RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI ĮKELK

Etika

Moralinė ir socialinė atsakomybė
ĮVADAS Įsigalint Lietuvoje rinkos ekonomikai , keičiasi ir šiuolaikinio verslininko įvaizdis. Ypač tai ryškėja bendraujant su užsienio partneriais, kur daug…
MOKSLINIO DARBO ETIKA
MOKSLINIO DARBO ETIKA TURINYS Įvadas 3 1. Mokslinio darbo etika 41.1. Bendrosios nuostatos 41.2. Etinių veiksnių reikšmė moksle 41.3. Mokslininkų…
moralės sąvokos ir funkcijos
VERSLO ETIKAMoralės sąvokos ir funkcijosSavarankiškas namų darbas Vertinimas______________________ Vilnius2005 ĮVADAS Verslo etika – viena iš jauniausių ir sparčiausiai besiplėtojančių mokslo…
Verslo etika
TURINYS ĮVADAS 2LITERATŪROS APŽVALGA 3INTERVIU 10INTERVIU APŽVALGA 15IŠVADOS 16LITERATŪROS ŠALTINIAI 17ĮvadasVerslo etika – kas tai? Kai visame pasaulyje verslas klesti,…
protokolo ir etiketo konspektas
PROTOKOLAS (prt.) – [gr. Protos – pirmas, kollo – klijuoti, protokollon – pirmasis lapas]: pagal tam tikrą formą sudarytas dokumentas,…
Etikos reikalavimai
Įvadas Šiandieniniame mūsų gyvenime, didele reikšmę turi pramogos ir aktyvus kultūrinis gyvenimas. Dauguma šiuolaikinio jaunimo mielai lankosi įvairiuose reginiuose, diskotekose,…
Verslo etika
3.Tema. VERSLO ETIKA: DALYKAS IR JO STRUKTURA421. Verslo etiniai aspektai.2. Verslo etika kaip mokslo disciplina3. Argumentai „už“ ir „prieš“ verslo…
Derybos
ĮVADAS Dauguma žmonių derasi kiekvieną dieną, tačiau nevadina to derybomis, nes derybos jiems asocijuojasi tik milijoniniais sandėriais. Tačiau derybos yra…
Etika banke
Turinys 1. Etikos ir viešojo administravimo santykis1.1. Moralės ir etikos santykis 21.2. Etikos samprata 31.3. Etikos objektas ir funkcijos 41.4.…
Tolerancija
Tolerancija mūsų kasdienybėje Įžanga Pasirinkau šią temą tik todėl, kad nemėgstu žmonių, kurie vartoja žodį nežinodami jo reikšmės. Niekada nenorėjau,…
N organizacija ir etika
N ORGANIZACIJA IR ETIKA Bendraujant realūs santykiai turi vertybinės reikšmės, nes jais žmogusišreiškia ir realizuoja save kaip asmenybę, veikia visuomeninį…
Gėlių svarba dalykiniame bendravime
ĮVADAS Gėlių tinka dovanoti beveik visada: Motinos, šv. Valentino dieną, jubiliejaus, šiaip gimtadienio ar įkurtuvių proga, norint kam nors pa¬dėkoti,…
Tolerancija
ĮVADAS Tolerancija – universalus bendravimo kultūros dorovinis principas, mandagumo forma. Tolerancija gina žmogaus teisę gyventi pagal savo paties pažiūras ir…
Derybų etiketas
MARIJAMPOLĖS KOLEGIJA VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS BENDRŲJŲ DALYKŲ LAVINIMO KATEDRA Kęstutis MiglinasVerslo ir technologijų fakulteto 1ATn gr. studentas REFERATAS Darbo…
Išankstinis moralinių dalykų supratimas
EtikaIšankstinis moralinių dalykų supratimas Yra daugybė žodžių, kuriais išreiškiame moralinius dalykus: gėris, sąžinė, atsakomybė, kaltė, dorybė. Kiekvienas turi išankstinį moralinių…