrinti pastovius kkaimo sodybos lankytojus ).

Kaimo turizmo sodyboje bus teikiamos nakvynės, maitinimo paslaugos. Numatoma įrengti 20 vietų, su higienos centrais. Numatomos veiklos kryptys yra poilsio, maitinimo, pramoginės ir pažintinės. Planuojama siūlyti šias pramogas: važinėjimąsi paprastais ir vandens dviračiais, plaukiojimą valtimi, žvejybą, suteikti ggalimybę žaisti tinklinį. Prireikus, klientams laužaviečių vietose būtų sukuriami laužai. Numatoma taikyti savo veiklą aukštas ir vidutines pajamas turintiems klientams. Prognozuojama vasaros sezonu turėti pilną užimtumą, žiemos metu apie 45% užimtumą.

Lietuvos kaimo turizmo asociacijos duomenimis, dauguma sodybų savaitgaliais jau vasaros pradžioje būna užsakytos net iki spalio vidurio. Bendras sodybų užimtumas taip pat nuolat didėja, tad steigti tokią sodybą susiklosčiusios ypatingai palankios sąlygos. Ekonominę naudą gauna ne tik kaimo turizmo verslu besiverčiantieji, bet ir kiti kaimo bendruomenės nariai: atsiranda galimybė naujoms darbo vietoms, kaime kuriasi įvairias paslaugas turistams teikiančios įmonės, pagyvėja prekyba žemės ūkio produkcija bei kitais produktais.

Turizmo rinka Lietuvoje nėra visškai užpildyta. Kadangi planuojama jos įkūrimo vieta yra netoli Anykščių miesto, kuris yra mėgstamas turistų ir lankomas daugybės žmonių, mmanau, jog reklamuoti kaimo sodybą svarbu ypač šiame mieste.

Didžiausias konkurencinis pranašumas, yra tas, kad šiame regione yra dar neužpildyta kaimo turizmo rinka. Taip pat stiprus konkurencinis bruožas, kad šioje sodyboje teiksime, platų paslaugų spektrą. Sieksime aukščiausios paslaugų kokybės, stenkdamiesi gauti kuo daugiau kaimo turizmo asociacijos teikiamų “gandrų”.

Projekto valdymo komandą sudarys III kurso finansų specialybės atstovė, gerai susipažinusi su kaimo aplinka ir tradicijomis. Planuojama įdarbinti penkis darbuotojus: direktorių, pagalbinį darbuotoją, buhalterę, valytoją ir virėją.

Planuojame paimti 100000 Lt paskolą iš bbanko, ir per penkerių metų laikotarpį numatoma grąžinti. Palūkanų mokėjimo norma 4 proc. ir tai sudaro 16579,20 Lt palūkanų per penkerių metų laikotarpį.

Reikalingos investicjos, skiriamos pastatų, ir įrangos, reikalingos kaimo turizmo verslui vystyti, įsigyjimui. Ženės sklypo pirkti nereikės, nes sodyba bus įkurta privačioje valdoje. Projektui įgyvendinti reikalingos 200 tūkst. litų investicijos, iš kurių, 100 tūkst. Lt. bus savininkų kapitalas ir 100 tūkst. Lt. reikalinga paskola iš banko.

1 lentelė

Turto įsigijimas

Turtas Turto kiekis

Įsigijimo kaina, Lt

Iš viso

Pastatai ir statiniai

Namas 1 100000 100000

Valčių garažas 1 5000 5000

Pavėsinės 1 5000 5000

Kilnojamasis turtas

Baldai 8 10000 80000

Valtys 10 300 3000

Kompiuteris 2 2000 4000

Televizoriai 10 400 4000

iš viso x x 200000

2 lentelė

Ekonominiai – finansiniai rodikliai

Rodikliai Metai

2009 2010 2011 2012 2013

Grynasis pelningumas, proc. 57,35 54,88 56,36 57,63 57,84

Vidutinio turto pelningumas, proc. 130,46 49,55 36,24 29,50 24,41

Skolos rodiklis 0,22 0,10 0,05 0,02 0,00

Skubaus likvidumo rodiklis 11,42 19,49 29,09 39,75 269,56

Bendrojo likvidumo rodiklis 11,43 19,49 29,10 39,76 269,62

Kadangi grynasis veiklos pelningumas numatomas 57,84 %. Iki 2011 metų planuojama pasiekti 577920 Lt. apyvartą. Grynasis pelnas jau pirmaisiais veiklos metais turėtų siekti 315634,18 Lt. O iki 2013 metų turėtų pakilti iki 398070,99 Lt.Vidutinis turto pelningumas turėtų siekti 24,4 %.

ŪKIO SUBJEKTAS IR VEIKLOS PLĖTRA

Numatoma kaimo turizmo sodyba įkurti Anykščių rajone, šalia Burbiškio kaimo prie Rubikių ežero kranto. Ateityje numatoma plėsti veiklą įkuriant daugiau sodybų patraukliose Lietuvos kaimo vietovėse. Sodybą planuojama įkurti 2009 metų pradžioje. Nusprendžiau įgyvendintų savo tikslus ir norus, teikti kokybiškas kaimo turizmo paslaugas ir gauti pelną iš plėtojamo verslo.

1 lentelė

Bendra įmonės informacija

Įmonės pavadinimas Kaimo turizmo sodyba

Įkūrimo data 2009 metų gegužės 24 d.

Veiklos pobūdis

Pagal ekonominės veiklos rrūšių klasifikatorių: Žemės ūkis, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla ( kaimo turizmo verslai ).

