RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI ĮKELK

Lietuvių kalba

Pasaulio kalbos
Pasaulyje yra per 3000 kalbų, kurios pagal kilmę grupuojamos į daugelį giminiškų kalbų šeimų. Kiekviena šeima apima iš vienos kalbos,…
Fausto Kiršos lyrikos raidos bruožai
VILNIAUS UNIVERSITETASKAUNO HUMANITARINIS FAKULTETASLIETUVIŲ FILOLOGIJOS KATEDRA RASA PIKČIŪNAITĖ REFERATAS FAUSTO KIRŠOS LYRIKOS RAIDOS BRUOŽAI Tikrino: lek. G. Sereikienė Kaunas, 2004…
Ramutė Skučaitė „Takelis iš naujo“
RAMUTĖ SKUČAITĖ „Esu laiminga, kad rašau vaikams. Jaučiu, kad tuomet iš tiesų galiu nuveikti kažką naudingą visiems. Manau, kad gera…
Kazys Bradūnas
Kazys Bradūnas Kazys Bradūnas gimė 1917 m. vasario 11 d. Suvalkijoje, Kiršų kaime, tame pačiame, kuriame ir Salomėja Nėris. Jis…
Leksikos, morfologijos ir žodžių darybos klaidos Lietuvos spaudoje
TURINYS 1. Turinys..............................22. Įvadas..............................33. Tyrimas..............................54. Išvados..............................75. Literatūros sąrašas..........................86. Priedai..............................9 ĮVADAS Lietuvių kalba- viena sudėtingiausių pasaulio kalbų. Taigi, kuo kalba sudėtingesnė…
M. Martinaičio paskutinės rinktinės “ Tolstantys“ analizė
Poetas Marcelijus Martinaitis gimė 1936 m. balandžio 1 d. Paserbentyje. Baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1980 m. Vilniaus universitete dėsto tautosaką…
Diskusija apie Justiną Marcinkevičių 2003 m. literatūrinėje ir kultūrinėje spaudoje
Diskusija apie poeto Justino Marcinkevičiaus kūrybą nusitęsė per keletą literatūrinės ir kultūrinės spaudos leidinių. Šios diskusijos pradžia bene 2003 m.…
Žodynai ir jų tipai
Turinys Seniausi žodynai.......................2-3 psl. a)Senovės graikų ir arabų kalbų žodynaib) Antikinių kalbų žodynai Vakarų Europoje Lietuvių kalbos žodynų istorija...............4 psl.…
Gintaras Patackas
ĮMYGIO DIVERSANTASGINTARAS PATACKASPirma knyga, 1976 m.Gintaras Patackas dabar yra išleidęs šešias poezijos knygas. Tarkim, jūs jas visas gerai prisimenate arba…
Trys motinos R.Granausko apysakoje Gyvenimas po klevu
Apysakoje Gyvenimas po klevu autorius parodo jau ūstantį kaimą, jo tragiką likimą. Raytojas nori pabudinti lietuvio sąmonę, suvokimą, kad tik…
Lietuviu liaudies karo dainos
Tauragės Martyno Mažvydo pagrindinės mokyklos 8d klasės mokinio Tomo Gendroliaus REFERATAS KARO DAINOS Tauragė 2003 Karo dainų sukurta apie 760…
B.Sruoga
Balys Sruoga (1896-1947) Sujungė užsimezgusias lietuvių lyrikoje intymumo, virpančio nuotaikos piešinio, fragmentiškos kompozicijos ir simbolizacijos linijas, suteikdamas joms nuoseklios meninės…
Literatūra
Literatūros raidos apžvalga Literatūros ryšiai su praėjusių amžių literatūra. XIX a. pirmosios pusės literatūra neatsiejamai susijusi su senąja literatūra. Ir…
„Varpas“
„Varpas“. 1889 m. Nr. 1 Vincas Kudirka Visa eilė aukščiau išvardintų bendradarbių buvo ypatingai daug dirbę V. reikalui. Tačiau nė…
motiejus valančius – palangos juzė
Motiejus Valančius Didysis lietuvių tautos švietėjas ir kultūros puoselėtojas Motiejus Valančius gimė 1801 metais netoli Salantų esančiame Nasrėnų kaime. Pakrikštytas…