RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI

Matematika

Rašytinė numeracija
RAŠYTINĖS NUMERACIJOS ATSIRADIMAS|Dar tolimoje praeityje žmonėms reikėdavo skaičiuoti įvairius daiktus, su ||kuriais jie susidurdavo kasdieniniame gyvenime. Iš pradžių žmonės mokėjo…
Begalinės skaičių aibės
Referatas 2006m. Sąvoka aibė yra pirminė, todėl ji neapibrėžiama, o tik paaiškinama.Žymus Lietuvos poetas A. Baranauskas, taip pat garsėjęs kaip…
tyrimo uzdaviniai
1. Šeši liudininkai taip apibūdino nusikaltėlį:Vytas: jo plaukai rudi, akys žydros, kostiumas pilkas, jam 25 metai.Linas: tai blondinas, akys juodos,…
Pasaulio matematikai
Henri Poincaré (Anri Puankare; 1854 m. balandžio 29 d. – 1912 m. liepos 17 d.) – prancūzų matematikas. Laikomas paskutiniu…
Matematikos istorija
ANKSTYVOJI SENOVĖSA GRAIKIJOS MATEMATIKA.MATEMATIKOS MOKSLO ATSIRADIMAS VI-Vamžiai pr.m.e.Graikijos istorijojr įsidėmetini šiais trimis svarbiuasiais įvykiais: pirmą kartą žmonijos istorijoje susikūrė demokratinė…
Apibrežtinis integrantas
22. Apibrėžtinio integralo apibrėžimas ir geometrinė prasmė. 1-7 jo savybės.Sakykime, kad atkarpoje [a;b] apibrėžta teigiama ir tolydi funkcija f(x). Figura,…
Bulio algebra
Bulio algebra Bulio algebraBulio algebra yra viena iš matematikos sričių, turinčių labai platų pritaikymą kompiuterių moksle, o ypač kompiuterių aparatūrinės…
Logikos teorija
SUTRUMPINTOS TEISINGUMO LENTELĖSMes naudojame teisingumo lenteles, kai norime nustatyti ar formulė tapačiai teisinga, ar iš duotų formulių išplaukia kita formulė.…
Lygčių sprendimas
Lygtys su vienu kintamuoju.Lygtys su vienu kintamuojuLygties apibrėžimas. Lygties šaknysLygybę ?(x)=g(x) vadiname lygtimi su vienu kintamuoju x. Kiekvieną kintamojo reikšmę,…
Diskrečioji matematika
Grejaus kodai – tai taip sugeneruotos poaibes, kai bet kokios dvi gretimos poaibes skiriasi 1 elementuPilnas grafas – tai toks…
Statistikos tyrimo metodai
TURINYS Įvadas 21. Statistikos tyrimo metodai 3Išvados 8Literatūra 9 ĮVADAS Statistika – tai valstybės ribose esančių reiškinių padėtis, jų būklės…
Makroekonomika
Valstybės sektorius 1. Valstybės pajamos ir išlaidos2. Mokesčių sistema3. Valstybės sektoriaus poveikis vartojimo išlaidoms ir taupymui4. Valstybės sektoriaus poveikis pusiausvyros…
Geometrijos špera
1. Lygybės dešinės pusė nepriklauso nuo taško P pasirinkimo.•> Paimkite, bet kokį tašką Q. Tada , nes . Taigi, lygybės…
Apie pasaulio matematikus
ETIUDAIAPIE PASAULIO MATEMATIKUS Referatà raðë:Kauno “Versmës” vidurinës mokyklosXI B klasës mokinëVioleta Vasilevièiûtë ARCHIMEDAS Jis gyveno taip neásivaizduojamai seniai, kad atminimas…
Matematikos istorija
Aukštakalnio pagrindinė mokykla Matematikos referatas 1 tema: Matematika ir jos istorija 2 tema: Lietuvių liaudies matematika Atliko: Greta Slavinskaitė, 8g…