RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI ĮKELK

Apskaita

Atsargų apskaita
TURINYS ĮVADAS 31. ATSARGŲ SAMPRATA, KLASIFIKAVIMAS BEI REIKŠMĖ ĮMONĖS VEIKLOJE 51.1. Atsargų samprata ir reikšmė 51.2. Atsargų klasifikavimas 62. ATSARGŲ…
Finansinės atskaitomybės sudėtis
Įvadas..............................3 Finansinės atskaitomybės samprata...........................4Pagrindinės sąvokos..............................4 Pagrindiniai finansinės atskaitomybės reikalavimai................4Finansinių ataskaitų elementai...........................6Balansas..............................8Pagrindinės sąvokos..............................8Pagrindiniai reikalavimai balansui.........................8Pelno (nuostolių) ataskaita..............................9Pagrindinės sąvokos..............................9Pagrindiniai reikalavimai pelno (nuostolių)…
12-as Tarptautinis apskaitos standartas „Pelno mokesčiai“
ĮVADAS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr.1606/20022002 m. liepos 19 d.dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymoEUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS…
Integracija į ES
Turinys Įvadas 3 psl.ES struktūriniai fondai 3 psl.Bendroji ES parama 2004-2006 metais 4 psl.Bendrasis programavimo dokumentas 5 psl.Projektų finansavimo šaltiniai…
UAB“Autosabina“ 2004 metų finansinės atskaitomybės auditas
Turinys 1 UAB „Autosabina“ veiklos aprašymas 3 1.1 Trumpa įmonės istorija 3 1.2 Valdymo struktūra 3 1.3 Darbuotojai 4 1.4…
Faktoringas
TURINYS ĮVADAS 31. Faktoringas 41.1 Faktoringo rinkos pasiskirstymas pagal faktoringo apyvartą 51.2 Faktoringo samprata 61.2.1 Lietuvoje naudojamos faktoringo rūšys 71.2.2…
Individualios įmonės mokami mokesčiai
ĮVADAS Individuali (personalinė) įmonė pagal terminologiją apibrėžtina kaipprivatusis, neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Šios rūšiesįmonė nuosavybės teise gali priklausyti vienam…
Atsargų valdymas
Turinys Įvadas 21. Atsargų apibūdinimas 31.1. Atsargų paskirtis 31.2. Atsargų rūšys 62. Atsargų valdymas 72.1. Pagrindiniai atsargų valdymo principai 72.2.…
Atsargų inventorizacija
TURINYS Įvadas 21. Inventorizacijos esmė, tikslai ir rūšys 32. Inventorizacijos rūšys pagal dažnumą ir apimtis 53. Atsakomybė už inventorizacijos atlikimą…
Statistika
TURINYS ĮVADAS..............................21. Valstybės statistikos uždaviniai..............................32. Kaip suprantama statistika?..............................43. Statistinė visuma, variacija (sklaida), statistinis rodiklis......................54. Natūralus nedarbo lygis..............................75. Nacionalinių sąskaitų sistemos…
Apskaita
APSKAITA Jei nori numatyti rezultatą, turi tvarkyti apskaitą ANONIMAS Pats žodis „apskaita“ nusako ekonominę savo reikšmę. Ji atlieka svarbų vaidmenį…
Sąnaudų rūšys ir pripažinimas
TURINYS ĮŽANGA..............................31. SKYRIUS SĄNAUDŲ RŪŠYS.........................41.1. Pardavimo savikaina..............................41.1.1. Paslaugų teikimo sąnaudos............................51.1.2. Parduotų prekių savikaina..........................51.1.3. Perparduotų prekių savikaina.........................71.2. Veiklos sąnaudos..............................81.2.1. Pardavimo sąnaudos..............................81.2.2.…
Apskaitos dokumentų įforminimo principai ir taisyklės
Turinys: 1.Įmonės įstatai..............................22. Apskaitos proceso organizavimas.............................32.1. Apskaitos proceso nuoseklumas.........................32.2. Duomenų fiksavimo apskaitos registruose schema................43. Pirminiai apskaitos dokumentai..............................53.1. Apskaitos dokumentų būtinieji…
Paprstosios palūkanos
Paprastosios palūkanos Tai pagrindinė palūkanų sąvoka, iš kurios kyla visos kitos. Paprastosios palūkanos (angl. simple interest) yra kaina, kurią tenka…
Apskaita ir jos plėtojimasis: atsiradimas, paplitimo priežastys, tobulėjimas dabar ir ateityje, ryšiai su vadyba
Vilniaus Gedimino technikos universitetasVerslo vadybos fakultetasFinansų katedra Apskaita ir jos plėtojimasis: atsiradimas, paplitimo priežastys, tobulėjimas dabar ir ateityje, ryšiai su…