Teisinė padėtis: Ūkinė bendrija

Ūkio adresas Anykščių rajonas, Rubikių landšaftinis draustinis

Telefonas

El. pašto adresas kaimoturizmas@kaimoturizmas.lt

Asmenys, atsakingi už projektą

Projektui įgyvendinti reikalingos 200 tūkst. litų investicijos, iš kurių, 100 tūkst. Lt. bus savininkų kapitalas ir 100 tūkst. Lt. reikalinga paskola iš banko.

Verslo tikslas – įkurti patrauklią kaimo turizmo sodybą ir joje plėtoti kokybiškų apgyvendinimo, pramogų ir poilsio paslaugų teikimą sodybos svečiams.

Įmonės misija:

• verslo pradžioje sukurti penkias darbo vietas bei jas išlaikyti ir po projekto įgyvendinimo

• sodybos svečiams pasiūlyti įvairiapusį patrauklų teikiamų paslaugų asortimentą;

• išlaikyti aukštą teikiamų paslaugų kokybę.

Kaimo turizmo sodyba teiks apgyvendinimo su maitinimo paslaugas. Būsimieji klientai: jaunos šeimos su mažamečiais vaikais; pagyvenę užsienio turistai, norintys išbandyti gyvenimą lietuviškame kaime, pailsėti nuo miestų triukšmo; jauni žmonės, nuomojantys butus metų šventėms atšvęsti (Naujieji metai, gimtadieniai, Joninės, vestuvės ir kt.). Tai pagrindinis paslaugos vartotojų segmentas, žinoma, gali būti ir kitokių vartotojų, kaip firmos, užsakančios kaimo sodybos sales konferencijoms ar darbuotojų poilsiui.

Kaimo turizmo paslaugas teikianti sodyba įsikūrusi Aukštaitijos regione, netoli kurortinio Anykščių miesto, kuris mėgstamas ir lankomas turistų iš viso pasaulio. Numatomos veiklos kryptys šioje sodyboje yra poilsio, maitinimo, pramoginės. Planuojama siūlyti šias pramogas: važinėjimąsi paprastais ir vandens dviračiais, plaukiojimą valtimi, žvejybą, suteikti galimybę žaisti tinklinį, stalo ttenisą. Prireikus, klientams laužaviečių vietose būtų sukuriami laužai. Taip pat klientai turėtų galimybę grybauti bei uogauti aplinkiniuose miškuose.

Taip pat sodyba papildomai siūlytų palapinių, miegmaišių, čiužinių, rankšluosčių, pagalvių nuomą, norintiems paiškylauti gamtoje. Numatoma taikyti savo veiklą aukštas ir vidutines pajamas turintiems klientams.

Arti aplink sodybą, nėra įsikūrusių gyventojų, todėl čia galima pailsėti nuo triukšmo, jaustis visiškai saugiam, nestebimam svetimų žvilgsnių. Viskas, ką girdėsite, tai paukštelių čiulbėjimas ir vėjo ošimas.

Vakarais su šeima ar draugais, čia galima puikiai praleisti laiką prie laužo šnekučiuojantis.

RINKA IR RINKODARA

Joks verslas, ar firma negalės ilgai gyvuoti, jei bus ignoruojami vidiniai ir išoriniai veiksniai (t.y. aplinka). Todėl labai svarbu kruopščiai ir atidžiai išanalizuoti ir išsiaiškinti, kas vyksta aplink mus, kokie pagrindiniai konkurentai, kokia yra ekonominė būklė, kokia teisinė situacija ir, kokių ji turi trūkumų, ką galime spėti apie tolesnę ateitį ir pan. Kalbant apie verslo situacijos analizę, reikia išnagrinėti marketingo aplinkas.

 Vartotojai

Mūsų vartotojai bus : jaunos šeimos su mažamečiais vaikais; pagyvenę užsienio turistai, norintys išbandyti gyvenimą lietuviškame kaime, pailsėti nuo miestų triukšmo; jauni žmonės, nuomojantys butus metų šventėms atšvęsti (Naujieji metai, gimtadieniai, Joninės, vestuvės ir kt.). Tai pagrindinis paslaugos vartotojų segmentas, žinoma, gali būti ir kitokių vartotojų, kaip firmos, užsakančios kaimo sodybos sales konferencijoms ar darbuotojų poilsiui. Pagrindiniai klientų segmentai: vartotojai

bus nuo 25 iki 60 metų amžiaus. Dažniausiai mūsų paslaugomis naudosis vidutines bei aukštesnes pajamas turintys poilsiautojai.

Poilsiautojų skaičius kaimo turizmo sodybose praeitais metais išaugo ir dėl vis didesnio sodybose apsistojančių užsieniečių skaičiaus. 2007 m. tyrimo duomenimis, kaimo turizmo sodybose poilsiaujančiųjų skaičius išaugo nuo 100,0 tūkst. iki 155,0 tūkst. poilsiautojų, iš jų 17,9 tūkst. užsieniečių. Užsieniečiai sudarė 12 procentų visų poilsiautojų.

1 pav. Poilsiautojų pasiskirstymas kaimo sodybose per 2007 metus

Galima prognozuoti, kad vystantis individualiam turizmui, kaimo turizmo paklausa augs. Tuo labiau, kkad Lietuvos geografinė padėtis, gamtinės sąlygos, išvystytas kelių tinklas sudaro geras prielaidas šiai turizmo formai vystytis.

 Konkurentai

Pagal Anykščių turizmo informacijos centro duomenis suskaičiavome 40 šiuo metu legaliai veikiančių kaimo turizmo sodybų Anykščių rajone.

