RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI

Sociologija

apie sociologija… galima daug kam pritaikyti
Turinys Įžanga..............................21. Pagrindinių sąvokų aiškinimas.........................32. Bendroji kultūros samprata.........................43. Kultūros sąvoka sociologijos moksle.....................54. Šeima – pamatas kultūrinei “dirvai”......................65. Menas kaip vienas…
Socialinis mobilumas
Turinys Įžanga..............................21. Socialinis mobilumas, jo rūšys ir tipai.........................31.1 Vertikalus mobilumas.............................41.2 Horizontalus mobilumas............................52. Karjieros mobilumas..............................63. Moterų mobilumas..............................74. Nacionalinių mažumų mobilumas..........................8Išvados..............................9Literatūra..............................10Įžanga„Socialinio mobilumo“…
Holistinis požiūris į ligą
Filosofinis ir mokslinis šeimos medicinos pagrindimas. Holistinis požiūris į ligąŠarūnas MačinskasKMU Šeimos medicinos klinika Holizmas (gr. holos – “visas”) –…
Pirminės sveikatos priežiūros finansavimas Lietuvoje ir kitose šalyse
,Pirminės sveikatos priežiūros finansavimas Lietuvoje ir kitose šalyse Šarūnas MačinskasKMU Šeimos medicinos klinika Sveikatos priežiūros sistema yra efektyvi, jei už…
Berger socialogija
Peter L. Berger sociologiją laiko „karališku žaidimu“. Jo palinkimas – religijos sociologija. Tai ir atsispindi šios knygos pavyzdžiuose. Bergerio „Sociologija“…
Prostitucijos tendencijos Lietuvoje
Prostitucijos reiškinys, nors ir susidurdamas su prieštaringais visuomenės vertinimais, visgi sėkmingai egzistavo daugumoje civilizacijų. Prostitucijos institucija keitė savo formas, pavidalus,…
Formalios neformalios organizacijos
ĮVADASOrganizacija – tai didelė socialinė grupė, sudaryta tam tikriems tikslams įgyvendinti (N. Smelser, 1994, p. 169).Kasdieniame gyvenime mes dažnai susiduriame…
M.Weber’io sociologija
TURINYS Sociologija 3 Mokslo metodologija ir metodas 4 Empyrinis tyrimas ir jo metodas 5 Hipotezė 5 Sociologinės teorijos 6 Sociologijos…
Drausmė ir tvarka kariuomenėje
Drausmė ir tvarka kariuomenėje. Hipotezė Ho-yra ryšys tarp vadovavimo kariais ir tarnybos pažeidimų.H-kuo optimalesnis vadovavimas kariams tuo mažiau pažeidimų. Hipotezės…
socialinio darbuotojo profesiograma
Įvadas „Socialinio darbo Lietuvoje šaknys glūdi humanizmo filosofijoje, tikėjimo, demokratijos idealuose. Artimo meilė, artumas, atlaidumas, gera kaimynystė, bendrumo jausmas, susivaldymas,…
Filosofija
Kūryba – tai įvairiausia żmonių kultūrinė veikla. Pastaruoju metu vis labiau įsitikinama kūrybiškumo svarba moksliniame pażinime bei technikoje. Stokojant kūrybiškumo,…
Jokubaičio paskaitų konspektas
Postmodernizmo fenomenas1) 2 postmodernizmo sąvokos2) pagr. Postmodernizmo filos. mastymo bruožai3) modernybes ir prieš modernybes prieštara 1) reikia nustatyti išskirtinius modernybes…
Socialinis darbas su pagyvenusiais ir senais žmonėmis
KLAIPĖDOS KOLEGIJASVEIKATOS FAKULTETASSocialinio darbo katedra Specialybė: Socialinis darbas Socialinis darbas su pagyvenusiais ir senais žmonėmis Darbą parengė: Remigijus Inta Klaipėda,2003Šiuo…
Nepilnamečių nusikalstamumas ir šeima
Nepilnamečių nusikalstamumas ir šeimaSociologinis tyrimas Įvadas Nepilnamečių nusikalstamumas yra viena svarbiausių problemų Lietuvoje. Ypač spartus nepilnamečių nusikaltimų augimas buvo pastebėtas…
Kelios mintys apie socialinio darbuotojo asmenybę
Socialinio darbo svarbiausios ištakos – ne filosofija, o žmonių praktinė veikla, noras padėti kitam žmogui savo raidoje tapo socialiniu darbu.…
1 9 10 11 32