RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI ĮKELK
Konstitucingumo raida
TURINYS Konstitucingumo raida 3-13LR Konstitucijos pagrindiniai bruožai 14-15Literatūra 16 KONSTITUCINGUMO RAIDA Svarbiausioji kiekvienos šalies teisės šaka yra konstitucinė teisė, kai…
Privati nuosavynė ir jos raida Lietuvoje
TURINYS ĮVADAS 31. NUOSAVYBĖS SAMPRATA 41.1. Nuosavybės esmė 41.2. Nuosavybės atsiradimo ir pasibaigimo pagrindai 62. PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS RAIDA LIETUVOJE 72.1.…
teisinė atsakomybė
T U R I N Y S Įvadas1. Teisinės atsakomybės samprata ir svarba teisinėje sistemoje1.1. Teisėtas elgesys, jo sąvoka ir…
Distribucijos ir komercinio atstovavimo palyginimo analizė
T U R I N Y S Įvadas1. Distribucijos ir komercinio atstovavimo palyginimo analizė1.1. Komercinis atstovavimas: prekybos agentas, tarptautinis atstovavimas,…
Paveldėjimas pagal testamentą
Turinys Įvadas 3Turto paveldėjimo pagal testamentą retrospektyva 4Paveldėjimas pagal testamentą 5Paveldėjimo pagal testamentą pagrindiniai aspektai 5Testamento išskirtinė 6Testamentų rūšys 7Testamento…
PROCESO DALYVIAI BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE
TURINYS I. BAUDŽIAMOJO PROCESO DALYVIA 3II. ASMENYS NUO KURIŲ PRIKLAUSO BYLOS EIGA 41. Teismai 42. Prokuroras 43. Tardytojas 44. Kvotos…
SANTUOKOS PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIA PAGRINDAI IR TEISINĖS PASEKMĖS
TURINYS Įvadas .............................. 3Santuokos sudarymo sąlygos ........................ 4Santuokos pripažinimo negaliojančia pagrindai ............. 5Aplinkybės, naikinanačios santuokos negaliojimą ............. 7Ieškinio senatis ir…
ŪKINĖ BENDRIJA KAIP JURIDINIS ASMUO
TURINYS Įvadas..............................21. Ūkinės bendrijos – kaip juridinio asmens – statuso ypatybės.............32. Ūkinės bendrijos rūšys, nariai, teisės ir pareigos...................33. Ūkinės bendrijos…
Neveikimas ir jo ypatybės
Liberalioji ideologija pripažįsta tik aktyviais veiksmais padarytus nusikaltimus.Ši teorija dar neseniai buvo vyraujanti, tačiau dabar yra išskiriami ir neveikimu padaromi…
Atskirų bylų kategorijų nagrinėjimo ypatumai administraciniuose teismuose
Valstybė vykdo tris pagrindines funkcijas:1. kuria įstatymus2. taiko įstatymus3. vykdo teisingumą, spręsdama įstatymo taikymo ginčus ir baudžia įstatymų pažeidėjusVykdyti šias…
Zmogaus teisiu ir pagrindiniu laisviu apsaugos konvencijos taikymas Europoje
Žmogaus teisių atsiradimo bei vystymosi istorija siekia seniausius laikus. Kova tarp žmogaus teisių pripažinimo ir garantavimo bei valstybės savivalės ir…
Teisės pažeidimo struktūra
Siekiant numatyti, kokiais atvejais asmeniui, padariusiam teisės pažeidimą, turi būti taikomos valstybės prievartos priemonės, būtina nustatyti ir jo sudėtį. Skirtingai…
realistinė teisės koncepcija
TURINYS 3..............................Teisės apibrėžimas 3-4 .............................Teisė kaip monarcho valdžia 4-6..............................Juristų nuomonė 6..............................”Įstatymas” ir “teisė” 6 – 7.............................Teisė glūdi žmonių sąmonėje 7.............................Teisėjai…
Paskolos sutartis
Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o…
Savigynos ginklų apyvartos taisyklės
Savigynos ginklų apyvartos taisyklėsBendroji dalis 1. Šios taisyklės reglamentuoja savigynos ginklų įsigijimo, leidimų išdavimo, ginklų registravimo, perregistravimo, laikymo, nešiojimo ir…