Kaimo turizmo sodybose teikiamos apgyvendinimo, taip pat papildomos paslaugos: maitinimas, dviračių, vandens dviračių, valčių, burlenčių bei plaustų, katerių nuoma, organizuojamos kelionės baidarėmis, skraidymas sklandytuvais, važinėjimas bei jodinėjimas žirgais, meninė kalvystė, krepšinio ar tinklinio aikštelės, lauko teniso kortai, vaikų žaidimo aikštelės, palapinių bei miegmaišių nuoma, sauna bei pirtis, biliardas bei kkiti stalo žaidimai, žaidimų ir žiemos sporto inventoriaus nuoma, konferencijų bei pobūvių salių nuoma.

Anykščių rajone esančių kaimo turizmo sodybų teikiamų paslaugų kaina vietai svyruoja nuo 20 Lt iki 60 Lt už parą.

Kadangi būtų sunku aprašyti kiekvieną sodybą šiame rajone, ppaminėsime tik kelis didžiausius konkurentus. Vienas iš didžiausių konkurentų būtų V. Šapokos kaimo sodyba. Ši sodyba įsikūrusi Rubikių ežero pakrantėje. A. Krištaponio kaimo turizmo sodyba,veikainti visus metus.

Mano kaimo turizmo sodybai aukščiau išvardintos sodybos didelės konkurencijos nesudaro, kadangi:

• minėtos kaimo turizmo sodybos yra išsidėsčiusios skirtingose ežero pakrančių vietose;

• kaimo turizmo paslaugų rinka Anykščių rajone nėra visiškia užpildyta. Čia galėtų įsikurti ir daugiau kaimo turizmo sodybų.

Sodyba bus atidaryta visus metus ir teikiamos paslaugos bei pramogos bus įvairios ir šaltuoju, ir šiltuoju sezonu. Tačiau paslaugos rinka yra daugiau sezoniška. Iš 1 paveikslo matome, jog populiariausias metas kaimo sodybose yra vasaros sezonas. Poilsiautojų antplūdis jaučiamas liepos bei rugpjūčio mėnesiais. Kiek mažiau birželį ir rugsėjį. Iš žiemos mėnesių populiariausias gruodis, ką paskatina žiemos šventės – Kalėdos, Naujieji MMetai ir kelios laisvos dienos po ar prieš šias šventes.

Kadangi paslauga tinka plačiam vartotojų spektrui, ir numatoma sezono metu užpildyti gyvenamąsias vietas maksimaliai, tai sezono metu kainai nustatyti taikysime tikslinio pelno užtikrnimo metodą, o šaltuoju sezono metu kainai nustatyti taikysime apsimokėjimo metodą. Kainas taip pat varijuosime atsižvelgdami į einamas rinkos kainas.

Paslaugų pardavimų rėmimą atliksime sekančiais būdais:

• Paskelbsime mūsų siūlomas paslaugas vietiniuose ir valstybiniuose turizmo informacijos centruose;

• Sudalyvausime valstybinės televizijos laidoje apie kaimo turizmą;

• Skelbsime paslaugas valstybiniuose laikraščiuose;

• Dalyvausime parodose ir mugėse;

• Sukursime interneto ssvetainę, ir ją paskelbsime pasauliniuose paieškos portaluose.

• Stengsimės išlaikti pastoviuosius klientus šaltojo sezono metu, lojalumo programomis.

• Pakabinsime kaimo sodybos iškabą su nuoroda prie posūkio iš pagrindinio kelio.

 Ekonominiai veiksniai

Kuriant savo įmonę labai svarbu atsižvelgti ir į šalies ekonominę padėtį. Šiuo metu Lietuvos kursas į rinkos ekonomiką yra gana stabilus. Turizmas stiprėja, auga, o tai daro įtaką pelningam savo veiklos vystymui.

Infliacija. Analitikai 2007 metų gruodžio, palyginti su praėjusių metų gruodžiu infliacijos prognozę padidino nuo 2,5 iki 3 proc., o vidutinės metinės infliacijos – nuo 2,5 iki 2,8 proc. 2008 metų metinės ir vidutinės metinės infliacijos prognozės padidintos po 0,2 proc. punkto – atitinkamai iki 3,2 ir 2,9 proc.

Nedarbo lygis. Ekonomikos ekspertai sumažino 2005 metų ketvirtojo ketvirčio nedarbo lygio prognozę 0,8 proc. punkto iki 8 proc., o 2006 metų ir 2007 metų pabaigos – po 1 proc. punktą atitinkamai iki 6,8 ir 6 proc. Registruoto nedarbo lygis jau šių metų pabaigoje gali sudaryti apie 3 proc., tačiau ateityje nebeturėtų mažėti.

Darbo užmokestis. Pasak analitikų, atlyginimai Lietuvoje toliau turėtų didėti dėl tinkamos darbo jėgos trūkumo, darbuotojų spaudimo kompensuoti kylančias kainas, didesnio įmonių veiklos efektyvumo ir pelningumo bei kylančios minimalios algos. Darbo užmokesčio augimo spartą galėtų lėtinti nebent planuojamas gyventojų pajamų mokesčio ttarifo sumažinimas. Analitikai numato, kad artimiausiais metais piniginis darbo užmokestis augs panašiu tempu kaip ir nominalus BVP, nors atskirais laikotarpiais jis gali ir šiek tiek aplenkti ekonomikos plėtrą.

 Teisinė aplinka

Įstatymai, reglamentuojantys kaimo turizmo veiklą, žinoma suteikia aiškumo. Nors, kaip ir daugelyje sričių, čia daug „biurokratizmo“, reikia gauti įvairius leidimus, turėti turistams apgyvendinti pritaikytą sodybą ar atskirus pastatus, kuriuose apgyvendinimui skirtų kambarių yra ne daugiau kaip 20; sudaryti kaimo turizmo paslaugos teikimo reikalavimus atitinkančias sąlygas, kurias nustato LR Turizmo departamentas ir Lietuvos kaimo turizmo asociacija; turėti savivaldybės išduotą verslo pažymėjimą (sertifikatą), patvirtinantį, kad yra įvykdyti kaimo turizmo paslaugos teikimo reikalavimai. Rašytiniais leidimais, klientai apsaugomi nuo apgavysčių.

