RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI

Sociologija

Čigonų sociokultūriniai bruožai
KLAIPĖDOS UNIVERSITETASSOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETASVIEŠOJO ADMINISTRAVIMO IR TEISĖS KATEDRA ČIGONŲ SOCIOKULTŪRINIAI BRUOŽAIReferatas Darbą rašė:SNA- 6gr. 1kurso studentėViktorija Potapova Darbą vertino:Doc.dr. Arūnė…
Auklėjamasis šeimos gyvenimas
Auklėjamasis šeimos gyvenimas • Šeima kaip socialinė institucija Žmonių šeima sukuriama, kai gimsta vaikas. Pilną šeimą sudaro abu tėvai, vaikas…
Migracija ir jos pokyčiai Lietuvoje
BENDRA MIGRACIJOS SITUACIJANuo 1992 metų pradėjęs mažėti Lietuvos Respublikos gyventojų skaičius, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, išlaikė panašią…
Žmogus egzistuoja ir vystosi glaudžiausiame ryšyje su aplinka.
Žmogus egzistuoja ir vystosi glaudžiausiame ryšyje su aplinka. Tokie asmenybės ir aplinkos santykiai pagrįsti visuomenine – istorine patirtimi, nes individo…
Vaikų ugdymo problemos ir deviantiniai jaunimo elgsenos reiškiniai
Įvadas Auga vaikų ir paauglių nusikalstamumas, plinta narkomanija ir kiti devintiniai elgesio reiškiniai. Daugėja vaikų stokojančių mokymosi motyvacijos, sunkiai pritampančių…
SOCIALINĖ PARAMA ŠEIMOMS AUGINANČIOMS VAIKUS
ĮVADAS Vienas pagrindinių socialinės paramos tikslų – tai padėti tenkinti būtiniausius poreikius tiems žmonėms, kurių gaunamos pajamos yra nepakankamos, o…
Tyrimo analizė: smurtas šeimoje
Turinys Įvadas..............................3Buitinio smurto kilmė ir paplitimas..........................4Smurto rūšių klasifikavimas..............................5Smurtas prieš vaikus..............................6Tyrimo ataskaita..............................7Išvados..............................10ĮvadasŽiaurumas šeimoje yra didelė socialinė problema. Kadangi nėra rimtų įstatymų,…
Kontent – analizė
Turinys Įvadas.............................. 3Kontent – analizės samprata.............................. 4Kontent – analizės objektas ir taikymas........................ 4Kontent – analizės metodo esmė ir etapai....................... 6Kontent-…
Nusikalstamumas Lietuvoje: Tendencijos, rodikliai ir kt.
TURINYS ĮVADAS 3NUSIKALSTAMUMAS 4STATISTINIAI DUOMENYS 5NUSIKALTIMŲ RŪŠYS 7NUSIKALSTAMUMO PRIEŽASČIŲ APIBŪDINIMAS 8NUSIKALSTAMUMO RAIDOS LIETUVOJE PROGNOZĖS 8NUSIKALSTAMUMO ŽALA IR PASEKMĖS 9NUSIKALSTAMUMAS RELIGINIU…
Klausimyno sudarymas
SOCIOLOGINIS TYRIMASTeorija ir praktika. Užsiėmimų turinys:Kiekybinio tyrimo pavyzdys. Bedarbių moterų profesinio konkurencingumo tyrimas.Kiekybinio tyrimo duomenų kompiuterinė statistinė analizė Studentų tyrimo…
Socialinės situacijos stebėjimas
Socialinės situacijos stebėjimas Rugsėjo 29 diena. Penktadienis. 16 valanda. 20 laipsnių šilumos. Vaikų žaidimų parkas. Jis yra prie Naujosios Vilnios…
Socialinio darbuotojo vaidmuo šeimoje
Smurtą patiriantis vaikas Suprasti, kodėl suaugęs žmogus, dažnai pats artimiausias, smurtauja prieš mažą vaiką, yra nepaprastai sudėtinga. Šiandien visiškai aišku,…
Kuo skiriasi socializacija senatvėje nuo vaikų ir suaugusių socializacijos
Turinys 1. Socializacija vaikystėje ............................32. Suaugusiojo socializacija ......................43. Socializacija senatvėje ..............................64. Socializacijos vaikystėje, suaugusiojo socializacijos ir socializacijos senatvėje skirtumai ..............................65.…
Senų žmonių užimtumo organizavimo specifika
TURINYS ĮVADAS..............................31. SENI ŽMONĖS – PASAULIO VISUOMENĖS DALIS ..................52. KAS YRA SENATVĖ..............................93. SENŲŽMONIŲ UŽIMTUMO ORGANIZAVIMAS..................143.1. Senų žmonių užimtumo problemos.........................143.2. Senų…
„Mano sieloj šiandien šventė…“
TURINYS 1. Metodologinė tyrimo dalis 31.1 Literatūros analizė ..............................31.2 Tyrimo problema, objektas ir dalykas ..............................71.3 Tyrimo tikslai ir uždaviniai ..............................81.4…