RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI ĮKELK

Apskaita

Likvidumas: finansiniai rodikliai, jų analizė (referatas)
VILNIAUS UNIVERSITETAS KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS VERSLO EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA Likvidumo rodiklių analizė DARBĄ TIKRINO: DARBĄ PARENGĖ: As. Vasiliauskaitė VAVv…
Pragma apskaitos programa
1. Kas platina? Apskaitos programų paketo „PRAGMA“ autorius – UAB „Proringas“. Įmonė buvo įkurta 1995 m. Kaune. Tais pačiais metais…
Biudžetinės įstaigos apskaita
1. BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS Alytaus miesto “Volungės” vidurinė mokykla, biudžetinė įstaiga, valstybės arba savivaldybės institucija, steigiama įstatymų nustatyta tvarka, visiškai arba…
INVENTORIZACIJA IR KITI PARENGIAMIEJI BALANSO SUDARYMO DARBAI
NEAKYVAIZDINIŲ STUDIJŲ SKYRIUS BAn3 grupės studentės INVENTORIZACIJA IR KITI PARENGIAMIEJI BALANSO SUDARYMO DARBAI Apskaitos pagrindų kursinis darbas Vadovė Vilnius 2004…
Ilgalaikio materialaus turto auditas
VILNIAUS UNIVERSITETAS EKONOMIKOS FAKULTETAS Audito kursinis darbas Ilgalaikio materialaus turto auditas Vilnius – 2003 TURINYS Įvadas 3 1. Ilgalaikio materialaus…
Nuosavybė
1. Nuosavybės esmė apskaitojeKiekvienas turtas būtinai turi savininką, o apskaitininkai privalo apskaičiuoti tiek turtą, tiek ir nuosavybę (nurodyti, kam konkrečiai…
Inventorizacija
lĮVADASKiekvienas turto objektas turi savininką ir kiekvienas savininkas stengiasi apsaugoti savo turtą, efektyviai ir tikslingai jį naudoti. Turto išsaugojimo ir…
Auditas: sąvoka, rūšys, auditoriaus funkcijos (referatas)
II.Audito samprata Pagrindinis audito tikslas – įvertinti, ar finansinė atskaitomybė parodo tikrąją įmonės veiklos būklę, ar ši atskaitomybė parengta pagal…
Ilgalaikio turto ir atsargų apskaita
14 SKIRSNIS. ILGALAIKIO TURTO APSKAITA IR NUSIDĖVĖJIMAS 1. Ilgalaikio turto apskaitos reikšmė Ilgalaikis turtas, arba pagrindinės priemonės, yra būtinas visoms…
Apskaitos rūšys
Rinkos šalyse paprastai skiriamos dvi apskaitos rūšys: finansinė ir valdymo. Pastaroji neretai vadinama vadybos ar vidaus, o kartais ir gamybine…
Apskaita
Apskaitos duomenys nepriklausomai nuo įmonės veiklos dydžio ir kitų vertybių, turi būti pateikiami vieningos formos ataskaitose. Juridinio asmens teises turinčios…
ROMO SAVICKO INDIVIDUALIOS ĮMONĖS OZAS KOMERCINĖS VEIKLOS PERSPEKTYVOS
Įvadas 3Santrauka..............................41.Siūlomo projekto esmė1.1.Verslo idėja 41.2.Pagrindiniai tikslai 51.3. Produktas 5-62.Įmonės charakteristika2.1. Nuosavybės forma 62.2. Žinios apie verslininką ir partnerius, pagrindinius…
Sąskaitų rūšys ir jų sandara
Įvadas Kiekvienos įmonės veiklą sudaro daugybė ūkinių faktų (sąmoningaivykdomų operacijų ar nepriklausančių nuo įmonės darbuotojų valios jvykių),kurių kiekvienas daro tam…
Apskaitos praktika
EKONOMIKOS FAKULTETASBUHALTERINĖS APSKAITOS KATEDRA Buhalterinės apskaitosI kurso BAn–3/1 grupės neakivaizdinio skyriausstudentės BUHALTERINĖS APSKAITOS PRAKTIKOS TIKSLAI IR UŽDUOTYSPraktikos darbas Vadovė dėstytoja…
Moderni organizacija ir jos valdymas
ĮVADAS .............................. 3 1. ORGANIZACIJOS SAMPRATA ......................... 41.1. Organizacijos apibrėžimas .................. 41.2. Universalios organizacijos charakteristikos ......... 42. MODERNI ORGANIZACIJA ..........................…