RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI ĮKELK

Žemės ūkis

Lietuvos melioracijos įrenginių būklė ir ateitis
Įvadas Įtempta padėtis žemės ūkyje pereinamuoju į rinkos ekonomiką laikotarpiu augant kuro ir energijos bei technikos kainoms labai sumažino Lietuvos…
Ekologiniai lesalai
Sutrumpinimai Apykaitos energijos (N-koreg.) – apykaitos energija, koreguota pagal azotą MJ – megadžiauliaiSM – sausosios medžiagosMet – metioninasCis – cistinasLiz…
Etologija
ETOLOGIJA 1 Apibrezkite instinkto savoka. Instinktas – (lot. Instinctus – raginimas, skatinimas) stereotipiskas elgesys, budingas tam tikros gyvunu rusies individams,…
Žmogaus sauga darbe
Energetikos įmonė – ūkinis vienetas, įsteigtas ir įregistruotas Lietuvos Respublikos įmonių įstatymo ir nustatyta tvarka įsteigta elektros ir šilumos gamybos…
Augalininkystės
ĮVADAS Augalininkystės produktai yra svarbus maisto ir pašarų šaltinis, žaliava daugeliui pramonės šakų. Jų augimas sezoninis, o vartojimas tunka visus…
Grikių auginimo mechanizuota technologija
Turinys Santrauka 3Įvadas 41. Benros žinios apie augalą ir jo agrotechniką 5Veislės 5Agrotechnika 6Vieta sėjomainoje 6Dirvos dirbimas 6Tręšimas 7Sėklos paruošimas…
Miežių agrotechnika
Turinys 1. ALITINĖ DALIS 21.1Bendros žinios apie augalą ir jo agrotechniką 2DIRVOS SĄLYGOS 2VEISLĖS 3VIETA SĖJOMAINOJE 3KAIP ŽEMĖ MIEŽIAMS PARUOŠTI…
Linų agrotechnika
Turinys 1. ANALITINĖ DALIS 2DIRVŲ PARINKIMAS IR PRIESSĖLIAI 2DIRVŲ RUOŠIMAS IR TRĘŠIMAS 3LINŲ VEISLĖS, JŲ BIOLOGINĖS SAVYBĖS 4SĖMENŲ RUOŠIMAS IR…
Bulvių agrotechnika
TURINYSSANTRAUKA 3ĮVADAS 4Analitinė dalis 5Bendros žinios apie augalą ir jo agrotechniką 5VĖLYVŲJŲ BULVIŲ VEISLĖS. 5DIRVOS PARINKIMAS BULVĖMS 6DIRVŲ RUOŠIMAS IR…
Agrarinės reformos Lietuvoje. Jų esmė ir problemos
TURINYS 1. LIETUVOS VALSTYBĖS ŪKIS IR ŽEMĖS REFORMA XVI AMŽIUJE 2. LIETUVA RUSIJOS VALDŽIOJE IR BAUDŽIAVOS PANAIKINIMAS 3. ŽEMĖS REFORMA…
EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS
EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS Kokia ekologinio ūkininkavimo esmė? Ekologinis žemės ūkis pagrįstas moderniomis, aplinkai palankiomis technologijomis. Jame naudojamos ne sintetinės cheminės medžiagos…
Bitės
Apie bitesMan patinka bitės. Jos, kaip ir mes, nors visos yra bites, bet visos skirtingos. Senas bitininkas pasakodamas apie savo…
Braškių auginimas
Įžanga Įsigilinant į rinkos ekonomika Lietuvoje,neišvengiamai intensyvės žemės ūkio gamyba,gilės specializacija.Patyrimas rodo,kad specializuoti ūkiai racionaliau ūkininkauja,žymiai lengviau perima intensyvias kultūrinių…
agronomo – konsultanto veikla darbų saugos srityje
LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Profesinės saugos ir inžinerijos vadybos katedra Agronomo – konsultanto veikla darbų saugos srityje 1. Anketa2. Cheminių…
ANKSTYVŲJŲ BULVIŲ AUGINIMO MECHANIZUOTA TECHNOLOGIJA
LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ŽEMĖS ŪKIO INŽINERIJOS FAKULTETAS ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ KATEDRA ANKSTYVŲJŲ BULVIŲ AUGINIMO MECHANIZUOTA TECHNOLOGIJA KURSINIS DARBAS Autorius:…