verslo planas uab“saldi svaja“

ĮVADAS

Valgymas – tai tikras gyvenimo malonumas. Kiekvienas žmogus turi savo skonį ir valgo dažniausiai tai, kas jam labiausiai patinka. Vienų mėgstamiausi patiekalai yra gaminami iš mėsos, kitų iš žuvies, daržovių, vaisių, treti mėgsta miltinius patiekalus. Miltiniai patiekalai dažniausiai būna konditerijos gaminiai.

Mūsų kuriama įmonė dirbs gamybinėje-prekybinėje sferoje, užsiimdama tortų gamyba ir pardaimu. Įmonė vadinsis UAB “Saldi svaja”.

Pagrindiniai sumanymo tikslai yra:

1. išanalizuoti įmonės steigimo racionalumą bei galimybę organizuoti šią veiklą Klaipėdos regione;

2. atlikti šio projekto finansinį įvertinimą.

Šiems tikslams pasiekti bus įgyvendinti tokie uždaviniai:

√ apibrėžta vverslo idėja;

√ išanalizuota įmonės steigimo galimybė Klaipėdos mieste;

√ išanalizuoti bendrovės ekonominiai ir finansiniai pajėgumai;

√ pateiktos išvados ir pasiūlymai.

1. VERSLO APRAŠYMAS

1.1. BENDRAS SUMANYMO APRAŠYMAS

Lietuvoje jau yra daug įmonių, užsiimančių tortų gamyba ir jų pardavimu, bet mūsų tai vis tiek neišgąsdino. Pagrindinė mūsų firmos planuojama veikla – gamyba ir didmeninė prekyba tortais. Mūsų įmonės tikslas – teikti kokybišką, natūralų ir išsiskiriantį savo skoniu ir išvaizda produktą vartotojam. Mums svarbiausia suteikti vartotojams džiaugsmo tenkinant vartotojų norus. Stengsimės vartotojams pasiūlyti naujovių, kuriomis bandysime juos sužavėti.

1.2. PAGRINDINĖ VVEIKLA

UAB “Saldi svaja” dirbs gamybinėje-prekybinėje sferoje. Pagrindinę įmonės veiklos dalį sudaro:

√ tortų gamyba;

√ tortų pardavimas;

Be to planuojame užsiimti individualių klijentų užsakymų pildymų.

1.3. SUMANYMO UNIKALUMAS

Unikalumas: įmonė gamins produktus kurių negamina jokia kita įmonė. Pagal induvidualių klijentų pageidavimus tortui bus suteikiama forma skonis iir piešinys ant torto. Pagal klientų pageidavimus tortai bus pristatomi į namus. Pastoviems klientams suteiksime galimybę įsigyti nuolaidų kortelę, kuri suteiks papildomas nuolaidas.

Pagrindiniai privalumai – intensyvus rėmimas, kokybiškų prekių pasiūla, maksimalus klientų poreikių tenkinimas.

2. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Nėra optimalios struktūros, kaip nėra ir

Kostiumo, tinkančio visiems

Andrius Jovaiša

2.1. ĮMONĖS STRUKTŪROS PARINKIMAS

Nusprendėme, kad steigsime uždarąją akcinę bendrovę, veikiančią pagal įstatus, sudarytus vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu. Toks sprendimas suteiks bendrovei komercinį, ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą bei juridinio asmens su ribota turtine atsakomybe statusą.

Bendrovės akcininkai yra kolektyviniai savininkai. Pasirinkdami UAB’o struktūrą, bendrovės savininkai atskiria savo asmeninį turtą nuo bendrovės turto, nerizikuoja juo, jeigu bendrovė negalės įvykdyti savo kreditinių įsipareigojimų. Tuo pat metu, akcininkų sukauptas kapitalas mažina paskolų poreikį.

Dar vienas pprivalumas, steigiant UAB’ą yra tas, kad neatmetama galimybė parduoti akcijas strateginiams partneriams, jeigu tokie atsiras.

2.2. ĮMONĖS VALDYMO STRUKTŪRA

Direktoriaus pareigas atliks visuotinio akcininkų susirinkimo metu išrinktas asmuo, turintis 5 metų vadovaujamo darbo stažą. Pagrindinės direktoriaus pareigos bus įmonės reprezentavimas, klientų ir tiekėjų paieška ir santykių su jais palaikymas, kontraktų rengimas ir sudarymas, derybų vedimas, bendras įmonės vadovavimas bei kitos vadovybės matricoje nurodytos pareigos.

