RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI

Sociologija

Savižudybė
TURINYS 1. MINTYS APIE MIRTĮ..............................42. SAVIŽUDŽIAI. KAS JIE..............................5 3. DAUGIAU DĖMESIO ŽMOGUI............................74. SAVIŽUDYBĖS EVOLIUCINĖ PRASMĖ.......................85. DINGĘ BE ŽINIOS..............................106. SEPUKU –…
Šeimos transformacija – kohabitacija
TURINYS 1. Įvadas2. Šeimos transformacija – kohabitacija šiuolaikinėje visuomenėje3. Išvados4. Panaudota literatūra ĮVADAS Per paskutinius dešimtmečius Europos šalys susidūrė su…
Šeima auginanti neįgalų vaiką
PRATARMĖ Nuskambėjo pirmasis mokyklos skambutis. Pirmą kartą už vaiko pečių užsitrenkė klasės durys, ir jis liko akis į akį su…
Vedybų sutarčių sudarymo specifika
KLAIPĖDOS UNIVERSITETASSOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS SOCIOLOGIJOS KATEDRA Vedybų sutarčių sudarymo specifika Klaipėdos mieste Sociologinio tyrimo anketa Darbą atliko: Darbą tikrino: Klaipėda,…
Narkomanija
, 2001m.Narkomanija 2005Turinys Tikslai ir uždaviniai .............................. 3 psl.Įvadas .............................. 4 psl.Socialinė parama asmenims igijusiems priklausomybę nuo narkotikų .......... 5…
Nepilnamečių nusikaltimų socialiniai veiksniai, prevencija
Turinys Įvadas 31. Veiksniai 41.1 Šeima 41.2 Mokykla 51.3 Grupės 51.4 Žiniasklaida 61.5 Neužimtumas 72. Prevencija 72.1 Šeima 72.2 Mokykla…
Socialinių darbuotojų požiūris į senatvę ir senus žmones
SANTRAUKA Temos aktualumas. Senų žmonių pasaulyje kasmet daugėja. Kaip prognozuoja JTO, 2025m. senų žmonių pasaulyje bus daugiau kaip 1 milijardas…
vaikų ir nepilnamečių nusikalstamumas
Įžanga Darbo objektas: Nepilnamečių vaikų nusikalstamumas.Darbo tikslas: Vaikų nusikalstamos elgsenos formavimosi ypatumai.Uždaviniai:1. Išanalizuoti pagrindines priežastis įtakojančias nepilnamečių vaikų nusikalstamą veiklą.2.…
Homoseksualūs
Homoseksualių tėvų įtaka vaiko seksualinei orientacijai ir psichologineiraidai Vykstant šeimos transformacijai mūsų visuomenėje jau nieko nestebina tokiešeimų tipai kaip bevaikės…
Nedarbas
TURINYS ĮVADAS..............................31.NEDARBO SAMPRATA IR STRUKTŪRA....................51.1 Nedarbo rūšys ir tipai..............................61.2 Natūralus nedarbo lygis.............................92. NEDARBO PRIEŽASTYS PAGAL RINKOS TEORIJAS...........103. NEDARBO PRIEŽASČIŲ ANALIZĖ.......................124.…
Esė
VIDURAMŽIŲ ŽMOGUS(Pagal Gurevičiaus ,,Viduramžių kultūros kategorijos“ Vilnius, 1989) A.Gurevičiaus knygoje ,,Viduramžių kultūros kategorijos“ nagrinėjama viduramžių visuomenė. Čia mėginama giliau prasiskverbti…
Vaikų prievarta Lietuvoje
VAIKŲ SEKSUALINĖ PRIEVARTA LIETUVOJE, GALIMI PROBLEMOS SPRENDIMO KELIAI KURSINIS DARBAS Vilnius 2001 TURINYS ĮVADAS..........................3 I. BENDRA CHARAKTERISTIKA................5 1.1. Seksualinę prievartą…
Pagalba smurtą patyrusiems vaikams
PAGALBA SMURTĄ PATYRUSIEMS VAIKAMS: PATIRTIS IR ŠIUOLAIKINIAI SPRENDIMAI KURSINIS DARBAS Vilnius 2004 TURINYS ĮVADAS..........................3I. BENDRA CHARAKTERISTIKA................4I.1. Smurtą apibrėžiančios sąvokos.................4I.2. Naudojamo…
Socialinis psichologinis – prevencinis darbas skirtas dirbantiems su priklausomybių ligomis.
Narkomanija, tera tik ligos simptomas – tai nera pati liga Narkomanija – tai susirgimas, kuriam budingas potraukis ir priklausomybe ivairioms…
Jaunų žmonių savižudybės – rimta šiuolaikinė visuomenės problema
Jaunų žmonių savižudybės – rimta šiuolaikinė visuomenės problema Savižudybių tema nėra dažnai aprašoma žiniasklaidoje, nors šio reiškinio mastai yra išties…