 Kreditoriai

Bendra planuojamų investicijų suma sudaro 200 tūkst.litų. Kiekvienais metais bus mokama 5 proc. palūkanų nuo šios sumos. Paskola bus grąžinta 2013 metais.

PASLAUGŲ IR PRAMOGŲ KŪRIMAS

Kaimo turizmo sodyboje numatoma įrengti 20 vietų, su higienos centrais.

Numatomos veiklos kryptys yra poilsio, maitinimo ir pramoginės. Planuojama siūlyti šias pramogas: važinėjimąsi paprastais ir vandens dviračiais, plaukiojimą valtimi, žvejybą, suteikti galimybę žaisti tinklinį. Prireikus, klientams laužaviečių vietose būtų sukuriami laužai. Taip pat klientai turėtų galimybę grybauti bei uogauti aplinkiniuose miškuose.

Taip pat sodyba siūlytų palapinių, miegmaišių, čiužinių, rankšluosčių, pagalvių nuomą, norintiems paiškylauti gamtoje. Numatoma taikyti savo veiklą aukštas ir vidutines ppajamas turintiems klientams. Prognozuojama vasaros sezonu turėti pilną užimtumą, žiemos metu apie 45% užimtumą.

Paslaugoms teikti reikalinga įranga:

• Bus nupirkta 10 dviračių važinėjimui po vietines apylinkes;

• Įsigysime 5 meškeres;

• Pirksime penkias valtis;

• Šiltajam sezonui išsinuomosime tris vandens dviračius.

Apgyvendinimui skirtų patalpų nuomos kainos sezono ir ne sezono metu nesiskirs. 2009 m. sodybos svečiams kainuos 100 Lt parai. Reikia paminėti, kad sezonui priskiriamas laikotarpis nuo gegužės vidurio iki rugsėjo vidurio, taip pat įskaičiuojami ir visi metų savaitgaliai (kadangi sodybos užimtumas numatomas intensyvesnis visais metų savaitgaliais), o ne sezonui – laikotarpis nuo rugsėjo vidurio iki gegužės vidurio, atmetant visus į tą laikotarpį patenkančius savaitgalius. Maitinimas – 50 Lt, valčių nuoma – 20 Lt, dviračių nuoma ir kitos paslaugos, kurios detaliau aptartos 2 lentelėje.

2 lentelė

Teikiamos paslaugos

Nuolat teikiamos paslaugos Mato vnt. Kaina, Lt

Židinys (lauko) −

Malkos nemokamai

Šašlykinė nemokamai

Sporto inventorius (kamuoliai ir t.t.) nemokamai

Dviratis nemokamai

Valtis 1 parai 20

Tinklinis nemokamai

Palapinė para 10

Miegmaišis para 5

Kaip matyti iš 5 priedo pateikiamų duomenų, kaimo turizmo sodybos veiklos pradžioje už šias teikiamas paslaugas turėtume gauti 550400 Lt. pajamų. Kadangi kiekvienais metais teikiamų apgyvendinimo ir kitų paslaugų priežiūrai reikalingos medžiagos išlaidų struktūroje neužims didelę dalį, tai bendrosios išlaidos mažės kasmet. Remiantis 8 priedo duomenimis kaimo turizmo sodybos kintamosios bei pastoviosiosios išlaidos sudarys 163988,8 Lt.

VALDYMAS IR DARBUOTOJAI

 Personalo parinkimas

Kiekvienos įmonės veikla labai priklauso nuo

jos personalo. Gerai jei yra atsakingas asmuo, kuris galėtų parinkti tinkamiausius darbuotojus. Tikimybė apsirikti sumažėja. Bet jei tai daro pats savininkas, jis turi būti ypač atidus ir iš anksto apgalvoti, kokie gi darbuotojai yra tinkamiausi, kokius kelsime jiems reikalavimus, kokią atsakomybę priskirsime, galų gale kokį atlyginimą galėsime pasiūlyti. Taigi mes taip pat turėsime įdėti pastangų, norėdami parinkti tinkamiausius darbuotojus, nes kad ir kokia geniali būtų verslo idėja, kad ir kaip gerai būtume ją apgalvoję, viena šios idėjos įgyvendinti negalėsime. Visų ppirma per didelė būtų atsakomybės sritis ir neįmanomas fizinis krūvis. Todėl būtina deleguoti atsakomybę ir paskirstyti darbus. Todėl mums prireiks lojalių darbuotojų, gerų specialistų. Pastoviam darbuotojų poreikiui patenkinti mums pakaks 5 darbuotojų: vadovo (direktoriaus), buhalterės, virėjos, pagalbinio darbuotojo ir valytojos. Kaimo turizmo sodybos organizacinę struktūrą galime matyti 2 paveiksle. Taigi pats svarbiausias reikalavimas priimant į darbą būtų tas, kad darbuotojai būtų lojalūs ir sugebėtų siekti bendro tikslo, bet ar tokie yra įmonės darbuotojai, mes sužinosime tik kurį laiką su jais ppabendravus.

