verslo planas „drabužių siuvimo ir dizaino salonas“

Turinys

psl

Santrauka…………………3

Verslo aprašymas………………4

Verslo srities aprašymas……………..4

Įmonės tikslas………………….4

Produkto aprašymas………………5

Firmos misija………………….5

Vizija……………………5

Marketingas…………………6

Rinkos apžvalga…………………6

Konkurencijos analizė……………..6

Pardavimų strategija………………..7

Kainų politika ………………….7

Reklama ir rėmimas………………8

Gamybos (paslaugų) aprašymas…………..9

Trumpas gamybos proceso ir paslaugų teikimo aprašymas….9

Vietos analizė………………….9

Patalpos ir įrengimai……………..10

Darbo jėga………………… 11

Žaliavos ir tiekėjai……………….11

Transportas…………………..11

Vadyba………………….12

Savininkai ir valdytojai……………..12

Organizacinė įmonės struktūra………….12

Rizikos įvertinimas………………13

Galimos problemos ir kliūtys…………..13

Alternatyvi veikla………………..13 Finansai………………….14

Reikalingos lėšos ir jų panaudojimas…………14

Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos……….14

Savikainos prognozė………………15

Pardavimų prognozės……………..16

Prognozuojamo pelno ataskaita………….17 Santrauka

Visais laikais žmonėms buvo reikalingi drabužiai. Net žiloje senovėje, kai žmonės dar buvo laukiniai, dėvėdavo tam tikrą apdarą.

Šiuo metu Lietuvoje drabužių pramonė yra gerokai pažengusi pirmyn, todėl konkurentų skaičius nnemažas. Tačiau ši veikla niekada nebuvo monotoniška, ji nuolatos kinta, nes pasikeitus madai, žmonės dažnai keičia savo rengimosi stilių, o tai reiškia, kad ieško naujovių. Todėl drabužiai nuolat atnaujinami.

PĮ “Savas stilius” perka aukštos kokybės audinį ir siūna drabužius, po to juos realizuoja savo parduotuvėje. Drabužiai skirti jaunimui bei vyresnio amžiaus žmonėms, daugiausia moterims. Išskiriantis iš kitų bruožas yra tas, kad mūsų įmonė gamina dar ir drabužius toms moterims, kurios negali rasti tinkamo drabužio dėl figūros trūkumų.

PĮ “Savas stilius” turi vvieną savininką, kuris tuo pačiu yra ir įmonės prezidentas bei vadovas. Tai Jolita Judina, kuri 1999m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo verslo administratorės profesiją.

Įmonė savo veiklai pasirinko labai gerą vietą. Visų pirma, čia nėra potencialių konkurentų, o antra, rinkos paklausa ggana didelė, todėl tai garantuoja sėkmingą įmonės gyvavimą.

Personalinės įmonės tikslas įsitvirtinti šioje verslo srityje, aprūpinti vietos gyventojus reikalingomis prekėmis,o taip pat trečių metų bėgyje atidaryti dar vieną parduotuvę. Todėl prašoma 40000Lt kredito linija su 21proc. Metinių palūkanų 24 mėnesių laikotarpiui. Lėšos bus panaudotos patalpų remontui, įrenginiams bei žaliavoms pirkti. Paskolą norime paimti visą iš karto ir atiduoti dalimis, kartu su palūkanomis, kiekvieną mėnesį. Paskolos poreikis priklauso nuo rinkos pokyčio, todėl reikiama suma gali šiek tiek kisti.

Kaip garantas bankui bus įkeistas visas įmonės turtas, o taip pat ir nuosavas automobilis.

PĮ “Savas stilius” savo produkciją žada pardavinėti savo parduotuvėje, esančioje Elektrėnuose, Sodų 1-4. Įmonėje dirbs 7 darbuotojai, kurių bendras mėnesinis atlyginimas pirmais metai bus 3512Lt, o antrais metais padidės iki 15proc. Verslo aaprašymas

Verslo srities aprašymas

Įmonė žada pasiūlyti įvairaus asortimento drabužius jaunimui bei vyresnio amžiaus žmonėms, daugiausia moterims. Drabužiai siūnami atsižvelgiant į vartotojų poreikius bei nuolatos besikeičiančią madą.

