RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI

Sociologija

Socialiniai pokyčiai. Socialinės institucijos
Socialiniai pokyčiai. Socialinės institucijos Turinys 1. Įvadas;2. Socialiniai pokyčiai:2.1. priežastys:2.1.1. endogeninės;2.1.2. egzogeninės;2.2. šaltiniai:2.2.1. gyventojai;2.2.2. gamta;2.2.3. mokslas ir technologija;2.2.4. naujovių plitimas;2.2.5.…
Rekreacijos tyrimas
LAISVALAIKIS IR JO PRALEIDIMAS REKREACINIS APLINKOS TYRIMAS Tyrimo pagrindimas Tyrimas buvo atliktas Naujosios Vilnios ir Pavilnio rajonuose 2004 metais spalio…
SOCIALINIAI STATUSAI IR VAIDMENYS
Lietuvos žemės ūkio universitetasFilosofijos katedra ReferatasVisuomenė kaip socialinė sistema Atliko: 2004m. Kaunas.. ĮVADAS Socialiniai reiškiniai, procesai, institutai, visuomenė galėjo atsirasti…
Sociologijos referatas „Erotikos samprata skirtingose civilizacijose“
ĮžangaGyvename globalizacijos amžiuje, kuomet nyksta ribos tarp kultūrų ir mus vis dažniau pasiekia atgarsiai iš mažai pažintų kraštų. Ypač yra…
Išnagrinėti socialines prielaidas vaikų ir paauglių delinkventiniam elgesiui.
SANTRAUKA Vaikų ir paauglių delinkventinio elgesio pasireiškimas mūsų visuomenėje yra labai dažnas. Nusikaltusių ir prasižengusių paauglių ir vaikų skaičius visoje…
Žmogus kaip socializacijos netinkamų aplinkybių auka
Žmogus – socialinių, ekonominių, buitinių aplinkybių auka I. Leliūgienė (1997) teigia, kad žmogus, visiškai adaptavęsis visuomenėje ir nesugebantis laikytis savo…
Visuomenės reakcija į nusikaltimą
Nusikaltimas – elgesys, kuriuo yra neteisėtu būdu kėsinamasi į tai, kas, visuomenės nuomone, yra vertinga ir verta turėti. Bausmė yra…
Socialines apsaugos sistemų istorija Lietuvoje
ĮVADAS Kalbant apie socialinę apsaugą yra pravartu teisingai suprasti, kas tai yra socialinė politika, socialinė apsauga ir ką apibrėžia pati…
Paklausa veiksmingoms normoms
Turinys 1. Dominuojančios sociologinėje teorijoje normų sampratoskritika.... 32. Colemano normosapibrėžimas......................... 33. Skirtumai tarpnormų.............................. 34. Veiksmų eksternalumai ir paklausanormai................. 55. Coase…
nukrypimai
SOCIALINIAI NUKRYPIMAI 1986-7 Emilijo Turgejevo knyga. Nuo to laiko sociologija pradėjo pretenduoti i mokslus. Pabandoma skaičiuoti kas lemia nukrypimus. 1927/32…
Nusikaltimai prieš vaiką
Įvadas Šiandienos pasaulis kupinas didžiulių sukrėtimų, atradimų ir socialinių permainų. Ir nors niekas tvirtai negalėtų pareikšti, kad mes patiriame didesnį…
Pirminė sociologinė analizė: kaip ji suvokiama?
Turinys.1. Pirminė sociologinė analizė: kaip ji suvokiama?.....................22. Instrumentarijus: pateikite apibrėžimą.........................23. Metodas ir jo nuostatos: pateikite apibrėžimą......................24. Dokumentų analizė: pateikite apibrėžimą,…
STRUKTŪRINIAI LIETUVOS VISUOMENĖS POKYČIAI IR SOCIALINĖ POLITIKA ATKŪRUS NEPRIKLAUSOMYBĘ
Turinys STRUKTŪRINIAI LIETUVOS VISUOMENĖS POKYČIAI IR SOCIALINĖ POLITIKA ATKŪRUS NEPRIKLAUSOMYBĘ. 1. ĮVADAS2. LIETUVOS PILIETINĖS RAIDOS ETAPAI IR BRUOŽAI3. PROFESINIŲ SĄJUNGŲ…
Peter L.Berger knygos „Sociologija“ kospektas
Peter L.Berger„Sociologija“ 1. Sociologija kaip individualus žaidimas(3-27 p.) Kodėl sociologai nėra populiarūs, ar bent ne tiek, kiek psichologai?Sociologas turi pats,…
Paauglių socialinė gerovė
Į V A D A S Socialinė gerovė – istoriškai ir tradiciškai neatsiejama nuo gailestingumo, pagalbos artimam plačiau apibrėžiamas kaip…