RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI ĮKELK

Chemija

Teršalai gamtoje
Chemijos pramonės įtaka gamtaiTeršalai gamtoje Bendrieji gamtosaugos aspektai Ilgą laiką buvo įtikinėjama, kad žmogus yra žemės šeimininkas, kad jam turi…
Rubidis
rubidis Rubidis – Mendelejevo periodinės cheminių elementų sistemos I grupės elementas. Jo eilės numeris – 37, atominis svoris 85,47. Gamtoje…
Žemės paraminiai metalai
Žemės šarminiai metalai,tai 2A grupės metalai.Šie elementai periodinėje elementų lentelėje yra šalia šarminių metalų.Tai berilis,magnis,kalcis,stroncis,baris ir radis.Kiekvienas 2A grupės metalas…
Chemijos taisyklės 8 klasei
1. Chemija – mokslas apie medžiagas ir vienų medžiagų virtimą kitomis.2. Tyrinėjant medžiagas ieškoma panašių arba skirtingų savybių.3. Molekulės –…
Iridis
Iridis Iridis – periodinės elementų sistemos aštuntos grupės cheminis elementas, platinos grupės metalas. Atominis skaičius 77, santykinė atominė masė 192,2.…
Angliavandeniai
1. Į visų organinių junginių sudėtį įeina:a) vandenilis;b) vandenilis ir anglis;c) anglis. 2. Reiškinys, kai egzistuoja kelios medžiagos, turinčios vienodą…
Kancerogenų nustatymas dujų chromatografijos metodu
ĮVADAS Higienos instituto. Darbo medicinos centras (toliau DMC) – nacionalinė profesinės sveikatos institucija, įsteigta 1992 m. spalio mėn. 12 d.Pagrindinė…
ELEKTROFOREZĖS METODO TAIKYMAS FERMENTINIŲ PREPARATŲ GRYNUMO NUSTATYMUI
TURINYS ĮVADAS..............................61. DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI..............................82. LITERATŪRINĖ DALIS..............................92.1. Baltymai..............................92.2. Baltymų sudėtis ir struktūra..............................92.3. Amonio rūgščių seka baltymų molekulėse.............................112.4. Erdvinė baltymų…
Švinas
ĮŽANGA Pasak mitologijos, visi metalai priklausė Plutonui, valdžiusiam požemio karalystę. Jie taip pat buvo siejami su kosmine planetų energija. Alchemikai…
Jodas
JODAS 2004 KaunasĮvadasPavadinimas halogenas („ gimdantis druską“) iš pradžių (1811 m.) buvo pasiūlytas chlorui; o atradus jodą, bromą, paskui cluorą,…
Fosforas
Fosforas P.P būtinas gyviems organizmams. Jis gaunamas kaitinant elektr. Krosnyse fosforitus su smėliu ir anglimi2Ca3(PO4)2 + 10C + 6SiO2 …
Radiacija
Radioktyvumas – savaiminis atomų branduolių virsmas kitų elementų branduoliais, išskiriant energiją. Radioaktyvaus virsmo metu iš branduolio išmetama dalelė (helionas), dalelė…
vandenilis
1,00794+1-1HVandenilis1 VANDENILIS, FIZIKINĖS BEI CHEMINĖS SAVYBĖS, GAVIMAS, NAUDOJIMAS Vandenilis kaip Litis, Natris, Kalis, Rubidis, Cezis ir Francis yra 1A grupės…
Benzinas
Benzinas, lengvoji naftos distiliavimo frakcija. Bespalvis, lengvai garuojantis ir nesunkiai užsiliepsnojantis skystis. Gaminamas iš naftos, rečiau – iš dujų, kieto…
Vanduo ir žmogus
REFERATAS VANDUO IR ŽMOGUS VANDUO IR ŽMOGUS ĮVADAS Þmogaus organizme yra 65 – 70% vandens. Antuanas de Sent-Egziuperi apie vandenį…