RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI ĮKELK

Filosofija

Filosofines busenos
Filosofinės būsenos: Blyksnis, nuostaba, abejonė, kančia, baimė, tikėjimas. Filosofinėje būsenoje individas išeina anapus savęs, atsiveria pasauliui. Tai kryptinga, intensionali, objektyvi…
Lucijus Anėjus Seneka Apie sielos ramybę
LUCIJUS ANĖJUS SENEKA APIE SIELOS RAMYBĘ I. Apie laimingą gyvenimą. I.1. Tikslo siekimas: II.1.1. Reikia numatyti sieksimą tikslą. II.1.2. Reikia…
Filosofija ir klausimas
Filosofija ir klausimas. Kasdieninis, gnostinis, egzistencinis, filosofinis klausimai. Kasdieninis klausimas nukreiptas į esinių paviršių su aiškiu atsakymu. Nukreiptas ne į…
Šv.Tomo Akviniečio filosofinės pažiūros
TURINYS Įvadas 21 Scholastinė filosofija 32 Tomo Akviniečio biografija 53 Tomo Akviniečio filosofija 73.1 Bendroji filosofija 73.2 Etika 83.3 Tikėjimas…
Filosofai
Filosofijos esmė 1Senovės graikų filosofijos mokyklos 1Pitagoro filosofijos mokykla 2Demokrito atomistinis mokymas apie būtinumą ir atsitiktinumą 2Platono dialogų problematika 2Platono…
KLASIKINĖ ANTIKA, SOKRATAS…
[pic] VĮŠ “KLAIPĖDOS VERSLO KOLEGIJA” KLASIKINĖ ANTIKA, SOKRATAS, PLATONAS “DAIKTAI” IR “IDĖJOS” “ARISTOTELIŠKOJI” DIEVO SAMPRATA FILOSOFIJOS REFERATAS I kurso teisės…
PLATONO “VALSTYBĖ“
PLATONO “VALSTYBĖ“ DORYBĖ YRA ŽINOJIMAS Valstybė – tai knyga, nepasiduodanti kvalifikacijai. Joje paliesti ar išplėtoti bemaž visi Platono filosofijos aspektai,…
DESCARTES PAŽIŪROS.
Kuo naujųjų amžių mokslui buvo Galilei, tuo naujųjų amžių filosofijai Descartes’as. Patikimo metodo paieškas sujungęs su metafizine spekuliacija, jis sukūrė…
filosofijos kilmė
FILOSOFIJOS KILMĖ Filosofijos kilmės sudėtingumas Klausti filosofijos kilmės galima dvejopai: galima ieškoti jos laikinės pradžios ir galima žvelgti į jos…
Platono valstybės samprata
TURINYS ĮVADAS 2VALSTYBĖ 3PILIEČIAI 4LUOMAI 4TEISĖS 6VALDYMAS 7IŠVADOS 9NAUDOTA LITERATŪRA 10ĮVADASAtėnietis Platonas gyveno 80 metų, nuo 427 iki 347 m.…
NATŪRFILOSOFIJOS ELADOJE PRADŽIA
NATŪRFILOSOFIJOS ELADOJE PRADŽIA Pirmieji filosofai Graikijoje vadinami „natūrfilosofais“, nes jiems labiausiai rūpėjo gamta ir gamtos reiškiniai.Neretai klausėme savęs, iš kur…
Sokratas ir jo etika
Sokrato Etika 1. Sokrato asmenybėŠio asmens gyvenimo tikslas buvo filosofija, todėl Sokratas daugiau niekuo nesirūpino nei šeima, nei turtu tik…
Antikinės filosofijos istorija: pirmieji filosofai
Kokia yra gyvenimo prasmė ? Ar yra pomirtinis gyvenimas ? Kaip turime gyventi ? Tai yra klausimai einantys iš lūpų…
filosofinė logika
Dedukcijos pavyzdys: Visi rutuliukai šitame maiše juodi. Aš paėmiau rutuliuką iš šito maišo. Šitas rutuliukas juodas. Indukcijos pavyzdys: Aš paėmiau…
Naujųjų laikų filosofija
ŠVIETIMAS Švietimui būdinga tai kad individas remiasi savo protu ir mąsto savarankiškai. Atsiribojimas nuo tradicijos ir autoriteto, pagarba laisvei, požiūris…