RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI ĮKELK

Tikyba

Tema: Dievas sukure vyra ir moteri
Darbas: „Dievas sukūrė vyrą ir moterį“ Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. O žemė buvo padrika ir dyka, tamsa gaubė…
tikyba
Regisi, jog šiandien tradicines religijos formas praktikuoja daugiau aukštųjų mokyklų studentų, nei kada anksčiau per mano trisdešimties metų dėstytojavimo laikotarpį.…
Šlovinimo malda
TURINYSĮVADAS 21. „Šlovinkit Viešpatį amžiais, kad jisai džiaugtųsi savo kūryba.“ (Ps 103, 31) 32. DIEVO ŠLOVINIMAS – GYVENIMAS MALDOJE DIEVUI…
karas ir taika
Karas – ginkluotas susidūrimas tarp valstybių ar organizuotų visuomenės grupių vienoje valstybėje. Karai tarp valstybių kyla dėl teritorinių ginčų, ekonominių…
Kodėl auklėjimas ?
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija Matas Kavaliauskas 1G Kodėl auklėjimas ? Pasaka Kartą gyveno sodininkas. Vieną dieną jis paėmė už rankos…
Adventas
Adventas – ikikalėdinis laikotarpis, susikaupimo, pasiruošimo Kristaus atėjimo į šį pasaulį šventei – Kalėdoms (žodis adventus lotyniškai reiškia artėjimą, atėjimą).…
apie kaledas skirtingose salyse
Gruodžio 31-oji vadinama Blogų minčių atsikratymo diena, mat įžengiant į Naujuosius metus, visą blogį reikia palikti, kad jis nesektų iš…
Tikėjimas ir realigija
Istorijos bėgyje įvairių visuomenių žmonėms religija vaidino svarbų vaidmenį. Ji padėdavo įprasminti kasdieninį gyvenimą, atsakyti į klausimus, į kuriuos žmogus…
Religija Šiauliu mieste
Religinės grupės: protestantai, evangelikai-liuteronai, baptistai, provoslavai ir kitos. Tačiau daugelis žmonių katalikai Šiaulių miesto bažnyčiosŠv. Petro ir Pauliaus katedra Adresas:…
Sąžinės laisvė ir atsakomybė
Sąžinės laisvė ir atsakomybė XVII a. empyristas J. St. Mill teigė, jog vidinė moralė – tai savęs, savo jausmų, savo…
Pagonybė
Ar grįšime į pagonybę? Neseniai kai kurių partijų Seimo nariai nusprendė atkreipti į save visuomenės dėmesį ir paskelbti pagonybę tradicine…
Meilė ir atsakomybė
Meilės paslaptis įvairiais laikotarpiais jaudino vakarietišką protą. Tačiau kitose, tarkim, rytų kultūrose šis jausmas buvo ir yra visiškai neakcentuojamas. Todėl…
Sektos, kultai, bažnyčios ir žmonijos požiūris į juos.
TURINYS ĮVADAS.............................. 3I. LABIAUSIAI PASAULYJE ŽIAURUMU PAGARSĖJUSIOS SEKTOS....... 51. Aum Shinri Kyo.............................. 52. Mansono šeima.............................. 63. Dovydo šaka.............................. 9II. DESTRUKTYVIŲ…
Tarptautinės sutartys
Paveikslų sąrašas 1.1 paveikslas. Lietuvos Respublikos sutartys, sudarytos 1990 – 2002 metais 171.2 paveikslas. Tarptautinės sutartys, kurių dalyve yra Lietuvos…
Romėnų religija
Romėnų religija politeistinė religija, išsivysčiusi greičiausiai iš indoeuropiečiams būdingų dangaus su jo atmosferiniais reiškiniais ir ugnies kultų. Svarbiausias pirmykštės romėnų…