Šis verslas Lietuvoje yra gana gerai išplėtotas, todėl tai nebus kažkokia inovacija. Paprasčiausiai žmonės turės galimybę rinktis. Nors konkurentų drabužių pramonėje yra daug, mūsų įmonė siūlo, tai ką sunku rasti žmonėms su nestandartinėm figūrom, tai yra, mes siūname ne vien standartinius, bet ir išskirtinių dydžių bei formų drabužius.

Kalbant apie rinką, užtenka pasakyti, jog jją sudaro visi potencialūs pirkėjai, kurie rūpinasi savo apranga ir jos atnaujinimu.

Prekės bus gaminamos įmonės patalpose, o taip pat ir realizuojamos be jokių tarpininkų.

Įmonės tikslai

Pagrindinis PĮ “Savas stilius” tikslas per ateinančius trejus metus įsitvirtinti rinkoje, suteikti naujų darbo vietų, siekti maksimalaus prekių pardavimo, kad įmonė dirbtų pelningai ir dviejų metų bėgyje grąžintų paskolą.

Kiekvienais metais, kaip ir kiekvieną sezoną, žadame pasiūlyti naują drabužių kolekciją.

Trečiais metais atidaryti dar vieną naują parduotuvę. Produkto aprašymas

PĮ “Savas stilius” kuria stilingus drabužius jaunoms bei vyresnio amžiaus moterims, o taip pat ir toms, kurios turi sunkumų dėl figūros. Drabužiai siūnami iš aukštos kokybės audinio ir parduodami už minimalią kainą. Šalia gamyklos esanti parduotuvė dirba šešias dienas per savaitę. Joje platus asortimentas drabužių. Pirkėjai aptarnaujami mandagiai ir kantriai. Taip pat čia dirbančios pardavėjos gali patarti, kokį gaminį geriau įsigyti. Firmos misija

PĮ “Savas stilius” misija aprūpinti vartotojus stilingais drabužiais, o taip pat pagelbėti moterims nerandančioms sau apdaro dėl figūros trūkumų. Vizija

Firma nori pralenkti savo konkurentus, išgarsėti visoje Lietuvoje, tapti pirmaujančia šioje srityje, o taip pat ir pradėti eksportuoti savo produkciją į užsienį. Marketingas

Rinkos apžvalga

Pagrindiniai produkcijos vartotojai vidurinio sluoksnio žmonės, kurie gali per mėnesį išleisti bent 100Lt savo aprangos poreikiams tenkinti. Didžiausią rinkos dalį sudarys jaunimas bei vyresnio aamžiaus moterys. Kaip jau minėta ankstesniuose skyriuose rinkos dalį sudarys ir tos moterys, kurių figūros nėra standartinės.

Vartotojų rinkos nesudarys visos Lietuvos gyventojai, nes besikurianti įmonė dirbs tik viename miestelyje, Elektrėnuose, todėl daugumą sudarys jo gyventojai. Neatmetama ir ta galimybė, jog žmonės, gyvenantys aplinkiniuose kaimuose, taip pat atvyks čia apsipirkti.

Ištyrus Elektrėnų rinką, tai yra, atlikus gyventojų apklausą, iš 5000 apklaustųjų 1proc. sutinka ir, svarbiausia, gali kiekvieną mėnesį išleisti po 100Lt drabužiams įsigyti. Kadangi čia gyvena 20000 žmonių, iš kurių paimame 15000, nes kiti tarkim yra mažamečiai, tai daroma išvada, kad iš jų 3proc. (250) yra potencialūs mūsų vartotojai.