2 pav. Įmonės organizacinė struktūra

Kuriamoje įmonėje bus taikomas autoritarinis valdymo būdas. Sprendimus priiminės vadovas, kuris užims direktoriaus pareigas. Jis sudarinės sutartis su infomaciją teikiančiais partneriais, užsiims rinkodara ir tolimesnės veiklos programavimu, taip pat naujų galimybių paieška bei kartu spręs aadministracinius klausimus, vykdys klientų paiešką bei atlikinės kambarių nuomos, tvarkymo, paslaugų teikimo ir įrangos nuomos administravimą, t.y. atliks taip pat ir administratoriaus pareigas.

Kaimo turizmo veikloje taip pat bus reikalingas pagalbinis darbuotojas, kuris prižiūrės valtis, jų tinkamą eksploatavimą, tvarkys kitus buitinius reikalus bei prižiūrės bendrąją veiklos darną ir tvarką.

Virėja gamins maisto produktus, kurs naujus patiekalus, patieks produktus klientams.

Valytoja tvarkys kambarius, aplinką, esant reikalui, padės virtuvėje.

Buhalterė atliks buhalterinę apskaitą. Buhalterė turės turėti aukštąjį buhalterinį išsilavinimą ir darbo patirties.

Būtina, kad visi darbuotojai saugotų tą informaciją, kuri jokiu būdu negali patekti konkurentams.

INVESTICIJOS IR FINANSAVIMAS

Papildomas investicijas, numatysime ateityje įgyvendinus esamus planus ir sukaupus kapitalą naujiems projektams. Dabartinės investicijos numatomas investuoti į esamų projektų tobulinimą bei naujų projektų plėtojimą. Ši galimybė numatoma tuo atveju, jei eesamas verslas bus pelningas ir bus galima sukaupti lėšas naujiems projektams. Pagrindinę dalį investicijų numatoma investuoti į pastatus. Tai sudarytų apie 100 tūkst. lt.

Finansavimą esu numatę iš banko. Tikimės, kad bankas remdamasis šiuo planu mums suteiks paskolą. Mūsų paskolos dydis yra planuojamas 100 tūkst.lt. Šios lėšos bus naudojamos nupirktų pastatų renovacijai ir pritaikymui poilsiavimui, paslaugų apmokėjimui, naujų idėjų įgyvendinimui. Verslo partneris t.y. bankas investuotas lėšas turėtų atgauti per numatytą metų laikotarpį. Tai žadama įvykdyti gautų pajamų sąskaita. Mano skaičiavimais tai tturėtų pakakti verslo pradžiai ir tolesniam vystymui. Ši suma sudaro pusę bendrų pajamų, kurias esu pasirengusi investuoti į šį projektą.

FINANSINĖS PROGNOZĖS

Planuojamos finansinės prognozės yra tokios: tai būtų pelno gavimas iš teikiamų paslaugų, kurios ateityje turėtų didelę paklausą iš esamų ir pastovių poilsiautojų. Pagrindinę dalį turėtų sudaryti pajamos už poilsį patalpose. Sieksime visa tai tobulinti ir gerinti, su tikslu pritraukti poilsiautojus bei finansavimą. Neatmetama galimybė pritraukti ir užsienio investuotojus, kurie padėtų plėtoti verslą ir siekti bendro kapitalo. Numatomi įkainiai turėtų konkuruoti su kituose rajonuose konkurentų teikiamomis paslaugomis. Šios kainos be abejo turi būti atitinkamos pagal teikiamų paslaugų paketą. Tai nustatysime remdamiesi konkurentų paslaugų įkainiais bei kita informacija. Be abejo taip pat bus vykdoma finansinė apskaita, kontroliuojami atsiskaitymai ir daroma pajamų analizė siekiant įvertinti gautas pajamas ir pagreitinti, jei bus galimybė, paskolos atidavimo terminus. Taip pat ir atlyginimų išmokėjimas darbuotojams atsižvelgiant į darbo rezultatus. Verslo pelningumą galėtume paremti patogia ir patrauklia vieta, patraukliomis kainomis, bei ramiu ir saugiu poilsiu. Per penkių metų laikotarpį numatoma gražinti bankui 100000 Lt paskolą, kadangi grynasis veiklos pelningumas numatomas apie 57 proc. nagrinėjamu penkerių metų laikotarpiu. Iki 2013 metų planuojama pasiekti 688250,70 Lt apyvartą. Grynasis pelnas jau pirmaisiais veiklos metais turėtų siekti 315634,18 Lt. O iki 2013 mmetų turėtų pakilti iki 398070,99 Lt. Vidutinis turto pelningumas turėtų 2013 metais siekti 24,41 proc.

Sąnaudos komunaliniams patarnavimams: elektros energijai, dujoms, šildymui skaičiuojamos remiantis kasmetinių šių paslaugų brangimu, vidutiniu jų sunaudojimu per ataskaitinius metus (priklausomai nuo svečių skaičiaus, sodybos užimtumo ir t.t.). Pastovios išlaidos, kaip darbo užmokesčio, maisto žaliavų, reklamos bus skaičiuojamos priklausomai nuo numatytų gauti pajamų.

Finansiniai metai prasideda ir baigiasi sausio mėnesį. Kadangi kaimo turizmo veikla prasidės 2009 m. gegužės mėn. taip būtų patogiau, ir žiemą, ne sezono laiku, sodyba mažiau užimta, galima įvertinti praėjusį sezoną – finansinius metus. Pelno (nuostolio) ataskaita leidžia teigti, kad įmonės veikla nuo 2009 metų gaus pelną (1 priedas).

Pinigų srautų ataskaita atspindi įmonės sukauptas pinigines lėšas ir jų panaudojimą (3 priedas). Taigi, mūsų pasirinkta veikla gauna kasmet pelno, tad manome, kad šia veikla verta užsiimti.

Balanse (2 priedas) pateikta visų penkių metų įmonės disponuojamas turtas ir turimi įsipareigojimai.

