RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI ĮKELK

Geologija

URALAS
URALAS Ši šalis tęsiasi nuo Arkties vandenyno iki Pakaspijo ir Paaralės pusdykumių. Kalnai išsitęsę daugiau nei 2000 km nuo 30…
hidrologijos kursinis 2 dalis
Turinys Įvadas..............................1Teorija ir skaičiavimai..............................31.Vandens gyliai..............................32.Vandens tekėjimo greičiai..............................53.Žuvų viliojimo vilkties efektyvusis ilgis ir plotis....................64.Latakinio žuvitakio plotis..............................75.Vidutinis vandens tekėjimo greitis.............................86.Pertvarinio žuvitakio baseinėliai..............................97.Debitų…
Poleozojaus ir Mezozojaus tektogenezės. Organinė pasaulio revoliucija
Paleozojus ir Mezozojaus laikotarpiai, beje, ilgiausiai trukę ir daugiausia permainų Žemės paviršiuje atnešę laikotarpiai, kurių metu vyko intensyvūs tektoniniai judesiai,…
Kalnų susidarymas, gyvenimas ir mirtis
Žemės sandara Žemės ir Saulės sistemos atsiradimas nuo senų laiku domina žmoniją. Tai sudėtingas ir labai svarbus gamtos pažinimo klausimas.…
Gamtos istekliu klasifikacija
TURINYS Įvadas ...........................2Gamtos ištekliai......................2Gamtos išteklių klasifikacija................3Lietuvos gamtos ištekliai..................5Išvados..........................9Literatūra.........................10 ĮVADAS Visos „gamtos dovanos“: oras, žemė, vanduo, miškai, gyvoji gamta, dirvožemis, mineralinės…
Lenkija
Lenkija-mūsų pietvakarių kaimynė,su kuria turime 110km ilgio sieną.Lenkijos dalies gamta ir kraštovaizdis panašus į Lietuvos.Lenkijos plotas- 312 680 km2.Joje gyvena…
oro tarša ir apsauga
Oro sudėtis Grynas, švarus oras – tai dujų ir įvairiausių dalelyčių mišinys. Žemės atmosferoje daugiausia yra azoto dujų – 78%.…
Žemės gelmių teršimas naftos produktais – aktuali ekologinė problema
Žemės gelmių teršimas naftos produktais – aktuali ekologinė problema Pasaulyje nėra nei vieno atvejo, kad naftos produktais užterštos žemės gelmės…
Žolinės dangos tyrimų metodika
Žolinės dangos tyrimų metodika Pievų žolyno rūšinė sudėtis ir kiekybinis arskirų rūšių santikis nustatomas įvairiais metodais. Juos galima suskirstyti į…
Kraštovaizdis
Iki 1940 m. 1918m. ilgos okupacijos padarinys – skurdas tiek mieste, tiek kaime. Pradėta žemės reforma. Vyriausybė paėmė į globą…
Prancūzija
GEOGRAFINĖ PADĖTIS.Prancūzijos respublika (Republique Francaise) yra valstybė Vakarų Europoje.Vakarinius Prancūzijos krantus skalauja Atlanto vandenynas – Biskajosįlanka; šiau-rėje – Lamanšo, Pa…
Kompleksinė arheozojaus charakteristika
Turinys Įvadas..............................21. Žemės formavimasis ir vystymasis prekambryje............................31.1 Archėjaus uolienos..............................31.2 Atmosferos formavimasis ir jos raida archėjuje.............................41.3 Hidrosferos formavimasis ir jos raida…
Georafijos „mažyliai“
[pic] [pic] Apie mažąsias Europos valstybes skaitome ir girdime išties nedaug.Dažnai pamiršta jas net pavaizduoti kontinento žemėlapyje, neretai juokiair pažemina.…
Geochemija
Kurso tikslas ir uždaviniaiKurso tikslas – įsisavinti cheminių elementų paplitimą žemėje, jų pasiskirstymą ir migracijos teorinius pagrindus. Kurso uždaviniai: įsisavinti:…
Turkija
TURKIJOS RESPUBLIKA 1. ÐALIES GEOGRAFINË PADËTIS Turkija, oficialiai Turkijos respublika (turkiðkai Türkiye Cumhuriyeti), yra pietryèiø Europoje ir pietvakariø Azijoje. Ðiaurës…