Finansinius ir atskaitomybės reikalus tvarkys vyr. finansininkas, kuris dirbs pilną darbo dieną. Buhalteris bus atsakingas už ataskaitų rengimą, atsiskaitymą su kklientais, bankinių operacijų vykdymą, apskaitininkas bus atsakingas už priminių duomenų teisingą pateikimą, kasoje vykstančias operacijas tvarkys kasininkas.

Pirkimo skyriaus vadovas tvarkys darbo eigos organizavimo klausimus, vykdys darbų planavimą ir jų vykdymo priežiūrą, atlikinės vyriausiojo tiekėjo darbus, užtikrins žaliavos aprūpinimą. Pirkimo skyriaus vadybininkai bus atsakingi už tiekėjų paiešką ir sutarčių sudarymą.

Marketingo skyriaus vadovas bus atsakingas už rėmimą, kokybiškų prekių pasiūlą, reklamos priemonių diegimą, naujų verslo ryšių užmezgimą. Pardavimų skyriaus vadovas ir pavaduotojas bus atsakingi už potencialių klientų paiešką, sutarčių su jais sudarymą. Reklamos skyriaus vadovė bus atsakinga už reklamos idėjų kūrima ir jų išpildyma.

Gamybnos skyriaus vadovas

Visiems vadovaujantį darbą dirbantiems žmonėms keliamas reikalavimas turėti aukštąjį, pageidautina vadybinį išsilavinimą, mokėti bent vieną užsienio kalbą, turėti bent minimalią patirtį dirbant vadovaujamą darbą.

Iš viso bendrovėje dirbs 24 darbuotojai. Visiems darbuotojams bus mokamas nustatyto dydžio pastovus atlyginimas.

3. MARKETINGAS

3.1. RINKOS ANALIZĖ

Kaip ir kitose šalyse, Lietuvoje sparčiai vystosi informacinių technologijų rinka, labai gausiai padaugėjo garso ir vaizdo aparatūros pasirinkimas, galimybė išsirinkti poreikius atitinkančią biuro įrangą. Daugumai žmonių kokybiška ir patikima garso ir vaizdo aparatūra, palankios sąlygos poilsiui ir darbui tampa gyvenimiška būtinybe. Lietuvos ekonomikai gerėjant, gyventojai ir ūkiniai subjektai sustiprėjo finansiškai ir jau numato savo biudžetuose lėšų, skirtų įsigyti kokybišką ir komfortą suteikiančią vaizdo ir garso aparatūrą, bei tinkamą ddarbui biuro įrangą, nors dar prieš 5 metus tai dar nedaugelis planavo. Toks šios rūšies paslaugų rinkos vystymasis palieka vietos veiklai ir stambioms verslo bendrovėms ir smulkesnėms, tokioms, kaip mūsų planuojama įmonė. Šioje srityje numatoma plati perspektyva.

3.2. RINKOS SEGMENTAVIMAS IR TIKSLINIŲ RINKŲ PARINKIMAS

Išorinis segmentavimas pagal geografinį kriterijų.

UAB “Saldi Svaja” teikiamas paslaugas bus bandoma realizuoti Klaipėdos regiono gyventojams, užsiimančioms mažmenine maisto produktų prekyba. Klaipėdos regione gyvena apie 350 tūkstančių gyventojų. Potencialus rinkos segmentas, kuris naudosis mūsų gaminiais tai yra privatūs asmenys, gyvenantys Klaipėdos regione. Pagal paskaičiavimus, šiam segmentui atitinka iki 62 tūkstančiai gyventojų. Planuojame, kad 10 procentų, arba 6200 taps mūsų klientais. Dideli dėmesį skirsime reklamai ir mūsų gaminių pouliarinimui.

3.3. ĮMONĖS MISIJA, VIZIJA, TIKSLAI

Bendrovės misija – aprūpinti vartotojus kokybiška, ekologiška ir sveika produkcija.

Bendrovės vizija – UAB “Saldi Svaja” per 2004-2005 metus turi tapti lyderiu rinkoje pagal gamybos kokybę, produktyvumą ir naujovių diegimą.