Finansinių rodiklių skaičiavimai pateikti 3 lentelėje.

3 lentelė

Finansiniai rodikliai

Rodikliai Prognozė

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m.

Grynasis pelningumas, % 57,35 54,88 56,36 57,63 57,84

Vidutinio turto pelningumas, % 130,46 49,55 36,24 29,50 24,41

Skolos rodiklis 0,22 0,10 0,05 0,02 0,00

Skubaus likvidumo rodiklis 11,42 19,49 29,09 39,75 269,56

Bendrojo likvidumo rodiklis 11,43 19,49 29,10 39,76 269,62

Grynasis pelningumas rodo, kiek grynojo pelno gaunama kiekvienam pardavimų piniginiam litui. Šis rodiklis turi būti ne mažiau kaip 3 proc.Visais veiklos metais bus gaunamas pelnas, todėl, mūsų nuomone, šis verslas yra tikrai pelningas.

Vidutinio tturto pelningumas parodo, kiek įmonė efektyviai panaudoja savo turtą. Šis rodiklis visais metais yra teigiamas, nes gaunamas pelnas, o tai reiškia, jog turtas bus panaudojamas efektyviai.

Skolos koeficientas parodo viso įmonės turimo turto dalį, kuri įsigyta iš svetimų lėšų šaltinių, t.y. skolinto kapitalo. Priimtina šio rodiklio reikšmė ne mažiau kaip 0,5. Koeficiento reikšmės mažėjimas parodo, kad įmonės finansinės veiklos rizika mažėja.

Skubaus likvidumo koeficientu įvertinamas trumpalaikis mokumas, nes jį skaičiuojant įtraukiamas tik trumpalaikis turtas – grynieji pinigai, esantys kasoje, vertybiniai popieriai, gautinos pajamos, investicijos. Priimtina šio rodiklio reikšmė ne mažiau kaip 1,25. Šios veiklos skubus likvidumas yra labai geras, vadinasi, dar bandysime plėstis ir teikti vis naujų paslaugų.

Bendrojo likvidumo rodiklis parodo įmonės sugebėjimą įvykdyti savo trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus. Šis rodiklis turi būti ne mažiau kaip 1,3.

RIZIKOS ANALIZĖ

Šiame projekte numatyta kaimo turizmo sodyba, kaip ir bet kuris kitas projektas, nėra laisva nuo rinkos. Todėl yra daug pagrindinių rizikos veiksnių galinčių įtakoti projekto sėkmę ir bendrąją kaimo turizmo sodybos veiklą. Tam tikslui atliksime SWOT analizę.

Įmonės SWOT analizė

Stiprumai Silpnumai

• aukšta paslaugos kokybė

• konkurenciniai sugebėjimai

• personalo sugebėjimai

• didelis pasirinkimas papildomų paslaugų

• gera valdymo politika

• yra kur tobulėti

• žemos kainos

• svetingi šeimininkai

• jauki ir šilta namų atmosfera

• mažai urbanizuotas kaimo kraštovaizdis

• svetingi gyventojai • nepakankamas sodybos populiarumas Lietuvoje ir užsienyje

• santykinai mažos investicijos.

• informacijos, reklamos trūkumas

• pernelyg aukštos paslaugų

kainos esamai paslaugų kokybei

• verslo įgūdžių trūkumai

• vidinė dezorganizacija

Potencialios galimybės Potencialios grėsmės

• pozicijų rinkoje plėtimas

• naujų paslaugų įdiegimas

• mažai pramonės paliesto kaimo žavesys • vartotojų požiūrio ir vartojimo pasikeitimas (nebeskirti tiek pinigų poilsiui, pramogoms)

• gali nepavykti sudaryti bendradarbiavimo

sutarčių su turizmo firmomis

• informacijos stoka

• grėsmė aplinkai netinkamai naudojant gamtinius išteklius

• konkurentai

3 pav. Kaimo turizmo sodybos „Po berželiu“ SWOT analizė

Sisteminė esamos įmonės padėties analizė – tai visos įmanomos informacijos apie rinką, kurioje veikia organizacija, šiuo metu tai yra kaimo turizmo sodyba bei apie pačią įmonę, surinkimas ir interpretacija. Esamos padėties įvertinimas leis nustatyti marketingo ttikslus, galimybes bei būdus, kaip tuos tikslus įgyvendinti. Vienas iš tokių būdų metodas – SWOT analizė. Tai metodas leidžiantis nustatyti įmonės stipriąsias ir silpnąsias puses, bei suderinti tai su aplinkos galimybėmis bei pavojais. Jis padeda geriau įsivaizduoti įmonės strateginės situacijas.

 Finansinė rizika

Kaip ir kiekvienas verslas, taip ir mūsų kaimo turizmo sodyba yra neapsaugota nuo nuostolių. Pavyzdžiui, egzistuoja likvidumo rizika, kai galime pritrūkti pinigų. Šiuo atveju, reikėtų paimti dar vieną paskolą iš banko. Jei pinigų užtenka, siekiant garantuoti investicijų atsipirkimą, reikia užtikrinti kkaimo turizmo sodybos apkrovimą. Egzistuoja tikimybė, kad gali atsitikti nenumatyti įvykiai, kurie galėtų sutrukdyti ritmingą sodybos darbą. Tai netikėti įrangos gedimai ar avarijos, stichinės nelaimės – potvyniai, gaisrai ar kitos priežastys. Tačiau kaimo turizmo sodyboje bus tobulinamas valdymas, skiriamos lėšos ddarbuotojų apmokymui, aukščiau pateiktų rizikos veiksnių sumažinimui. Nuo nelaimingų atsitikimų bei vagysčių kaimo sodybos turtą planuojama apdrausti.