Trečiais metais plečiantis, tai yra, įkūrus dar vieną parduotuvę, planuojame apimti dar didesnę rinkos dalį. Konkurencijos analizė

Konkurentus galima suskirstyti į tiesioginius ir netiesioginius. Tiesioginiai konkurentai, tai įmonės, kurios aptarnauja tą patį vartotoją ir gamina tą pačią produkciją. Pažvelgus į įmonių rejestrą, galima atrasti be galo daug tokių konkurentinių įmonių. Kaip antai “Utenos trikotažas”, “Sparta”, “Apranga”, “Audimas”, “Šatrija”, “Lelija” ir daugelis kitų smulkių įmonių. Dauguma paminėtų konkurentų gamina produkciją jaunimui, ne gana to, turi gerą vardą ir yra prestižinės firmos. Todėl konkuruoti su jomis bus gana sunku. Bet nei viena iš jų negamina drabužius nestandartinėms figūroms, todėl šis bruožas mus išskiria iš konkurentų tarpo. BBe to, mes įsikūrę tokioje vietoje, kurioje potencialių konkurentų beveik nėra.

Kita rūšis konkurentų yra netiesioginiai. Tai tokios įmonės, kurios negamina tos pačios produkcijos, bet aptarnauja tuos pačius vartotojus. Tokiais konkurentais gali būti firmos parduodančios audinius. Vartotojai vietoj to, kad nusipirktų pagamintą prekę, gali patys ją pasigaminti, įsigiję žaliavų, manydami, kad tai jiems gali atsieiti pigiau. Tačiau šiais laikais žmonės pasidarę labai tingūs, todėl tik nedidelė jų dalis norės tuo užsiimti, kiti gi verčiau brangiau sumokės, bet įsigis gatavą prekę ir negaiš brangaus laiko, kad ją pasigamintų.

Taigi didžiausią dėmesį reikia skirti tiesioginiams konkurentams, kurie be abejo, yra potencialiausi.

Pardavimo strategija

Įmonė “Savas stilius” savo produkciją pardavinės savo parduotuvėje, kuri bus įrengta tame pačiame pastate, kur ir gamykla – siuvykla. Bus nuomojamas pirmame aukšte dviejų kambarių, t.y. 60m2, butas, jame padarytas remontas ir pritaikyta aplinka parduotuvei. Nuomos mokestis už butą per mėnesį 600Lt. Parduotuvei čia gana geros sąlygos, nes pagamintos produkcijos nereikės transportuoti iš kur nors toli, nes čia pat, antrajame aukšte, virš parduotuvės, mes nuomosime dar vieną tokį patį butą (+600LT), kuriame bus įmonės siuvykla. Pats pastatas yra miestelio senajame rajone, kuriame susitelkę daugiausia to miestelio gyventojų.

Parduotuvėje dirbs dvi darbuotojos – kasininkė ir prekių žinovė. Pirkėjai, apsilankę

šioje parduotuvėje, bus gerai aptarnaujami, todėl neturėtų dėl to skųstis ir noriai apsilankys dar kartą. Kainų politika

Nustatyti prekės kainą nėra lengva. Reikia atsižvelgti į prekės savikainą, į kurią įeina įvairios sąnaudos: žaliavos, darbas, komunalinės paslaugos, mokesčiai ir t.t., taip pat norint kažkiek uždirbti, reikia nustatyti tam tikrą prekės antkainį. Dėl didelės darbo jėgos pasiūlos ir tobulinamų įrenginių, prekės savikaina neturėtų didėti, todėl uždėjus tam tikrą antkainį, prekės kaina nebūtų aukšta. Palyginus savo prekės kainą su konkurentų analogiškų gaminių kainomis, mmūsų kainos yra žemesnės. Taip yra dėl to, jog esame nauja įmonė ir vartotojai neturi mokėti už firmos ženklą ar prestižą.

Kadangi drabužių pramonėje vyrauja sezoniškumas, baigiantis kiekvienam sezonui, kad išparduotume užsilikusias prekes, taikysime nuolaidas. Vartotojai, įsigiję prekių už 100Lt, dar vieną prekę galės įsigyti už jos savikainą.

Atsižvelgiant į tai, jog prekės parduodamos be tarpininkų, t.y. tiesiogiai pirkėjams, tai antkainis galės būti šiek tiek didesnis, bet neviršijantis konkurentų kainų, taip tikimasi gauti daugiau pelno. Reklama ir rėmimas

Pagrindinis reklamos tikslas pranešti vartotojams, jjog esame, kas esame ir ką gaminame.todėl reklamoje turėtų atsispindėti įmonės adresas, veikla, kuria užsiima ir ką siūlo vartotojams. Ypač turėtų susidomėti tie, kurie neranda drabužių pagal savo figūros matmenys, todėl, kad juos pritrauktume, šis faktas turėtų būtinai atsispindėti reklamoje. Be abejo, reklamoje taikysime taktiką, jog prekės parduodamos mažiausiomis kainomis. Iš patirties visiems žinoma, jog tai labai veiksminga.