Pagrindiniai tikslai yra užtikrinti, kad:

√ įmonė turės ištikimą klientūrą;

√ visos įmonės prekės yra sertifikuotos, joms reguliariai atliekama valstybinė patikra;

√ įmonėje dirba aukštos kvalifikacijos specialistai;

√ visos prekės bus sertifikuotos;

√ įmonė garantuotų stabilų pragyvenimo šaltinį.

Šiuos pagrindinius tikslus galima išskirstyti į keletą smulkesnių veiklos uždavinių, padėsiančių juos įgyvendinti:

1. Įmonės reklamavimas.

2. Išsamios informacijos apie esamus ir būsimus klientus rinkimas.

3. Tenkinančios įmonės klientus prekių kokybės užtikrinimas.

4. Reguliarus ir nenutrūkstamas rreikalingų paslaugoms teikti priemonių tiekimas bei priežiūra.

5. Optimalus turimo personalo panaudojimas.

6. Optimalus darbų pasidalijimas tarp darbuotojų.

3.4. SWOT ANALIZĖ

SWOT analizė leidžia įvertinti įmonės pranašumus, trūkumus, galimybes bei pavojus. Šiuos veiksnius būtina įvertinti norint sėkmingai plėtoti verslą. UAB “ Saldi Svaja” išorinės ir vidinės aplinkos veiksniai nurodyti 1 lentelėje.

UAB “Saldi Svaja” SWOT analizė 1 lentelė

Galimybės Grėsmės Pranašumai Trūkumai

۰ LR BVP augimas;

۰ Ekonominė Klaipė-dos regiono raida;

۰Partnerystė su žaliavų tiekėjais;

۰Konkurencija skatina tobulėti ۰ Panašias paslaugas teikiančių įmonių di-dėjantis skaičius

۰ Sezoniškumas

۰ Naujovių diegimas konkurentų įmonėse ۰ Kokybiškos prekės

۰ Geras klientų aptar- navimas

۰ Darbo laikas

۰ Kvalifikuotas per-sonalas

۰ Įsikūrimo vieta ۰ Lėšų trūkumas reklamai, įmonės įvaizdžio kūrimui;

۰Nepakankama verslo organizavimo patirtis

3.5. KONKURENCINGUMO ANALIZĖ

Konkurentus galima suskirstyti į dvi pagrindines grupes: stambias, tik didmenine prekyba užsiimančias įmones ir smulkias bei vidutines privataus kapitalo įmones. Didesnę įtaką mūsų steigiamam verslui dabar gali daryti gana daug įsteigtų mažų ir vidutinių privataus kapitalo įmonių. Tačiau dauguma jų turi nepakankamai lėšų naujovių diegimui, ir negali suteikti vartotojui kokybiškesnio gaminio. Konkurencinėje kovoje įstengtų išlikti vien tos įmonės, kurios teiks kokybiškas, patikimas prekes savo klientui už priimtiną kainą. Mes pasistengsime tai atlikti nedidelėmis sąnaudomis.

Išvardinsime penkis svarbiausius UAB “Saldi Svaja” konkurentus:

3.5.1. AB “Klaipėdos konditerija””;

3.5.2. UAB “Javinė”;

3.5.3. UAB “GIRMENA”;

3.5.4. UAB “IRGABA”;

3.5.5. UAB “KONDITERA”.

Pagrindiniai mūsų privalumai, suteikiantys verslui konkurencinių pranašumų, ir jų įvertinimai yra šie:

√ Rinkos dalis –

0,25

√ Siūlomos produkcijos kokybė – 0,35

√ Aptarnavimo kokybė – 0,20

√ Patikimumas/garantijos suteikimas – 0,10

√ Reklama/prieinamumas – 0,10

Konkurencijos rinkos tyrimo duomenys suvesti į 2 lentelę.

Konkurencingumo analizė 2 lentelė

AB “Klaipėdos konditerija” UAB “Javinė” UAB “Irgaba”; UAB “Girmena” UAB “Konditerija” UAB “Saldi Svaja”

Rinkos dalis 3 2 2 4 2 2

Siūlomos produkcijos modernumas 3 2 1 5 2 4

Aptarnavimo kokybė 3 3 2 3 2 5

Patikimumas/garantijos suteikimas 2 1 2 4 1 3

Reklama/prieinamumas 3 2 1 4 2 4

Viso: 2,9 2,1 1,55 4,15 1,9 3,6

Kaip matome, UAB “Saldi Svaja” turi antrą pagal dydį rezultatą. Nors konditeriniais gaminiais prekiaujančių įmonių Klaipėdoje yra tikrai nemažai ir konkurencija skatina vis mažesnes pajamas, bet mūsų įmonės įkūrimo vieta ir pasirinkta strategija plėtoti šį verslą, tikėsimės leis mums įsitvirtinti rinkoje. Taip ppat įeidami į rinką, mes turėsime technologinį privalumą, nors laikui bėgant, konkurencija privers tobulėti visus.