 Valdymo rizika

Kadangi kaimo turizmo sodybos savininkė yra tik trečiame kurse, ir tik po metų baigs bakalauro studijas, taigi jų žinios yra daugiau teorinės nei praktinės. Todėl bus stengiamasi joms suteikti galimybes papildomai mokytis, lankyti specialius kursus. Galima bus vykti į didesnius miestus, išklausyti kursų, arba mokytoją atsivežti į savo sodybą. Taip pat yra daug praktinės literatūros, kuria galima pasiremti. Lietuvoje atsiranda vis daugiau konsultavimo firmų, tad galima patarimo prašyti iš jų, aišku už atitinkamą mokestį, galime samdyti konsultantą.

 Išorinė rizika

Pagrindinė kaimo turizmo sodybos išorinė rizika yra konkurentai. Kaimo turizmo paslaugų pasiūlos rinka nėra užpildyta, atsiranda naujų konkurentų atsiradimo kaimynystėje grėsmė. Kitos kaimo turizmo sodybos ggali plėsti savo veiklą arba imtis agresyvių marketingo veiksmų, tuo žymiai paaštrindama konkurenciją. Tai darytų įtaką kaimo turizmo sodybos apgyvendinimo ir poilsio paslaugų pardavimų apimtims ir kainoms. Išeitis – suteikti aukštos kokybės apgyvendinimo ir poilsio paslaugas ir jas tobulinti.

Šią veiklą veiks ir ekonominė padėtis šalyje. Sakykime išaugtų dar labiau prekių kainos, automatiškai pabrangtų veikloje naudojamos žaliavos, o taip pat turėtume pabranginti teikiamas paslaugas tiek, kad padengtų sąnaudas ir duotų pelną. Bet ar sutiks tada vartotojai naudotis paslaugomis? Ar jų sskaičius nesumažėtų? O jei sumažėtų, tai kiek? Šiuo atveju tikslinga manyti, kad veikla šiek tiek nukentėtų. Iš vienos pusės aišku, kad jei keliamos kainos, tai keliami ir atlyginimai, bet reikia įvertinti ir psichologinį momentą, kad keliant kainas žmonės piktinasi vyriausybės poelgiu ir ignoruoja atlyginimų pakėlimą, jaučiasi nuskriausti ir dalis jų atsisako teikiamų paslaugų. Taigi dėl šios priežasties manoma, kad būtų prarasta ne daugiau 10 proc. klientų. Kur kas daugiau klientų prarastume, jei šalyje bankrutuotų bent keletas stambių gamyklų ir atsirastų daugiau bedarbių, kurie aišku tikrai atsisakys šios paslaugos. Bet šių ekonominių veiksnių numatyti negalima ir tenka pasikliauti prognozėmis, kurias tenka daryti vertinant dabartinę ekonominę padėtį šalyje. Derėtų įvertinti pasiūlą ir paklausą. Kol kas tiek paklausa, tiek pasiūla yra stabilios ir priklauso tik nuo sezono. Pasiūla didėjant bedarbių skaičiui ( kas dabar pastebima) turėtų padidėti. Taigi numatoma didesnė konkurencija, tačiau neįmanoma numatyti, kokia dalis konkurentų išsilaikys rinkoje. Paklausa, kaip minėta, didžiausia gegužės- rugsėjo mėn. Paklausa galėtų pasikeisti tik tuomet, jei žmonės pradėtų ieškoti ir naudotis alternatyviais sprendimais. Tačiau aišku, kad juos domina ir alternatyvi ir prieinama kaina.

Įstatymų pasikeitimo rizika kaimo turizmo verslui nėra labai svarbi, nes ši veiklos sritis yra prioritetinė ne tik Lietuvoje, bet ir ES. Neigiamai gali paveikti ttik ūkininkavimui nepalankūs įstatymų pakeitimai (pelno, kelių mokesčio įvedimas ir pan.)

PROJEKTO ĮVERTINIMAS

Šis projektas man, kaip jaunai verslininkei, yra pirmasis. Nusprendžiau imtis kaimo turizmo verslo, nes gyvenu prie gražaus ežero, turiu žemės sklypa prie jo ir yra pastebima vis didėjanti kaimo turizmo sodybų paklausa. Tai bus puiki proga išbandyti savo jėgas, įgyti patirties, užmegzti naujų, naudingų pažinčių.

Mes tikimės pagerinti šios paslaugos teikimo kokybę, įdiegti naujovių, taip pat pagerėtų ir regiono ekonominė padėtis. Pasirinkta vieta yra ideali poilsiui, kurio trokšta užsiėmę verslininkai, ar iš užsienio atvykę turistai

Numatytas verslo projektas turėtų būti pelningas ir atitikti reikalavimus, keliamus kaimo turizmui. Tai teigdama, remiantis esama kaimo turizmo rinka, kuri šuo metu nėra ypatingai konkurencinga, bent jau šiame regione bei jo apylinkėse. Pelningumą galima prognozuoti vasaros bei įvairių švenčių bei užsienio turistų ( susidomėjusių mano teikiamų paslaugų kokybiškumu ) buvimo metu. Tai bandžiau pasiekti remdamasi reklama, kurią stengsiausi kuo plačiau paskleisti, bei rekomendacijomis iš buvusių poilsiautojų. Numatomos teikti paslaugos bus konkurentabilios esamoje rinkoje visoje Lietuvoje atsižvelgiant į paslaugų teikimo apimtis. Tai turėtų pagrįsti paslaugų įkainiai, kokybė ir aptarnavimas. Taip pat ateityje galime numatyti lanksčias užsakymo bei atsiskaitymo galimybes, kurios turėtų pritraukti daugiau klientų turinčių vidutines pajamas.