Iš pradžių, kad rinka apie mus sužinotų, naudosimės skrajutėmis, kuriose bus visa informacija apie šią įmonę, jos bus išnešiotos į kiekvieno gyventojo pašto dėžutę. Tokią reklamą taikysime vieną kartą per du mėnesius. Skrajučių skaičius per du mėnesius sudarys 10000 vnt., vienos skrajutės kaina yra 0.2Lt, todėl tokiai reklamai per metus išleisime 1200Lt.

Virš įėjimo į parduotuvės patalpas kabos iškaba, kurioje didelėmis raidėmis bus parašyta “Drabužių salonas “Savas stilius”. Tokia iškaba yra ilgalaikė reklama, kuri kainuos 1000Lt.

Kai įmonė tvirtai jausis rinkoje ir pradės pelningai dirbti, reklamai planuojama išleisti daug daugiau. Planuojama įdėti keletą skelbimų į regioninius laikraščius, žurnalus. Gamybos (paslaugų) aprašymas

Trumpas gamybos proceso iir paslaugų teikimo aprašymas

Įmonė “Savas stilius” perka pirminę žaliavą – audinį. Tuomet iš audinio iškerpamos drabužių iškarpos, tai daroma pasinaudojus sukirpimo mašiną. Iškarpos kokybiškai susiuvamos, naudojantis siuvamosiomis mašinomis, overlokais ir kitais reikiamais įrenginiais. Po to, pasiūtas drabužis išlyginamas lyginimo presu ir pakabintas ant pakabos ar supakuotas į celofaną, nunešamas į parduotuvę. Čia gaminiai gražiai iškabinami kabyklose arba surūšiuojami lentynose.

Parduotuvėje pirkėjai bus gerai aptarnauti, jiems čia bus suteikta visa reikalinga informacija apie gaminį. Norėdamas pasimatuoti drabužį, klientas galės tai padaryti tam sskirtose persirengimo kabinose. Jei kartais klientas, nusipirkęs gaminį, apsigalvos ir norės jį grąžinti, mūsų parduotuvėje jam mielai bus grąžinti pinigai arba pakeistas į kitą gaminį.

Radus prekės pasiuvimo defektų, siuvėjoms bus liepiama gaminį pataisyti arba pasiūti naują. Už tokį darbą joms nebus mokamą, kadangi tai įvykę dėl jų kaltės. Vietos analizė

Siuvyklos ir parduotuvės patalpos, kaip minėta, bus pastate, esančiame Elektrėnų senajame rajone. Miestelyje potencialių konkurentų nėra, rinka nors ir ribota, bet pakankama, be to, čia dažnai atvyksta žmonių iš aplinkinių kaimų bei gyvenviečių.

Miestelis yra prie pat automagistralės, keliai geri, todėl žaliavų transportavimui tai nesukelia jokių nepatogumų.

Priešais parduotuvę yra parkelis, todėl ten susitelkia daug žmonių. Pailsėję, jie gali užsukti į mūsų parduotuvę ir sau ką nors nusipirkti.

Žinoma, prie parduotuvės yra automobilių stovėjimo aikštelė, todėl klientai, turintys automobilius, be vargo galės prie mūsų privažiuoti.

Patalpos ir įrenginiai

Patalpos išnuomojamos neribotam laikui. Nuomojami du dviejų kambarių (60m2) kambariai, pirmame ir antrame aukštuose.

Pirmajame bus įrengta parduotuvė. Gavus leidimą, buto patalpos bus pritaikytos parduotuvei, t.y. vietoje balkono bus padarytas įėjimas su laipteliais, viduje išgriauta sienos, jungiančios du kambarius, dalis, kad kambariai susijungtų ir būtų erdviau. Patalpa suremontuota. Čia, prie įėjimo, stovės prekystalis ir kasos aparatas, visoje parduotuvėje atitinkamai išdėstytos stovės drabužių kabyklos, o aant sienų pakabintos lentynos. Kitame parduotuvės gale, priešingai nuo įėjimo, bus dvi persirengimo kabinos su veidrodžiais.