4. FINANSINIS PLANAS

4.1. ĮMONĖS ĮSIKŪRIMO VIETA

Įmonei reikalingos prekybinės patalpos, kurios bus įsigytos nuosavybėn adresu Bijūnų g. 10. Patalpų kaina 165 000 Lt. Patalpos yra puikaus stovio, po remonto. Šios neseniai pastatytos patalpos yra su pilna infrastruktūra (elektra, vanduo, kanalizacija), bei turi atskiras patalpas, kurias galima panaudoti įsikurti administracijai, prekės bus sandėliuojamos atskirame, šalia esančiame pastate, kurio patalpos bus nuomojamos iš pastato savininkų. Manome, kad pasirinkome tinkamą vvietą verslui plėtoti.

4.2. ĮRENGIMAI, ĮRANGA, ĮRANKIAI

Gamybai:

√ Stalai 6;

√ Mikseriai 3;

√ Kepimo krosnys 2;

 Šaldytuvai 3;

 Skardos 10;

 Maišytuvai 2;

 Smulkintuvai 2;

 Automobiliai 2;

√ Apsaugos priemonės, 20 judesio daviklių.

Administracijai:

√ 4 kompiuteriai (Intel Pentium 42,0 Ghz, DDR RAM 512, HDD 30GB, Leadtek GeForce 464 MB, LGB700P FFLATRON 17 SVGA MONITOR, Keyboard, Optical mouse);

√ Programinė įranga (Windows 2000 professional, buhalterinės apskaitos programa STEKAS);

√ 4 Spausdintuvai, fakso aparatas, telefonas, kopijavimo aparatas.

√ Kėdės, stalai, lentynos, spintos.

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio įsigijimo vertė ne mažesnė už 1000 Lt.

4.3. INVESTICIJOS, LĖŠŲ POREIKIS IR ŠALTINIAI

Gamybinės patalpos bus įsigyjamos nuosavybėn akcininkų lėšomis. Šalia gamybinių patalpų yra bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelė. Baldams skiriama 7000 Lt, Žaliavoms įsigyti skiriama 16000 Lt. Prekių pristatymui būtinas automobiliai, kurių kaina 56 000 Lt. Jam įsigyti planuojama gauti 4 metų banko paskolą su 7 procentais palūkanų. Paskolos garantas – prekybinės patalpos. Projekto pradinis balansas pateiktas 3 lentelėje.

Projekto pradinis balansas 3 lentelė

Turtas Suma, Lt Nuosavybė Suma, Lt

Ilgalaikis materialusis turtas: Akcinis kapitalas 200000

Pastatai 165000 Ilgalaikė paskola 100000

Įranga 30000

Baldai 7000

Transporto priemonės 56000

Ilgalaikis nematerialusis turtas:

Įmonės steigimas 4000

Trumpalaikis turtas:

Žaliavos 16000

Pinigai 22000

Iš viso: 300000 300000

Didžiąją dalį visų projekto sąnaudų sudaro llėšos ilgalaikiam turtui – pastatams, automobilio įsigijimui, įrangai prekėms bei baldams įsigyti. Pagrindinis finansavimo šaltinis – akcininkų įnašai, ilgalaikė banko paskola.

4.4. KREDITAS. KREDITO GRĄŽINIMO EIGA

Iš banko planuojama gauti 100 000 litų 4 metų paskolą su 7 procentais palūkanų. Paskolos garantas – 165 000 litų vertės apdraustos prekybinės patalpos bei vieno iš bendrovės savininkų laidavimas. Skolą reikės sumokėti lygiomis dalimis per ketverius metus, mokant metų pabaigoje.

