RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI ĮKELK
Paveldėjimo teise
Įžanga Žmogus gyvendamas visuomenėje privalo paklusti daugeliui istoriškai susiklosčiusių bei valstybės nustatytų taisyklių, kurios reguliuoja jo elgesį. Dažnai mes susiduriame…
Darbuotojų informavimas ir konsultavimas
2003 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2002 m. birželio 4 d. LR Seimo įstatymu Nr. IX – 926 priimtas Lietuvos…
Saviraiškos laisvė ir teisė į rinkimus Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje
1. Kaip aiškinama teisė į rinkimus Europos žmogaus teisių konvencijos 1 Protokolo 3 str.? Šiuo atveju, kad būtų galima išsiaiškinti,…
PRIVERSTINIS AKCIJŲ (DALIŲ, PAJŲ) PARDAVIMAS
PRIVERSTINIS AKCIJŲ (DALIŲ, PAJŲ) PARDAVIMAS(CK 2.115 – 2.123str.) Priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo turinys:Juridinio asmens dalyviai turi teisę kreiptis į…
Partijų sistemų (tipų) įtaka pusiau prezidentinės politinės sistemos stabilumui
Įvadas Liberaliosiose demokratijose pagrindinė problemagali būti ne tiek identifikuoti geras institucijas,kiek jas įgyvendinti ir išlaikyti.G. Brennanas ir L. Lomasky1Didžiųjų sisteminių…
Lietuvos politinė sistema
Įvadas Rytų Europos valstybėms pastarojo dešimtmečiopradžioje įgavus visas suverenias teises, kartu su teisinėsvalstybės kūrimu ir demokratinio režimo įvedimu iškilobūtinybė pasirinkti…
Išradimų įteisinimas
TURINYS Įvadas..............................31. Bendros įteisinimo taisyklės.................33. Išradimo paraiška....................54. Išradimo apibrėžties sudarymas................55. .Išradimo aprašymas......................66. Išradimo brėžiniai...................77. Valstybinė patentinė išradimo paraiškos ekspertizė.....7Išvados..............................8Literatūra..............................9 ĮVADAS…
Pilieciu teisine padetis 1922, 1928 m. Konstitucijose
1922 08 01 Steigiamasis Seimas galutinai priėmė jo ilgai ruoštą pirmąją nuolatinę, ne laikinąją, konstituciją, pavadintą “Lietuvos Valstybės Konstitucija”, kurią…
Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujančio sandorio negaliojimas
CK 1.80 straipsnis nustato, kad sandoriai negali prieštarauti imperatyvioms įstatymo normoms. CK 6.157 stripsnyje nurodyta ,kad šalys negali savo susitarimu…
Imoniu likvidavimas ir reorganizavimas
Lietuvos Respublikoje gali veikti šios teisinės formos įmonės: 1) individualios (personalinės) įmonės;2) tikrosios ūkinės bendrijos;3) komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos;4) akcinės…
Nusikaltimo sudėtis
Sąvoka “nusikaltimo sudėtis” (cirpus delicti) atsirado ne materialinėje, bet procesinėje teisėje. Ši sąvoka ilgą laiką turėjo tik procesinę reikšmę. XVI…
Baudziamoji teise
1. Baudžiamosios teisės sąvoka vartojama kaip:1) teisės šaka; 2) įstatymų leidybos sritis;3) mokslo sritis. Asmuo, savo veiksmais pažeisdamas vieną ar…
es teises konspektai
Institucijos, veikiančios ES darbo santykių srityje.Europos ParlamentasTarybaEuropos KomisijaEuropos teisingumo TeismasAudito Rūmai.Europos parlamentasJis atlieka konsultacinę funkciją. Tačiau priimant pirminius teisės aktus…
Pakuočių pertvarkymas
1 straipsnis. Įstatymo paskirtis1. Šis Įstatymas nustato bendruosius Lietuvos Respublikoje gaminamų ir į Lietuvos Respubliką importuojamų pakuočių ir pakuočių atliekų…
Lietuvos Statutai kaip rašytinės teisės paminklas
Turinys Įvadas............................21. Lietuvos teisė iki Statuto..................32. Statutų priėmimas.....................52.1. Pirmasis Lietuvos Statutas...............52.2. Antrasis Lietuvos Statutas...............92.3. Trečiasis Lietuvos Statutas..............103. Lietuvos Statutų fenomenas................14Išvados............................17Literatūra..........................18ĮvadasSvarbiausi…