Antrajame aukšte taip pat atliktas remontas, bet ne toks geras kaip parduotuvėje. Čia bus sutelktas visas gamybos procesas, todėl kapitalinis remontas nebūtinas. Šiose patalpose bus visi reikalingi siuvimui įrenginiai. Kad būtų paprasčiau, visus juos matome lentelėje.

Taip pat patalpų nuoma per mėnesį – 1200Lt, laiptų įrengimas – 1000Lt, sienos išgriovimas – 1000Lt, remontas – 12000Lt.

Įranga Kiekis 1vnt kaina Bendra suma

Siuvimo mašina

Overlokas

Sukirp. Mašina

Lyginimo presas

Sukirp. Stalas

Paklijavimo presas

Kilpinė

Sagų įsiuv. Mašina

Tvirčių mašina

Persirengimo kabina

Kabykla

Lentyna

Kasos aparatas

Skeneris 2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

6

10

1

1 1500

1500, 2000

300

1300

200

1600

2000

1000

1000

600

500

200

3500

400 3000

3500

300

1300

200

1600

2000

1000

1000

1200

3000

2000

3500

400

Iš viso: 22000 Darbo jėga

Įmonei reikės 7 darbuotojų.

Administraciją sudarys kasininkė, alga 500Lt, prekių žinovė, 450Lt, ir vyr. Buhalteris, 800Lt.

Gamybą sudarys dvi siuvėjos, kurių alga priklausys nuo to, kiek jos pasiūna drabužių, už vieną vienetą mokėsime 8proc. nuo jo žaliavų sąnaudų. Dar reikalingas vienas sukirpėjas-modeliuotojas, kuriam už valandą bus mokama po 4Lt, tai esant 8 valandų darbo dienai, jo alga bus 640Lt. Taip pat bus valytoja, kuriai mokėsime 250Lt.

Taigi algoms per mėnesi išleisime 3262Lt. Soc. draudimui – 978Lt.

Darbuotojai bus atrenkami pagal kvalifikaciją. Tam kreipsimės į darbo biržą, kur darbuotojai siunčiami apmokymams ir darbdaviui tai nieko nekainuoja. Žaliavos ir tiekėjai

Gaminio kokybė priklauso ne tik nuo pagaminimo, bet ir nuo žaliavų. Todėl savo prekes gaminame tik iš kokybiško audinio. TTai yra įmonė nepirks jokių pakaitalų, kurie greitai keičia savo formą, spalvą ir t.t.

Pagrindiniai tiekėjai tai didmeninės audinių parduotuvės, Vilniuje, kadangi jose žaliavų kainos žemos. Planuojame žaliavas pirkti vieną kartą per mėnesį, tokiais kiekiais, kad darbuotojai turėtų darbo, bet ir prekių atsargų neprisikauptų.

Be audinio, dar pirksime siūlus, sagas, užtrauktukus, įklijas, pamušalą ir kt.

Paskaičiavus žaliavų kiekį, nustatėme, jog žaliavoms per mėnesį turėtume išleisti 11000Lt. Transportas

PĮ “Savas stilius” turi nuosavą automobilį VW Passat, kuriuo žada atsivežti žaliavų. Vieną kartą atsivežti žaliavų kainuoja 30Lt (120km, benzino sąnaudos – 10l/100km, o 1l kaina 2.5Lt, 120*2.5/10=30Lt). Vadyba

Savininkai ir valdytojai

PĮ “Savas stilius” savininkas yra vienas – Jolita Judina – Įmonės prezidentė ir vadovė. 1999m. baigusi Vilniaus universitetą, įgijusi verslo administratorės profesiją. Dar studijuodama dirbo transporto įmonėje sekretore, vėliau ir reklamos vadybininke. Dabar pasitaikius progai nutarė įkurti savo įmonę – drabužių saloną.