Paskolos grąžinimui yra sudarytas paskolos padengimo planas (žr. 4 lentelė):

Skolos padengimo planas 4 lentelė

Metai 2004 2005 2006 2007

Skolos likutis metų pradžiai 100000,00 75000,00 50000,00 25000,00

Skolos ppadengimo suma 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00

Procentinė įmoka 7000,00 5250,00 3500,00 1750,00

Periodinė įmoka 32000,00 30250,00 28500,00 26750,00

Banko paskolos pagalba įsigyta įranga ir automobilis pagerins klientų poreikių maksimalų patenkinimą ir pagerins naujų klientų pritraukimą.

4.5. PAJAMŲ, IŠLAIDŲ IR PELNO PROGNOSTINIS PLANAS

4.5.1. PLANUOJAMOS PAJAMOS

Šioje dalyje bus apskaičiuojamos UAB “Saldi Svaja” planuojamos pajamos vykdant prekybą tortais.

Pagal 3.2. punkto skaičiavimus mūsų įmonė aptarnaus 6200 vartotojų per metus. Planuojama, kad kiekvienam vartotojui parduosime gaminių už 35,00 Lt.

Trijų metų planuojamos pajamos trimis variantais apskaičiuotos 8 procentų apyvartos augimui kasmet, su 10 procentų prognozių prielaida, skaičiuojant optimistinį ir pesimistinį variantus (žr. 5 lentelę).

Planuojamos pajamos 2004-2006 m.

Variantai 2004 metai 2005 metai 2006 metai

Pajamos už parduotas prekes Pajamos už parduotas prekes Pajamos už parduotas prekes

Optimistinis 257796,00 278419,68 300693,25

Labiausiai tikėtinas 234360,00 253108,80 273357,50

Pesimistinis 210924,00 227797,92 246021,75

4.5.2. PLANUOJAMOS IŠLAIDOS

Šioje dalyje nagrinėjamos tiesioginės, netiesioginės, bendros administracinės bei finansinės veiklos sąnaudos. UAB “Saldi Svaja ” tiesioginėms sąnaudoms priskiriamos prekybinės veiklos sąnaudos ir darbuotojų darbo užmokesčiai su socialiniais atskaitymais.

Darbuotojų etatai, jų skaičius ir darbo užmokesčiai Lt numatyti 6 lentelėje, turint omenyje, kad kiekvienais metais darbo užmokestis didėja 10 procentų.

Darbuotojų etatai ir darbo užmokesčiai 2004-206 m. Lt 6 lentelė

Pareigos 2004 m. 2005 m. 2006 m.

Direktorius (200 Lt) 2400 2640 2904

Vyr.finansininkas ( 160Lt) 1920 2112 2323,2

Vadovai 3 (160 Lt) 5760 6336 6969,6

Sekretorė (140 Lt) 1680 1848 2032,8

Gamybos sk. pavaduotojas(160Lt) 1920 2112 2323,2

Gamybos sk. Inspektorius(160Lt) 1920 2112 2323,2

Technologės 2 (160Lt)

3840 4224 4646,4

Apskaitininkė (140Lt) 1680 1848 2032,8

Pardavimo sk. Vadovas( 180Lt) 2160 2376 2613,6

Pirkimo sk.vadovė (180Lt)

2160 2376 2613,6

Reklamos sk. Vadovė(180Lt)

2160 2376 2613,6

Buhalterė(160Lt)

1920 2112 2323,2

Kasininkė(160Lt)

1920 2112 2323,2

Ryšių atstovė (160Lt) 1920 2112 2323,2

Vadybininkė (160Lt) 1920 2112 2323,2

Inspektoriaus pavaduotojas (160Lt)

1920 2112 2323,2

Marketologė (160Lt)

1920 2112 2323,2

Reklamos sk. Pavaduotoja(160Lt) 1920 2112 2323,2

Iš viso: 43044

47149

51664,4

2004-2006 m. tiesioginės išlaidos pateiktos 7 lentelėje.

Tiesioginės pardavimų išlaidos 2004-2006 m. LLt 7 lentelė

Išlaidų straipsniai 2004 m. 2005 m. 2006 m.

Tiesioginės sąnaudos:

1. Parduotų prekių savikainos sąnaudos 123156,25 133008,75 143649,45

2. Tiesioginis darbo užmokestis 43044

3. 31 proc. SoDrai 41292,00 45421,20 49963,32

Iš viso 297648,25 324949,95 354784,77

Galima pastebėti, kad beveik visos stambiausios prekybinės išlaidos yra pastovaus pobūdžio.

