RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI

Politologija

Rinkimai ir ju tipai
Rinkimai – tai pagal iš anksto nustatytas taisykles atliekama procedūra, kurios metu piliečiai iš kelių kandidatų renka savo atstovus ar…
lietuvos integracija i es
Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES) turi tiesioginį poveikį Lietuvos ūkio funkcionavimui, restruktūrizacijai ir įmonių veiklai. ES pagrindą sudaro vieningoji…
Biurokratija
XIX a. pabaigoje Europoje, pirmiausiai Vokietijoje, susiformavo naujas valstybės administracijos organizavimo būdas, kuris plačiai tebetaikomas ir šiandien. Tai biurokratinis valstybės…
Antikine politine filosofija
Platonas Platonas (427–347m. pr. Kr.) gimė kilmingų atėniečių šeimoje. Jo kritišką požiūrį į demokratiją dagelis tyrinėtojų yra aiškinę aristokratiška kilme.…
Socializmas
Socializmas (lot. Socialis – visuomeninis): visuomeninės raidos aukščiausios pakopos – komunizmo fazė prasidedanti po pereinamojo laikotarpio iš kapitalizmo į socializmą.…
centrinis bankas
Centrinis bankas, finansų ir kredito svarbiausia institucija, atsakanti už valstybės finansus ir nacionalinės valiutos stabilumą, pinigų rinkos, kredito ir atsiskaitymų…
terminai
Absoliučioji dauguma – Absoliutizmas – vastybės valdymo forma : visa aukščiausioji valdžia priklauso monarchui (Liudvikui XIV 1643-1715)Anoniminės interesų grupės –…
Autoritariniai režimai: bendri bruožai ir skirtumai
Turinys Įvadas..............................21. Autoritarizmo ideologija....................32. Valstybinio vadovavimo stiliai ir metodai...........53. Politiniai režimai........................63.1. Autoritarinio režimo tipologija...............73.2. Autoritarinio režimo bruožai .................94. Autoritarinės valstybės.....................13Išvados..............................16Literatūra............................18ĮvadasPolitika…
NATO
Aljansas yra gynybinė sąjunga, pagrįsta nepriklausomų lygiateisių valstybių politiniu ir kariniu bendradarbiavimu. Visos valstybės Aljanso narės išsaugo visišką suverenitetą ir…
ES “konstitucionalizacija”
ES KONSTITUCIONALIZACIJA IR KONSTITUCIJOS KŪRIMO PRIEŽASTYSES neturi Konstitucijos tiesiogine to žodžio prasme. Nepaisant to ES tapo “konstitucionalizuota” bendradarbiavimo tarp nacionalinių…
Respublikos Seimas
Nagrinėjant 1922 – 1928 – 1938 metų konstitucijas, pastebėjau ir esamų skirtumų ir daug bendrų nuostatų. Ėmiau įvairius straipsnius ir…
Lietuvos Respublikos Seimas
Daugiau kaip šimtą metų Lietuva merdėjo Rusijos imperijos sudėtyje. Tuo laiku politinė Europos raida nužengė toli į priekį. Didžiulį šuolį,…
Europos parlamentas
Europos Parlamentas- viena iš penkių pagrindinių institucijų. Jos pagrindinis tikslas, atstovauti Europos Sąjungos piliečių interesus ir atlikti demokratinę visos ES…
politologijos terminai
POLITOLOGIJOS TERMINAI Absoliutizmas – neribotos valstybės valdžios forma: visa valdžia priklauso vienam valdovui.Administracija – valdininkai ir tarnautojai, vykdantys valstybės politikų…
Politinė atmosfera Lirtuvoje
Politinė atmosfera Lietuvoje Vienas rytų išminčius melsdamasis visuomet prašydavo, kad dievybė jo pagailėtų ir nelemtų gyventi įdomioje epochoje. Kadangi retas…
1 9 10 11 35