Įmonės vyr. Buhalteris – Mantas Stuglys, turintis finansų vadybos diplomą ir 5 metų darbo stažą. Organizacinė įmonės struktūra

Savininkas – vadovas

Buhalteris

Parduotuvė Gamyba

Visus reikalus bei iškilusias problemas tvarko savininkas – vadovas, taip pat jis kontriliuoja bei koordinuoja visą įmonės veiklą. Rizikos įvertinimas

Galimos problemos ir kliūtys

Pagrindiniai sunkumai, plėtojant drabužių pramonę, gali kilti dėl išorinių ir vidinių priežasčių. Minėtinos išorinė priežastys:

– konkurentai pamažins

kainas;

– pagrangs žaliavos;

Pirmu atveju rizikuojama prarasti dalį rinkos, o antruoju – dalį pelno.

Vidinės priežastys, kurios gali sukelti sunkumų yra:

– vadovo patirties stoka.

Tokiu atveju firma gali veikti nuostolingai arba bonkrutuoti. Tačiau įmonei bonkrutavus, investuotojai savo pinigus galės atgauti pardavę firmos turtą.

Tikimasi, kad įmonės vadovas sugebės susitvarkyti su iškilusiais sunkumais ir įmonė išvengs bonkroto.

Įmonės savininkui – vadovui mirus, veikla perleidžiama šeimos nariams, o vadovu tampa jų numatytas asmuo.

Alternatyvi veikla

Norėdama įveikti visus šiuos sunkumus, įmonė “Savas stilius” numatė tokius sprendimo bbūdus:

– daryti nuolaidų prekėms;

– rengti įvairias akcijas, pritraukiančias klientų dėmesį;

– atleisti dalį darbuotojų ir į jų vietą įdarbinti šeimos narius , kuriems nebus mokami atlyginimai;

– suorganizuoti aukcioną ir išparduoti įmonės turtą;

– prašyti dar vienos paskolos ir stengtis atgaivinti įmonės veiklą.

Finansai

Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas

Lėšų šaltiniai Lėšų panaudojimas

Nuosavos lėšos 20000

Paskola 40000

Investicija 8000 Patalpų remontas 14000

Žaliavos 2 mėniasiams 22000

Įrengimai 22000

Piniginis rezervas 10000

Iš viso: 68000 Iš viso: 68000

Taigi reikia 68000Lt. Todėl prašoma 40000Lt kredito linija su 21proc. metinių palūkanų dvejiems metams. Paskolos rreikia visos iš karot. Lėšos bus panaudotos patalpų remontui bei įrenginiams pirkti.

Paskolos suma po dviejų metų bus 58564Lt (40000+21proc.+21proc.), kurią padalysime į 24 dalis ir mokėsime kiekvieną mėnesį dvejus metus. Taigi mėnesio palūkanos sudarys 2440Lt.

Kaip garantą užstatome nuosavą automobilį ir įįmonės turtą.

8000Lt investiciją gausime iš draugo, kuris po dviejų metų gaus 11000Lt.

Be paskolos ir investicijos dar yra 20000Lt, kuriuos investuojame patys. Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos

Prognozuojant laikomasi šių finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidų:

– irangos nusidevėjimas skaičiuojamas 10 metų;

– socialinis draudimas ir sveikatos draudimas 30proc. nuo darbuotojų algos;

– pajamų mokestis 0proc.;

– visos mėnesio veiklos sąnaudos apmokestinamos mėnesio pabaigoje, o darbuotojų atlyginimai kito mėnesio 15 dieną;

– prekės antkainis 20proc.;

– prekės kaina rinkoje skaičiuojama – savikaina, antkainis ir PVM(18proc.);

– prekių savikaina skaičiuojama: žaliavų sąnaudos, darbo sąnaudos (8proc. nuo žaliavų kainos), komunalinių paslaugų sąnaudos, soc. draudimas. Savikainos prognozė

Gaminys Žaliavų sąnaudos Veiklos sąnaudos Darbas Draudimas Kiekis Savikaina

I 80 8,4 6,4 6,8 40 101,6

II 32 3,5 2,56 2,8 80 40,9

III 48 5,3 3,84 4,3 76 61,4

IV 15 1,6 1,2 1,3 100 19,4