Netiesioginės sąnaudos – tai sąnaudos netiesiogiai susijusios su biuro įrangos ir garso bei vaizdo technikos priežiūra. Tai įmonės valdymo, aptarnavimo darbų paruošimo ir organizavimo sąnaudos. Kadangi UAB “Kopija” pirks suremontuotas patalpas, tai pirmais metais nebus išlaidų patalpų remontui.

Netiesioginės paslaugų teikimo išlaidos 8 lentelė

Išlaidų straipsniai 1995 m. 1996 m. 1997 m.

Eksploatacinės medžiagos 1800 1980 2178

Įrengimų TA ir remontas 0 500 500

Įranga 3000 1500 1500

Greitai susidėvintis inventorius 1000 1000 1000

Sąnaudos darbo rūbams 1890 700 700

Įrengimų nusidėvėjimas 8640 8640 8640

Sąnaudos šildymui, elektros energijai, vandeniui, kanalizacijai 4200 4200 4200

Pastatų nusidėvėjimas 3900 3900 3900

Pastatų priežiūros ir remonto sąnaudos 0 0 1500

Ryšio sąnaudos 3480 3828 4210,80

Pastatų draudimas 3250 3250 3250

Iš viso: 31160 29498 31578,80

UAB “Kopija” turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį metodą. Garantinio fondo mokestis – 0,2 proc. nuo visų priskaičiuotų atlyginimų, kelių mokestis – 0,3 proc. nuo visų gautų pajamų. Bendrų administracinių sąnaudų skaičiavimo rezultatai pateikti 9 lentelėje.

Bendrosios administracinės sąnaudos 9 lentelė

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos

Įrangos nusidėvėjimas 900,00 900,00 900,00

Baldų nusidėvėjimas 1260,00 1260,00 1260,00

Nusidėvėjimas iš viso: 2160,00 2160,00 2160,00

Atlyginimų sąnaudos:

Direktorius 19440 21384 23522,40

Vyr. finansininkas 16000 17600 19360

Vadovai 43200 47520 52272

Iš viso: 78640 86504 95154,4

31 proc. SoDrai 24378,40 26816,24 29497,86

Atlyginimų sąnaudos iš viso:

Bendros ūkinės sąnaudos:

Kelių mokestis 1785,77 1962,41 2249,46

Garantinio fondo mokestis 346,82 381,46 419,64

Marketingo išlaidos 5000,00 5000,00 5000,00

Reprezentacinės išlaidos 1000,00 1000,00 1000,00

Tarptautiniai ryšiai, komandiruotės 2000,00 2000,00 2000,00

Bendrosios pardavimų ir administracinės sąnaudos iš viso:

Finansinės veiklos sąnaudos 10 lentelė

IŠVADOS

Šiame verslo plane išanalizuota įmonės, užsiimančios vaizdo ir garso aparatūros, biuro įrangos bei ryšio priemonių prekyba steigimo galimybė, apskaičiuotas šio verslo sumanymo pelningumas.

Verslo įkūrimui reikėtų gauti apie 300000 Lt., iš jų 100000 Lt. planuojama gauti ppaskola 4 metams su 7 proc. palūkanų.

Atlikta konkurencingumo analizė parodė, kad šios veiklos konkurencija yra didelė. Pagrindinis privalumas besiskverbiant į rinką – modernių prekių pasiūla ir paslaugų teikimo kokybė. Pirmais metais planuojama perimti apie 8 procentus užsibrėžtos rinkos, iki 2004 metų plečiant veiklą iki 15 procentų.

Veiklos pradžioje dirbs 1 direktorius, 4 darbuotojai finansų skyriuje, 4 darbuotojai pirkimų skyriuje, 4 darbuotojai pardavimų skyriuje, 3 darbuotojai personalo skyriuje. Visi darbuotojai dirbs pagal ilgalaikę darbo sutartį.

Pirmaisiais darbo metais apyvarta (tikėtinu variantu) sieks apie 329 tūkstančius litų, prognostinis grynasis nuostolis – 26 tūkstančiai litų. Antraisiais darbo metais gaunamas per trečdalį mažesnis grynasis nuostolis – 19 tūkstančių litų, trečiais darbo metais tikėtinu variantu gaunasi 3 tūkstančių litų grynasis pelnas.

Atsižvelgiant į aukščiau paminėtus rodiklius, galima teigti, kad šis verslas, operuojant jį efektyviai ir racionaliai, gali būti pelningas.