RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI ĮKELK

Filologija

Visas Leksikografijos egzamino konspektas (magistro studijoms VPU)
1.LEKSIKOGRAFIJA.Jos apibrėžimų yra daugybė.tai žodynų leidimo procesas.Parašyti gerą gramatiką,žodyną-pranc.mintis ir tikslas.Yra preskriptyviniai(norminamieji) ir deskriptyviniai(aprašomieji) žod.Tai,kas yra leksikologijoj,t.b.leksikografijoj.Kalbinės inform.veikalai:istorinis,dvikalbis,vardų,dialektinis,vartosenos ir kt.žodynai.Kalbinis…
The Image of Love and Death in E.Hemingway’s „For Whom the Bell Tolls“
CONTENTS INTRODUCTION 41. Biographical facts: Hemingway and Spanish Civil War 62. Love and death of “code hero”Jordan 72.1 Maria’s and…
K.Binkio gyvenimo ir kūrybos žaidimas
Kazys Binkis buvo vienas talentingiausių pomaironinės kartos poetų, kurie lietuvių literatūroje pradėjo reikštis dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Poeto kūrybos…
Jurginės ir Oninės
Įvadas Jurginės Pirmąjį arimą mūsų senoliai pradėdavo su ypatingomis apeigomis, burtais, aukomis, skirtomis žemei ir jos deivei. Arti lietuviai žemdirbiai…
Rašytojas ir fantazavimas
ZIGMUNDAS FROIDAS Zigmundas Froidas (Siegmund Freud) gimė 1856 m. gegužės 6 d. Pršybore (buvęs Fraibergas), Moravijoje. Studijavo ir didesnę gyvenimo…
„Tikrove virtes sapnas“
– Nežinau, ką tau papasakoti,- šypteli senelis, kai imu klausinėti apie jo gyvenimą,- girtis neturiu kuo, dirbau kaip visi. Išgirdusi…
Kas yra literatūra?
Yra įvairiausių mėginimų apibrėžti literatūrą. Pavyzdžiui, galima ją apibūdinti kaip ,,vaizdingą“aprašymą išmonės prasme – aprašymą, kuris nėra tikroviškas. Tačiau reikalingas…
1 5 6