RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI ĮKELK

Fizika

Teleskopai
TeleskopasTeleskopas yra pagrindinis astronomų instrumentas. Be jo mūsų žinios būtų labai ribotos, nes kiti instrumentai, pavyzdžiui, veikiantys spektroskopo principu, yra…
Saules sistema
Didžiausi kūnai, judantys aplink Saulę, yra planetos. Planetos skriejaaplink Saulę, veikiamos jos traukos. Saulė kartu su planetomis, jųpalydovais ir kitais…
Lietuvos fizikų tyrimų kryptys ir pasiekimai
Svarbiausios puslaidininkių fizikos instituto veiklos kryptys:  Naujų medžiagų tyrimas ir nanotechnologijų kūrimas. Šia kryptimi dirba Aukštatemperatūrio superlaidumo, Didelės galios…
Fizikos svyravimai
FIZIKA Programa Dalyko paskirtis Vidurinėje mokykloje mokydamiesi fizikos teorijos ir atlikdami eksperimentus, moks-leiviai galės nuodugniau suvokti pagrindines klasikinės ir moderniosios…
STATULEVICIUS
Statulevičius gimė 1929 m. lapkričio 27 d. Bikūnų kaime (Utenos rajonas) ūkininkų šeimoje. Kelią į mokslą labai apsunkino karas ir…
mezonas
2001 rugsėjis Nr. 35Laikraščio kalba netaisyta. TURINYS Kolegų patirtisS. Vingelienė. Teminiai planai (bendrasis ir išplėstinis kursas) 12 klasė. KOLEGŲ PATIRTIS…
11 klasės metinis darbas apie vidaus degimo variklius
Mokslas ir automobilisLietuvos keliais važinėja daugiau kaip milijonas transporto priemonių. Į jas vienu metu laisvai gali susėsti ir iškeliauti po…
Magnetai
Nuolatiniai magnetai Taip vadinami kūnai per ilgą laiką neišsimagnetinantys.Medžiagos turinčiostokių savybių vadinamos feromagnetikais: Fe, Ni, Co, Cr ir t.t. Šiosemedžiagose…
Kvantinės statistikos ir kietojo kūno fizikose elementai
7. Kvantinės statistikos ir kietojo kūno fizikose elementai Kvantinės statistikos samprata. Pagal klasikinę statistinę fiziką, bet kokią materialiąją dalelę, pavyzdžiui…
Fizikos laboratoriniu klausimai 1-10
1. TIESIOGINIŲ IR NETIESIOGINIŲ MATAVIMŲ PAKLAIDŲ ĮVERTINIMAS Darbo užduotis. Išmokti matuoti slankmačiu, mikrometru, sverti svarstyklėmis, – nustatyti tiesioginių bei netiesioginių…
Fizikos konspektai
1. Fizikos įvadas Fizikos objektas. Fizika yra vienas iš gamtos mokslų ( pats žodis ‘physis’ graikų kalboje reiškia gamtą ),…
Viljamas Tomsonas – Kelvinas, Andersas Celsijus, temperatūrų skalės
Viljamas Tomsonas- Kelvinas Viljamas Tomsonas, gimė – 1824 06 26 Belfaste, mirė – 1907 12 17 Largse, anglų fizikas. Londono…
Puslaidininkių laidumas
TURINYS 1.ĮVADAS.........................2 pusl. 2.KAS TIE PUSLAIDININKIAI...............2 pusl. 3.PUSLAIDININKIŲ SAVYBĖS...............2 pusl. 4.LAIDUMO JUOSTA....................3 pusl. 5.PUSLAIDININKIŲ LAIDUMAS...............3 pusl. 6.PUSLAIDININKIŲ PRIEMAIŠINIS ELEKTRINIS LAIDUMAS..................5…
Marsas
Marsas – išorinė planeta, esanti arčiausiai Žemės, ketvirta pagal nuotolį nuo Saulės. Jai skiriama itin daug dėmesio. Šio amžiaus pradžioje…
Einsteinas
REFERATAS ALBERTAS EINŠTEINAS Klaipėda 2004 Vaisingiausias vokiečių mokslininko A.Einšteino mokslinės kūrybos laikotarpis buvo jo gyvenimo metai Berne, kai jis tarnavo…