PRIEDAI

1 Priedas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Rodikliai 2009 2010 2011 2012 2013

Pardavimai 550400,00 577920,00 612595,00 655477,00 688251,00

(kintamosios veiklos sąnaudos) 109725,00 111919,00 115299,00 122321,00 132290,00

Pastoviosios veiklos sąnaudos 54264,00 78876,00 78246,00 76986,00 76986,00

Veiklos pelnas prieš nnusidėvėjimą 386411,00 387125,00 419050,00 456170,00 478975,00

(nusidėvėjimo sąnaudos) -9550,50 -9550,50 -9550,50 -9550,50 -9550,50

Veiklos pelnas 376861,00 377574,00 409499,00 446619,00 469424,00

(palūkanų sąnaudos) 5526,40 4421,12 3315,84 2210,56 1105,28

Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos (sąnaudos)

Įprastinės veiklos pelnas 371334,00 373153,00 406184,00 444409,00 468319,00

(pelno mokestis) 55700,10 55973,00 60927,50 66661,30 70247,80

Grynasis pelnas 315634,00 317180,00 345256,00 377748,00 398071,00

2 Priedas

Balansinė ataskaita, Lt

Rodiklis Metai

2009 2010 2011 2012 2013

Turtas

Ilgalaikis turtas

nuosava žemė ir pagrindinės gamybos priemonės 163149,5 153599 144048,6 134498,1 124947,6

Ilgalaikis turtas iš viso: 163149,5 153599 144048,6 134498,1 124947,6

Trumpalaikis turtas

Įmonėje pagamintos atsargos

Pirktos atsargos 283,96 289,64 298,38 316,55 342,35

Gautos prekybos skolos 19657,14 20640 21878,4 23409,89 24580,38

Investicijos orterminuoti indėliai

Gryni pinigai sakaitoje ir kasoje 347586,6 645644,1 971466,5 1329583 1701971

Trumpalaikis turtas iš viso 367527,7 666573,8 993643,3 1353309 1726894

Turtas iš viso 498530,2 820172,8 1137692 1487807 1851841

Įsipareigojimai ir savininkų nuosavybė

Savininkų nuosavybė

Pgrindinis kapitalas, rezervai, nepaskirstytas pelnas 383487,2 730714,3 1075918 1453770 1845436

Žemės perkainojimo rezervas

Savininkų nuosavybė iš viso: 383487,2 730714,3 1075918 1453770 1845436

Kitos dotacijos ir subsidijos

Ilgalaikės paskolos 82896 55264 27632 0 0

Trumpalaikės paskolos, overdraftas 27632 27632 27632 27632 0

Mokėtinos sumos 4515 6562,5 6510 6405 6405

Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso 32147 34194,5 34142 34037 6405

Viso įsipareigojimų ir savininkų nuosavybė 498530,2 820172,8 1137692 1487807 1851841

3 Priedas

Pinigų srautų ataskaita

Rodikliai

2009 2010 2011 2012 2013

Pinigų srautai iš įmonės veiklos

Grynasisi pelnas (nuostolis) 315634,2 317180,1 345256,1 377747,5 398071

Nusidėvėjimas ir amortizaciojso sąnaudos 9550,48 9550,48 9550,48 9550,48 9550,48

Gautinų skolų pokytis -19657,1 -982,857 -1238,4 -1531,49 -1170,49

Mokėtinų sklolų pokytis ( skolos teikėjams, įvairios) 4515 -52,5 -105 0 -6405

Sumokėtos palūkanos 5526,4 4421,12 3315,84 2210,56 1105,28

Pinigų srautai iš kitos finansinės ir investicinės veiklos

Atsargų pokytis -283,96 -5,68 -8,75 -18,17 -25,80

Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos 315285 330110,7 356770,3 387958,9 401125,4

Pinigų srautai iš investicinės veiklos

Žemės, pastatų, įrengimų, technikos įsigyjimas -172700

Žemės, pastatų, įrengimų, technikos pardavimas

Investicijų perleidimas (įsigyjimas)

Pinigų srautai iš investicinės veiklos -172700 0 0 0 0

Pinigų srautai iš finansinės veiklos

Paskolų paėmimas 138160 0 0 0 0

Paskolų grąžinimas -27632 -27632 -27632 -27632 -27632

Savinininko pinigų įnešimas (išnešimas) 100000

Sumokėtos palūkanos -5526,4 -4421,12 -3315,84 -2210,56 -1105,28

Paramos fondai

Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos 205001,6 -32053,1 -30947,8 -29842,6 -28737,3

Pinigų pokytis per laikotarpį 347586,6 298057,6 325822,4 358116,3 372388,2

Pinigai laikotarpio pradžioje 0 347586,6 645644,1 971466,5 1329583

Pinigai laikotarpio pabaigoje 347586,6 645644,1 971466,5 1329583 1701971

4 Priedas

Veiklos pajamos

1,05 1,06 1,07 1,05

Veikla

Kaina 2007 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nakvynė 100 24800 14000 18600 18000 31000 54000 55800 55800 48000 37200 24000 37200 418400 439320 465679,2 498277 523190,6

Maitinimas 50 4650 7000 7750 6000 10850 12000 12400 12400 12000 10850 6000 9300 111200 116760 123765,6 132429 139050,7

Valčių nuoma 20 0 0 0 600 1240 4800 5580 5580 3000 0 0 0 20800 21840 23150,4 24770,9 26009,47

is viso x 29450 21000 26350 24600 43090 70800 73780 73780 63000 48050 30000 46500 550400 577920 612595,2 655477 688250,7