RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI

Teisė

Respublikos Valstybės Institucijos Reguliuojančios Tarptautinius Santykius
Nijolės Skučienės kalbų ir verslo kolegija2004 m. Gegužės 13 d. Lietuvos Respublikos Valstybės Institucijos Reguliuojančios Tarptautinius Santykius Referatas Turinys I.…
pagrindinių tarptautinės teisės principų turinys
REFERATAS PAGRINDINIŲ TARPTAUTINĖS TEISĖS PRINCIPŲ TURINYS Turinys 1. Principo sąvoka2. Pagrindinių tarptautinės teisės principų sąvoka3. Pagrindiniai tarptautinės teisės principai,jų turinys…
Konstitucinio Teismo įgaliojimai ir santykis su kitais teismais
Įžanga 1992 m. spalio 25 d. Tautos referendumu priimtoje Lietuvos Respublikos Konstitucijoje buvo įtvirtinta, kad vienas iš lietuvių tautos tikslu…
Lietuvos Respublikos Prezidento teisinė padėtis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje
TURINYS IŽANGALietuvos valstybės vadovo instituto istorinė raida..............1Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų tvarka................2Įgaliojimų nutrūkimas...........................4Respublikos Prezidento įgaliojimai santykiuose su Seimu...........5Respublikos Prezidento įgaliojimai santykiuose…
Tarptautinių sutarčių aiškinimas
6.11 Tarptautinių sutarčių aiškinimas Aiškinamosios deklaracijos tikslas paaiškinti tam tikros sutarties nuostatos reikšmę ar taikymo apimtį. Taigi aiškinamoji deklaracija nurodo,…
Teisės normos struktūra: hipotezė, dispozija, sankcija
Šiuolaikinė teisės teorija išskiria tris pagrindines teisinės normos struktūras:• juridinę• sociologinę• loginę Juridinė teisės struktūra dažniausiai apibrėžiama kaip trijų tarpusavyje…
Civilines teises konspektai
CIVILINE TEISE.I BENDRIEJI NUOSTATAI1. Civiline teise kaip teises saka. T1.1. Civilines teises savoka. Zmoniu bendruomeneje egzistuojantys santykiai tarp zmoniu –…
Administracinis teisės pažeidimas
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETASSOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETASTEISĖS KATEDRAReferatasADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS : SĄVOKA, POŽYMIAI, SUDĖTIS AtlikoSm 2/7 gr. studentėR.Končiute PriėmėDėst. A. Bučnys Kaunas,…
Nusikaltimo sudėties sąvoka, struktūra ir rūšys
TURINYS 1. Įvadas .............................. 2 2.1. Nusikaltimo sudėties sąvoka ir reikšmė....................... 3 2.2. Nusikaltimo sudėties struktūra........................... 8 2.3. Nusikaltimo sudėčių…
Autorių teises elektronineje erdvėje
IVADAS2. AUTORIŲ TEISIŲ OBJEKTŲ (KŪRINIŲ) PANAUDOJIMAS ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE2.1. Kas yra autorių teisės2.2. Autorių teisių objektas2.3. Multimedijos kūrinys2.4. Autorių teisių subjektai2.5.…
Teisėtas elgesys
KLAIPEDOS UNIVERSITETAS JŪRŲ TECHNIKOS FAKULTETAS REFERATAS TEISĖTAS ELGESYS Vykdytojas: Vadovas: KLAIPĖDA 2002 Darbo planas: 1) Įvadas 2) Teisėtas elgesys –…
Atstovavimas
AtstovavimasReferatas(2004 04 07) KAUNAS, 2004Turinys Įvadas..............................31. Bendrosios atstovavimo nuostatos..............................4 1.1. Sandorių sudarymas per atstovus..............................4 1.2. Įgaliojimas..............................82. Komercinis atstovavimas..............................12 2.1. Prekybos…
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės, kaip civilinių teisių objektas
TURINYS IŽANGA 3 1. Vertybinių popierių atsiradimo priežastys 4 2. Vertybinių popierių teisinė prigimtis pagal klasikinę doktriną 7 3. Šiuolaikinės…
Darbo drausmė ir drausminė atsakomybė
TURINYS I. ĮVADAS.............................. 2 psl.II. DĖSTOMOJI DALIS 1. Darbo drausmės samprata........................... 3 psl. 2 Darbo drausmės užtikrinimo būdai..................... 4 psl.…
Draudimo teisė
1.KĄ REIKĖTŲ LAIKYTI DRAUDIMO GIMTINE?Pagal istorinius šaltinius, drau-dimo gimtine reikėtų laikyti Kiniją.2.DĖL KOKIŲ PRIEŽAS-ČIŲ ĮSTEIGTA DRAUDI-MO VEIKLA?Bendra rizika, kolektyvinis dėl…
1 9 10 11 75